PSALTIREA

C A T I S M A VIII

 

C A T I S M A   VIII

Psalmul 55

   Ajută-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu-se m-a necăjit. Apăsatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, și mulţi sunt cei care se luptă cu mine, din locul puterii lor. Când frica mă cuprinde, în Tine eu îmi pun nădejdea mea. În Tine sunt toate cuvintele mele în toată ziua. În Tine Dumnezeul meu am nădăjduit, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul cel zidit din lut? Toată ziua cuvintele mele ei au urât. Împotriva mea au gândurile lor cu mare răutate. Locuind ei lângă mine se ascund, și din umbriși păzesc călcâiul meu, ca să mă prindă şi caută sufletul meu. Apără-mă, Doamne, de lucrarea lor! Viaţa mea eu Ție Ți-o încredințez. Pune toate lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta. Întoarce pe vrăjmaşii mei înapoi în lumea lor, departe tot mai mult de mine și de viața mea. Dumnezeul meu eşti Tu. În Tine este lăuda graiului meu. În Tine este lauda cuvântului meu. În Tine am nădăjduit, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul cel zidit din lut? Doamne, scoate sufletul meu din mâna morții, și ridică viața mea peste puterea ei. Întărește picioarele mele, Doamne, și bineplăcut mă fă să fiu, în lumina celor vii. Amin.

Psalmul 56

   Ajută-mă, Dumnezeule, ajută-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu şi în umbra aripilor Tale e nădejdea mea. Ajută-mă să trec cumpăna cea grea a fărădelegii ce s-a ivit în calea mea. Către Tine cel Preaînalt eu strig, Dumnezeul meu! Tu mi-ai făcut bine. Doamne, eu invoc acum Numele Tău. Trimite-mi din cer îngerii Tăi şi mă mântuiește! Apără-mă de cei ce mă necăjesc pe mine. Trimite mila Ta şi adevărul Tău şi scoate sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat, dar Tu m-ai apărat. Fiii oamenilor răi, dinţii lor sunt arme şi săgeţi şi limba lor este sabie ascuţită. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta! Curse au gătit ei sub picioarele mele şi au căutat sufletul meu în zadar, săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea. Tu ai mântuit inima mea, Tu ai izbăvit sufletul meu Dumnezeul meu. Gata este inima mea înaintea Ta, Ție mă rog, Doamne, și invoc puterea Numelui Tău. Te laud, Dumnezeul vieții mele, că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la nori adevărul Tău. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!

Psalmul 57

    Dacă grăiți întru-adevăr dreptate, cu dreptate judecați, fii ai oamenilor. Pentru că în inimă fărădelege lucrați iar pe pământ, cu nedreptate mâinile voastre se îndeletnicesc. Înstrăinatu-s-au cei răi de la naştere, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni. Mânia lor după asemănarea şarpelui, ca a unei vipere surde, care îşi astupă urechile ei, care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte cu iscusinţă. Doamne, fii cu noi și ne păzește de puterea dinților lor. De nimic fă lucrarea răutății lor, ca apa care trece, să se risipească. Foc ceresc trimite, Doamne, peste ei să ardă rădăcina răutăților lor. Dreptul va vedea pieirea răutății și bucuros va zice: «Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu, Care îi judecă pe ei în această viaţă!» Amin

Mărire…

Psalmul 58

Scoate-mă, Doamne, de la vrăjmaşii mei, Dumnezeul meu, şi de cei ce se ridică împotriva mea, izbăveşte-mă. Apără-mă de cei care lucrează cele rele şi de oamenii vărsători de sânge mă păzește. Că iată au vânat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. Nici fărădelegea mea şi nici păcatul meu nu sunt pricina urii lor. Doamne, cu toată inima mea am alergat şi m-am îndreptat înspre Tine, scoală-Te, întru întâmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul părinților mei, ia aminte să cercetezi pe toți semenii mei, și să mă aperi de toți cei care lucrează fărădelegea. Spulberă Doamne, toate relele și toate uneltirile lor. Puterea mea este în Tine, Dumnezeul meu, pentru că Tu, eşti sprijinitorul meu. Doamne, Dumnezeul meu, dragostea Ta să mă întâmpine, ca să văd cum se risipesc toți dușmanii mei. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta! Smerește-i cu puterea Ta şi apasă-i pe ei, să înțeleagă și să se lepede de toată răutatea lor. Urgia lor o nimicește cu puterea Ta, nimicește-o, ca să nu mai fie! Şi vor cunoaşte atunci că Tu, Doamne, Dumnezeul meu, stăpâneşti cu putere mare peste cel bun și peste cel rău în tot locul și în tot timpul din veac în veac. Iar eu cu cinstire laud puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de pacea Ta. Că Tu ai fost și Tu ești sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu. Ajutorul meu eşti, Doamne, Ţie-Ţi voi cânta, Dumnezeul meu, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, și bucuria mea.

Psalmul 59

Doamne, Dumnezeule, nu ne lepăda pe noi, să nu fim doborâți până în veac. Cutremurat-ai pământul şi s-a tulburat. Vindecă-i sfărâmăturile lui, că Tu ești Cel ce l-ai zidit. Arătat-ai poporului Tău asprime, adăpatu-ne-ai pe noi cu vinul umilinței. Dat-ai celor ce Te ascultă semn ca să fugă de la faţa celui rău. Păzit-ai pe toți cei drepți și iubiți ai Tăi. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi acum. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Său: «Bucura-Mă-voi şi Eu voi împarţi Sichemul şi valea Succot o voi măsura. Al Meu este Galaadul şi al Meu este Manase şi Efraim, tăria capului Meu, Iuda, împăratul Meu, și Moab, vas e al nădejdii Mele. Spre Idumeea voi întinde încălțămintea Mea, Mie cei de alt neam Mi s-au supus». Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până la locul odihnei mele? Oare, nu vei fi Tu, Doamne, cu mine, Dumnezeul meu, Cel ce m-ai zidit în pântecele mamei mele? Oare, nu vei fi Tu, cu mine în cărările mele Dumnezeule? Dă-mi mie ajutor, ca să mă scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu voi birui şi El îi va opri pe cei ce mă necăjesc. Amin.

Psalmul 60

   Auzi-mi Doamne, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea. De departe către Tine eu am strigat, iar când s-a mâhnit inima mea, Tu pe piatră m-ai înălţat. Povăţuitu-m-ai, că Tu ai fost nădejdea mea. Turn de tărie în faţa vrăjmașului, pentru mine neclintit Tu ai stat. Ajută-mă să mă sălășluiesc în locaşul Tău în veci. Acoperă-mă cu acoperământul aripilor Tale, că Tu, Doamne, Dumnezeul meu, ai auzit rugăciunile mele, și mi-ai dat mie moştenire bună împreună cu cei care cinstesc Numele Tău. Adaugă-mi zile bune la zilele mele. Anii mei fă-i să fie buni din neam în neam. Păzește-mă în veac cu dragostea Ta. În pace şi în adevăr eu voi cânta Numelui Tău în veacul veacului, și voi împlini făgăduinţele mele zi de zi.

Mărire…

Psalmul 61

Oare, nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la Domnul este mântuirea mea, pentru că El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu şi Sprijinitorul meu, nu mă voi clătina eu în fața valului celui trecător. Până când se vor ridica asupra mea? Până când vor căuta doborârea mea? Până când mă vor socoti ca un zid povârnit şi ca un gard surpat? Că s-au sfătuit, Doamne, să doboare cinstea mea, și ei au alergat cu minciună împotriva mea. Cu gura lor mă binecuvântau şi cu inima lor mă blestemau. Dar lui Dumnezeu se supune sufletul meu, că de la El vine răbdarea mea. El e Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu, nu mă voi clătina. În Tine, Doamne, Dumnezeul meu e mântuirea mea şi bucuria mea, că în Tine Doamne e ajutorul meu şi toată nădejdea mea e în Tine Tatăl meu. În El nădăjduiți cu toții și vă revărsaţi înaintea Lui dorințele cele ascunse ale inimilor voastre, că El este ajutorul nostru. Deşertăciune sunt toți fiii oamenilor, departe de adevăr sunt toți fiii oamenilor, în balanță, toţi împreună ei sunt vis și deşertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiți, bogăţia nedreaptă de ar curge nu vă lipiți inima de ea. O dată a grăit Dumnezeu, că puterea este a Lui şi din inima Sa izvorăște milostivirea, și Domnul va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Amin.

Psalmul 62

   Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine eu Te caut dis-de-dimineaţă. Pe Tine Te caut eu cu tot sufletul meu. Suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ pustiu şi neumblat şi fără de apă. Doamne, în locul cel sfânt Te-am căutat pe Tine, ca să văd puterea Ta şi mărirea Ta. Că mai bună este pacea Ta decât viaţa, buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvânta în toată viaţa mea, şi în Numele Tău voi ridica mâinile mele. Satură sufletul meu cu frumusețea Ta, şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Că în așternutul meu eu mă gândesc la Tine, și în dimineţi eu mă trezesc cu gândul la Cuvântul Tău. Că Tu ești bucuria mea, păzește-mă acum sub acoperământul aripilor Tale. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine, şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Dușmanii mei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor ei în cele mai de jos ale pământului, cădea-vor în săbiile lor, pradă celor răi vor fi. Sufletul meu se bucură de Tine Doamne, Dumnezeul meu, bucura-se-va tot cel ce trăiește în Tine, că Tu ai astupat gura celor care grăiesc nedreptăţi.

Psalmul 63

 Auzi-mi, Doamne, glasul meu când mă rog Ţie și scapă sufletul meu de amenințarea vrăjmașului. Apără-mă de adunarea celor ce viclenesc, apără-mă de mulţimea celor care lucrează rele, că ei şi-au ascuţit limbile lor ca sabia şi vorbele lor pline de venin ca nişte săgeţi ei le aruncă înspre cel nevinovat. Și îl lovesc pe el fără de veste şi nu se tem. Ei se întăresc în gândurile rele, și se sfătuiesc cum să ascundă curse. Spus-au: «Cine ne va vedea pe noi?» Iscodit-au fărădelegi ca să pătrundă înăuntrul omului şi în adâncimea inimii lui, dar au pierit în timp ce le iscodeau. Dumnezeul meu, atinge-i acum cu săgeata lor şi fără de veste Doamne, îi oprește! Că ei singuri se rănesc cu limbile lor dar nu văd. Pentru că închisă e mintea și vederea lor. Tulburatu-s-au toţi cei ce i-au văzut pe ei, şi s-a cutremurat tot omul. Lucrurile lui Dumnezeu sunt bune şi faptele Lui sunt pline de înțelepciune. Veseli-se-va cel drept de Domnul şi va nădăjdui în El şi se vor bucura toţi cei drepţi la inimă.

Mărire…

 

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ajută-mă să ies din lumea cea tulbure ce vrea să mă doboare, ajută-mă să ies din orice tulburare a sufletului meu. Fii Tu cu mine în cărarea vieții mele și nu lăsa să fiu robit și chinuit de griji ce nu le pot îndepărta de gândul meu și nici nu pot opri vâltoarea lor, că îmi iau pacea și liniștea firească a inimii și a sufletului meu. Păzește-mă de umbra supărărilor, ce caută sufletul meu și nu le îngădui să vină asupra mea cu chipul lor cel trist, cu duhuri de muție, cu gând de răzbunare și de chin amar, ci fă să se oprească în stăvilarul glasului Tău sfânt, să nu mă poată atinge și nici să mă robească cu puterea urgiei lor. Apleacă-Te spre mine cu a Ta iubire și putere mare și vindecă-mă, Doamne, de cele ascunse ale minții și ale inimii mele și de toate dorințele mele cele tulburătoare eliberează-mă. Sfințește-mă de șapte ori. Dă-mi bucurie vieții mele și apără-mă Tu mereu, de tot ce nu e de la Tine, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu, Părintele cel bun și blând și Domnul mântuirii mele.

Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.