RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma II – XIX

Rps. 9 – 142

  Alungă, Doamne, de la mine pe toţi cei care necăjesc sufletul meu, că eu în Tine aș vrea să fiu ca pruncul lângă tatăl său. Fă bunătate și stârpește tot răul și toată lucrarea vrăjmașilor mei. Scoate-mi din necaz sufletul meu cu puterea Ta. Dăruiește-mi, Doamne, viață, prin Numele Tău cel sfânt. La pământul dreptăţii ajută-mă să ajung și eu. Călăuzește-mă acum cu Duhul Tău cel bun. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Spre Tine alerg, Doamne, scapă-mă de vrăjmașii mei! Spre Tine îmi ridic sufletul meu, arată-mi calea pe care trebuie să merg. Ajută-mă să aud în fiecare clipă glasul Tău, că în Tine am nădejdea mea. Nu îți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Te rog: Nu lăsa să slăbească sufletul meu, auzi-mă, Doamne, și fii acum cu mine. Sufletul meu Te așteaptă pe Tine, Doamne, precum pământul cel însetoșat așteaptă ploaia. Mâinile mele le înalț înspre Tine și Te rog, ajută-mă! La faptele mâinilor Tale m-am gândit, cugetat-am la toate lucrurile Tale, adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Ajută-mă să nu am inima încremenită înlăuntrul meu și nici sufletul meu mâhnit în mine. Ajută-mă să nu ajung precum morții cei din veacuri. Păzește-mă să nu locuiesc în întuneric. Apără-mă de dușmanii mei și nu-i lăsa să calce în picioare viața mea. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, Te rog nu mă judeca după mulțimea greșelilor mele. Auzi-mă, întru dreptatea Ta! Ajută-mă în bunătatea Ta! Ascultă cererea mea! Auzi rugăciunea mea! Te rog, Doamne, nu mă părăsi!

 

Rps. 10 – 141

   Ajută-mă, Doamne, să fiu viu și să trăiesc cu drepții, în pământul celor vii. Scoate din temniță sufletul meu, ca să laud numele Tău. Scoate-mă de la cei care mă prigonesc, și nu îi lăsa să se întărească mai mult decât mine. Ascultă, Doamne rugăciunea mea și mă scoate cu bine din necazul meu, că Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti Tu în pământul celor vii. Pe Tine, Te chem, Doamne, spulberă puterea celor ce caută sufletul meu. Tu ești Domnul Dumnezeul meu și lângă Tine fuga mea se oprește și toate fricile mele se sting. Nu este om să mă ajute, doar Tu ești cel ce priveghezi ca un străjer de-a dreapta mea. Cei fără Dumnezeu, ascuns-au cursă mie în calea aceasta în care am umblat. Zdrobește-le lucrarea și cursa lor cea rea să nu mă poată prinde în ea. Tu, Doamne, îmi cunoști toate cărările mele, ajută-mă să am în mine Duhul Tău. Eu tot necazul meu în fața Ta îl pun și înaintea Ta îmi vărs durerea din inima mea. Cu glasul meu pe Tine eu Te rog, cu glasul meu spre Tine strig: Ajută-mă, Tu ești nădejdea mea! Amin.

 

Rps. 11 – 140

 Dă-mi, Doamne, ajutorul Tău și mă ferește de mreaja în care se prind toți păcătoșii. Păzeşte-mă de smintelile celor care fac fărădelege şi de cursa care mi-au întins-o mie. Ajută-mă să nu-mi prindă sufletul meu. În Tine e nădejdea mea, Doamne, Doamne, nu mă părăsi, spre Tine se înalță ochii mei. Risipitu-s-au oasele celor răi lângă iad și ca o brazdă de pământ s-a rupt tot ceea ce a fost a lor. Auzi, Doamne, glasul rugăciunii mele și fă să se prăbușească de pe stâncă toți judecătorii cei nedrepți împreună cu toată judecata lor. Ascultă-mi ruga mea și pune îngeri tari să stea cu a lor putere împotriva relelor lor. Fii paza mea și nu-i lăsa să mă atingă cu untul cel rânced al gândirii lor. Cel drept cu multă înțelepciune să-mi fie mie învățătorul meu, iar cu oamenii cei care fac fărădelege ajută-mă să nu mă însoțesc vreodată, și nici printre aleșii lor în nici un chip să nu ajung să fiu. Doamne, înțelepțește-mă să pot să mă despart de toate păcatele mele și inima mea o desparte de tot ceea ce poate fi cuvânt înveninat cu gând de vicleșug. Pune Doamne, ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele şi o pază bună înaintea gurii mele. Ca o jertfă de seară primește-mi acum ridicarea mâinilor mele, ca tămâia înaintea Ta, să se îndrepteze acum rugăciunea mea. Doamne auzi-mă, când strig către Tine, ia aminte la glasul rugăciunii mele. Auzi-mă, că eu Te chem în ajutor! Doamne, auzi-mă în acest ceas și însănătoșește-mi toate cele dinăuntru ale mele. Amin.

Mărire…

Rps. 12 – 139

  Ajută-mă să laud Numele Tău şi să trăiesc împreună cu cei drepți în faţa Ta. Nu mă lăsa să fiu sărman! Fă-mi Doamne, dreptate după inima Ta. Scoate-mă acum nevinovat din toată viclenia semenilor mei. Ştiu că Tu Doamne, îmi faci judecată dreaptă. Te rog să nu mă părăsești în fața celui rău, că mult a viclenit el împotriva mea. Din cauza dorințelor mele să nu mă lași în mâna lui. Păzește-mă în ziua necazului meu și fii cu mine. Tu ești puterea apărării și a izbăvirii mele. Doamne, nu mă părăsi! Glasul rugăciunii mele eu Te rog ascultă-l, Doamne, Dumnezeul meu! Că iată, cei răi la inimă, pe cărarea mea mi-au pus pietre mari de poticneală și curse au întins picioarelor mele, iar cei mândri pusu-mi-au cursă mie şi funii, ca să mă lege în ele. Scoate-mă acum de la oamenii cei nedrepți, că ei au gândit să împiedice pașii mei. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna celui rău! Venin de aspidă are sub buzele lui, ascuțit-a limba sa ca a șarpelui, și el toată ziua încearcă să îmi aducă necaz. Apără-mă de cel ce îmi duce război și păzește-mă de oamenii care au mereu nedreptatea în inimile lor. De omul cel nedrept apără-mă acum cu puterea Ta și scoate-mă, Doamne, Dumnezeul meu, din lumea cea rea, din timpul irosit și din universul cel toxic al omului rău și viclean. Ajută-mă acum și mă întărește în bine și în drumul cel bun și binecuvântat al vieții mele aici pe acest pământ.

Mărire…

 

Rps. 13 – 138

   Îndreptează-mă, Doamne, pe calea cea veșnică a vieții și a binelui întru ascultarea Ta. Încearcă-mă şi vezi de este calea fărădelegii în mine şi mă scoate din toată căderea mea. Vino, Doamne, și mă cercetează. Ajută-mă că Tu îmi cunoști inima mea. M-am trezit din somn şi încă sufletul meu este cu Tine. Întărește seminția celor buni și cinstea prietenilor Tăi să mă înconjoare. Toate ale mele înaintea Ta sunt scrise, zi de zi toate se vor săvârși. Toate se vor scrie în cartea Ta, până și cele nelucrate ale mele cunoscute sunt de ochii Tăi. Tu vezi fiinţa mea, pentru că Tu ai urzit-o ca întru cele mai de jos ale pământului. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut întru ascuns. Toate lucrurile Tale sunt minunate şi doar sufletul meu le cunoaște așa cum ele sunt. Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Tu mi-ai zidit rărunchii mei. Doamne, ce ar putea să stea nevăzut de fața Ta? Nimic! Nici întunericul nu este întuneric pentru Tine şi noaptea ca ziua este înaintea Ta. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Doar omul crede că în întuneric se va acoperi şi că va face noapte lumina dimprejurul său. Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? Că de mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi pogorî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineață, şi de mă voi așeza la marginile mării şi acolo mâna Ta mă va povățui şi mă va ţine dreapta Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este, înaltă este şi n-o pot ajunge. Tu mi-ai pus mâna Ta peste mine și în toate m-ai păzit. Tu m-ai zidit în sânul mamei mele. Pe cele ce au fost și pe cele ce vor fi, pe toate Tu le vezi. Că încă nu era cuvânt pe limba mea şi iată, Ție, îți era mai dinainte cunoscut. Doamne, Tu toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Cărarea vieţii mele şi firul ei Tu le-ai cercetat. Tu ai priceput și ai știut gândurile mele de departe. Tu ai cunoscut inima mea, Tu ai știut odihna şi tulburarea mea. Doamne, Tu ai fost mereu cu mine înlăuntrul meu și în universul gândurilor și în lumea cea tainică a trăirilor mele. Tu ai fost și ești lumina mea și mi-ai dat sensul și bucuria vieții aici pe acest pământ. Îți mulțumesc! Amin.

Rps. 14 – 137

Privește, Doamne, cu dragoste spre lucrurile mâinilor Tale și nu le trece cu vederea. Împotriva vrăjmașilor mei întinde mâna Ta şi mă izbăvește cu dreapta Ta. Doamne plătește-le Tu lor pentru mine și iartă-mi toată datoria mea. De ajung la necaz, Te rog ajută-mă și dă-mi viață! Că Tu pe cele înalte de departe le cunoști şi spre cele smerite privești. Preaînalt și bun ești Doamne, cu toate cele ce sunt pământești. Minunată este slava Numelui Tău. Pe Tine Te laud și eu. Sporește în sufletul meu puterea Ta. Te rog, auzi-mă Doamne, în orice zi Te voi chema! Mare este Numele Tău. Te caut, Doamne, și mă închin în locașul Tău cel sfânt şi laud acum Numele Tău, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău. Te laud, Doamne, cu toată inima mea, şi înaintea îngerilor cânt bunătatea Ta, că ai auzit și Te-ai aplecat spre cuvintele gurii mele. Îți mulțumesc, Doamne, Amin.

Mărire…

 

Rps. 15 – 136

  Ajută-mă, Doamne și nu mă părăsi. Adu-Ţi aminte de mine în timpul cel greu al pribegiei mele. Ajută-mă să nu Te uit, că Tu ești Dumnezeul meu cel bun și Tu ești începutul bucuriei mele. În locurile pribegiei acolo am șezut și am plâns cu amar, de atâtea ori. Adusu-mi-am aminte de Tine și m-am întărit. Acolo, Doamne, eu am fost printre străini și doar cântările cinstirii Tale mi-au dat tărie și viață și au îmbărbătat trăirile inimii mele. Îți mulțumesc așa cum pot, că nu m-ai părăsit. Îți cer și Te invoc, ajută-mă și acum. Nu mă lăsa să pribegesc ca un străin printre străini, nici să ajung să fiu străin pribeag și greu însingurat în cele dinăuntru ale mele. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

Rps. 16 – 135

   Lăudaţi pe Domnul Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui. Aliluia. El ne-a dat hrană nouă și la tot trupul, că în veac este mila Lui. Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noştri, că în veac este mila Lui. El și-a adus aminte de necazul nostru și ne-a venit în ajutor, că în veac este mila Lui. El a trecut pe poporul Său prin pustie ca prin grădina cea cu rod, că în veac este mila Lui. Şi a răsturnat pe Faraon şi toată oastea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Şi a trecut pe poporul Său prin mijlocul mării ca pe uscat, că în veac este mila Lui. El a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. El a pus Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui. El a pus Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. El, Domnul, a făcut lumina și luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Și a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. El este Dumnezeul nostru care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Lăudaţi-L pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Lăudaţi-L pe Dumnezeu că este bun, că în veac este mila Lui. Aliluia.

 

Rps. 17 – 134

  Binecuvântat este Domnul în cer și pe pământ. Aliluia. Binecuvântați Numele cel sfânt al Său, toți cei care îl cinstiți pe Dumnezeu. Idolii sunt fără de viață, nu vă asemănați cu ce este al lor, nici cu cei ce-i fac pe ei, nici cu cei care se încred în ei. Gură au şi ei nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea. Urechi au şi nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Lucruri făcute de mâini omenești sunt, aur și argint și chip cioplit și fugă după vânt. Cu a Ta îndurare apleacă-Te spre mine și spre toți cei care Te cinstesc și Te slujesc în adevăr. Numele Tău este în veac şi pomenirea Ta în neam şi în neam. Din vistieriile Tale trimite-ne vânt bun, și ploaia cea care aduce rod pe fața întregului pământ. Toate câte ai vrut Tu, Doamne, ai făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. Mare ești, Doamne, peste toţi dumnezeii, Tu ești Dumnezeul nostru cel tainic cunoscut. Cântat e Numele Tău, că El este bun. Lăudat ești Doamne, că Tu ești Cel Bun. Cei care stau în casa Ta, în curțile casei Dumnezeului nostru, aceia Te laudă și preamăresc dumnezeirea Ta. Mare și lăudat este Numele Tău, Doamne. Toți slujitorii Tăi îți cântă: Aliluia.

Mărire…