PARACLIS

Alcoolul

Alcoolismul, este o putere tulburătoare a minții și a comportamentului uman. El pătrunde în organism și se comportă de cele mai multe ori ca o putere străină dominatoare. Schimbă starea interioară a percepției, anesteziază gândirea și simțurile, și îl coboară pe om de la orice nivel social, intelectual, profesional sau spiritual, îl coboară la nivel de cârpă lepădată, pângărită, fără demnitate și fără putere de rezistență în fața acestui demon ascuns în băuturile alcoolice. Pentru cel dependent este de ajuns o picătură de alcool să-i ajungă pe limbă și nu se mai poate opri până în locul cel mai de jos al căderii sale. Chiar și după o lungă abstinență, care poate fi de zeci de ani, recăderea activează întregul său mecanism mai rău decât înainte. „Când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieşit; şi venind, o află golită, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălăşluiesc aici şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Mt. 12. 43-45

 

Iar dacă știi că ești atins sau urmărit de această vicleană putere

cere iertare pentru tot pasul tău greșit și pentru tot pasul greșit al părinților, bunicilor și a tuturor celor pe care tu îi moștenești, care au fost stăpâniți, atinși sau urmăriți de aceste distrugătoare puteri. Cere iertare cu tot cugetul tău la Atotputernicul Dumnezeu pentru tot răul săvârșit de tine și de ei sub imboldul și sub stăpânirea acestei patimi. Ferește-te de orice băutură care are alcool în ea, apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, din ziua din săptămână din care ești născut și zici zilnic de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

  Apără-mă, Doamne, și mă scoate din patima băuturii. Depărtează de la gura mea toată băutura cea amețitoare, precum ai de-părtat cerul de pământ și răsăritul de apus.

      Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

de trei ori pe zi

 

Rugăciune de ajutor pentru ieșirea din patima băuturii

Atinge, Doamne, ale mele buze cu focul Duhului curățitor, și scoate și alungă de la mine, tot duhul cel îndem-nător spre orice fel de băutură ameți-toare spre orice loc și rânduială ce mă aruncă în alcool. Apleacă-Te acum, Părinte, spre chinul meu și spre a mea durere și mă eliberează și dă-mi a Ta putere, și fii cu îngăduință spre slăbi-ciunea mea dar nu lăsa, Părinte, să mă distrug, să mă topesc, să mor cumva în ea. Deschide ale Tale buze și porunceș-te cu tărie la duhurile care mă chinuie și mă robesc chiar și printr-o picătură de alcool, trimite-le poruncă mare, să iasă de la mine în pace, să plece, duse de arhanghelii Tăi cei puternici, sub a Ta putere, în lumea, în timpul și în uni-versul lor. Legată să fie de acum a lor putere înaintea mea! Cale de întoarcere să nu mai aibă înspre mine sau înspre semeni sau înspre cei dragi ai mei! Depărtează, Doamne, de la mine tot duhul roșu întunecat al patimii băuturii amețitoare și poruncește-i cu asprime să iasă și să plece, dus de ai Tăi arhangheli tari în lumea, în timpul și în universul lui pe veșnicie. Depărtează de la ale mele buze tot ceea ce este băutură de el atinsă și contaminată cu patimă amețitoare, depărteaz-o de la mine precum ai depărtat tot ceea ce este necurat de ceea ce este curăție, și precum ai despărţit ceea ce este viu de ceea ce este mort și plin de stricăciune, așa să o desparți de mine, și ajută-mă să fiu și să rămân mereu de neatins de această vrajă și sevraj și duh de băutură și beție. Ferește calea mea de calea celor care mă îndeamnă înspre a mea cădere și nu lăsa să se apropie de mine vreun semen care să-mi întindă și să îmi dea paharul băuturii, ci fă să-l văd precum paharul morții și al pieririi mele. Ajută-mă și nu mă părăsi și dă-mi puterea vindecării mele. Că Tu ești Tatăl meu ce nu-mi dorești pieirea ci împlinirea vieții și a bucuriei și a trăirii în pace a inimii mele. Amin. Amin. Amin.

 

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat, care este atins sau urmărit de patima băuturii

cere iertare pentru tot pasul tău și al lui/ei greșit și pentru tot pasul greșit al părinților, bunicilor și a tuturor celor pe care el/ea îi moștenește, care au fost stăpâniți, atinși sau urmăriți de aceste distrugătoare puteri. Cere iertare pentru tot răul săvârșit de el/ea și de ei sub imboldul și sub stăpânirea acestei patimi. Apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, din ziua din săptămână din care e născut/ă și zici zilnic de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

  Apără-l/o, Doamne, pe (N) și îl/o scoate din patima băuturii. Depărtează de la gura sa toată băutura cea amețitoare, precum ai depărtat cerul de pământ și răsăritul de apus.            Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și

 

Rugăciune Pentru cel/cea căzut/ă în patima băuturii

se zice de trei ori pe zi

         Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, apleacă-Te cu dragoste și multă îngăduință spre (N) și atinge ale sale buze cu focul Duhului curățitor, și scoate și alungă de la el/ea, tot duhul cel rău, îndemnător spre orice fel de băutură amețitoare și înspre orice loc și rânduială care îl/o aruncă în această patimă ucigătoare. Apleacă-Te acum, Părinte, spre chinul său și spre a sa durere, spre ale sale simțuri amețite și îl/o eliberează de jugul greu al depen-denței sale. Fii, Doamne, cu îngăduință spre slăbiciunea sa dar nu o lăsa, Părinte, să distrugă, să topească sau să omoare pe (N) în nici un chip cu amăgirea sa. Deschide ale Tale buze și poruncește cu tărie la toate duhurile care chinuie și îl/o robesc pe (N) chiar și printr-o mică picătură de alcool. Trimite-le poruncă mare, să iasă acuma de la el/ea în pace. Să iasă și să fie duse acuma de ale Tale cerești puteri, să fie duse fiecare în lumea, în timpul și în universul lor. Legată și pecetluită să fie de acum a lor putere înaintea sa! Legatu-le-ai fi fost legat puterea lor din ceasul zămislirii lui (N) pentru totdeauna. Legatu-le-ai fi fost legat puterea lor să nu-l/o mai poată stăpâni și căuta vreodată. Legatu-le-ai fi fost legat puterea lor din marea veșnicie ca niciodată în veac în viața lui (N) și în viața noastră ele să nu fi fost și în veac să nu mai fie. Cale de întoarcere să nu mai aibă înspre (N) sau înspre semenii săi sau înspre cei dragi ai săi în veac! Amin. Amin. Amin. Spulberă, Doamne, de la (N) tot duhul înroșit, aprins, înfierbântat, amețitor, întunecat, al dependenței, al patimii nestăpânite al băuturii amețitoare și al tulburării minții sale și poruncește-i cu asprime să iasă și să plece, dus de ai Tăi arhangheli tari în lumea, în timpul și în universul lui pe veșnicie. Amin. Amin. Amin. Depărtează de la ale sale buze tot ceea ce este băutură atinsă și contaminată cu patimă amețitoare de duhuri necurate și de puteri ucigătoare. Depărtează băutura amețitoare de (N) precum ai depărtat tot ceea ce este necurat de ceea ce este sfânt și nepătat. Desparte băutura amețitoare de (N) precum ai despărţit ceea ce este viu de ceea ce este mort și plin de stricăciune, așa să o desparți de (N), și dă-i ajutor să fie și să rămână mereu de neatins de această vrajă și sevraj și duh de băutură și beție. Ferește-i calea de calea celor care pe (N) îl/o îndeamnă înspre a sa cădere și nu lăsa să se apropie de el/ea vreun semen care să-i întindă și să îi dea paharul băuturii, și fă să-i fie greu și greață, și scârbă să nu-l poată atinge sau duce înspre gura sa, ca un pahar al morții și al pieririi sale și în nici un chip să nu-l/o atragă în vraja și în cursa sa. Ajută-l/o, Doamne, pe (N) și nu îl/o părăsi și dă-i puterea vindecării sale. Că Tu ești Tatăl nostru cel Bun și Binecuvântat, din veac, Care nu dorești pieirea celui căzut și greu legat, ci întoarcerea și izbăvirea sa, acum.

Amin. Amin. Amin.