Biblioteca Virtuala

 • SANATATE II

  RUGA CEA MARE PENTRU SĂNĂTATE

  I Rogu-mă, Doamne, mă rog, Doamne cu drag mă rog, Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica Preacurată, De Domnul binecuvântată Cum se roagă, Doamne, Nouă arhierei, în 9 biserici La 9 altare, cu 9 prestoale Cu faţa lor, către soare răsare. Se roagă, Doamne Cu 9 Evanghelii deschise, Cu 9 făclii aprinse. Se roagă, Doamne, Cu rugă curată, cu inimă luminată; Către Domnul Dumnezeu din cer Şi către Maica Preacurată, De Domnul binecuvântată Şi eu, Doamne mă rog Cu ruga mea şi ruga lor. Cu rugă curată, cu inimă luminată În coate şi în genunchi, Cu faţa la pământ plecată, Mă rog înaintea Tatălui meu, A preabunului Dumnezeu,…

 • SANATATE II

  RUGĂCIUNILE BINECUVÂNTĂRILOR

  și ale marilor dezlegări și desfaceri de afurisenii, de blesteme, de osândă, de vrăji, de făcături, de magie neagră, de relele doriri și de orice fel de rea urare numită sau nenumită, Aceste Rugăciuni ce se citesc cu mare stăruință la vreme de necaz Se încep în ziua din săptămână în care s-a născut persoana pentru care se citește rugăciunea (luni, marți, miercuri …) se citesc cu glas sau în șoaptă grăită, nu numai în gând. Modurile de citire sunt mai multe în funcție de situații. În situații grave de sănătate și mare necaz se citesc de două sau de 3 ori pe zi 8 zile la rând, apoi se…

 • SANATATE II

  Bolile sufletului și vindecarea lor

  Bolile sufletului sunt izvorul și sursa de alimentare a bolilor trupești. Sănătatea și echilibrul sufletesc sunt fundația sănătății și fundația a echilibrelor trupești. Fiecare, am avut momente în viață în care o trăire sufletească ne-a pus la pământ trupul și toate puterile lui. Un blocaj sufletesc s-a făcut blocaj trupesc în câteva fracțiuni de secundă. Trăirile sufletului activează sau dezactivează funcțiuni vitale ale trupului nostru pământesc. Putem lua ca exemplu supărarea ce blochează pofta de a mânca sau o denaturează aruncându-ne într-un consum anxios de hrană fără de măsură. Din punct de vedere al studiilor medicale, o astfel de trăire pe lângă efectul imediat vizibil, are afecte mult mai profunde…

 • SANATATE II

  Autismul

    „Autismul este o afecțiune considerată drept una dintre cele mai frecvente tulbu-rări ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul, diabetul şi sindromul Down. Statisticile internaționale ne arată că 1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creștere continuă a numărului acestora. Autismul este o tulburare de origine neurobiologică ce afectează copilul până la vârstă de 3 ani, până la această vârstă deficienţele sunt evidente şi poate fi stabilit un diagnostic. Autismul implică toate palierele de dezvoltare, cognitiv, comportamental, motricitate grosieră, motricitate fină, practic sunt afectate toate laturile care privesc dezvoltarea normală a unui copil. Autismul nu este o boală, ci…

 • SANATATE II

  Duhuri tulburătoare

    Trupul omului este templul cel nezidit de mână omenească, e templul Duhului Sfânt și e templul sufletului său. Adeseori noi ne identificăm doar cu trupul nostru uitând sau nesocotind celelalte dimensiuni ale ființei. Trupul este o structură magnifică, frumos și armonios zidită din atomi vii. El este zidit de mâna lui Dumnezeu în sânul mamei noastre iar noi suntem chemați pe nume înainte ca noi să fim. Din suflul lui Dumnezeu care pronunță numele nostru se naște sufletul, iar acest moment este cel în care spermatozoidul patern fecundează ovulul în sânul mamei. Din acea clipă El, Domnul Dumnezeul vieții, este împreună cu sufletul nostru în pântecele mamei și acolo…

 • SANATATE II

  Epilepsia

    Epilepsia sau baiul cel rău, cum e numită în popor, numele îi provine din greacă: ἐπιληψία, a fi luat prin surprindere, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri. Aceasta se manifestă prin crize în care se pierde orice contact conștient cu mediul înconjurător. Crizele vin în cea mai mare parte prin surprindere, pot dura secunde sau minute și se pot repeta în diverse perioade de timp. În viața lui Iisus avem descrisă o tămăduire de acest rău: „Şi venind Iisus la ucenici, a văzut mulţime împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se cu ei. Şi îndată toată mulţimea, văzându-L pe Iisus s-a spăimântat şi, alergând, I se închina.…

 • SANATATE II

  Neodihna și netihna

  Neodihna și netihna sunt realități ce au ajuns să fie aproape patologice în zilele noastre. Acestea au dat naștere la o serie întreagă de urmări greu de definit și greu de tratat. Atunci când omul are de toate, ar fi firesc să aibă și tihnă și odihnă între ele. Perna cea moale nu dă întotdeauna somnul cel mai bun. Casa cea frumoasă nu dă întotdeauna și frumusețea celor ce viețuiesc în ea. Lucrul cel bine zidit nu dă întotdeauna și mulțumirea și zidirea celor ce l-au zidit. Odihna nu este același lucru cu somnul. Putem dormi și ne trezim mai obosiți ca înainte. Odihna este un dar al inimii. Odihna…

 • SANATATE II

  Depresia și tulburările anxioase

  Depresia este trăirea care distorsionează percepția minții noastre, schimbând dacă poate toată scara valorilor ei. Depresia se apropie de noi pe cărările oboselii și ale epuizării noastre. Ea schimbă tot ceea ce a fost și tot ceea ce este, în non sens sau în sens de vinovăție, în anxietate, în frică, în senzații de neputință, etc. Depresia atinge și secătuiește frumusețea oricărei trăiri și o transformă în pustiu, în întunecime, în stare de frică și anxietate, în stare de ne putință și de disconfort, în moleșeală și în zădărnicie. Depresia afundă toată ființa celui atins de ea într-o lume paralelă cu cea reală. Acea lume amorțește și ucide tot ceea…

 • SANATATE II

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate pentru un apropiat (la persoana a III-a)

  Rugăciunea Tatăl nostru o zici de 7 ori; de 3 ori în gând, de 3 ori în șoaptă și o dată cu voce, așa cum urmează aici: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta în acest ceas în (N) și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în el/ea spre a sa îndreptare și spre a sa grabnică însă-nătoșire. Facă-se voia Ta în viața lui/ei, precum în cer aşa şi pe pământul ce îl calcă și în pământul din care (N) a fost zidit/ă. Pâinea noastră cea spre ființă și spre viață sănătoasă dă-ne-o nouă și…

 • SANATATE II

  Rugăciune de invocare a ajutorului Tatălui nostru Cel ceresc pentru sănătate

  În timpul zilei, când socotești că este momentul potrivit pentru a te ruga pentru sănătatea ta, atunci aprinde o lumânare sau o candelă și începi zicând la rând, de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, așa cum urmează: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, la fel precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și…

 • SANATATE II

  Rânduieli și Rugăciuni zilnice pentru păzirea sănătății noastre.

  Cel ce se regăsește în aceste rugăciuni și crede și vede că îi sunt de folos, e bine să le zică de câte ori va simți nevoia sau de câte ori va crede că este spre binele său să le facă. Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Treime Preasfântă, Treime Binecuvântată, Stăpâne al Puterilor, Dumnezeul Părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru și ești Dumnezeul celor vii. Apleacă-Te și acum cu dragoste spre glasul chemării mele și fii cu mine și mă cercetează cu îngăduință și mă ajută să ies acum cu bine din tot necazul, din toată boala, din toată suferința și din toată neputința. Fii cu mine și mă…

 • SANATATE II

  Rugăciunile cele Mari ale iertării și ale îndreptării

  Acestea se rostesc la rând cu multă luare aminte, la rând una după alta precum ele urmează, așa se fac măcar o dată pe zi în 7 zile la rând, fără de întrerupere. Se încep în ziua din săptămână în care este născut cel ce le face sau cel pentru care se fac (luni, marți, miercuri …). Aceste rugăciuni se pot face și selectiv, câte una sau mai multe împreună, una după alta, în funcție de situația specifică a fiecăruia în parte. Rugăciunile cele Mari ale iertării sunt așezate cu un rost înaintea Rugăciunilor pentru Sănătate. Fiecare tămăduire făcută de Iisus este precedată de acest mare dar și de acest…

 • SANATATE II

  Ritualul

  Ritualul, termen din limba latină ritus, e o acțiune, o ceremonie, un ceremonial derivat din vechi tradiții religioase sau laice, din obișnuințe sau nevoi, care se desfășoară după anumite reguli. Ritualul poate fi zilnic, simplu, adesea banal, de exemplu, trezirea, spălarea, rugăciunea de dimineață, micul dejun etc. Ritualul poate fi solemn și maiestuos, cu prilejul unor momente importante ale existenței umane, de exemplu naștere, numire a noului născut, botez, căsătorie, moarte, etc. Ritualul poate fi legat de etape ale timpului, ani, luni, zile jubiliare etc.; ale muncii, căutarea unui loc de muncă, angajare, inițiere în noua muncă, etc.; ale anotimpurilor, ale Sărbătorilor de iarnă, de primăvară, de Paști, etc., ale…

 • SANATATE II

  Rugăciunea Tatăl nostru

  Cea mai înaltă rugăciune pe care omul a primit-o vreodată este Rugăciunea Tatăl nostru. Ea se găsește în Noul Testament doar în Evanghelia după Matei 6. 9-13., și în Evanghelia după Luca 11. 2-4. O să folosim versiunea cea mai apropiată de original, adică textul critic grec, publicat după îndelungi studii de NESTLE-ALAND, NOVUM TESTAMENTUM Graece et Latine, Deutsche Bibelgesellsschaft, Stuttgart 1987, paginile 13; 195. Redăm textul original în limba greacă, urmat imediat de traducerea cât mai fidel posibilă a acestuia în limba română. Textul din Evanghelia după Matei 6: 9 Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν…

 • SANATATE II

  Cuvant Inainte

  Înainte de a te ruga încearcă să înțelegi ce este Viața și Sănătatea ta Viața și sănătatea sunt cele mai mari daruri pe care noi oamenii le-am primit în această trecere a noastră prin acest spațiu și prin acest timp pământesc. Viața o primim din suflul Tatălui ceresc înainte ca noi să fim, atunci când El ne cheamă cu al nostru nume: „Înainte de a te fi zămislit în pântecele mamei tale, Eu te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, Eu te-am chemat pe nume şi te-am rânduit …” Ieremia 1. 5. În clipa zămislirii noastre în pântecele mamei noastre, Cel Binecuvântat din veac, Dumnezeul părinților noștri, Cel…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IX

  C A T I S M A   XIX Psm. 134 – idolii Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai învrednicit să îți cânt Ție: Aliluia. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să laud Numele Tău. Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai învrednicit să ajung în curțile casei Tale. Mulțumire aduc bunătății Tale. Sfânt și bun este Numele Tău. Eu am cunoscut că Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Domnul domnilor ești și Dumnezeul dumnezeilor. Toate câte ai vrut ai făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. Ție îți mulțumesc, Doamne, că ai pus norii spre ploaia cea aducătoare de rod pe fața pământului. Numele Tău este în veac şi…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVIII

  C A T I S M A   XVIII Psm. 119 – singurătatea Mulțumescu-Ți, Ție Doamne, că m-ai auzit când am strigat către Tine. Apăratu-mi-ai sufletul de buzele cele nedrepte şi de limba vicleană ai păzit inima mea. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit de săgețile cele ascuțite și m-ai păzit de ura celui potrivnic și de răutatea sa. Scosu-m-ai cu bine din pribegia mea. Păzitu-m-ai să nu mă înstrăinez de mine însumi. Păzitu-m-ai să nu ajung în singurătatea celui părăsit. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace m-ai făcut. Când grăiam lor, ei se luptau cu mine în zadar. Ție îți mulțumesc că nu m-ai părăsi! Amin. Psm. 120…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XVII

    C A T I S M A   XVII Psm. 118 – Viața Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să rămân cu inima curată în această lume atât de tulburată. Fericit am fost de fiecare dată când legea Ta am împlinit. Fericit am fost când am ținut poruncile Tale și în bunul mers al vieții și în buna rânduială a firi am pășit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai despărțit și m-ai îndepărtat de cei ce nu erau în căile Tale, de cei ce săvârșeau înșelăciunea. Tu ai lăsat ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Îndreptat-ai căile mele, ca eu să fiu mereu în buna rânduială a firii. Îți mulțumesc…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATSMA XVI

  C A T I S M A   XVI Psm. 109 – cinstea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai așezat mereu în loc de cinste și m-ai îmbrăcat cu hainele bunului simț. Toiagul puterii Tale m-a păzit în tot binele și în dragostea celor apropiați mi-ai dat aripi și putere. Din cer Tu ai lăsat să vină binecuvântarea Ta și inima mea ai făcut să fie plină de viață la fel ca și o grădină roditoare. Îți mulțumesc, Doamne, că ai făcut să fiu stăpân pe al meu sine, și cele dinlăuntrul meu le-ai rânduit să mă asculte și să rămână mereu în plină armonie. Cu Tine e sufletul meu în ziua…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA   XV

  C A T I S M A   XV Psm. 105 – iertarea Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul cel mare al iertării Tale. Bun ai fost din veac cu mine. Cum aș putea grăi cele tainice ale bunătății Tale? Fericiţi sunt cei ce caută binele şi fac voia Ta. În ei se sălășluiește viața și pașii lor sunt păziți în toată vremea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit printre valurile nestatornice ale acestei lumi. Greșit-am de multe ori ca și cei din vechime. Nelegiuit-am ca și ei, făcut-am multe rele pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat și m-ai îndreptat. În clipa cea grea a robirii și a…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  C A T I S M A   XIV

  C A T I S M A   XIV Psm. 101 – însănătoșire Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai auzit rugăciunea mea. Chemarea mea la Tine a ajuns. Întors-ai faţa Ta spre mine. În ziua necazului Ți-ai aplecat urechea Ta spre ruga mea și Tu m-ai auzit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat să se stingă ca fumul zilele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că ai întărit oasele mele și nu le-ai lăsat să se umple de durere și de uscăciune. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai vindecat rănile cele ascunse ale inimii. Putere i-ai dat și nu ai lăsat-o să se usuce ca iarba cea tăiată. Ție îți mulțumesc, Doamne, că…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XIII

  C A T I S M A   XIII Psm. 91 – bunătatea Bine este pe acest pământ a Te cinsti pe Tine Doamne, Dumnezeul meu! Bine este a asculta de Cuvântul Tău. Bine este a cinsti și a trăi în Numele Tău. Fericit e cel ce gustă dimineața pacea Ta. Fericit este cel ce cunoaște adevărul Tău în întunecimea acestei lumi. Printre valurile cele trecătoare ale timpului Te laudă inima mea cu glas de bucurie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai veselit cu lucrările Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai împlinit întru minunățiile zidirii mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Omul nepriceput…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XII

  C A T I S M A   XII Psm. 85 – ajutor Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai plecat urechea Ta spre mine și m-ai auzit. Păzitu-m-ai să nu ajung sărac şi necăjit între valurile acestei lumi. Sufletul meu l-ai îmbrăcat în lumina chipului Tău. Întăritu-mi-ai inima și nu m-ai părăsit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai mântuit de multe rele și m-ai scos cu bine din multe încercări. Bun şi blând eşti, Doamne. Tuturor celor ce Te cheamă în Duh și în Adevăr. Tu le dai putere și le dai al Tău ajutor. Ascultat-ai, Doamne, rugăciunea mea. Luat-ai aminte la glasul cererii mele. Din tot necazul m-ai scos cu bine. Tu…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA XI

  C A T I S M A   XI Psm. 77 – poporul ales Binecuvântat ești, Doamne. Tu ești Domnul Dumnezeul părinților noștri. Deschis-ai în pilde gura Ta, spusu-ne-ai nouă tainele străvechilor timpuri. Așa am auzit şi am cunoscut şi ne-ai înţelepţit precum i-ai înţelepţit pe cei aleși dintre părinții noștri. Puterile Tale şi toate minunile pe care le-ai făcut din neam în neam, acestea nu le-ai ascuns de noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Tu prin Iacob ne-ai dat lege și învățătură de viață ai pus în Israel. Și ai poruncit părinţilor noştri ca să le facă pe toate cunoscute urmașilor lor. Fiii cei mici și cei mari să…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA X

  C A T I S M A   X Psm. 70 – bătrânețile Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai păzit și nu ai lăsat să fiu rușinat în nici un chip. Întru dreptatea Ta m-ai ajutat. Scosu-m-ai cu bine din toate necazurile mele. Plecat-ai urechea Ta spre mine și m-ai mântuit. Fost-ai în inima mea Dumnezeu apărător. Loc întărit ai fost pentru mine. Hotar viu Te-ai făcut și m-ai apărat. Hotar de netrecut ai fost în jurul meu și omul rău în Tine s-a oprit și nu m-a biruit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai apărat și ai luat puterea din mâna călcătorilor de lege şi nu i-ai lăsat să îmi facă nici…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IX

  C A T I S M A   IX Psm. 64 – cuvânt tulburător Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ascultat ruga mea și mi-ai împlinit gândul și dorința inimii mele. Cu a Ta putere ai risipit cuvintele celor fără de lege. Risipitu-le-ai și nu m-au atins. Risipitu-le-ai și nu m-au rănit. Risipitu-le-ai și nu m-au copleșit. Pe toate le-ai spulberat și nu m-au biruit. Fericit este cel pe care l-ai apărat şi l-ai primit în dragostea inimii Tale. Fericit este cel pe care l-ai curățat și l-ai așezat în buna rânduială a firii sale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai umplut de bunătăţi viața pe acest pământ. Minunat ești în toate cele…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA VIII

  C A T I S M A   VIII Psm. 55 – vrăjmașii Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Războindu-se cu mine m-au necăjit, dar mâna Ta cea nevăzută i-a oprit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu i-ai lăsat să mă împovăreze cu tot răul lor. Din locul puterii lor ei s-au luptat cu mine dar lupta lor Tu le-ai făcut-o să fie în zadar. În Tine sunt toate cuvintele mele în toată ziua. În Tine Dumnezeul meu am nădăjduit, și Tu nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Toată ziua cuvintele mele ei…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISAMA VII

  C A T I S M A   VII Psm. 46 – puterile Binecuvântat ești, Doamne! Lăudat și preamărit ești în toate popoarele. Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Împărat bun și mare ești peste tot pământul. Tu ești Bun și minunat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai supus sub picioarele mele puterile cele potrivnice și nu le-ai lăsat să se ridice peste soarta mea. Așezatu-le-ai în lumea lor și nu le-ai lăsat cale să mai vină în lumea mea. Așezatu-le-ai în timpul lor și nu le-ai lăsat să-mi mai fure timpul meu. Așezatu-le-ai în locul cel firesc al odihnei lor și nu le-ai lăsat să tulbure odihna mea. Așezatu-le-ai în universul lor…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA VI

  C A T I S M A   VI Psm. 37 – sănătate Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai mustrat cu asprime și cu iuțime așa cum de multe ori eu aș fi meritat. Oprit-ai săgețile durerii și nu le-ai lăsat să mă ucidă când au venit peste mine. Vindecatu-mi-ai trupul meu și atunci când eu însumi l-am rănit și l-am strivit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să mă sting răpus de neștiință și de multele mele greșeli. Oasele mi le-ai păzit și m-ai izbăvit. Fărădelegile mele mi le-ai iertat și nu le-ai lăsat să se ridice peste capul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ridicat povara cea grea…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA V

  C A T I S M A   V Psm. 32 – Lumina lumii Bucuria inimii mele ești Tu, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele. Drept și viu este Cuvântul Tău. Întru El este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate cuprinde și nu o poate ține în robie sub mantia sa. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu iubești pacea şi dreptatea. De darul păcii și de darul vieții se bucură tot pământul. Cu Cuvântul Tău cerurile s-au zidit, şi în Duhul gurii Tale stă toată viața lor. Tu ai pus adâncurile în vistierii. De Tine ascultă pământul şi de Tine se minunează toţi locuitorii…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA IV

  C A T I S M A   IV Psm. 24 – păcatele tinereții Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu cel bun. Spre Tine l-ai ridicat și nu m-ai rușinat și nu ai lăsat să râdă de mine vrăjmaşii mei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai arătat căile Tale şi lucrurile Tale m-ai învățat. Călăuzitu-m-ai spre adevărul Tău şi m-ai învățat, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine eu Te-am aștept. Adusu-Ți-ai aminte de mine, Doamne, în dragostea inimii Tale, că după chipul Tău Tu m-ai zidit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai pedepsit după păcatele tinereților mele şi nu m-ai osândit după fărădelegile pe…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA III

  C A T I S M A   III Psm. 17 – protecție divină Cu dragoste curată, eu vreau să Te iubesc, Doamne, Dumnezeul meu. Tu ești apărarea şi scăparea mea. Tu ești Izbăvitorul meu! Tu ești ajutorul meu. Tu ești nădejdea mea! Tu ești puterea mântuirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că din necazul meu m-ai scos cu bine. Scosu-m-ai din durerile morţii. Ridicatu-m-ai peste râurile fărădelegii. Liniștit-ai valurile durerilor. Închis-ai porțile iadului și nu le-ai lăsat să mă robească. Rupt-ai lațurile morţii și nu le-ai lăsat să mă țină sub puterea lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai auzit glasul meu din locașul Tău cel sfânt. Şi ai clătinat şi ai…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA II

  C A T I S M A   II Psm. 9 – protecție Ție, Doamne, îți mulțumesc din toată inima mea, și toate minunile Tale cu drag eu le mărturisesc. În Tine este binecuvântarea şi bucuria inimii mele. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Ție, Doamne, eu îți mulțumesc, că ai făcut lumină în judecata mea şi în dreptate m-ai păzit neîncetat. Tu șezi pe scaunul cel preaînalt și în toate, judeci cu dreptate. Cercetat-ai inimile şi au pierit nelegiuiții. Vrăjmașului i-ai luat armele şi toate uneltirile lui s-au ruinat. Pomenirea sa a pierit, iar Tu, Doamne, rămâi în veac.…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  CATISMA I

  Psalmii  Mulțumirii și ai Recunoștinței C A T I S M A   I Psm. 1 – viața Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru că mi-ai dat viață. Îți mulțumesc Ție, pentru marele dar al sănătății mele. Îți mulțumesc pentru tot binele și pentru tot darul Tău. Îți mulțumesc Ție, Doamne, pentru tot ceea ce sunt. Fii cu mine și mă ajută să fiu viu și binecuvântat, în trecerea mea fugară prin timpul acestui veac. Fii cu mine și mă învață să știu și eu acum să binecuvintez, să știu să fiu mulțumit cu mine însumi și cu toți semenii mei. Ajută-mă să mă accept așa cum sunt zidit de Tine, și…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  Psalmii si Psaltirea

  Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.   Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a faptei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.   Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă…

 • PSALTIREA MULȚUMIRII

  PSALTIREA MULȚUMIRII

  Fundaţia IHTIS – Mănăstirea Prislop COLECŢIA RUGĂCIUNE, ÎNŢELEGERE, ÎMPLINIRE Nr. 7       PSALTIREA   MULȚUMIRII   COLECȚIA: RUGĂCIUNE, ÎNȚELEGERE, ÎMPLINIRE Din aceeași Colecție   1 Rugăciuni și sfaturi folositoare Paraclisul Domnului nostru Iisus Hristos 2 Rânduieli și Rugăciuni pentru Sănătate 3 Psaltirea în lumina descoperirii Domnului nostru Iisus Hristos, fără cuvintele de blestem și osândă, așa cum o poate citi spre bine tot credinciosul 4 Rugăciunile psalmilor 5 Psaltirea Mângâierii 6 Rânduieli și rugăciuni pentru cei răposați 7 Psaltirea Mulțumirii   Cărțile se pot găsi pe www.prislop148.ro sau prin telefon la dna. Maria Pop 0742877553

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XX – I

  Rps. 143 – 8    Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în tot pământul! Când privesc eu cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Cine sunt eu să-Ţi amintești de mine? Ce este sufletul meu să îl cercetezi pe el? Micşoratu-m-ai cu puțin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste m-ai încununat. Pusu-m-ai peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele mele. Animalele cele ne-grăitoare, toate, până și animalele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, și cele din adâncuri. Măreția Ta e mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor care sug Tu ai săvârșit laudă…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIX – II

  Rps. 135 – 16 Mă plec în fața măreției Tale, și îți cer bună măsură și chibzuință în tot ce sunt și în tot ce am aici pe acest pământ. Te rog păzește-mi Tu inima mea și toată viața mea în mâna Ta să fie până în veac. În ajutorul Tău mi-am pus nădejdea, ajută-mă și nu mă părăsi. Păzeşte-mă cu acoperământul aripilor Tale. Apără-mă în faţa celor care mă necăjesc. Că vrăjmaşii mei sufletul meu l-au tulburat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, m-au înconjurat, ochii lor şi-au ațintit ca să mă plece la pământ. Ridicatu-s-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu care locuieşte…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XVIII – III

  Rps. 128 – 23    Domnul Dumnezeul puterilor este Împăratul măririi. El este Domnul și Dumnezeul vieții mele. În fața Lui se ridică toate porțile cele veșnice și toate căpeteniile își deschid porțile și se pleacă în fața Împăratului măririi. El este Domnul Dumnezeul tuturor puterilor. În fața lui toate căpeteniile se pleacă și își deschid larg porțile și îi arată supunere și cinstire. Porţile cele veșnice se ridică și prin ele intră și iese Împăratul măririi. El este din veșnicie Domnul cel tare şi puternic, El este Domnul Dumnezeul celor de sus și a celor ce sunt în adâncuri. Al Domnului este tot pământul şi toată plinirea lui, lumea…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XVII – IV

  Mărire… Rps. 120 – 31    Veselește-mă, Doamne, în lumina feței Tale şi cuvântul Tău cel drept să îmbucure inima mea. Multe sunt necazurile celui care face rău, iar pe cel ce nădăjduiește în Tine, mila Ta îl înconjoară și dumnezeirea Ta îi păzește calea sa. Ajută-mă să nu fiu ca un cal sau un catâr, la care nu este pricepere, care cu zăbală şi cu frâu au fălcile lor strânse, ca să nu se abată de la calea lor. Că Tu, Doamne, eşti scăparea și ieșirea mea din tot necazul care vrea să mă cuprindă. Bucuria mea ești Tu, scoate-mă din apăsarea inimii mele și din necazul sufletului meu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XV – VI

  Rps. 106 – 45 Doamne al Puterilor, fii cu noi, că Tu ești sprijinitorul nostru, Dumnezeul părinților noștri. Așază, Doamne, în inima mea priceperea de a mă opri din fuga fără rost și ajută-mă să Te cunosc și să Te cinstesc în adevăr, pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Te rog, frânge toate armele răutății și în foc mistuitor arde pavezele lor. Pune capăt războaielor până la marginile pământului și revarsă pace și bună înțelegere peste al nostru veac și în al vieții mele timp. Deschide ochii minții mele să văd lucrurile Tale și minunile pe care le-ai pus pe acest pământ. Binecuvântat din veac ești, Doamne, Dumnezeul meu! Tu ești…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIV – VII

  Rps. 97 – 54 Ajută-mă, Doamne, că eu nădejdea mea o am în Tine, Dumnezeul meu. Cei răi și vărsători de sânge nu ajung la jumătatea zilelor lor. Păzește-l pe cel bun și drept să nu se tulbure în veac. Iar eu spre Tine Doamne, vin și în fața Ta îmi aduc toată grija mea și știu că mă vei ajuta. Risipește toate relele care vor să mă doboare și nu-i lăsa pe cei care le săvârșesc să se apropie de mine și de soarta mea. Să nu-i lași, Doamne să-și întindă înspre mine sau împotriva mea mâinile lor. Oprește-i să nu tulbure toate cu al lor cuvânt. Că nu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XIII – VIII

  Rps. 88 – 63   Lucrurile Tale, Doamne, sunt bune şi toate faptele Tale sunt pline de înțelepciune. Veselește-mi și sufletul meu şi așază-mi bucuria și dreptatea Ta în inima mea. Tulburat stă sufletul meu când îi vede pe cei răi, şi greu îi este să înfrunte răutatea lor. Ajută-mă și mă păzește de cutremurul adus de uneltirea lor. Dumnezeul meu, fii cu mine și atinge-i cu săgeata lor şi fără de veste îi oprește, Doamne. Ei singuri se rănesc cu limbile lor dar nu pot vedea. Închisă le este mintea și întunecată le este vederea lor. Iscodit-au fărădelegi ca să pătrundă în taina sufletului meu şi cu viclenie au…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XII – IX

  Rps. 82 – 69 Doamne, nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, că Tu ești Izbăvitorul meu și ajutorul meu eşti Tu, Dumnezeul meu. Sărman aș fi fără de Tine și sărac ar fi sufletul meu fără de ajutorul Tău, Dumnezeule! Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: «Bine, bine!» Iar cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, să se bucure şi să se veselească şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Mărit să fie Domnul nostru!» Să se ruşineze şi să se risipească cei care caută sufletul meu, să cadă fără de putere cei care îmi voiesc mie rele! Dumnezeule, spre ajutorul meu…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma XI – X

  Rps. 75 – 76    Povățuiește-mă cu Înțelepciune și întărește gândul cel bun al cugetului meu, ca să Te pot cunoaște pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu. În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale cine le poate cunoaşte? Glas dau norii ca săgețile, glasul Tău este un vârtej ca tunetul, fulgerele cuvintelor Tale luminează lumea, clătinatu-s-a şi s-a cutremurat pământul. Văzutu-Te-au apele şi s-au plecat şi s-au tulburat adâncurile. Văzutu-Te-au apele Dumnezeule și Te-au ascultat. Izbăvește-mi inima și sufletul cel apăsat al meu. Tu eşti Dumnezeul meu, Cel ce faci minuni mari! Cunoscută fă-mi inimii mele calea și voința Ta. Dumnezeule, în…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma X – XI

  Rps. 67 – 84   Revarsă-Ți, Doamne, bunătatea Ta peste noi și peste tot pământul. Rod bun și bogat să avem fiecare în parte în tot binele și dreptatea Ta să fie cu noi în toate cărările viețuirii noastre. Păzește-mi pașii mei în împlinirea binelui și în cărările păcii Tale. Fă să răsară din pământ Adevărul cel care este nepieritor şi dreptatea din cer fă să coboare peste viața mea. Mila şi adevărul să se întâmpine în fața mea, dreptatea şi pacea să se sărute în tot ceea ce Tu mi-ai rânduit aici pe acest pământ. Mântuirea Ta să fie mereu aproape de mine și de cei dragi ai mei.…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma IX – XII

  Rps. 61 – 90 Cu lungime de zile umple viața mea şi arată-mi, Doamne, mântuirea Ta. Așază-mă sub ocrotirea Ta. Scoate-mă cu bine din tot necazul meu și fii cu mine. Când îmi înalț spre Tine al meu glas, auzi-mă, Doamne, și vino în ajutorul meu. Cunoscut fă-mi al Tău Nume și mă acoperă cu puterea lui. Apără-mă, Doamne, de toți cei care vor să îmi facă rău și nu îi lăsa să îmi tulbure viața mea. Peste aspidă și peste vasilisc de voi păși, păzește-mi pasul meu și-l apără de tot ce este rău. Trimite, Doamne, pe îngerii Tăi să mă apere în toate căile mele. Pe mâinile lor…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VIII – XIII

  Rps. 51 – 100   Oprește, Doamne, acum cu puterea Ta, pe toți cei plini de răutate și fă să piară pentru totdeauna lucrarea lor din calea mea, din casa mea și de pe fața întregului pământ. Îndepărtează de la mine pe tot omul care grăieşte nedreptăţi, el să nu poată sta înaintea ochilor mei, iar pe cel mândru să nu îl lași să poată păși peste pragul casei mele, nici să îmi tulbure inima mea. Cel bun să-mi fie mie ajutor. Ochii mei îndreaptă-i, Doamne, înspre cei drepți și buni la inimă, și ei să şadă împreună cu mine înaintea Ta. Cu cel mândru cu ochiul şi cu cel…

 • RUGACIUNILE PSALMILOR

  Catisma VII – XIV

  Rps. 47 – 104    Scrie, Doamne, Legea Ta în inima mea și ajută-mă să o păzesc în veac. Scoate-mă cu bine și în bucurie din tot necazul meu și mă îmbracă în veselie. Adu-Ți aminte de mine și de tot neamul meu și ne întărește acum în Cuvântul Tău. Cu pâine cerească satură-mi sufletul meu. Despică-mi împietrirea inimii mele şi apa vie şi râuri vii să curgă în mine și să îmi aducă iar însănătoșirea trupului meu. Adu-mi mereu aminte de Cuvântul Tău și de puterea care stă în El. Pune, Doamne, nor spre acoperirea mea şi foc să-mi lumineze noaptea vederea mea. Veselească-se casa robiei mele la ieșirea…