SANATATE II

Bolile sufletului și vindecarea lor

Bolile sufletului sunt izvorul și sursa de alimentare a bolilor trupești. Sănătatea și echilibrul sufletesc sunt fundația sănătății și fundația a echilibrelor trupești. Fiecare, am avut momente în viață în care o trăire sufletească ne-a pus la pământ trupul și toate puterile lui. Un blocaj sufletesc s-a făcut blocaj trupesc în câteva fracțiuni de secundă. Trăirile sufletului activează sau dezactivează funcțiuni vitale ale trupului nostru pământesc. Putem lua ca exemplu supărarea ce blochează pofta de a mânca sau o denaturează aruncându-ne într-un consum anxios de hrană fără de măsură. Din punct de vedere al studiilor medicale, o astfel de trăire pe lângă efectul imediat vizibil, are afecte mult mai profunde și de durată mult mai lungă, blocând activitatea sistemului imunitar și dereglând funcțiile cele firești, fiziologice, ale trupului nostru.

Bolile sufletului sunt ascunse în umbra a ceea ce noi numim tulburări emoționale, dorințe, așteptări, frustrări, reprimări, plăceri, patimi, virtuți, sacrificii, vise ce nu se mai împlinesc, etc. Toate acestea sunt realități care arată o lipsă de armonie în firescul ființei noastre. Această lipsă de armonie tulbură și naște frici, fricile încep să tulbure sufletul chinuindu-l, hăituindu-l, secătuindu-l, făcându-l să se piardă, să se vândă, să se stingă și chiar să moară. Vindecarea sufletului aduce arta viețuirii frumoase și armonioase în firescul ființei noastre.

Sănătatea sufletului dă echilibrul vieții trupești. Sănătatea sufletului este un izvor viu, nesecat, înăuntrul nostru, despre acesta vorbește Iisus femeii samaritene. Sănătatea sufletului nostru este sănătatea cea adevărată a trăirilor, a ființei, a inimii și a tot ceea ce noi avem înlăuntrul ființei noastre omenești.

Sănătatea sufletului și armonia trăirilor sale, zidește împlinirea vieții noastre pământești. Bolile sufletului nostru sunt cauzele cele ascunse a tot ceea ce este boală, neatenție, cădere, strivire, epuizare, contaminare, putrezire, risipire și moarte a organelor din trupul nostru.
Când vrei să te rogi pentru însănătoșirea sufletului tău, atunci începe un drum de rugăciune de 21 de zile la rând din ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, miercuri, …) și astfel zici o dată:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Și continui zicând:
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătă-ţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în mine și mă curățește de toată suferința și de toată neputința și îmi însănătoșește Bunule, sufletul și toate cele dinlăuntrul meu.
Și zici îndată rugăciunea ce urmează:

Rugăciune pentru însănătoșirea sufletului

Mă plec în fața Ta, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte și chem dumnezeirea Ta în ajutorul sufletului meu. Mă plec în fața Ta, Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului și chem dumnezeirea Ta în ajutorul inimii mele. Mă plec în fața Ta, Atotputernice, Dumnezeul tuturor Puterilor și chem dumnezeirea Ta în ajutorul firii mele. Mă plec în fața Ta Preabunule Făuritor al ființei mele și chem dumnezeirea Ta în ajutorul meu pentru a rezidi puterea sănătății mele.

Mă plec în fața Ta, Părinte al îndurării și Tată al Vieții și chem dumnezeirea Ta să mă ajute să îmi regăsesc pacea și sănătatea sufletului meu. Mă plec în fața Ta, Doamne, Dumnezeul celor vii și chem dumnezeirea Ta să mă ajute să fiu și eu viu printre cei vii, curat, bine așezat, cumpătat, echilibrat, cu sufletul împăcat, în rânduielile cele bune ale vieții pământești și în rânduielile cele binecuvântate ale firii și ale zidirii mele. Mă plec în fața Ta, Stăpâne al obștilor, al oștirilor și al armatelor celor cerești și chem dumnezeirea Ta să îmi fie mie în ajutor, să îmi apere viața, sănătatea, firea, trupul, inima, sufletul și duhurile vieții mele în toate zilele ce mi le-ai dăruit aici pe acest pământ.

Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime binecuvântată, ajută-mă și lucrează iar în mine cu Puterile cele bine slujitoare Vieții mele pământești și mă desprinde de orice fel de frică și de orice fel de anxietate și nu le lăsa să mă tulbure. Fii cu mine și nu le lăsa să mă atingă sau să îmi vorbească sau să îmi sfătuiască sufletul, inima și cugetul meu. Fii cu mine și nu le lăsa să tulbure armonia zidirii Tale din trupul meu. Nu le lăsa să se materializeze în boli sau în alte neputințe. Nu le lăsa să îmi arate chipurile bolilor, că frica de boli, e mai periculoasă decât boala însăși. Nu le lăsa, Doamne, lângă mine sau în mine. Nu le îngădui să îmi piardă sufletul și să îmi îmbolnăvească trupul meu. Fii cu mine și mă întărește să nu îmi poată frânge sufletul și inima mea. Ajută-mă să mă regăsesc în buna rânduială a firii mele. Ajută-mă să fiu mereu în cursul cel firesc al timpului meu și nu mă lăsa să mă fărâmițez în trăiri tulburătoare. Ajută-mă să fiu prezent în frumusețea clipei ce o trăiesc. Aceasta este unică și doar atunci este a mea. Trecutul nu îl lăsa, Doamne, să mă urmărească sau să mă înfricoșeze cu amenințările celor ce le ține ascunse în arhivele lui.

Viitorul nu îl lăsa să mă facă să fug după visele închipuirilor mele. Ajută-mă să îmi pot trăi frumusețea și plinătatea prezentului și nu mă lăsa legat, blocat, chinuit sau închis în amintirile fragmentare a ceea ce a fost și acum nu mai este și nu va mai fi vreodată. Ajută-mă să mă pot gândi și să îmi pot aminti cu drag de tot ceea ce a fost în trecutul meu, bun sau rău. Răul nu îl lăsa să vină în prezentul trăirilor mele ci îl schimbă, Doamne, în școală de viață și în lecții pe care să nu le mai caut și să nu le mai repet. Binele care a fost nu îl lăsa să mă lege de trecut sau să mă închidă în lumi care nu mai sunt, ci prin lucrarea harului Tău, fă-l, să îmi fie lumină pentru pașii mei acum și călăuză binecuvântată a sufletului pe cărările împlinirilor mele. Dă-mi, iarăși darul de a iubi și de a simți iubirea celor dragi și apropiați ai mei. Ajută-mă să nu mă închid în lumile cele pustii sau în lumi fără de iubire. Ajută-mă să nu îmi fie frică să mă las iubit/ă de cei trimiși de Tine, Doamne, în viața mea, în Duh și în Adevăr.

Învață-mă să știu iubi așa cum Tu ne-ai arătat, așa cum Tu ne-ai iubit, așa cum Tu ne-ai respectat, așa cum Tu ne-ai călăuzit, așa cum Tu ne-ai mângâiat și așa cum Tu ne-ai păzit în frumusețea iubirii inimii Tale. Ajută-mă să nu mă înstrăinez de mine însumi. Ajută-mă să nu mă înstrăinez de ceea ce e frumos, sănătos și binecuvântat în trăirile simțurilor mele. Păzește-mă de indiferență și de apatie. Păzește-mă de moartea emoțională. Păzește-mă de tot ceea ce ar putea ucide frumusețea și armonia trăirilor frumoase, așezate de Tine în structura ființială a zidirii mele. Deschide-mi, Doamne, ochii inimii și ochii sufletului meu și ajută-mă să fiu mereu atent/ă, la tot ceea ce sunt și la tot ceea ce mă înconjoară. Păzește-mă de neatenție și de toate consecințele cele nefaste ale ei. Fii cu mine și mă ajută în drumul împlinirii mele. Dă-mi gând bun. Dă-mi, Doamne, pricepere. Dă-mi har să am inițiativă înțeleaptă. Dă-mi bucurie și entuziasm. Dă-mi puterea de care am nevoie pentru a face binele și a-l urma în toate cele ale sale. Fii cu mine și nu mă lăsa prins în incapacitatea de a lua decizii. Fii cu mine și nu mă lăsa prins în incapacitatea de a face ceea ce este bine pentru mine și pentru orice semen al meu.

Păzește-mă de lipsa de discernământ și nu o lăsa să mă ducă în tărâmurile nebuniei și în lumile cele ce sunt ucigătoare de suflet și de împliniri. Încununează-mă cu a Ta înțelepciune cum l-ai încununat pe Solomon, dar nu mă lăsa să ajung să mă despart de Tine și de zidirea mâinilor Tale în trupul și în sufletul meu, așa cum la bătrânețe a făcut-o el. Dă-mi, Doamne, înțelepciune și discernământ. Ajută-mă să văd toate cele ce mă înconjoară așa cum ele sunt. Ajută-mă să trăiesc în această lume cu bună chibzuință, în pacea și în bucuria inimii, în lumina și în împlinirea cea firească a sufletului meu. Păzește-mă de negativismul cel cronic al gândurilor neadormite, al speculației suspicioase, al sufletului neîmpăcat și al spiritului tulburat. Îmbracă-mă în Lumina Vieții, îmbracă-mă în Tine Tată, îmbracă-mă în Tine, Doamne, Iisuse, îmbracă-mă în Tine, Doamne, Duhule Preasfinte. Umple-mă de viață.

Adu-mi sufletul meu în plinătatea lui cea firească, adu-l în timpul său cel firesc, adu-l în trupul meu așa cum ai rânduit din veșnicie. Adu-mi iarăși sufletul meu în plinătatea puterilor sale. Adu-l în slujba sa cea firească. Adu-l în pacea firii sale. Adu-l în bucuria lucrărilor și a zidirilor sale. Dezleagă-l de orice rele legături. Fii cu mine și adu-mi sufletul meu din orice lumi și din orice timpi în care el ar fi legat, pierdut, vândut, prins, trimis, dus, amăgit, ținut sau chinuit în orice chip. Scoate-mi sufletul meu din lumile cele stăpânitoare ale dependențelor. Adu-l din nou în buna rânduială și în buna măsură a vieții și a rânduielilor firii sale. Adu-l din nou în pace și în Lumină și nu îl lăsa să se stingă ucis de puterile cele pomenite de Iisus: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeți-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheenă. Păzește-mi, Doamne, viața sufletului meu. Păzește-mi inima, mintea, gândul și sufletul meu de orice gând, de orice umbră și de orice fel de tendințe de suicid. Melancolia și toate surorile sale nu le lăsa să se apropie de mine și de sufletul meu. Disperarea nu o lăsa să mă sfătuiască. Nu o lăsa să mă călăuzească sau să mă stăpânească în vreun fel. Depresia să nu o lași să mă îmbrace cu hainele cele mohorâte ale sale. Legăturile ei să nu aibă putere sau stăpânire asupra trăirilor sufletului meu. Încrederea în Tine, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte să mă însoțească și să mă sfătuiască neîncetat. Bucuria de a fi Om zidit după chipul și după asemănarea Ta, să mă zidească și să mă țină în buna armonie a firii mele. Firea mea să fie atinsă doar de Tine și de Puterile cele bine slujitoare Vieții mele pe acest pământ. Degetul Tău, nevăzut să mă atingă și să mă așeze în armonia și în frumusețea împărăției Tale aici, acum și în marea veșnicie. Îngerii Tăi cei împlinitori ai bunei voințe a inimii Tale să mă slujească și să îmi înalțe sufletul meu înspre Tine, înspre Viața cea adevărată și înspre a mea împlinire. Păzit să fiu mereu de ei și de Puterile cele binecuvântate ale Tale. Sufletul meu în Tine să înflorească și în Tine să fie de neatins de vreo putere sau trăire potrivnică vieții și împlinirii mele.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.