• PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IX

  C A T I S M A   XIX Psm. 134 – idolii Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să îți cânt Ție: Aliluia. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să laud Numele Tău. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să ajung în curțile casei Tale. Mulțumire aduc bunătății Tale. Sfânt și bun este Numele Tău. Eu am cunoscut că Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Domnul domnilor ești și Dumnezeul dumnezeilor. Toate câte ai vrut ai făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai pus norii spre ploaia cea aducătoare de rod pe fața pământului. Numele Tău este în veac şi…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVIII

  C A T I S M A   XVIII Psm. 119 – singurătatea Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai auzit când am strigat către Tine. Apăratu-mi-ai sufletul de buzele cele nedrepte şi de limba vicleană ai păzit inima mea. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit de săgețile cele ascuțite și m-ai păzit de ura celui potrivnic și de răutatea sa. Scosu-m-ai cu bine din pribegia mea. Păzitu-m-ai să nu mă înstrăinez de mine însumi. Păzitu-m-ai să nu ajung în singurătatea celui părăsit. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace m-ai făcut. Când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ție îți mulțumesc că nu m-ai părăsi! Amin. Psm. 120…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVII

    C A T I S M A   XVII Psm. 118 – Viața Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să rămân cu inima curată în această lume atât de tulburată. Fericit am fost de fiecare dată când legea Ta am împlinit. Fericit am fost când am ținut poruncile Tale și în bunul mers al vieții și în buna rânduială a firi am pășit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai despărțit și m-ai îndepărtat de cei ce nu erau în căile Tale, de cei ce săvârșeau înșelăciunea. Tu ai lăsat ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Îndreptat-ai căile mele, ca eu să fiu mereu în buna rânduială a firii. Îți mulțumesc…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATSMA XVI

  C A T I S M A   XVI Psm. 109 – cinstea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai așezat mereu în loc de cinste și m-ai îmbrăcat cu hainele bunului simț. Toiagul puterii Tale m-a păzit în tot binele și în dragostea celor apropiați mi-ai dat aripi și putere. Din cer Tu ai lăsat să vină binecuvântarea Ta și inima mea ai făcut să fie plină de viață la fel ca și o grădină roditoare. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să fiu stăpân pe al meu sine, și cele dinlăuntrul meu le-ai rânduit să mă asculte și să rămână mereu în plină armonie. Cu Tine e sufletul meu în ziua…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA   XV

  C A T I S M A   XV Psm. 105 – iertarea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul cel mare al iertării Tale. Bun ai fost din veac cu mine. Cum aș putea grăi cele tainice ale bunătății Tale? Fericiţi sunt cei ce caută binele şi fac voia Ta. În ei se sălășluiește viața și pașii lor sunt păziți în toată vremea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit printre valurile nestatornice ale acestei lumi. Greșit-am de multe ori ca și cei din vechime. Nelegiuit-am ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat. În clipa cea grea a robirii și a…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  C A T I S M A   XIV

  C A T I S M A   XIV Psm. 101 – însănătoșire Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai auzit rugăciunea mea. Chemarea mea la Tine a ajuns. Întors-ai faţa Ta spre mine. În ziua necazului Ți-ai aplecat urechea Ta spre ruga mea și Tu m-ai auzit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat să se stingă ca fumul zilele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întărit oasele mele și nu le-ai lăsat să se umple de durere și de uscăciune. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai vindecat rănile cele ascunse ale inimii. Putere i-ai dat și nu ai lăsat-o să se usuce ca iarba cea tăiată. Ție îți mulțumesc, Doamne, că…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XIII

  C A T I S M A   XIII Psm. 91 – bunătatea Bine este pe acest pământ a Te cinsti pe Tine Doamne, Dumnezeul meu! Bine este a asculta de Cuvântul Tău. Bine este a cinsti și a trăi în Numele Tău. Fericit e cel ce gustă dimineața pacea Ta. Fericit este cel ce cunoaște adevărul Tău în întunecimea acestei lumi. Printre valurile cele trecătoare ale timpului Te laudă inima mea cu glas de bucurie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai veselit cu lucrările Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai împlinit întru minunățiile zidirii mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Omul nepriceput…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XII

  C A T I S M A   XII Psm. 85 – ajutor Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai plecat urechea Ta spre mine și m-ai auzit. Păzitu-m-ai să nu ajung sărac şi necăjit între valurile acestei lumi. Sufletul meu l-ai îmbrăcat în lumina chipului Tău. Întăritu-mi-ai inima și nu m-ai părăsit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai mântuit de multe rele și m-ai scos cu bine din multe încercări. Bun şi blând eşti, Doamne. Tuturor celor ce Te cheamă în Duh și în Adevăr. Tu le dai putere și le dai al Tău ajutor. Ascultat-ai, Doamne, rugăciunea mea. Luat-ai aminte la glasul cererii mele. Din tot necazul m-ai scos cu bine. Tu…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XI

  C A T I S M A   XI Psm. 77 – poporul ales Binecuvântat ești, Doamne. Tu ești Domnul Dumnezeul părinților noștri. Deschis-ai în pilde gura Ta, spusu-ne-ai nouă tainele străvechilor timpuri. Așa am auzit şi am cunoscut şi ne-ai înţelepţit precum i-ai înţelepţit pe cei aleși dintre părinții noștri. Puterile Tale şi toate minunile pe care le-ai făcut din neam în neam, acestea nu le-ai ascuns de noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Tu prin Iacob ne-ai dat lege și învățătură de viață ai pus în Israel. Și ai poruncit părinţilor noştri ca să le facă pe toate cunoscute urmașilor lor. Fiii cei mici și cei mari să…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA X

  C A T I S M A   X Psm. 70 – bătrânețile Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și nu ai lăsat să fiu rușinat în nici un chip. Întru dreptatea Ta m-ai ajutat. Scosu-m-ai cu bine din toate necazurile mele. Plecat-ai urechea Ta spre mine și m-ai mântuit. Fost-ai în inima mea Dumnezeu apărător. Loc întărit ai fost pentru mine. Hotar viu Te-ai făcut și m-ai apărat. Hotar de netrecut ai fost în jurul meu și omul rău în Tine s-a oprit și nu m-a biruit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai apărat și ai luat puterea din mâna călcătorilor de lege şi nu i-ai lăsat să îmi facă nici…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IX

  C A T I S M A   IX Psm. 64 – cuvânt tulburător Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ascultat ruga mea și mi-ai împlinit gândul și dorința inimii mele. Cu a Ta putere ai risipit cuvintele celor fără de lege. Risipitu-le-ai și nu m-au atins. Risipitu-le-ai și nu m-au rănit. Risipitu-le-ai și nu m-au copleșit. Pe toate le-ai spulberat și nu m-au biruit. Fericit este cel pe care l-ai apărat şi l-ai primit în dragostea inimii Tale. Fericit este cel pe care l-ai curățat și l-ai așezat în buna rânduială a firii sale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai umplut de bunătăţi viața pe acest pământ. Minunat ești în toate cele…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA VIII

  C A T I S M A   VIII Psm. 55 – vrăjmașii Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Războindu-se cu mine m-au necăjit, dar mâna Ta cea nevăzută i-a oprit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu i-ai lăsat să mă împovăreze cu tot răul lor. Din locul puterii lor ei s-au luptat cu mine dar lupta lor Tu le-ai făcut-o să fie în zadar. În Tine sunt toate cuvintele mele în toată ziua. În Tine Dumnezeul meu am nădăjduit, și Tu nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Toată ziua cuvintele mele ei…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISAMA VII

  C A T I S M A   VII Psm. 46 – puterile Binecuvântat ești, Doamne! Lăudat și preamărit ești în toate popoarele. Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Împărat bun și mare ești peste tot pământul. Tu ești Bun și minunat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai supus sub picioarele mele puterile cele potrivnice și nu le-ai lăsat să se ridice peste soarta mea. Așezatu-le-ai în lumea lor și nu le-ai lăsat cale să mai vină în lumea mea. Așezatu-le-ai în timpul lor și nu le-ai lăsat să-mi mai fure timpul meu. Așezatu-le-ai în locul cel firesc al odihnei lor și nu le-ai lăsat să tulbure odihna mea. Așezatu-le-ai în universul lor…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA VI

  C A T I S M A   VI Psm. 37 – sănătate Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai mustrat cu asprime și cu iuțime așa cum de multe ori eu aș fi meritat. Oprit-ai săgețile durerii și nu le-ai lăsat să mă ucidă când au venit peste mine. Vindecatu-mi-ai trupul meu și atunci când eu însumi l-am rănit și l-am strivit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să mă sting răpus de neștiință și de multele mele greșeli. Oasele mi le-ai păzit și m-ai izbăvit. Fărădelegile mele mi le-ai iertat și nu le-ai lăsat să se ridice peste capul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ridicat povara cea grea…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA V

  C A T I S M A   V Psm. 32 – Lumina lumii Bucuria inimii mele ești Tu, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele. Drept și viu este Cuvântul Tău. Întru El este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate cuprinde și nu o poate ține în robie sub mantia sa. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu iubești pacea şi dreptatea. De darul păcii și de darul vieții se bucură tot pământul. Cu Cuvântul Tău cerurile s-au zidit, şi în Duhul gurii Tale stă toată viața lor. Tu ai pus adâncurile în vistierii. De Tine ascultă pământul şi de Tine se minunează toţi locuitorii…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IV

  C A T I S M A   IV Psm. 24 – păcatele tinereții Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu cel bun. Spre Tine l-ai ridicat și nu m-ai rușinat și nu ai lăsat să râdă de mine vrăjmaşii mei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai arătat căile Tale şi lucrurile Tale m-ai învățat. Călăuzitu-m-ai spre adevărul Tău şi m-ai învățat, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine eu Te-am aștept. Adusu-Ți-ai aminte de mine, Doamne, în dragostea inimii Tale, că după chipul Tău Tu m-ai zidit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai pedepsit după păcatele tinereților mele şi nu m-ai osândit după fărădelegile pe…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA III

  C A T I S M A   III Psm. 17 – protecție divină Cu dragoste curată, eu vreau să Te iubesc, Doamne, Dumnezeul meu. Tu ești apărarea şi scăparea mea. Tu ești Izbăvitorul meu! Tu ești ajutorul meu. Tu ești nădejdea mea! Tu ești puterea mântuirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că din necazul meu m-ai scos cu bine. Scosu-m-ai din durerile morţii. Ridicatu-m-ai peste râurile fărădelegii. Liniștit-ai valurile durerilor. Închis-ai porțile iadului și nu le-ai lăsat să mă robească. Rupt-ai lațurile morţii și nu le-ai lăsat să mă țină sub puterea lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai auzit glasul meu din locașul Tău cel sfânt. Şi ai clătinat şi ai…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA II

  C A T I S M A   II Psm. 9 – protecție Ție, Doamne, îți mulțumesc din toată inima mea, și toate minunile Tale cu drag eu le mărturisesc. În Tine este binecuvântarea şi bucuria inimii mele. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Ție, Doamne, eu îți mulțumesc, că ai făcut lumină în judecata mea şi în dreptate m-ai păzit neîncetat. Tu șezi pe scaunul cel preaînalt și în toate, judeci cu dreptate. Cercetat-ai inimile şi au pierit nelegiuiții. Vrăjmașului i-ai luat armele şi toate uneltirile lui s-au ruinat. Pomenirea sa a pierit, iar Tu, Doamne, rămâi în veac.…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA I

  Psalmii  Mulțumirii și ai Recunoștinței C A T I S M A   I Psm. 1 – viața Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că mi-ai dat viață. Îți mulțumesc Ție, pentru marele dar al sănătății mele. Îți mulțumesc pentru tot binele și pentru tot darul Tău. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru tot ceea ce sunt. Fii cu mine și mă ajută să fiu viu și binecuvântat, în trecerea mea fugară prin timpul acestui veac. Fii cu mine și mă învață să știu și eu acum să binecuvintez, să știu să fiu mulțumit cu mine însumi și cu toți semenii mei. Ajută-mă să mă accept așa cum sunt zidit de Tine, și…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  Psalmii si Psaltirea

  Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.   Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a faptei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.   Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  PSALTIREA MULȚUMIRII

  Fundaţia IHTIS – Mănăstirea Prislop COLECŢIA RUGĂCIUNE, ÎNŢELEGERE, ÎMPLINIRE Nr. 7       PSALTIREA   MULȚUMIRII   COLECȚIA: RUGĂCIUNE, ÎNȚELEGERE, ÎMPLINIRE Din aceeași Colecție   1 Rugăciuni și sfaturi folositoare Paraclisul Domnului nostru Iisus Hristos 2 Rânduieli și Rugăciuni pentru Sănătate 3 Psaltirea în lumina descoperirii Domnului nostru Iisus Hristos, fără cuvintele de blestem și osândă, așa cum o poate citi spre bine tot credinciosul 4 Rugăciunile psalmilor 5 Psaltirea Mângâierii 6 Rânduieli și rugăciuni pentru cei răposați 7 Psaltirea Mulțumirii   Cărțile se pot găsi pe www.prislop148.ro sau prin telefon la dna. Maria Pop 0742877553

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XX – I

  Rps. 143 – 8    Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în tot pământul! Când privesc eu cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Cine sunt eu să-Ţi amintești de mine? Ce este sufletul meu să îl cercetezi pe el? Micşoratu-m-ai cu puțin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste m-ai încununat. Pusu-m-ai peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele mele. Animalele cele ne-grăitoare, toate, până și animalele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, și cele din adâncuri. Măreția Ta e mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor care sug Tu ai săvârșit laudă…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIX – II

  Rps. 135 – 16 Mă plec în fața măreției Tale, și îți cer bună măsură și chibzuință în tot ce sunt și în tot ce am aici pe acest pământ. Te rog păzește-mi Tu inima mea și toată viața mea în mâna Ta să fie până în veac. În ajutorul Tău mi-am pus nădejdea, ajută-mă și nu mă părăsi. Păzeşte-mă cu acoperământul aripilor Tale. Apără-mă în faţa celor care mă necăjesc. Că vrăjmaşii mei sufletul meu l-au tulburat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, m-au înconjurat, ochii lor şi-au ațintit ca să mă plece la pământ. Ridicatu-s-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu care locuieşte…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XVIII – III

  Rps. 128 – 23    Domnul Dumnezeul puterilor este Împăratul măririi. El este Domnul și Dumnezeul vieții mele. În fața Lui se ridică toate porțile cele veșnice și toate căpeteniile își deschid porțile și se pleacă în fața Împăratului măririi. El este Domnul Dumnezeul tuturor puterilor. În fața lui toate căpeteniile se pleacă și își deschid larg porțile și îi arată supunere și cinstire. Porţile cele veșnice se ridică și prin ele intră și iese Împăratul măririi. El este din veșnicie Domnul cel tare şi puternic, El este Domnul Dumnezeul celor de sus și a celor ce sunt în adâncuri. Al Domnului este tot pământul şi toată plinirea lui, lumea…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XVII – IV

  Mărire… Rps. 120 – 31    Veselește-mă, Doamne, în lumina feței Tale şi cuvântul Tău cel drept să îmbucure inima mea. Multe sunt necazurile celui care face rău, iar pe cel ce nădăjduiește în Tine, mila Ta îl înconjoară și dumnezeirea Ta îi păzește calea sa. Ajută-mă să nu fiu ca un cal sau un catâr, la care nu este pricepere, care cu zăbală şi cu frâu au fălcile lor strânse, ca să nu se abată de la calea lor. Că Tu, Doamne, eşti scăparea și ieșirea mea din tot necazul care vrea să mă cuprindă. Bucuria mea ești Tu, scoate-mă din apăsarea inimii mele și din necazul sufletului meu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XV – VI

  Rps. 106 – 45 Doamne al Puterilor, fii cu noi, că Tu ești sprijinitorul nostru, Dumnezeul părinților noștri. Așază, Doamne, în inima mea priceperea de a mă opri din fuga fără rost și ajută-mă să Te cunosc și să Te cinstesc în adevăr, pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Te rog, frânge toate armele răutății și în foc mistuitor arde pavezele lor. Pune capăt războaielor până la marginile pământului și revarsă pace și bună înțelegere peste al nostru veac și în al vieții mele timp. Deschide ochii minții mele să văd lucrurile Tale și minunile pe care le-ai pus pe acest pământ. Binecuvântat din veac ești, Doamne, Dumnezeul meu! Tu ești…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIV – VII

  Rps. 97 – 54 Ajută-mă, Doamne, că eu nădejdea mea o am în Tine, Dumnezeul meu. Cei răi și vărsători de sânge nu ajung la jumătatea zilelor lor. Păzește-l pe cel bun și drept să nu se tulbure în veac. Iar eu spre Tine Doamne, vin și în fața Ta îmi aduc toată grija mea și știu că mă vei ajuta. Risipește toate relele care vor să mă doboare și nu-i lăsa pe cei care le săvârșesc să se apropie de mine și de soarta mea. Să nu-i lași, Doamne să-și întindă înspre mine sau împotriva mea mâinile lor. Oprește-i să nu tulbure toate cu al lor cuvânt. Că nu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIII – VIII

  Rps. 88 – 63   Lucrurile Tale, Doamne, sunt bune şi toate faptele Tale sunt pline de înțelepciune. Veselește-mi și sufletul meu şi așază-mi bucuria și dreptatea Ta în inima mea. Tulburat stă sufletul meu când îi vede pe cei răi, şi greu îi este să înfrunte răutatea lor. Ajută-mă și mă păzește de cutremurul adus de uneltirea lor. Dumnezeul meu, fii cu mine și atinge-i cu săgeata lor şi fără de veste îi oprește, Doamne. Ei singuri se rănesc cu limbile lor dar nu pot vedea. Închisă le este mintea și întunecată le este vederea lor. Iscodit-au fărădelegi ca să pătrundă în taina sufletului meu şi cu viclenie au…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XII – IX

  Rps. 82 – 69 Doamne, nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, că Tu ești Izbăvitorul meu și ajutorul meu eşti Tu, Dumnezeul meu. Sărman aș fi fără de Tine și sărac ar fi sufletul meu fără de ajutorul Tău, Dumnezeule! Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: «Bine, bine!» Iar cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, să se bucure şi să se veselească şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Mărit să fie Domnul nostru!» Să se ruşineze şi să se risipească cei care caută sufletul meu, să cadă fără de putere cei care îmi voiesc mie rele! Dumnezeule, spre ajutorul meu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XI – X

  Rps. 75 – 76    Povățuiește-mă cu Înțelepciune și întărește gândul cel bun al cugetului meu, ca să Te pot cunoaște pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale cine le poate cunoaşte? Glas dau norii ca săgețile, glasul Tău este un vârtej ca tunetul, fulgerele cuvintelor Tale luminează lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul. Văzutu-Te-au apele şi s-au plecat şi s-au tulburat adâncurile. Văzutu-Te-au apele Dumnezeule și Te-au ascultat. Izbăvește-mi inima și sufletul cel apăsat al meu. Tu eşti Dumnezeul meu, Cel ce faci minuni mari! Cunoscută fă-mi inimii mele calea și voința Ta. Dumnezeule, în…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma X – XI

  Rps. 67 – 84   Revarsă-Ți, Doamne, bunătatea Ta peste noi și peste tot pământul. Rod bun și bogat să avem fiecare în parte în tot binele și dreptatea Ta să fie cu noi în toate cărările viețuirii noastre. Păzește-mi pașii mei în împlinirea binelui și în cărările păcii Tale. Fă să răsară din pământ Adevărul cel care este nepieritor şi dreptatea din cer fă să coboare peste viața mea. Mila şi adevărul să se întâmpine în fața mea, dreptatea şi pacea să se sărute în tot ceea ce Tu mi-ai rânduit aici pe acest pământ. Mântuirea Ta să fie mereu aproape de mine și de cei dragi ai mei.…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma IX – XII

  Rps. 61 – 90 Cu lungime de zile umple viața mea şi arată-mi, Doamne, mântuirea Ta. Așază-mă sub ocrotirea Ta. Scoate-mă cu bine din tot necazul meu și fii cu mine. Când îmi înalț spre Tine al meu glas, auzi-mă, Doamne, și vino în ajutorul meu. Cunoscut fă-mi al Tău Nume și mă acoperă cu puterea lui. Apără-mă, Doamne, de toți cei care vor să îmi facă rău și nu îi lăsa să îmi tulbure viața mea. Peste aspidă și peste vasilisc de voi păși, păzește-mi pasul meu și-l apără de tot ce este rău. Trimite, Doamne, pe îngerii Tăi să mă apere în toate căile mele. Pe mâinile lor…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VIII – XIII

  Rps. 51 – 100   Oprește, Doamne, acum cu puterea Ta, pe toți cei plini de răutate și fă să piară pentru totdeauna lucrarea lor din calea mea, din casa mea și de pe fața întregului pământ. Îndepărtează de la mine pe tot omul care grăieşte nedreptăţi, el să nu poată sta înaintea ochilor mei, iar pe cel mândru să nu îl lași să poată păși peste pragul casei mele, nici să îmi tulbure inima mea. Cel bun să-mi fie mie ajutor. Ochii mei îndreaptă-i, Doamne, înspre cei drepți și buni la inimă, și ei să şadă împreună cu mine înaintea Ta. Cu cel mândru cu ochiul şi cu cel…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VII – XIV

  Rps. 47 – 104    Scrie, Doamne, Legea Ta în inima mea și ajută-mă să o păzesc în veac. Scoate-mă cu bine și în bucurie din tot necazul meu și mă îmbracă în veselie. Adu-Ți aminte de mine și de tot neamul meu și ne întărește acum în Cuvântul Tău. Cu pâine cerească satură-mi sufletul meu. Despică-mi împietrirea inimii mele şi apa vie şi râuri vii să curgă în mine și să îmi aducă iar însănătoșirea trupului meu. Adu-mi mereu aminte de Cuvântul Tău și de puterea care stă în El. Pune, Doamne, nor spre acoperirea mea şi foc să-mi lumineze noaptea vederea mea. Veselească-se casa robiei mele la ieșirea…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VI – XV

  Rps. 43 – 108 Izbăvește-mi, Doamne, viața mea și soarta mea o scoate de sub puterea blestemului celui greu. Ridică-mi iar sufletul meu și dă-i putere ca să iasă din orice necaz. Fii, Tu Doamne, de-a dreapta mea în ziua cea grea și nu mă părăsi pentru multele căderi ale inimii mele. Lauda Ta să fie mereu în gura mea, şi cuvântul Tău cel bun să fie grăit de mine în toate întâlnirile mele. Te rog, Doamne, să nu lași să mă îmbrace cumva rușinea, nici să o lași să înroșească fața mea. Nu lăsa să mă îmbrace cineva în clevetire și în ocară. Păzește-mă cu dreapta Ta, iar cei…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma V – XVI

  Rps. 34 – 117 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire și m-ai scos din al meu necaz. Cinstit ești în inima mea, Dumnezeul meu. Cuvântul Tău să-mi umple gura mea! Dumnezeul meu eşti Tu şi minunată este cuvântarea Ta! Cu ramuri umbroase, până la marginea altarului, așa este pregătită sărbătoarea Ta. Arătatu-Te-ai nouă Dumnezeul părinților noștri, Domnul meu și Dumnezeul meu ești Tu! Din casa Ta și din locașul viețuirii Tale, apleacă-Te și acum spre rugăciunea mea! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului Dumnezeului meu! Doamne, păzește-ne sporul și…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma IV – XVII

  Rps. 33 – 118    Ajută-mă, Doamne, să nu rătăcesc precum oaia cea pierdută, că Tu ești Păstorul meu cel bun. Ajută-mă și îmi mântuiește viața mea și sufletul meu. Doamne, Dumnezeul meu, viu este sufletul meu în veac, în lumina Ta. Cuvintele buzelor Tale m-au zidit și prin ele Tu m-ai făurit. Dorit este ajutorul Tău, Doamne, şi la legea Ta e cugetarea mea. Mâna Ta fă să mă scoată acum din tot necazul meu, și Puterile Tale să mă apere de rău. Toate sfaturile Tale sunt înțelepciune și bunătate, așază-le acum cu pace în inima mea. Cuvintele Tale mi-au dat înțelepciune și pe buzele mele ele au pus…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma III – XVIII

  Rps. 18 – 133     Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai făcut cerul şi pământul, fii cu mine și mă binecuvintează. În noaptea vieții mele, iată eu ridic mâinile mele spre cele sfinte şi îți cer binecuvântarea Ta, Domnul vieții mele. Cei ce stați în casa Domnului, cei care pășiți în curțile Domnului Dumnezeului vieții și al morții, toți slujitorii Domnului binecuvântați acum pe Domnul.   Rps. 19 – 132 Doamne, Tu ai poruncit să fie viață și binecuvântare acolo unde este bună înțelegere și unitate. Aceasta este ca roua Ermonului, care se coboară pe munţii Sionului. Aceasta este precum mirul pe cap, care se coboară lin pe barbă, pe barba…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma II – XIX

  Rps. 9 – 142   Alungă, Doamne, de la mine pe toţi cei care necăjesc sufletul meu, că eu în Tine aș vrea să fiu ca pruncul lângă tatăl său. Fă bunătate și stârpește tot răul și toată lucrarea vrăjmașilor mei. Scoate-mi din necaz sufletul meu cu puterea Ta. Dăruiește-mi, Doamne, viață, prin Numele Tău cel sfânt. La pământul dreptăţii ajută-mă să ajung și eu. Călăuzește-mă acum cu Duhul Tău cel bun. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spre Tine alerg, Doamne, scapă-mă de vrăjmașii mei! Spre Tine îmi ridic sufletul meu, arată-mi calea pe care trebuie să merg. Ajută-mă să aud în fiecare clipă glasul…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma I – XX

  Rps. 1 – 150 Toată suflarea să laude pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul în chimvale de strigare! Lăudaţi-L pe El în strune şi în chimvale bine răsunătoare! Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă! Lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută! Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiță! Lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui! Lăudaţi-L pe Domnul întru puterile Lui! Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui! Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui! Aliluia   Rps. 2 – 149 Fă, Doamne, judecata cea dreaptă, fă judecata cea sfântă și binecuvântată a Atotputernicului Dumnezeu pentru cei drepți ai Tăi. Amin. Judecată dreaptă fă acum între dânșii! În obezi…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Psalmii și Psaltirea

  Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.   Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a crimei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.   Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  ATENȚIONĂRI SPECIALE

    Când o persoană pleacă din trupul său cel muritor este bine să i se aprindă o lumânare la căpătâi. Aceasta se face pentru a-l călăuzi pe cel plecat spre a cerului lumină și înspre a sa odihnă. Lumânarea aceasta va arde apoi lângă trupul cel neînsuflețit până se termină iar ceara rămasă se va pune cu el în sicriu, semn că viața lui s-a consumat și s-a terminat aici în trup pe pământ la fel ca și lumânarea, iar ceea ce a rămas se dă acum din nou pământului. Apa cu care se spală trupul cel fără de suflare vie în el, nu se dă nimănui, nu se folosește…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Rânduieli și Rugăciuni pentru cei ce au lucrat cu diverse forme de magii

  Magia este una din cele mai vechi forme prin care omul a încercat și mai încearcă să intervină asupra vieții sau asupra lumii prin cunoștințe tainice sau făcute tainice, prin tehnici și mijloace ce sunt cunoscute la început doar de puțini inițiați, care le-au descoperit sau cărora li s-a dat prin cunoaștere. Numele de magie are origine în limba greacă μαγεία, și provine din numele Μάγοι – Magi, nume ce se da preoților zoroastrieni în antica Grecie. Magia impresionează prin tainele ei, prin faptul că aceste taine sunt date sau cunoscute doar de puțini oameni. Magia fascinează prin folosirea unor puteri ascunse, puteri prin care inițiații intervin în cursul firesc…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Rugăciune pe cărarea vieții pentru cei vii și pentru cei răposați

  Aliluia. Fericit este cel ce cunoaște bunătatea inimii Tale. Fericit este cel ce cunoaște rânduielile firii și păzește Legea Ta. Fericit este cel ce pășește pe cărările vieții pe acest pământ împlinind și ascultând de Legea Ta. Doamne, fă-mi statornici și pașii mei în păzirea poruncilor Tale, să se împlinească întru mine Cuvântul Tău și lauda Ta să fie pururi pe buzele inimii mele. Sufletul meu îl păzește și-l învaţă judecăţile dreptăţii Tale. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Cu toată inima Te caut pe Tine, nu lăsa să mă abat de la poruncile Tale. În inima mea păstrez cu sfințenie toate ale Tale,…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Ruga cea mare pentru toți cei adormiți pe care îi moștenim în vreun chip

    I Rogu-mă, Doamne, mă rog, Doamne cu drag mă rog, Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica preacurată, De Domnul binecuvântată Cum se roagă, Doamne, Nouă arhierei, în 9 biserici La 9 altare, cu 9 prestoale Cu faţa lor, către soare răsare. Se roagă, Doamne Cu 9 Evanghelii deschise, Cu 9 făclii aprinse. Se roagă, Doamne, Cu rugă curată, cu inimă luminată; Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica preacurată, De Domnul binecuvântată Şi eu, Doamne mă rog Cu ruga mea şi ruga lor, Mă rog pentru odihna străbunilor Pentru iertarea și pentru mântuirea lor Cu rugă curată, cu inimă luminată În coate şi în genunchi, Cu…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Rugaciuni pentru preot raposat, călugăr răposat sau o călugăriță răposată

  Rugăciunea 1 pentru un preot răposat,     Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Tu singur ai nemurire, și locuiești în lumina cea neapropiată a veșniciei. Tu ne-ai dat viață și ne-ai ridicat pe fiecare în parte din pulberea pământului și ne-ai zidit din ea cu multă măiestrie și ne-ai făcut după chipul și după asemănarea Ta. Tu pentru noi Te-ai pogorât până la iad și ai dezlegat pe cei ce erau acolo robiți și greu legați și ne-ai deschis iar raiul cel închis, și din dureri ne-ai scos și spre viața cea adevărată ne-ai dus și ne-ai călăuzit. Primeşte-l, Doamne, și acum pe (N) preotul Tău, primește-l în cămara Ta, la…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Rânduieli și Rugăciuni în ziua înmormântării

  Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindi eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată suferința și de toată neputința şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. (de 3 ori)    Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire. de două ori Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea fă-o să vestească acum lauda Ta. o dată     Vremea este să lucrezi Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor vii, ca oamenii să nu poată strica în nici un chip bună rânduiala Ta. Binecuvântat este Dumnezeul…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Rânduieli și Rugăciuni pentru pregătirea trupului neînsuflețit pentru a fi dat pământului

    După constatarea decesului, trupul cel neînsuflețit se spală cu respect și bună cuviință, apoi se îmbracă în haine cât mai luminate ca și pentru nuntă sau o mare sărbătoare. Apa și cele folosite la spălare se aruncă în apă curgătoare sau în locurile în care să se risipească fără urmă. Toate hainele defunctului, care au fost pe el în clipa morții, cearceaful, salteaua, acoperămintele, etc. se ard, sau parte din el se pun în sicriu sub vălul cel alb sub trup, ca așternut. Trupul cel fără suflare vie în el se așază cu grijă și respect în sicriul pregătit. În mână se pune o chiflă sau o bucată de pâine…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Rânduieli și Rugăciuni pentru cei ce sunt în agonie, pentru cei ce nu se pot despărți de trupul lor cel muritor,

  Viața și sănătatea sunt cele mai mari daruri pe care noi oamenii le-am primit în această trecere a noastră prin acest spațiu și prin acest timp pământesc. Viața am primit-o din Suflul Tatălui ceresc înainte ca noi să fim, atunci când El ne cheamă cu al nostru nume: Înainte de a te fi zămislit în pântecele mamei tale, Eu te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, Eu te-am sfinţit. În clipa zămislirii noastre în pântecele mamei noastre, Dumnezeul Vieții, Cel descoperit nouă de Iisus ca și Tată al nostru, El însuși pronunță al nostru nume și prin a Sa suflare noi suntem chemați la această viață: Și luând…

 • Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

  Rânduieli și Rugăciuni pentru cei răposați pe care îi moștenim în orice fel cunoscuți sau necunoscuți de noi

  Fiecare dintre noi avem un bagaj genetic pe care îl primim cu voie sau fără de voie de la cei pe care îi moștenim în vreun chip. Acesta ne condiționează viața și trăirile noastre, căderile, visele, căutările, împlinirile și neîmplinirile noastre. La acest bagaj genetic se mai adaugă un bagaj emoțional, sufletesc, moral, spiritual, ce poate aduce în viața noastră binecuvântări, blesteme, pace, tulburări, daruri, datorii, și alte multe realități neștiute de noi și poate neștiute nici măcar de cei prin care noi le-am moștenit în orice chip. Pentru a lăsa și pentru a ne putea desprinde de acele moșteniri ce nu sunt benefice vieții noastre, e bine de făcut…