PSALTIREA

C A T I S M A XVII

 

Psalmul 118

      Aliluia. Fericiţi sunt cei curați cu inima, care umblă în legea Domnului, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi sunt cei ce țin poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor. Nu sunt în căile Domnului cei care săvârșesc înșelăciunea.

Tu ai lăsat ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Îndreaptă-mi căile mele, ca eu să păzesc poruncile Tale! Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre cuvintele gurii Tale. Lăuda-Te-voi întru bucuria inimii mele, ca să învăț judecata dreptăţii Tale. Învățăturile Tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârşit. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Oare nu prin păzirea cuvintelor Tale?

Cu toată inima, eu Te-am căutat pe Tine, să nu mă lepezi de la fața Ta. În inima mea, eu am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc înaintea Ta. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă cuvintele Tale. Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale. În calea adevărului m-am bucurat, și la cuvintele Tale eu am cugetat şi voi cunoaşte căile Tale. La învățăturile Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale. Răsplată mare dai slujitorului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale. Deschide ochii mei ca să cunosc și eu minunile din legea Ta. Străin și trecător sunt și eu pe acest pământ. Să nu rămână ascunse de mine cuvintele Tale. Sufletul meu caută înțelepciunea Ta. Certat-ai pe cel mândru, oprit-ai pe cel înșelător, blestemat-ai pe cel rău. Alungă de la mine toată ocara şi defăimarea, că sfaturile Tale am păzit. Pentru că au şezut cei puternici ai pământului şi pe mine mă cleveteau, iar eu am cugetat la cuvintele Tale. Că adevărul Tău este cugetarea mea, și cuvintele Tale sunt sfatul meu. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu, dăruiește-mi viață după cuvântul Tău. Ție Ți-am spus viața mea şi m-ai auzit, învaţă-mă căile Tale.

Fă să înțeleg calea Ta şi eu voi cugeta la minunile Tale. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare, întăreşte-mă întru cuvintele Tale. Depărtează de la mine toată calea nedreptăţii şi cu legea Ta mă întărește. Că eu calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat. Lipitu-m-am de toate cuvintele Tale, să nu mă întristez. Pe calea învățăturilor Tale am umblat și s-a umplut de viață inima mea. Legea Ta Doamne, pune-o în mintea mea, ca să pot merge și eu în pace pe calea învățăturilor Tale şi viu voi fi în Tine pururea.

Înţelepţeşte-mă şi voi căuta Legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea. Povăţuieşte-mă acum pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit. Pleacă inima mea spre cuvintele Tale. Păzește-mă de lăcomie. Întoarce ochii mei să nu vadă deșertăciune. În calea Ta dă-mi Doamne, bucurie și viață. Împlinește înaintea mea cuvântul Tău, care este pentru cei ce Te cinstesc pe Tine. Îndepărtează cu judecata Ta cea bună toată ocara de care mă tem. Iată, am dorit poruncile Tale. Te rog, întru bunătatea Ta dă-mi, Doamne, viață. Să vină peste mine pacea inimii Tale și iubirea Ta, după Cuvântul Tău. Și voi răspunde cuvânt bun celor ce mă ocărăsc că am nădăjduit în cuvintele Tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului Tău. În puterea lui eu am nădăjduit. Înțelepțește-mă şi voi păzi legea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului. Eu am umblat cu înțelepciune, că poruncile Tale am căutat. Și am grăit despre cuvintele Tale înaintea celor mari ai pământului şi nu m-am ruşinat. Eu am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit și am ridicat mâinile mele la poruncile Tale, şi am cugetat la cuvintele Tale.

Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, că în el mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul Tău îmi dă viață. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut. Adusu-mi-am aminte de lucrurile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am mângâiat. Mâhnire m-a cuprins din cauza celor răi care pângăresc legea Ta. Cântate erau de mine cuvintele gurii Tale în locul pribegiei mele. Adusu-mi-am aminte de Numele Tău, Doamne, şi am păzit Legea Ta. Bucurie s-a făcut mie, că învățăturile Tale am urmat. Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta. Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea, întărește-mă după cuvântul Tău. Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele spre căile Tale. Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc toate poruncile Tale. Funiile păcătoşilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar eu legea Ta n-am uitat. La miezul nopţii eu m-am sculat ca să Te laud pe Tine Domnul meu și Dumnezeul meu. Că părtaș sunt cu toţi cei care Te cinstesc pe Tine şi păzesc poruncile Tale. De binecuvântarea Ta e plin pământul.

Învaţă-mă înțelepciunea Ta. Bunătate ai făcut cu alesul Tău, Doamne, după cuvântul Tău. Învaţă-mă bunătatea, şi înțelepciunea, că în cuvintele Tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greşit, dar prin cuvântul Tău am fost izbăvit. Bun eşti Tu, Doamne! În bunătatea Ta, învaţă-mă adevărul Tău cel nepieritor. Nu lăsa, Părinte, să se înmulţească cumva asupra mea nedreptatea celor mândri, ci sădește în inima mea Legea Ta, că în ea este desfătarea mea. Cu înțelepciune m-ai smerit, ca să pot vedea adevărurile vieții. Mai mult decât mii de comori de aur şi argint, așa este pentru mine cuvântul Înțelepciunii Tale. Amin.

Mărire…

Milele Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi cunoaște legea Ta. Cei care Te cinstesc pe Tine mă vor vedea şi se vor veseli, că eu întru cuvintele Tale am nădăjduit. Drepte sunt judecăţile Tale şi în adevăr m-ai smerit. Facă-se, dar, voia Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, către slujitorul Tău. Fă să vină peste mine binecuvântările Tale şi voi fi viu, că Tu ești Domnul meu. Să se ruşineze cei mândri, că pe nedrept m-au urât și m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Să se întoarcă spre mine toți cei care Te cinstesc pe Tine şi împlinesc învățăturile Tale. Să fie inima mea curată în legea Ta, ca să nu mă rușinez. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta, în cuvântul Tău am nădăjduit. Sfârşitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău: «Când mă vei mângâia?». Că m-am făcut ca un foale la fum, dar cuvintele Tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele mele pe acest pământ? Judecă-i, Doamne, pe cei ce mă prigonesc și scoate-mă din mâna lor. Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne. Tot cuvântul Tău este adevăr. Pe nedrept am fost urât și m-au prigonit. Ajută-mă! Puţin a fost și mă sfârșeam pe acest pământ, dar eu nu am părăsit cuvintele Tale. După dragostea inimii Tale dă-mi viață, şi eu voi păzi cuvintele Tale. În veac, rămâne cuvântul Tău în cer, în neam şi în neam, e adevărul Tău, Doamne. Întemeiat-ai pământul şi rămâne pe buna rânduială pe care i-ai dat-o lui. După rânduiala Ta rămâne lumina, că toate sunt slujitoare Ţie. De n-ar fi fost înțelepciunea Ta cu mine, atunci eu aş fi pierit întru necazul meu. În veac eu nu voi uita cuvintele Tale, că prin ele mi-ai dat viață. Doamne, al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că legea Ta eu am căutat. Pe mine m-au aşteptat cei răi ca să mă piardă, și Tu m-ai izbăvit. Cuvintele Tale am priceput. La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit. Că iată am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei Tu m-ai înţelepţit cu porunca Ta, că în veac în mine este. Mai mult decât învăţătorii mei eu am priceput, că la adevărurile Tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile Tale eu am căutat. De la toată calea cea rea, picioarele mi le-am oprit, ca să păzesc cuvintele Tale. De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu mi-ai pus mie lege.

Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea! Prin cuvintele Tale m-am înţelepţit, pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii. Făclie picioarelor mele e legea Ta şi lumina cărărilor mele este cuvântul Tău. Doamne, juratu-m-am şi m-am hotărât ca să păzesc judecăţile dreptăţii Tale. Umilit am fost până în sfârşit. Doamne, dă-mi viață după cuvântul Tău. Cele bune ale gurii mele primește-le, Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi legea Ta eu n-am uitat. Pusu-mi-a cel rău cursă mie, dar eu de la cuvintele Tale nu m-am abătut. Moştenit-am cuvintele Tale în veac, că ele bucurie inimii mele sunt. Plecatu-s-a inima mea ca să împlinească cele bune ale legii Tale în veac, spre răsplătire. Pe călcătorii de lege eu nu i-am urmat, ci legea Ta am iubit. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. Depărtează de la mine pe cei ce viclenesc şi apără-mă, Doamne, Dumnezeul meu. Apără-mă după cuvântul Tău, şi mă viază şi să nu-mi fie spre rușine așteptarea mea. Ajută-mă şi mă voi mântui şi eu voi cugeta la învățăturile Tale pururea. Defăimați sunt cei care se depărtează de cuvintele învățăturii Tale, pentru că mincinos este gândul lor. Socotit-am călcători de lege pe toţi cei răi ai pământului, pentru aceasta am iubit pururea cuvintele Tale. Pătrunde cu dragostea Ta trupul meu, și nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primeşte-mă în pacea Ta, ca să nu mă tulbure cei mândri. Căutat-au mereu ochii mei cuvântul buzelor Tale. Fă cu mine după mila Ta, şi adevărurile Tale mă învaţă.

Înţelepţeşte-mă, că al Tău sunt eu. Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, ca oamenii să nu strice legea Ta. Pentru aceasta eu am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul şi topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt toate cuvintele învățăturii Tale, și cu drag le-a cercetat pe ele sufletul meu. În cuvintele Tale este puterea vieții mele, ele înţelepţesc până și pe prunci. Gura mea am deschis şi am aflat, că în cuvântul Tău eu m-am bucurat și m-am împlinit. Amin.

Mărire…

   Caută, Doamne, înspre mine şi mă ajută. După dragostea inimii Tale dă-mi putere să iubesc Numele Tău. Paşii mei păzește-i după cuvântul Tău şi fă să nu mă stăpânească nici un fel de rău. Scoate-mă din clevetirea oamenilor, şi eu voi păzi poruncile Tale. Faţa Ta arată-mi mie şi mă învaţă poruncile Tale. Izvor de lacrimi au fost ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Drept eşti Tu Doamne, şi drepte sunt cuvintele buzelor Tale. Poruncit-ai cu dreptate. Cuvintele Tale ne arată unde este Viața și Adevărul. Aprins am fost de dorința casei Tale, vrăjmaşii mei au uitat cuvintele Tale. Lămurit cu foc, este cuvântul Tău foarte şi eu l-am iubit pe el. Slăbit am fost şi defăimat, dar învățăturile Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac şi Cuvântul Tău e adevărul. Necazuri şi multe nevoi au dat peste mine, dar din toate m-ai izbăvit cu dreapta Ta. Drepte sunt cuvintele Tale în veac, înţelepţeşte-mă şi voi fi viu. Strigat-am eu cu toată inima mea: Auzi-mă, Doamne! Cuvintele Tale voi asculta. Strigat-am către Tine: Ajută-mă, şi voi păzi învățăturile Tale. Din zori m-am sculat şi am strigat: În cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu, Te rog, auzi-l, Doamne! După bunătatea Ta, și după dragostea inimii Tale dă-mi acum putere și viață. Depărtează de la mine pe cei care mă prigonesc cu fărădelegile lor, și apără-mi Tu inima mea. Aproape eşti de mine, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevăr. Dintru început eu am cunoscut, din cuvintele gurii Tale, că în veac le-ai așezat pe toate spre bună rânduială. Vezi necazul meu şi mă scoate din el, că Tu ești ajutorul meu. Ridică-mă şi mă scoate de sub apăsarea mea, fă-mă viu după cuvântul Tău.

Că iată departe este mântuirea de cei răi, și ei de sfatul cuvintelor Tale niciodată nu au ascultat. Îndurările Tale multe sunt Doamne, după dragostea inimii Tale dă-mi putere și viață bună aici pe acest pământ. Mulţi sunt cei care mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la sfatul cuvintelor Tale eu nu m-am abătut. Văzut-am pe omul înșelător şi mă tulburam în sinea mea. El nu a păzit cuvintele Tale. Cuvintele Tale eu am iubit, cu puterea Ta ajută-mă. Cuvintele buzelor Tale grăiesc nouă adevărul şi veşnice sunt toate cele ale Tale. Căpeteniile cele muritoare m-au prigonit în zadar, că de cuvintele Tale s-a bucurat inima mea. Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea eu am urât-o şi am dispreţuit-o, iar legea Ta eu am iubit-o cu toată inima mea. De multe ori pe zi eu Te-am lăudat pentru toate cuvintele dreptăţii Tale. Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc în ea. Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit. Păzit-a sufletul meu tot sfatul cuvintelor gurii Tale şi le-a iubit foarte. Păzit-am cuvintele Tale şi am urmat învățătura Ta. Căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Fă să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta. După cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Fă să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, și după cuvântul Tău ajută-mă. Fă să răspândească buzele mele laudă, că m-ai înţelepţit cu cuvintele Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate sfaturile Tale sunt bune și pline de dreptate. Mâna Ta fă să mă scoată acum din tot necazul meu, că poruncile Tale eu am ales. Dorit-am ajutorul Tău, Doamne, şi la legea Ta e cugetarea mea. Viu va fi prin Tine în veac sufletul meu şi Te va lăuda şi învățăturile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit-am, Doamne, de atâtea ori, ca oaia cea pierdută, caută-mă, Te rog Doamne, Dumnezeul meu și mă ajută și îmi mântuiește Bunule viața mea și sufletul meu, împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…

 

      Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău cel sfânt:

Doamne ai grijă de noi!

Amin. Amin. Amin.