PSALTIREA MANGARIERII

C A T I S M A XVIII

Pm. 119

Apără-mă de clevetire

Către Tine Domnul meu eu strig: Auzi glasul rugăciunii mele și ajută-mă să nu fiu necăjit. Apără sufletul meu de tulburarea cuvintelor zămis-lite de buzele nedrepte şi de limba vicleană. De limba prefăcută ferește-mi viața mea, că minciună și foc nestins împrăștie și numai pământul când o acoperă și glasul Tău o poate potoli. Ajută-mi, Doamne, mie în pribegia mea aici pe acest pământ și nu lăsa văpaia clevetirii să tulbure liniștea zilelor mele.

Că mult a pribegit sufletul meu printre cei care cleveteau și urau pacea Ta. Făcător de pace m-am făcut între ei, dar ei urau pacea și cuvântul păcii Tale îl nesocoteau, și ca și cum nu aș fi, așa mă ascultau. Disprețuit-au toate cele bune ale mele și se luptau cu mine în zadar. Apără-mă, Doamne, de toată clevetirea lor, păzește-mă de toată viclenia și de tot cuvântul cel rău ce îl aud din gura lor. Păzește-mi viața mea în pace și în loc de neatins de toată clevetirea cea rea și de toată lucrarea ei.

Risipește-mi tulburarea ce mi-au adus și fii, Doamne, cu mine, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. Amin. Amin.

Pm. 120

Ajutorul meu e de la Domnul

Ridicat-am ochii mei la ceruri, de unde vine ajutorul meu. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Tu Doamne, ești întărirea mea! Te rog, nu lăsa să se clatine piciorul meu. Păzeşte-mă acum ca pe copilul Tău. Tu ești acoperământul meu, păzește-mă ca un bun părinte.

Fii pururea de-a dreapta mea. Ziua soarele nu mă va arde, nici luna noaptea, că Tu ești Ziditorul meu și Ziditorul lor. Doamne, păzește-mă de tot răul! Păzește sufletul meu! Păzește-mi intrarea mea şi ieşirea mea, de acum şi până în veac. Amin.

Pm. 121

Rugăciune pentru frați și vecini

Bucuratu-m-am când mi s-a spus: În casa Domnului vom merge! Stăteau picioarele mele cu bucurie în curțile casei Domnului Dumnezeului meu, Cel ce a zidit cerul și pământul. Că acolo au venit aleșii Domnului, după cuvântul Lui, să laude Numele Domnului. Că acolo s-au aşezat cei cuvioși în rugăciune și au cerut mila Domnului, mila Domnului și harul Său peste poporul Lui.

Rugăciune au înălțat înaintea Altarului Său pentru pacea familiilor şi pentru îndestularea lor, pentru pacea în casele celor ce cheamă Numele lui Dumnezeu şi înțelegere în familiile lor. Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei, Te rog Doamne, Dumnezeul meu. Te rog să le dăruiești pace, pace peste casa și familia lor, înțelegere și armonie între ei. Dă-le, Doamne, sănătate în trupul și în sufletul lor.

Binecuvântare, bunăstare, apărare, și al Tău părintesc ajutor să fie pururi peste casa lor. Păzește locul muncii lor și îl fă plin de spor și siguranță. Apără-i în toate cărările viețuirii lor. Cu ei călătorește și cu îngerii Tăi îi păzește. Ajută-i să primească cele bune pentru ei și pentru toți cei dragi ai lor și ai mei, acum.

Îți mulțumesc, Doamne. Amin. Amin. Amin.

Pm. 122

Către Tine am ridicat ochii mei

Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum se înalță ochii copiilor către lumina ochilor părinților lor, precum privesc ochii copiilor spre lumina faptelor părinților lor, aşa sunt ochii mei spre Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, până ce Te vei pleca spre mine.

Fie-Ți milă de mine, Doamne, și de familia mea! Ferește-ne pe toți de orice tulburare, că mult Te dorește sufletul meu și Te roagă să cobori cu lumina feței Tale, să ne luminezi cărarea vieții pe acest pământ și să ne aperi de necaz.

Amin. Amin. Amin.

Pm. 123

De n-ai fi fost cu mine, Doamne

De n-ai fi fost cu mine, Doamne, îmi spune acum sufletul meu, el nu ar fi trecut cu bine de ceasul cel amar și greu, fără de Tine, Domnul meu. De n-ai fi fost cu mine, când oamenii s-au ridicat cu rele împotriva mea, de viu m-ar fi mâncat fără de milă și în mormânt aș fi acum de multă vreme îngropat.

Cu răutate ar fi strivit tot ce e bun în viața mea, și în dureri și în tulburare ar fi îngropat inima mea. Ar fi lăsat sufletul meu în valuri înspăimântătoare și m-ar fi apăsat să pier, dus de tumultul lor în marea îndepărtare. Dar Tu, ai fost și ești cu mine, chiar și atunci când nu am știut. Cu mâna Ta m-ai ridicat și nu ai lăsat să pier fără speranță în cursa cea ucigătoare. Sufletul meu Tu l-ai scăpat precum o pasăre ce zboară din cursa vânătorilor ce vor să o doboare. Cursa s-a sfărâmat şi eu am fost eliberat.

Îți mulțumesc și Te implor să nu mă părăsești vreodată. Chiar dacă eu Te-aș părăsi ademenit sau hăituit de orice rea putere, Te rog, Tu nu mă părăsi ci întoarce-mă spre Tine, Doamne. Ajutorul meu este în Numele Tău, Cel ce ai făcut cerul şi pământul. Domnul meu și Dumnezeul meu, din veac în veac.

Amin. Amin. Amin.          Mărire…

Pm. 124

Ajută-mă să mă încred în Tine

    Ajută-mă să mă încred în Tine, Doamne! Ajută-mă să fiu ca muntele de neclintit, în binele ce Tu mi-ai rânduit. Nu mă lăsa să ajung să mă îndoiesc sau să mă clatin sau să șovăiesc, ci-n Legea Ta, ajută-mă să fiu, să o cunosc, și pururea să o împlinesc.

Fii, Doamne, hotar tare împrejurul meu, și scut de apărare, de acum şi până în veac. Să nu lași peste mine toiagul celui rău și nici a sa lucrare să nu o lași să-mi tulbure în nici un chip viața și sufletul meu. Revarsă, Doamne, har peste ființa mea și ajută-mă să fiu mereu printre cei buni.

Învață-mă cu a Ta Înțelep-ciune să mă încred în Tine și în Cuvântul Tău. Învață-mă să fac doar ceea ce e bine, şi în cartea celor vii Te rog să scrii numele meu.

Arată-mi, Doamne, Înțelepciunea Ta și fii mereu cu mine. Iar dacă am ajuns pe căi nedrepte, sau am greșit în orice chip, Te rog, Părinte, întoarce-mă spre Tine, și scoate-mă din rătăcirea mea, și pacea Ta revarsă-o peste mine cu binecuvântarea Ta. Amin.

 

Pm. 125

Rupe, Doamne, jugul robiei mele

Rupe, Doamne, jugul robiei mele, și umple-mă, Te rog, de mângâiere. Cuvânt de bucurie așază pe ale mele buze și cu lauda Ta, Doamne, umple acuma gura mea. Mari lucruri fă să se împlinească în mine, și umple-mă de bucurie. Dezleagă, Doamne, acuma lin, jugul robiei mele.

Dezleagă-mi, Doamne, toată legătura rea ce stă în orice chip și în orice fel în mine sau pe viața mea. Dezleagă, Doamne, lin și fără de durere, tot jugul greu pe care-l port plin de durere și scoate-mă de sub a lui putere. Dezleagă-l, Doamne, lin, precum dezlegi apa de nori, și fă-l să cadă acuma fără de durere de pe mine. Întoarce-mă în locul odihnei și în locul împlinirii vieții mele, precum conduci pâraiele în liniște în cursul cel firesc al lor.

Chiar dacă, Doamne, în lacrimi, mult am viețuit eu până acum, în bucurie, Doamne, fă să adun acuma roada lor. Mergând, pe al meu drum, Te rog să fii mereu cu mine, să nu ajung să cad cumva din nou în jugul greu sau în robie grea, ci mâna Ta să-mi fie apărare și mângâiere să-mi fie, acum și în veci vecilor. Amin.

 

Pm. 126

Zidește, Doamne, casa mea

De nu-mi zidești, Tu, Doamne, casa mea, în zadar m-aș osteni să o zidesc doar cu puterea mea. De n-ai păzi Tu, Doamne, locașul viețuirii mele, în zadar ar priveghea tot omul care mi-l păzește.

În zadar m-aș trezi înaintea zorilor, în zadar m-aș osteni până târziu în noapte și m-aș culca târziu, când hrana mea ar fi doar pâine în durere. Tu dai la cei ce Te iubesc odihna somnului, și hrana bucuriei lor. Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântece-lui.

Precum este puterea în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii părinţilor tineri. Fericit este omul care îşi va umple casa sa de copii; nu se va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în poartă. Zidește-mi, Doamne casa împlinirii mele! Zidește-mi, Doamne, pacea, înțelegerea și armonia casei mele și dă-mi înțelepciune să nu mă sting sau să trudesc eu în zadar și în durere. Păzește-mi, Doamne, locul viețuirii mele de tot ce poate fi spre rău și tulburare. Dă-mi puterea vie a Înțelepciunii Tale, dă-mi pacea lină, binecuvântată și odihna somnului, și hrana bucuriei casei mele. Ajută-mă să-mi fie casa mereu plină de viață, de armonie, de spor și bucurie, de glas curat, de înțelegere și de copii născuți din Tine, ascultători, buni, blânzi, frumoși și sănătoși, trăind în harul Tău sub ocrotirea Ta.

Dă-mi, Doamne, bun discernământ și bună îndrumare, dă-mi ajutorul Tău cel părintesc și fii mereu cu mine. Amin.

Pm. 127

Revarsă fericire peste casa mea

Revarsă, Doamne, fericire peste casa mea și peste toți cei care viețuiesc în ea. Ajută-ne să Te cinstim pe Tine, Doamne, Dumnezeul mântuirii noas-tre și să umblăm cu bucurie în căile Tale. Rodul muncii mâinilor noastre îl păzește și îl sporește. Fericiți ne fă pe fiecare în parte și binele ajută-ne să-l săvârșim.

Cei dragi ai mei ca via roditoare să fie în laturile casei mele, și ca vlăstarele tinere de măslin, să fie împrejurul mesei. Binecuvintează-ne, Doamne, să putem şi noi gusta în pace bunătățile Tale în toate zilele vieţii noastre, sub ocrotirea Ta. Amin.

Pm. 128

De multe ori s-au luptat cu mine

De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, de multe ori s-au luptat cu mine, din tinereţile mele, şi nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit cu răutate, și au căutat să nimicească viața mea întru nelegiuirea lor. Dar Tu, Doamne, Domnul cel drept le-ai tăiat cărarea și ai stârpit puterea lor.

S-au risipit și a pierit nelegiuirea lor, ca iarba care s-a uscat, și focul a șters locul ei. Binecuvântarea Ta, Doamne, să fie pururea peste mine și peste toți cei dragi ai mei. Mila Ta să ne apere din neam în neam. Amin.

Mărire…

Pm. 129

Dintru adâncuri strig

Dintru adâncuri strig către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu! Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele. Întoarce fața Ta spre mine și mă ajută și nu mă lăsa rob în mulțimea greșelilor mele. Doamne, Doamne, auzi glasul inimii, al invocării și al rugăciunii mele și nu mă părăsi în adâncul căderilor că la Tine este milostivirea. Pentru Numele Tău eu Te aștept, Doamne, aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Tine.

Din zorii dimineţii până în noapte, din zorii dimineţii inima mea nădăjduiește în Tine. Că la Tine, Doamne este ajutorul meu şi mult dorita mântuire. Izbăvește-mă, Doamne, din adâncurile căderilor și din toate strivirile mele. Amin.

 

Pm. 130

Să nu se mândrească inima mea

Doamne, fii cu mine și mă ajută să nu se mândrească inima mea, nici să se înalţe ochii mei cu fală peste semeni. Ajută-mă să-mi cunosc și să stau în locul cel firesc al meu fără să umblu după lucruri mari, fără să caut lucruri și sarcini și misiuni ce sunt mai presus decât mine. Ajută-mă să nu caut cele ce sunt mai presus de puterile mele, iar dacă am căzut deja sub ele, te rog, Doamne, vino și fii cu mine și mă ajută să ies acum cu bine de sub a lor putere.

Domolește înflăcărarea cea rea și tulburătoare a sufletului meu, ajută-mă să fiu ca un copil ce ascultă cu drag glasul mamei sale. Așa să asculte sufletul meu de glasul înțelepciunii Tale. Că sufletul meu nădăjduiește în Tine, Doamne, de acum şi până în veac! Amin.

 

Pm. 131

Coboară-Te în casa mea

Adu-Ţi aminte, Doamne, de mine și mă ajută să fiu bun și milostiv, şi toate faptele mele să fie săvârșite în pace și în bunătate. Că nu vreau să intru în locaşul casei mele, să mă sui pe patul meu de odihnă, să dau somn ochilor mei şi genelor mele odihnă și dormitare tâmplelor mele, până ce nu Te găsesc pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu.

Iată am auzit de puterea sălășluirii Tale. În casa celui drept, în pământul celui milostiv. Cu aleasă putere, Te rog ajută-mă și vino cu dragostea Ta în întâmpinarea mea. Ridică-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi puterile sfinţirii Tale și vino și Te odihnește în casa mea și în toate ale mele. În lumină Te rog să îmbraci, Doamne, chipul meu și în dreptate să zidești binele și bunătatea din inima mea. În adevăr ajută-mă să Te cunosc și în dragoste curată să Te cinstesc pe Tine. Cu bucurie fă să stau înaintea chipului Tău și în veselie să pășesc pe urma Ta.

Din pricina păcatelor mele, să nu întorci, Doamne, faţa Ta de la mine. Te rog alege și inima mea, și ajută-mă să fiu om bun și drept în toate cele bune. Coboară, Doamne, în locuința mea și ai grijă de mine și de ea. Aici aș vrea să locuiești cu mine, și cu toți cei dragi ai mei, să locuiești ca un Părinte viu și iubitor, așa cum ești în adevăr. Roadele noastre și sporul să le binecuvintezi foarte.

Cu pâinea vieții să ne saturi, Doamne, să fim vii. Pe mine și pe toți cei dragi ai mei cu izbăvire să ne îmbraci și din toate necazurile vieții cu putere să ne scoți și să ne mântuiești. În noi fă să răsară și să crească puterea Ta. Făclie să fie Înțelepciunea Ta pașilor mei. Pe vrăjmaşii mei cu putere îndepărtea-ză-i din calea mea, iar peste mine să înflorească sfințenia Ta. Amin.

 

Pm. 132

Ajută-ne ca frații împreună

Ajută-ne, Doamne, să locuim toți frații în pace și în armonie, în bună înțelegere și bine împreună.

Ajută-ne să avem bucurie în inimi când ne întâlnim. Ajută-ne să ne dorim să fim cât mai des împreună în jurul aceleiași mese în dragoste și în frumoasă armonie.

Păzește-ne de certuri și de nemulțumiri și apără-ne de orice zavistie. Că iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este ca mirul pe cap, care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veşmintelor lui.

Aceasta este ca roua dimineții, care se coboară peste semințele cele vii și roditoare ale vieții. Iar unde este unire acolo Tu însuți ai poruncit binecuvântarea şi viaţa, până în veac. Amin.

Pm. 133

Binecuvântați pe Domnul

Iată acum binecuvântaţi pe Domnul toți slujitorii Domnului, care staţi în casa Lui. Cei care pășiți în curţile casei Dumnezeului nostru, plecați-vă frunțile cu smerenie înaintea Lui. Noaptea ridicaţi mâinile voastre spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul.

Invocați Numele Lui și cereți binecuvântarea Sa cea mare, că bun și sfânt este Numele Lui. Binecuvintează-mă, Doamne, din locașul Tău cel sfânt, că Tu ai făcut cerul şi pământul. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…