• Acatistul Tamaduirii

  Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos

  Preabunule Iisuse, Tu ești Dumnezeul vieții. Tu poți să îi dai acum plinătatea însănătoșirii lui (N). Cercetează-l/o cu dragoste și cu îngăduință. Iartă-l/o dacă a greșit și și-a risipit viața și sănătatea sa. Scoate-l/o cu bine din suferințe și din neputințe chiar dacă le-a zămislit și le-a întărit cu trăirile și cu doririle sale. Iartă-l/o, Doamne, dacă a greșit în fața Ta. Iartă-l/o dacă a greșit în fața vieții și în fața sănătății sale. Iartă-l/o dacă a îngăduit să fie atins/ă de umbra morții. Iartă-l/o dacă el/ea a chemat și a întărit bolile și necazurile sale prin fărădelegi, prin datorii, prin mânii, prin supărări, întristări, mâhniri, ură, pizmă, anxietăți sau…

 • Acatistul Tamaduirii

  Cinstitul Acatist al invocării Tămăduirii pentru un apropiat

  Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată suferința și de toată neputința şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. (de 3 ori)    Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire.    Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.   Vremea este să lucrezi, Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul tuturor Puterilor, Dumnezeul celor vii, ca oamenii să nu poată strica în nici un chip bună rânduiala Ta.        Binecuvântat ești, Doamne,…

 • Acatistul Tamaduirii

  ACATISTUL TĂMĂDUIRII

    A C A T I S T U LT Ă M Ă D U I R I I   așa cu. m se face pentru un apropiat,   se citește cu multă luare aminte și cu multă stăruință atunci când se caută redobândirea sănătății ființei sale se aprind 3 lumânări se pune lângă ele un vas curat cu apă proaspătă de izvor aceasta după ce se face Acatistul se duce la cel ce vrea însănătoșirea, bea cât poate și se spală cu ce rămâne   Texte adunate și adaptate de p. Irineu COLECȚIA: RUGĂCIUNE, ÎNȚELEGERE, ÎMPLINIRE Din aceeași Colecție 1 Rugăciuni și sfaturi folositoare Paraclisul Domnului nostru Iisus Hristos…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Psaltirea Binecuvântării

  Psaltirea Binecuvântării Psaltirea Binecuvântării încununează cele 5 Psaltiri adaptate nevoilor ființei omenești. Ele se pliază pe cele 5 porți ale percepției și pe cele 5 simțuri și au ca scop protecția, apărarea, curățarea, dezlegarea relelor legături, risipirea blestemelor, a afuriseniilor, a relelor urări și doriri, risipirea farmecelor, a vrăjilor, a făcăturilor și a diverselor forme de magie neagră, vindecarea și însănătoșirea ființei umane și așezarea ei în lumina binecuvântării Părintelui ceresc. Aceste Psaltiri sunt:   Vol. 3 – Psaltirea în lumina descoperirii Domnului nostru Iisus Hristos, fără cuvintele de blestem și osândă, așa cum o poate citi spre bine tot omul. Vol. 4 – Rugăciunile psalmilor Vol. 5 – Psaltirea…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XX – I

    PsB. 143 – 8   Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în cer și în tot pământul. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Cine sunt eu ca Tu să îți amintești de mine? Ce este sufletul meu ca Tu să îl cercetezi pe el? Micşoratu-m-ai cu puțin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste m-ai încununat. Pusu-m-ai cu binecuvântare peste lucrurile zidite de mâinile Tale, toate mi le-ai supus. Animalele ne-grăitoare toate, până și animalele câmpului, păsările cerului şi peștii mării, și cele din adâncuri. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă bucură cu măreția Ta cea mai…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XIX – II

    PsB. 135 – 16    Mă plec în fața măreției Tale și îți cer binecuvântare și bună măsură și chibzuință în tot ceea ce sunt și în tot ceea ce am aici pe acest pământ. Te rog păzește-mi trăirile și toată viața mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă protejează sub acoperământul aripilor Tale. Apără-mă în faţa celor care mă necăjesc. Păzește-mi sufletul de omul răutăcios, și cu puterea Ta desparte-mă de toți cei ce îl urmează pe principele acestei lumi. Pentru că ei îşi iau partea lor în viaţa aceasta. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ferește de cei ce lucrează împotriva voinței Tale. Păzește-mă de cel ce se crede veșnic persecutat…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XVIII – III

      PsB. 128 – 23 Binecuvintează-mă, Doamne, Cel ce ești Dumnezeul puterilor. Cel ce ești Împăratul măririi, binecuvintează-mă și mă cercetează. Tu ești Domnul și Dumnezeul vieții mele. În fața Ta se deschid porțile cele veșnice și toate se pleacă în fața Împăratului măririi. El este Domnul Dumnezeul tuturor puterilor. În fața lui toate căpeteniile se pleacă și își deschid larg porțile și îi arată supunere și cinstire prin fire. Binecuvintează-mă, Doamne, Cel ce ești Împăratul măririi. Tu, ai fost din veșnicie Domnul cel tare şi puternic, Tu ești Domnul Dumnezeul celor de sus și a celor ce sunt în adâncuri. Al Tău e tot pământul cu toată plinirea…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XVII – IV

  PsB. 120 – 31 Binecuvintează-mă, Doamne, și mă veselește cu lumina feței Tale şi în cuvântul Tău cel drept să se bucure inima mea. Înțelepțește-mă să nu fiu ca un cal sau ca un catâr, la care nu e pricepere, ce cu zăbală şi cu frâu au fălcile lor strânse, ca să nu se abată de la calea lor. Binecuvintează-mă și mă scoate din nepriceperea inimii și din necazul sufletului mă izbăvește. Povățuiește-mă pe calea cea bună a vieții și păcatul făptuit nu îl lăsa să vină cu urgia lui peste soarta mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să se îngreuneze ziua și noaptea peste mine cu ghimpele suferinței și…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XVI – V

      PsB. 115 – 36  În Tine, Doamne, e binecuvântarea mea. Tu ești Apărătorul meu. Tu ești Ajutorul meu. Tu ești Izbăvitorul și Lumina vieții mele. Cei fără de lege pier în cursele inimilor lor şi urmașii lor se risipesc fără de urmă. Să nu fiu ademenit de soarta care și-au ales-o. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să am în inima mea bunătatea. Așază pe buzele mele vorbele cele bune și dă-mi harul bunei înțelegeri. Cei blânzi vor moșteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el. Limba lor rostește adevăr. Legea lui Dumnezeu este mereu în inima lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește că am văzut înălțându-se…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XV – VI

  PsB. 106 – 45 Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi așază în inima mea priceperea de a mă opri din fuga fără rost. Ajută-mă să Te cunosc și să Te cinstesc cu drag atunci când sunt bine și sunt sănătos. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă opresc din trudă înainte de a fi prea târziu. Înțelepțește-mă să mă opresc și să mă odihnesc în timp bine rânduit și nu mă lăsa să ajung să mă opresc doar prin spitale sau în recele mormânt. Te rog înțelepțește-mă. Binecuvintează-mă, Doamne, și pune capăt războiului din inima mea și așază-mi pace, liniște și mulțumire în suflet și în trăiri. Deschide ochii minții mele să…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XIV – VII

      PsB. 97 – 54   Binecuvintează-mă, Doamne, că în Tine am nădejdea. Dumnezeul meu, cei răi și vărsători de sânge nu ajung la jumătatea zilelor lor. Păzește-mă și mă fă bun și drept și nu mă lăsa să mă tulbur în veac. Că eu spre Tine vin și în fața Ta îmi aduc inima și știu că mă vei ajuta. Binecuvintează-mă și risipește relele ce vor să mă doboare și nu-i lăsa pe cei ce le săvârșesc să se apropie de mine. Binecuvintează-mă și mă păzește de trăirile omului lipsit de respect și de bun simț. Nu îl lăsa să mă tulbure. Ferește-mă de tot cuvântul și de…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XIII – VIII

  PsB. 88 – 63   Lucrurile Tale, Doamne, sunt bune şi toate faptele Tale sunt făcute cu înțelepciune. Binecuvintează-mă și-mi veselește sufletul şi îmi așază iar în inimă bucuria de a fi și de a trăi. Binecuvintează-mă și nu lăsa să fiu prins în traumele psihice ale omului nevrotic. Nu mă lăsa să fiu prizonier al trăirilor de nestăpânit. Ajută-mă să trăiesc în echilibrele cele frumoase ale vieții și nu mă lăsa să răbufnesc în isterii de necontrolat sau în fobii ucigătoare sau în obsesii secătuitoare sau în trăirile tulburi și tulburătoare. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să cad în neîmpăcările omului ce nu se acceptă pe sine însuși. Apără-mă…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma XII – IX

  PsB. 82 – 69   Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, că Tu ești Izbăvitorul și Mântuitorul și Dumnezeul meu. Sărman aș fi fără de Tine și sărac ar fi sufletul meu fără de ajutorul Tău. Binecuvintează-mă și mă întărește și mă întoarce de la rău spre bine și nu mă lăsa să fiu umilit sau rușinat sau prins în răutăți, în rele și în minciună. Binecuvintează-mă și mă călăuzește înspre adevăr și spre săvârșirea celor bune. Să se rușineze şi să nu se mai apropie de mine cei ce m-au împins spre cele rele. Păzește-mă! Amin. PsB. 83 – 68 Binecuvintează-mă,…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma IX – XII

  PsB. 61 – 90 Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi umple viața cu lungime de zile şi îmi arată binele pe care trebuie să îl fac, să îmi pot găsi și eu împlinirea mea. Binecuvintează-mă și mă așază sub ocrotirea Ta. Scoate-mă cu bine din tot necazul și fii cu mine. Ascultă-mi rugăciunile și împlinește-mi gândul cel bun al inimii mele. Cunoscut fă-mi al Tău Nume și mă acoperă cu puterea lui. Binecuvintează-mă și nu îi lăsa pe cei răi să îmi tulbure viața. Peste aspidă și peste vasilisc de voi păși, păzește-mi pasul meu și-l apără de tot ce este rău. Trimite, Doamne, pe îngerii Tăi să mă apere în toate…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma VIII – XIII

    PsB. 51 – 100 Binecuvintează-mă, Doamne, acum cu puterea Ta și îi oprește pe toți cei plini de răutate și fă să piară pentru totdeauna lucrarea lor din calea mea, din casa mea și de pe fața întregului pământ. Binecuvintează-mă și fă să se îndepărteze de mine tot omul care grăieşte nedreptăţi, el să nu poată sta înaintea ochilor mei. Cel mândru să nu poată păși pragul casei mele, iar vorbele și faptele lui să nu îmi poată tulbura inima. Binecuvintează-mă și îl trimite pe cel bun să îmi fie ajutor. Ochii mei îndreaptă-i spre cei drepți și buni la inimă și ei să şadă cu mine înaintea Ta.…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma VII – XIV

  PsB. 47 – 104 Binecuvintează-mă, Doamne, și scrie Legea Ta în inima mea și mă ajută să o păzesc în veac. Binecuvintează-mă și mă îmbracă în veselie. Adu-Ți aminte de mine și de tot neamul meu și ne întărește prin Cuvântul Tău. Cu pâine cerească satură-mi ființa și cu dragostea inimii Tale scoate-mă din împietrirea inimii. Binecuvintează-mă cu apa vie şi râuri vii să curgă în mine și să îmi aducă însănătoșirea trupului meu. Binecuvintează-mă și îmi adu aminte de Cuvântul Tău și de puterea ce stă în El. Pune nor spre acoperirea mea şi foc ceresc să îmi lumineze vederea. Binecuvintează-mă și mă apără de toți asupritorii. În cărările…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma VI – XV

      PsB. 43 – 108 Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate acum cu bine de sub puterile oricărui fel de blestem. Ridică-mă și mă îmbracă în puterea binecuvântării Tale. Dă-i putere sufletului meu și mă ajută să ies acum din orice necaz. Binecuvintează-mă și fii lângă mine și nu mă părăsi în ziua cea grea și nu mă lăsa în cărările rătăcirilor mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și fă să am mereu lauda Ta în gura mea, iar cuvântul Tău cel bun să fie grăit de mine în toate zilele viețuirii mele. Te rog, Doamne, să mă binecuvintezi și să nu lași să mă lovească rușinea sau umilirea sau ponegrirea. Risipește-le și…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma V – XVI

    PsB. 34 – 117 Binecuvântați pe Domnul că e bun, că în veac este binecuvântarea Lui. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai auzit și m-ai binecuvântat și ai scos cu bine inima mea din necazul ce o apăsa. Binecuvântat ești în cer și pe pământ. Inima mea îți mulțumește și Te preamărește. Cuvântul Tău să-mi fie călăuza mea! Dumnezeul vieții mele ești Tu și minunată este voința Ta. Binecuvintează-mă din casa Ta și din locașul viețuirii Tale, apleacă-Te și acum spre inima mea și mă fă să fiu împăcat și împlinit în toate cele bune ale mele. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Tău, Doamne, Dumnezeul meu. Doamne,…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma IV – XVII

  PsB. 33 – 118 Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să rătăcesc precum oaia cea pierdută, că Tu ești Păstorul meu cel bun. Binecuvintează-mă și mă apără de prădătorii cei nemiloși. Păzește-mă și nu îi lăsa să îmi distrugă viața și sănătatea mea. Binecuvintează-mă și mă scoate cu bine din tot necazul meu. Cuvintele buzelor Tale m-au zidit și prin ele Tu m-ai făcut să fiu viu. Puterile Tale să mă apere de tot ce este rău. Binecuvintează-mă și fă să lucreze sfatul Tău în inima mea. Prin cuvintele Tale dă înțelepciune gândurilor mele și pe buze pune-mi glas de pace și de bună înțelegere. Binecuvintează-mă și dă-mi lumina Înțelepciunii…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma III – XVIII

  PsB. 18 – 133 Binecuvântat ești, Dumnezeul meu, Tu ai făcut cerul şi pământul, fii cu mine în noaptea vieții mele și îmi dă lumină. Binecuvintează-mă și îmi dă putere. Când ridic mâinile mele spre cele sfinte şi îți cer binecuvântarea Ta, Te rog nu mă părăsi. Ajută-mă, Doamne. Tu ești Domnul vieții mele. Cei ce stați în casa Domnului, toți slujitorii Domnului binecuvântați pe Domnul și îi cinstiți Numele Lui.   PsB. 19 – 132 Binecuvântarea Ta se odihnește unde este bună înțelegere și unitate, că așa ai rânduit și așa ai poruncit, să fie viață acolo și bucurie până în veac. Aceasta este binecuvântarea Ta. În ea ai…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma II – XIX

  PsB. 9 – 142 Binecuvintează-mă, Doamne, ca un Părinte iubitor și alungă de la mine pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să trăiesc lângă Tine ca pruncul lângă tatăl său. Binecuvintează-mă, Doamne, și stârpește tot răul și toată lucrarea vrăjmașilor mei. Scoate din necaz sufletul meu. Dăruiește-mi iar viață binecuvântată și mă călăuzește cu Duhul Tău cel Sfânt. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Binecuvintează-mă și mă ajută să îmi ridic sufletul meu spre cele înalte ale vieții pământești. Arată-mi calea pe care trebuie să merg. Ajută-mă să aud în fiecare clipă glasul cel sfânt al binecuvântării Tale. În Tine…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Catisma I – XX

  Catisma  I  – XX   PsB. 1 – 150 Toată suflarea Te binecuvintează pe Tine, Doamne, Te binecuvintează în toate trăirile cele bune ale firii sale. În suflul său și în frumusețea zidirii Te binecuvintează toată ființa. În glas de bucurie şi în horă îți cântă Ție tot poporul Tău și Te binecuvintează. În glas de bucurie Te binecuvintează și sufletul meu, împreună cu aleșii Tăi. Binecuvântat ești, Doamne, în toate cele ale Tale. Se binecuvintează în lumina Ta tot omul cel zidit de Tine. Binecuvântat ești întru sfinții Tăi. Bun și Binecuvântat ești, Doamne! PsB. 2 – 149 Binecuvântată este bunătatea Ta din veac în veac. Sfântă și binecuvântată…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Psalmii Binecuvântării

  Psalmii Binecuvântării sunt rugăciuni și binecuvântări inspirate din vechile texte ale psalmilor și din rugăciunile binecuvântărilor biblice. Cum și când se citesc Psalmii Binecuvântărilor Mulțumirea, recunoștința, cinstirea și binecuvântarea sunt hrana cea vie a minții, a sufletului, a inimii, a păcii, a emoțiilor, a sentimentelor, a vieții și a sănătății noastre interioare. Timpul rugăciunii este acel timp în care noi ne adunăm în noi înșine în pace și în liniște. Este timpul în care noi ne regăsim în acea pace a firii și a zidirii, este timpul cel bine lucrător în noi. Acest timp este personal, el e legat de ziua din săptămână în care ne-am născut și de ritmul…

 • Psaltirea Binecuvantarii

  Psalmii și Psaltirea

  Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.   Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a faptei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.   Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă…

 • SANATATE II

  RUGA CEA MARE PENTRU SĂNĂTATE

  I Rogu-mă, Doamne, mă rog, Doamne cu drag mă rog, Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica Preacurată, De Domnul binecuvântată Cum se roagă, Doamne, Nouă arhierei, în 9 biserici La 9 altare, cu 9 prestoale Cu faţa lor, către soare răsare. Se roagă, Doamne Cu 9 Evanghelii deschise, Cu 9 făclii aprinse. Se roagă, Doamne, Cu rugă curată, cu inimă luminată; Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica Preacurată, De Domnul binecuvântată Şi eu, Doamne mă rog Cu ruga mea şi ruga lor. Cu rugă curată, cu inimă luminată În coate şi în genunchi, Cu faţa la pământ plecată, Mă rog înaintea Tatălui meu, A preabunului Dumnezeu,…

 • SANATATE II

  RUGĂCIUNILE BINECUVÂNTĂRILOR

  și ale marilor dezlegări și desfaceri de afurisenii, de blesteme, de osândă, de vrăji, de făcături, de magie neagră, de relele doriri și de orice fel de rea urare numită sau nenumită, Aceste Rugăciuni ce se citesc cu mare stăruință la vreme de necaz Se încep în ziua din săptămână în care s-a născut persoana pentru care se citește rugăciunea (luni, marți, miercuri …) se citesc cu glas sau în șoaptă grăită, nu numai în gând. Modurile de citire sunt mai multe în funcție de situații. În situații grave de sănătate și mare necaz se citesc de două sau de 3 ori pe zi 8 zile la rând, apoi se…

 • SANATATE II

  Bolile sufletului și vindecarea lor

  Bolile sufletului sunt izvorul și sursa de alimentare a bolilor trupești. Sănătatea și echilibrul sufletesc sunt fundația sănătății și fundația a echilibrelor trupești. Fiecare, am avut momente în viață în care o trăire sufletească ne-a pus la pământ trupul și toate puterile lui. Un blocaj sufletesc s-a făcut blocaj trupesc în câteva fracțiuni de secundă. Trăirile sufletului activează sau dezactivează funcțiuni vitale ale trupului nostru pământesc. Putem lua ca exemplu supărarea ce blochează pofta de a mânca sau o denaturează aruncându-ne într-un consum anxios de hrană fără de măsură. Din punct de vedere al studiilor medicale, o astfel de trăire pe lângă efectul imediat vizibil, are afecte mult mai profunde…

 • SANATATE II

  Autismul

    „Autismul este o afecțiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulbu-rări ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul, diabetul şi sindromul Down. Statisticile internaționale ne arată că 1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creștere continuă a numărului acestora. Autismul este o tulburare de origine neurobiologică ce afectează copilul până la vârstă de 3 ani, până la această vârstă deficienţele sunt evidente şi poate fi stabilit un diagnostic. Autismul implică toate palierele de dezvoltare, cognitiv, comportamental, motricitate grosieră, motricitate fină, practic sunt afectate toate laturile care privesc dezvoltarea normală a unui copil. Autismul nu este o boală, ci…

 • SANATATE II

  Duhuri tulburătoare

    Trupul omului este templul cel nezidit de mână omenească, e templul Duhului Sfânt și e templul sufletului său. Adeseori noi ne identificăm doar cu trupul nostru uitând sau nesocotind celelalte dimensiuni ale ființei. Trupul este o structură magnifică, frumos și armonios zidită din atomi vii. El este zidit de mâna lui Dumnezeu în sânul mamei noastre iar noi suntem chemați pe nume înainte ca noi să fim. Din suflul lui Dumnezeu care pronunță numele nostru se naște sufletul, iar acest moment este cel în care spermatozoidul patern fecundează ovulul în sânul mamei. Din acea clipă El, Domnul Dumnezeul vieții, este împreună cu sufletul nostru în pântecele mamei și acolo…

 • SANATATE II

  Epilepsia

    Epilepsia sau baiul cel rău, cum e numită în popor, numele îi provine din greacă: ἐπιληψία, a fi luat prin surprindere, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri. Aceasta se manifestă prin crize în care se pierde orice contact conștient cu mediul înconjurător. Crizele vin în cea mai mare parte prin surprindere, pot dura secunde sau minute și se pot repeta în diverse perioade de timp. În viața lui Iisus avem descrisă o tămăduire de acest rău: „Şi venind Iisus la ucenici, a văzut mulţime împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se cu ei. Şi îndată toată mulţimea, văzându-L pe Iisus s-a spăimântat şi, alergând, I se închina.…

 • SANATATE II

  Neodihna și netihna

  Neodihna și netihna sunt realități ce au ajuns să fie aproape patologice în zilele noastre. Acestea au dat naștere la o serie întreagă de urmări greu de definit și greu de tratat. Atunci când omul are de toate, ar fi firesc să aibă și tihnă și odihnă între ele. Perna cea moale nu dă întotdeauna somnul cel mai bun. Casa cea frumoasă nu dă întotdeauna și frumusețea celor ce viețuiesc în ea. Lucrul cel bine zidit nu dă întotdeauna și mulțumirea și zidirea celor ce l-au zidit. Odihna nu este același lucru cu somnul. Putem dormi și ne trezim mai obosiți ca înainte. Odihna este un dar al inimii. Odihna…

 • SANATATE II

  Depresia și tulburările anxioase

  Depresia este trăirea care distorsionează percepția minții noastre, schimbând dacă poate toată scara valorilor ei. Depresia se apropie de noi pe cărările oboselii și ale epuizării noastre. Ea schimbă tot ceea ce a fost și tot ceea ce este, în non sens sau în sens de vinovăție, în anxietate, în frică, în senzații de neputință, etc. Depresia atinge și secătuiește frumusețea oricărei trăiri și o transformă în pustiu, în întunecime, în stare de frică și anxietate, în stare de ne putință și de disconfort, în moleșeală și în zădărnicie. Depresia afundă toată ființa celui atins de ea într-o lume paralelă cu cea reală. Acea lume amorțește și ucide tot ceea…

 • SANATATE II

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate pentru un apropiat (la persoana a III-a)

  Rugăciunea Tatăl nostru o zici de 7 ori; de 3 ori în gând, de 3 ori în șoaptă și o dată cu voce, așa cum urmează aici: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta în acest ceas în (N) și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în el/ea spre a sa îndreptare și spre a sa grabnică însă-nătoșire. Facă-se voia Ta în viața lui/ei, precum în cer aşa şi pe pământul ce îl calcă și în pământul din care (N) a fost zidit/ă. Pâinea noastră cea spre ființă și spre viață sănătoasă dă-ne-o nouă și…

 • SANATATE II

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate

  În timpul zilei, când socotești că este momentul potrivit pentru a te ruga pentru sănătatea ta, atunci aprinde o lumânare sau o candelă și începi zicând la rând, de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, așa cum urmează: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, la fel precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și…

 • SANATATE II

  Rânduieli și Rugăciuni zilnice pentru păzirea sănătății noastre.

  Cel ce se regăsește în aceste rugăciuni și crede și vede că îi sunt de folos, e bine să le zică de câte ori va simți nevoia sau de câte ori va crede că este spre binele său să le facă. Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime Preasfântă, Treime Binecuvântată, Stăpâne al Puterilor, Dumnezeul Părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru și ești Dumnezeul celor vii. Apleacă-Te și acum cu dragoste spre glasul chemării mele și fii cu mine și mă cercetează cu îngăduință și mă ajută să ies acum cu bine din tot necazul, din toată boala, din toată suferința și din toată neputința. Fii cu mine și mă…

 • SANATATE II

  Rugăciunile cele Mari ale iertării și ale îndreptării

  Acestea se rostesc la rând cu multă luare aminte, la rând una după alta precum ele urmează, așa se fac măcar o dată pe zi în 7 zile la rând, fără de întrerupere. Se încep în ziua din săptămână în care este născut cel ce le face sau cel pentru care se fac (luni, marți, miercuri …). Aceste rugăciuni se pot face și selectiv, câte una sau mai multe împreună, una după alta, în funcție de situația specifică a fiecăruia în parte. Rugăciunile cele Mari ale iertării sunt așezate cu un rost înaintea Rugăciunilor pentru Sănătate. Fiecare tămăduire făcută de Iisus este precedată de acest mare dar și de acest…

 • SANATATE II

  Ritualul

  Ritualul, termen din limba latină ritus, e o acțiune, o ceremonie, un ceremonial derivat din vechi tradiții religioase sau laice, din obișnuințe sau nevoi, care se desfășoară după anumite reguli. Ritualul poate fi zilnic, simplu, adesea banal, de exemplu, trezirea, spălarea, rugăciunea de dimineață, micul dejun etc. Ritualul poate fi solemn și maiestuos, cu prilejul unor momente importante ale existenței umane, de exemplu naștere, numire a noului născut, botez, căsătorie, moarte, etc. Ritualul poate fi legat de etape ale timpului, ani, luni, zile jubiliare etc.; ale muncii, căutarea unui loc de muncă, angajare, inițiere în noua muncă, etc.; ale anotimpurilor, ale Sărbătorilor de iarnă, de primăvară, de Paști, etc., ale…

 • SANATATE II

  Rugăciunea Tatăl nostru

  Cea mai înaltă rugăciune pe care omul a primit-o vreodată este Rugăciunea Tatăl nostru. Ea se găsește în Noul Testament doar în Evanghelia după Matei 6. 9-13., și în Evanghelia după Luca 11. 2-4. O să folosim versiunea cea mai apropiată de original, adică textul critic grec, publicat după îndelungi studii de NESTLE-ALAND, NOVUM TESTAMENTUM Graece et Latine, Deutsche Bibelgesellsschaft, Stuttgart 1987, paginile 13; 195. Redăm textul original în limba greacă, urmat imediat de traducerea cât mai fidel posibilă a acestuia în limba română. Textul din Evanghelia după Matei 6: 9 Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν…

 • SANATATE II

  Cuvant Inainte

  Înainte de a te ruga încearcă să înțelegi ce este Viața și Sănătatea ta Viața și sănătatea sunt cele mai mari daruri pe care noi oamenii le-am primit în această trecere a noastră prin acest spațiu și prin acest timp pământesc. Viața o primim din suflul Tatălui ceresc înainte ca noi să fim, atunci când El ne cheamă cu al nostru nume: „Înainte de a te fi zămislit în pântecele mamei tale, Eu te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, Eu te-am chemat pe nume şi te-am rânduit …” Ieremia 1. 5. În clipa zămislirii noastre în pântecele mamei noastre, Cel Binecuvântat din veac, Dumnezeul părinților noștri, Cel…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IX

  C A T I S M A   XIX Psm. 134 – idolii Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să îți cânt Ție: Aliluia. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să laud Numele Tău. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să ajung în curțile casei Tale. Mulțumire aduc bunătății Tale. Sfânt și bun este Numele Tău. Eu am cunoscut că Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Domnul domnilor ești și Dumnezeul dumnezeilor. Toate câte ai vrut ai făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai pus norii spre ploaia cea aducătoare de rod pe fața pământului. Numele Tău este în veac şi…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVIII

  C A T I S M A   XVIII Psm. 119 – singurătatea Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai auzit când am strigat către Tine. Apăratu-mi-ai sufletul de buzele cele nedrepte şi de limba vicleană ai păzit inima mea. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit de săgețile cele ascuțite și m-ai păzit de ura celui potrivnic și de răutatea sa. Scosu-m-ai cu bine din pribegia mea. Păzitu-m-ai să nu mă înstrăinez de mine însumi. Păzitu-m-ai să nu ajung în singurătatea celui părăsit. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace m-ai făcut. Când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ție îți mulțumesc că nu m-ai părăsi! Amin. Psm. 120…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVII

    C A T I S M A   XVII Psm. 118 – Viața Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să rămân cu inima curată în această lume atât de tulburată. Fericit am fost de fiecare dată când legea Ta am împlinit. Fericit am fost când am ținut poruncile Tale și în bunul mers al vieții și în buna rânduială a firi am pășit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai despărțit și m-ai îndepărtat de cei ce nu erau în căile Tale, de cei ce săvârșeau înșelăciunea. Tu ai lăsat ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Îndreptat-ai căile mele, ca eu să fiu mereu în buna rânduială a firii. Îți mulțumesc…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATSMA XVI

  C A T I S M A   XVI Psm. 109 – cinstea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai așezat mereu în loc de cinste și m-ai îmbrăcat cu hainele bunului simț. Toiagul puterii Tale m-a păzit în tot binele și în dragostea celor apropiați mi-ai dat aripi și putere. Din cer Tu ai lăsat să vină binecuvântarea Ta și inima mea ai făcut să fie plină de viață la fel ca și o grădină roditoare. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să fiu stăpân pe al meu sine, și cele dinlăuntrul meu le-ai rânduit să mă asculte și să rămână mereu în plină armonie. Cu Tine e sufletul meu în ziua…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA   XV

  C A T I S M A   XV Psm. 105 – iertarea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul cel mare al iertării Tale. Bun ai fost din veac cu mine. Cum aș putea grăi cele tainice ale bunătății Tale? Fericiţi sunt cei ce caută binele şi fac voia Ta. În ei se sălășluiește viața și pașii lor sunt păziți în toată vremea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit printre valurile nestatornice ale acestei lumi. Greșit-am de multe ori ca și cei din vechime. Nelegiuit-am ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat. În clipa cea grea a robirii și a…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  C A T I S M A   XIV

  C A T I S M A   XIV Psm. 101 – însănătoșire Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai auzit rugăciunea mea. Chemarea mea la Tine a ajuns. Întors-ai faţa Ta spre mine. În ziua necazului Ți-ai aplecat urechea Ta spre ruga mea și Tu m-ai auzit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat să se stingă ca fumul zilele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întărit oasele mele și nu le-ai lăsat să se umple de durere și de uscăciune. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai vindecat rănile cele ascunse ale inimii. Putere i-ai dat și nu ai lăsat-o să se usuce ca iarba cea tăiată. Ție îți mulțumesc, Doamne, că…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XIII

  C A T I S M A   XIII Psm. 91 – bunătatea Bine este pe acest pământ a Te cinsti pe Tine Doamne, Dumnezeul meu! Bine este a asculta de Cuvântul Tău. Bine este a cinsti și a trăi în Numele Tău. Fericit e cel ce gustă dimineața pacea Ta. Fericit este cel ce cunoaște adevărul Tău în întunecimea acestei lumi. Printre valurile cele trecătoare ale timpului Te laudă inima mea cu glas de bucurie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai veselit cu lucrările Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai împlinit întru minunățiile zidirii mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Omul nepriceput…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XII

  C A T I S M A   XII Psm. 85 – ajutor Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai plecat urechea Ta spre mine și m-ai auzit. Păzitu-m-ai să nu ajung sărac şi necăjit între valurile acestei lumi. Sufletul meu l-ai îmbrăcat în lumina chipului Tău. Întăritu-mi-ai inima și nu m-ai părăsit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai mântuit de multe rele și m-ai scos cu bine din multe încercări. Bun şi blând eşti, Doamne. Tuturor celor ce Te cheamă în Duh și în Adevăr. Tu le dai putere și le dai al Tău ajutor. Ascultat-ai, Doamne, rugăciunea mea. Luat-ai aminte la glasul cererii mele. Din tot necazul m-ai scos cu bine. Tu…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XI

  C A T I S M A   XI Psm. 77 – poporul ales Binecuvântat ești, Doamne. Tu ești Domnul Dumnezeul părinților noștri. Deschis-ai în pilde gura Ta, spusu-ne-ai nouă tainele străvechilor timpuri. Așa am auzit şi am cunoscut şi ne-ai înţelepţit precum i-ai înţelepţit pe cei aleși dintre părinții noștri. Puterile Tale şi toate minunile pe care le-ai făcut din neam în neam, acestea nu le-ai ascuns de noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Tu prin Iacob ne-ai dat lege și învățătură de viață ai pus în Israel. Și ai poruncit părinţilor noştri ca să le facă pe toate cunoscute urmașilor lor. Fiii cei mici și cei mari să…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA X

  C A T I S M A   X Psm. 70 – bătrânețile Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și nu ai lăsat să fiu rușinat în nici un chip. Întru dreptatea Ta m-ai ajutat. Scosu-m-ai cu bine din toate necazurile mele. Plecat-ai urechea Ta spre mine și m-ai mântuit. Fost-ai în inima mea Dumnezeu apărător. Loc întărit ai fost pentru mine. Hotar viu Te-ai făcut și m-ai apărat. Hotar de netrecut ai fost în jurul meu și omul rău în Tine s-a oprit și nu m-a biruit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai apărat și ai luat puterea din mâna călcătorilor de lege şi nu i-ai lăsat să îmi facă nici…