SANATATE

Accidente care se repetă la anumite intervale de timp

 

      De multe ori în viața noastră observăm repetarea acelorași evenimente la anumite intervale de timp. De exemplu în fiecare noapte ne trezim la aceeași oră; în fiecare zi de luni sau marți când nu postim se întâmplă ceva rău cu noi sau în casă sau în gospodărie; la aceleași date, ani, luni, zile se repetă diverse accidente sau chiar moarte la aceeași vârstă în familie sau în neam, etc.

Acestea sunt semne că noi am promis ceva bun și nu am mai împlinit sau am părăsit cursul cel bun și firesc al vieții și suntem în pericol mai mare sau mai mic sau ni se ia un tribut pentru ceea ce facem acum deoarece protecția firească a noastră am luat-o noi înșine de pe noi. De aceea din ziua din săptămână în care știi că se petrec acestea (luni, marți, …) începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, în care zici rugăciunea Tatăl nostru în acea zi de 40 ori, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, …

vezi la pagina 184

cu această invocare

Iartă-mă, Doamne, și mă ajută să nu mai greșesc. Ajută-mă să mă întorc pe drumul cel bun și binecuvântat al vieții mele. Fii cu mine și mă apără de tot necazul și de toată primejdia cea ascunsă în calea mea.

Că a Ta este împărăţia …

 

Apoi încerci să îți cercetezi bine viața ta și cugetul tău, să nu gândești sau să faci rău, să împlinești cele bune, promise înaintea Domnului și a semenilor tăi, ții post în acea zi și zici spre seară rugăciunea care urmează:

 

 

Rugăciune pentru a fi păziți de accidente care se repetă la anumite intervale de timp

 

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor! de 12 ori

 

    Miluieşte-mă, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Tu ești Cel mare și ești Cel binecuvântat în tot ceea ce faci și rânduiești pe acest pământ. Tu cu braț tare l-ai scos pe poporul Tău din casa robiei și a suferinței și l-ai apărat de ascuțișul sabiei potrivnicului său. Și l-ai trecut prin Marea Roșie ca pe uscat și i-ai dat Legea vieții în Muntele Sinai și 40 de ani l-ai lăsat să rătăcească prin pustiu din cauza relei cugetări a lor și a neascultării și a îndărătnicirii inimii lor în fața Cuvântului Tău celui de viață dătător.

Apoi fiii poporului Tău Israel au tăbărât în şesurile Moabului, lângă râul Iordan, în faţa cetății Ierihonului. Și s-a spăimântat regele Balac de ei și a trimis soli la Valaam, lângă râul Eufrat, ca să vină să blesteme pe poporul Tău. Iar Valaam marele vrăjitor le-a zis: “Rămâneți aici peste noapte şi vă voi da răspuns cum îmi va spune Domnul”. Atunci ai venit la Valaam și i-ai zis: “Să nu te duci cu ei şi să nu blestemi pe poporul acela, că este binecuvântat”.

Și Valaam a ascultat și nu a plecat. Dar iar au venit solii înapoi și au stăruit să meargă cu ei, și s-a sculat Valaam, şi s-a dus cu căpeteniile Moabului. Atunci s-a ridicat îngerul Tău ca să-l mustre pe cale pe Valaam. Și a văzut asina pe îngerul Domnului, care stătea în drum cu sabia ridicată în mână, şi s-a abătut din drum pe câmp; iar Valaam a bătut asina cu toiagul său, ca să o întoarcă la drum. Dar îngerul Domnului a stat în drumul îngust între vii, unde de o parte şi de alta era zid; Şi asina, văzând iar îngerul Domnului, s-a tras către zid şi a strâns piciorul lui Valaam în zid, şi acesta iar a început s-o bată. Îngerul Domnului însă a trecut iar şi a stat la loc strâmt, unde nu era chip să te abați nici la dreapta, nici la stânga. Iar asina, văzând pe îngerul Domnului, s-a culcat sub Valaam.

Atunci s-a mâniat Valaam şi a început să bată asina cu toiagul. Dar Domnul a deschis gura asinei şi aceasta a zis către Valaam: “Ce ţi-am făcut eu, de mă bați acum pentru a treia oară?” Şi Valaam a zis către asină: “Pentru că ai râs de mine; de aş fi avut în mână o sabie, te-aş fi ucis aici pe loc”. Răspuns-a asina lui Valaam: “Au nu sunt eu asina ta, pe care ai umblat din tinereţile tale până în ziua aceasta? Avut-am oare deprinderea de a mă purta aşa cu tine?” Şi el a zis: “Nu!” Atunci, s-au deschis ochii lui Valaam şi acesta a văzut pe îngerul Tău, care stătea în mijlocul drumului cu sabia ridicată în mână, şi s-a închinat şi a căzut cu faţa la pământ.

Iar îngerul i-a zis: “De ce ai bătut asina ta de trei ori? Eu am ieşit să te împiedic, deoarece calea ta nu este dreaptă înaintea mea. Asina, văzându-mă pe mine, s-a întors de la mine de trei ori până acum; dacă ea nu s-ar fi întors de la mine, eu te-aş fi ucis pe tine, iar pe ea aş fi lăsat-o vie”.

Zis-a Valaam către îngerul Tău, “Doamne, am păcătuit, pentru că n-am ştiut că stai tu în drum înaintea mea. Deci, dacă aceasta nu este plăcut în ochii tăi, atunci mă voi întoarce”. Iar îngerul a zis către Valaam: “Du-te cu oamenii aceştia, dar să grăieşti ceea ce-ţi voi spune eu!” Și Valaam a mers cu ei.

        Doamne, Dumnezeul apărării și al mântuirii mele, Tu pe toate le știi și pe toate le cunoști și nimic nu este ascuns înaintea ochilor Tăi. Tu vezi cărările mele și greșelile ce se ascund în ele. Tu vezi calea mea înainte de a fi eu pe ea și cunoști ascunzișurile și hățișurile ei.

Tu vezi și cunoști nepriceperea mea și cerbicia mea nu este ascunsă înaintea Ta. De aceea, Doamne, eu Te rog acum să asculți glasul rugăciunii mele și să deschizi ochii sufletului meu să văd chipul și semnul îngerului Tău când stă în calea mea pentru a mă opri, ca nu cumva să intru în sabia lui fără știință și fără apărare din cauza îndărătnicirii minții, a inimii și a insistenței mele. Iar dacă nepriceperii mele s-a lipit gândul celor care m-au îndemnat spre rău, sau glasul celor care m-au chemat sau grija mea sau dorința și slăbiciunea mea, sau chemarea ființelor cele răuvoitoare, sau semenii mei au chemat în viața mea sau pentru mine clipa rea fără de noroc, ceasul rău fără de ajutor, puterea cea ucigătoare a alunecării și a căderii mele, a ruperii oaselor, a tăierii sau a ruperii degetelor, a întoarcerii de la binele cel de Tine rânduit, a lovirii sau a strivirii capului, a ruperii mâinilor, a coastelor, a bazinului, a consumării ficatului și a plămânilor, a opririi inimii și a celor dinlăuntrul meu, a umflării trupului, a rănirii fără de leac, a accidentelor prin tăierea trenului, a călcării mașinilor, a prăbușirii avionului, a scufundării celor plutitoare pe care aș fi, a înecării, a constipării, a incontinenței, a scurgerii puterii și a oricărei altei doriri sau urări grele aruncate înspre mine sau puse pe mine și pe soarta mea, urări știute sau neștiute, numite sau nenumite de mine, fă, Doamne, Părinte, Dumnezeul vieții și al binecuvântării mele să fiu apărat de toate acestea și să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă toată amenințarea și tot necazul cel ascuns, toată calea și toată urmărirea lui și toată lucrarea lor în viața mea.

Și fă, Doamne, să se așeze peste mine puterea cea vindecătoare a tot ceea ce a fost tulburat sau rănit în viața mea, puterea cea vindecătoare a Domnului nostru Iisus Hristos să mă însănătoșească acum și să mă apere din acest ceas de tot răul și de tot necazul. Paza Ta cea cerească și puterile cele cerești să-mi fie scutul meu acum și în vecii vecilor.

Amin. Amin. Amin.