D:\poze in lucru\poze in D\FOTOGRAFII\BisPICTnou\CIMG0548.JPG
PARACLIS

Blestemul

Aceasta se zice de 7 ori în ziua din săptămână

în care e născut cel pentru care te rogi.

Blestemul

 

Blestemul este ca o piatră sau puzderie de pietre, lemne, săbii, săgeți … care sunt trimise sau atrase cu forță înspre noi. Acestea pot gravita în jurul nostru precum sateliții în jurul astrelor sau pot fi în jurul nostru cazual precum meteoriții în imensitatea spațiului cosmic. Când suntem sau intrăm în traiectoria lor ne pot lovi, răni, sau strivi până la moarte și nimicire. Spre deosebire de afurisenii care sunt lipite de noi și cu moartea trupului ele mai pot lucra doar șapte generații, blestemul plutește în jurul nostru în afara timpului nostru fizic putând merge pe neam, viță, nume, seminție, moștenire, până la stârpirea definitivă a acestora. Blestemul poate fi trimis intenționat de cineva spre noi, dar dacă acesta nu are unde se odihni în noi, adică nu găsește un alt rău prin care să ne atingă sau să pătrundă în noi, el nu poate lovi, fiind oprit de însăși Legea Firii. Blestemul poate tulbura dar nu se poate apropia de cel păzit. Acolo unde se găsește prezența binelui, a binecuvântării și a apărării lui Dumnezeu, blestemul se oprește și se reîntoarce înzecit înapoi de unde a fost trimis. (Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului. Gen 12.3) Ieșirea noastră din calea săvârșirii binelui este văzută ca o întâlnire cu blestemul și efectele lui nimicitoare (Blestemat este cel ce grăiește de rău pe tatăl său sau pe mama sa! Blestemat este cel ce mută hotarul aproapelui său! Blestemat este cel ce abate pe orb din drumul cel bun! Blestemat este cel ce judeca strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă! …. Deut. 27; 29) Blestemul adesea este alegerea noastră (Martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte Ți-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăiești tu şi urmașii tăi. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să asculți glasul Lui şi să te lipești de El; căci în aceasta este viaţa ta şi lungimea zilelor tale, ca să locuieşti pe pământ! Deut 30. 19-20) Când suntem în locul nostru și în timpul nostru, în calea cea bună a vieții noastre nici cele mai bine țintite blesteme nu pot trece hotarul pus lor de Dumnezeu, iar acest hotar este Binecuvântarea Sa peste noi. (Iată ce zice faimosul vrăjitor babilonian Valaam chemat să blesteme pe poporul lui Dumnezeu de pe munții Moabului:

„Cum să blestem pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Sau cum să osândesc pe cel ce nu-l osândește Dumnezeu? Iată am primit poruncă să binecuvântez; El a binecuvântat şi eu nu pot întoarce binecuvântarea Sa. Domnul nu vede nedreptate şi nu zărește silnicie în acest popor; Domnul Dumnezeul său este cu el şi în mijlocul lui se aude strigăt de veselie ca pentru un împărat. Pentru că nu este vrăjitorie, nici farmece în acest popor. Cel care îl bine-cuvântează, binecuvântat este, şi cel care îl blestemă, blestemat este!” Num. 23; 24).

Apărarea noastră în fața blestemelor se face prin păzirea cărărilor binelui, ale binecuvântării și ale înțelegerii celei dintre noi, prin urmarea păcii, prin ascultarea și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu și prin invocarea ajutorului Său.

Ieșirea din efectele loviturilor blestemelor este mult mai grea deoarece depinde unde și cum am fost loviți. Nu este același lucru să te lovească o pietricică sau un pietroi, o bâtă sau o sabie, un fulger sau o săgeată. Nu este același lucru să te lovească în cap, în piept, în picior sau într-un deget sau doar să treacă vuietul sau uraganul lor pe lângă tine rănind ușor pielea ta. Nu este același lucru să te lovească cel apropiat și drag al tău care știe unde te poate lovi nimicitor sau să fii lovit de un străin în fața căruia ai cât de cât o apărare. Nu este același lucru să fii lovit din întâmplare, accidental sau din neatenție și lipsă de cunoștință sau să fii bine ochit, așteptat și țintit mortal. Blestemele sunt de multe forme la fel ca și efectele lor. Cele mai grele blesteme sunt blestemul de mamă zis cu limbă de moarte, în ceas greu de apăsare și nedreptățire; blestemul părintesc; blestemul sângelui vărsat; blestemul văduvei, al orfanului; blestemul celui nedreptățit și al celui îndurerat zis prin rostirea psalmilor. Puterea acestora doar Dumnezeu o poate opri, dezlega și spulbera.

Iar dacă știi că ai fost atins de blestem sau de a sa amenințare,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și blestemul născute și ieșite din tine vreodată, apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, începi în ziua din săptămână din care ești născut, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel în prima zi toate în gând, ziua a doua în șoaptă, ziua a treia cu voce lină, și iar la fel.

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

        Iartă-mă, Doamne, dacă am blestemat în orice chip vreodată. Șterge urma, rana și lucrarea blestemelor mele. Apără-mă de tot blestemul care ar putea fi sau ar putea veni asupra mea. Dezleagă-l, oprește-l, risipește-l și vindecă rănirea, lovirea, strivirea și toată lucrarea lui în mine.

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

Rugăciune pentru cel urmărit sau lovit de blestem

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Tată al binecuvântării și al zidirii noastre, revarsă acum peste mine bine-cuvântarea Ta și mă păzește în cărarea împlinirii ei. Păzește-mă de tot răul, și de tot blestemul, numit sau nenumit de mine; știut sau neștiut; născut în mine sau în cei apropiați; trimis spre mine cu putere sau venit din întâmplare; intrat în viața mea prin vină sau fără de vină; ori care și de oriunde și de oricând ar fi el; chiar dacă ar fi fost rostit și trimis asupra mea de mama sau de tata care m-au născut; blestem rostit de ei în ceas greu de supărare, de nedreptățire, sau de durere; blestem venit și moștenit din neam, nume, viță și seminție; blestem chemat de ale mele dorințe și trăiri în fărădelegi și greșeli; blestem venit pe bună dreptate sau pe nedrept asupra mea; blestem căzut din întâmplare și fără vină peste mine; blestem rostit de ale mele buze; blestem rostit și trimis asupra mea de ai mei semeni cu știință sau neștiință, în ceas rău, rostit și trimis asupra mea prin rugăciunile psalmilor sau ale invocării Numelui Tău, sau a dreptății Tale, sau a cereștilor Tale puteri; blestem al poporului sau al națiunii în care m-am născut; blestem născut din blestemul meu asupra celui binecuvântat de Tine; blestem născut din reaua mea grăire de părinții mei; blestem născut din mutarea hotarului aproapelui meu, făcută de mine sau de strămoșii mei; blestem născut din batjocura mea față de cel însemnat cu neputințe și handicap; blestem născut din judecata mea strâmbă față de străin, față de orfan sau față de văduvă; blestem născut din alegerile mele; blestem cu grea datorie și tribut de bunuri materiale, de sănătate sau de viață; blestem greu și de nedezlegat de vreo putere omenească; blestem întărit de ale mele greșeli; blestem ascuns și de necunoscut; blestem mare și greu pe care numai Tu, Atotputernice, îl poți dezlega și risipi. Te rog, Tată, acum și Te invoc: Dezleagă-l și îl îndepărtează de la mine, din a mea viață, din a mea moștenire, neam și seminție. Scoate-mă din el și de sub puterea lui. Oprește-l să nu mă poată urmări și nici să poată veni sau tăbărî în vreun chip asupra mea. Risipește-l cu al Tău cuvânt și cu puterea binecuvântării Tale. Spulberă toată lucrarea și toată puterea lui prin trimiterea și prin lucrarea puterilor Tale cele bine rânduite spre această eliberatoare și tămăduitoare lucrare. Vindecă-mi toate rănirile care mi le-a adus. Ridică-mă din strivirile loviturilor lui. Iartă-mă dacă și eu la rândul meu am săvârșit aceste rele, dacă am blestemat cumva vreodată sau am chemat blestem în viața mea. Iartă-mă, Iartă-mă, Iartă-mă și mă vindecă și șterge greșeala mea și ajută-mă Doamne, să mă îndrept și să îndrept răul săvârșit. Dezbracă-mă de toate hainele blestemului și îmbracă-mă în haina binecuvântării Tale. Scoate unt-delemnul răutății și al blestemului din oasele mele și revarsă peste mine acum, untdelemnul binecuvântării Tale. Îți mulțumesc, Doamne, și Te rog și Te invoc fii acum și mereu cu mine și nu mă părăsi când eu cad, sau atunci când eu Te părăsesc pe drum de răutate și strivire. Însănătoșește-mă prin a Ta mare și tainică lucrare. Întărește-mă și mă ajută să mă pot purta pe picioarele mele până la a mea ultimă răsuflare. Ajută-mă și mă păzește cu îngerii Tăi cei binecuvântați, cu arhanghelii Tăi cei luminați, cu slujitorii Tăi cei de Tine rânduiți spre paza, apărarea, întărirea, înțelepțirea și ajutorarea mea. Că Tu ești Cel ce ierți și binecuvintezi pe cei care Te binecuvintează, și sfințești, și ajuți pe cei care își pun nădejdea lor în Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu.

Îți mulțumesc! Amin. Amin. Amin.

Iar în ziua din săptămână în care te-ai născut,

această rugăciune se zice de 7 ori,

lunea, miercurea și vinerea se ține post.

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru cel atins de blestem sau de a sa amenințare,

cere iertare pentru tot gândul, cuvântul și blestemul născute și ieșite din tine și din el/ea vreodată, apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, începi în ziua din săptămână din care este născut/ă, cel/cea pentru care te rogi și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

  Iartă-l/o, Doamne, pe (N) dacă a blestemat în orice chip vreodată. Șterge urma, rana și lucrarea blestemelor sale. Apără-l/o de tot blestemul care ar putea fi sau ar putea veni asupra sa. Dezleagă, oprește, risipește și vindecă acum, rănirea, lovirea, strivirea și toată lucrarea blestemului în (N).

      Că a Ta este împărăţia …, apoi o dată:

Rugăciune pentru cel urmărit sau lovit de blestem

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Tată al binecuvântării și al zidirii noastre, revarsă acum peste (N) bine-cuvântarea Ta și îl/o păzește în cărarea împlinirii sale. Păzește-l/o de tot răul, și de tot blestemul, numit sau nenumit acum; știut sau neștiut; născut în (N) sau în cei apropiați; trimis spre el/ea cu putere sau venit din întâmplare; intrat în viața sa prin vină sau fără de vină; ori care și de oriunde și de oricând ar fi el; chiar dacă ar fi fost rostit și trimis asupra sa de mama sau de tata din care s-a născut; blestem rostit de ei în ceas greu de supărare, de nedreptățire, sau de durere; blestem venit și moștenit din neam, nume, viță și seminție; blestem chemat de ale sale dorințe și trăiri în fărădelegi și greșeli; blestem venit pe bună dreptate sau pe nedrept asupra sa; blestem căzut din întâmplare și fără vină peste (N); blestem rostit de ale sale buze; blestem rostit și trimis asupra sa de ai săi semeni cu știință sau neștiință, în ceas rău, rostit și trimis asupra sa prin rugăciunile psalmilor sau prin invocarea Numelui Tău, sau a dreptății Tale, sau a cereștilor și stăpânitoarelor Tale puteri; blestem al poporului sau al națiunii în care s-a născut; blestem născut din ura și blestemul său trimis asupra celui binecuvântat de Tine; blestem născut din reaua sa grăire față de părinții săi; blestem născut din mutarea hotarului aproapelui său, făcută de (N) sau de părinții, bunicii, moșii și strămoșii săi; blestem născut din batjocura sa față de cel însemnat cu neputințe și handicap; blestem născut din judecata sa strâmbă față de străin, față de orfan sau față de văduvă; blestem născut din alegerile sale; blestem cu grea datorie și tribut de bunuri materiale, de sănătate sau de viață; blestem greu și de nedezlegat de vreo putere omenească; blestem întărit de ale sale greșeli; blestem ascuns și de necunoscut; blestem mare și greu care numai Tu, Doamne, îl poți dezlega și risipi. Te rog, Atotputernice, și Te invoc: Dezleagă și acum, tot blestemul și îl îndepărtează de la (N), din a sa viață, și din a sa moștenire, neam și seminție. Scoate-l/o din el și de sub puterea lui. Oprește-l să nu îl/o poată urmări și nici să poată veni sau tăbărî în vreun chip asupra sa. Risipește-l cu al Tău cuvânt și cu pogorârea binecuvântării Tale. Spulberă toată lucrarea și toată puterea lui prin trimiterea și prin lucrarea puterilor Tale cele bine rânduite spre această eliberatoare și tămăduitoare lucrare. Vindecă-i toate rănirile care i le-a adus la (N). Ridică-l/o din strivirile loviturilor lui. Iartă-l/o dacă și el/ea la rândul său a săvârșit aceste rele, dacă a blestemat cumva vreodată sau a urat și a chemat blestem în viața sa. Iartă-l/o, Iartă-l/o, Iartă-l/o și îl/o vindecă și îi șterge greșeala sa și ajută-l/o Doamne, să se îndrepteze și să îndrepteze răul săvârșit. Dezbracă-l/o de toate hainele blestemului și îmbracă-l/o în haina binecuvântării Tale. Scoate untdelemnul răutății și al blestemului din oasele sale și revarsă peste (N) acum, untdelemnul binecuvântării Tale. Îți mulțumesc, Doamne, și Te rog și Te invoc fii acum și mereu cu (N) și nu îl/o părăsi când cade, sau atunci când Te părăsește pe drum de amăgire, de răutate și strivire. Însănătoșește-l/o prin a Ta sfântă, mare și tainică lucrare. Întărește-l/o și îl/o ajută să se poată purta pe picioarele sale până la a sa ultimă suflare. Ajută-l/o și îl/o păzește cu îngerii Tăi cei bine-cuvântați, cu arhanghelii Tăi cei buni, cu slujitorii Tăi cei bine rânduiți spre paza, apărarea, întărirea, înțelepțirea și ajutorarea sa. Că Tu ești Cel ce ierți și binecuvintezi pe cei care Te binecuvin-tează, și sfințești, și ajuți pe cei care își pun nădejdea lor în Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu și al lui (N).

Îți mulțumesc! Amin. Amin. Amin.