Psaltirea Binecuvantarii

Catisma III – XVIII

PsB. 18 – 133

Binecuvântat ești, Dumnezeul meu, Tu ai făcut cerul şi pământul, fii cu mine în noaptea vieții mele și îmi dă lumină. Binecuvintează-mă și îmi dă putere. Când ridic mâinile mele spre cele sfinte şi îți cer binecuvântarea Ta, Te rog nu mă părăsi. Ajută-mă, Doamne. Tu ești Domnul vieții mele. Cei ce stați în casa Domnului, toți slujitorii Domnului binecuvântați pe Domnul și îi cinstiți Numele Lui.

 

PsB. 19 – 132

Binecuvântarea Ta se odihnește unde este bună înțelegere și unitate, că așa ai rânduit și așa ai poruncit, să fie viață acolo și bucurie până în veac. Aceasta este binecuvântarea Ta. În ea ai așezat rânduiala cea bună și frumoasă a vieții omului aici pe acest pământ. Aceasta este binecuvântarea vieții, ca frații să locuiască în pace și în bună înțelegere cu toții împreună. Binecuvintează-ne, Doamne! Amin.

 

PsB. 20 – 131

Binecuvintează-mă, Doamne, să pot fi corect și fă să înflorească puterea Ta în mine. Binecuvintează-mă și fă să cadă fără de putere vrăjmașii mei. Nu îi lăsa să vină înspre viața mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și fă Cuvântul vieții să mă zidească și el să îmi fie făclie în toate căile mele. Binecuvintează, Doamne, pe toți cei rânduiți să împlinească buna voință a inimii Tale. Peste preoții Tăi pune haruri și dar de vindecare și cuvânt ziditor fă să aibă neîncetat pe buzele lor. Binecuvintează-ne cu pâinea cea cerească și întărește viața întru noi. Revarsă binecuvântarea Ta peste tot rodul muncii noastre și spor așază în toate cele bune, ca să se înmulțească. Binecuvintează-ne și fă să fim și noi printre aleșii Tăi și Te odihnește și locuiește în noi cu pacea Ta. Că ai ales pe cel drept la inimă, și l-ai ales ca Templu sfânt al Tău și Locuință a Ta. Binecuvintează-ne, Doamne, și ne ajută să păzim Cuvântul vieții și poruncile inimii Tale. Peste preoții Tăi pune har de vindecare și cuvânt plin de viață așază pe buzele lor. Și îi fă, Doamne, să fie luminători și fiii ai binecuvântării Tale. Apleacă-Te spre noi întru odihna Ta și fă să fim păziți precum chivotul sfințirii Tale. Binecuvintează-ne și ne înțelepțește și ne ajută să aflăm locul cel de Tine zidit în inimile noastre, locul păcii și locașul odihnei ființei noastre, locul cel nezidit de mâna omenească, locul cel binecuvântat al bucuriei Tale întru noi. Binecuvintează-ne cu bunătatea Ta. Binecuvintează-ne cu blândețea Ta. Binecuvintează-ne și fii cu noi.

Îți mulțumim, Doamne! Amin.

PsB. 21 – 130

Binecuvintează-mă, Doamne, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Binecuvintează-mă și mă așază în adevărul cel de viață ziditor. Păzește-mi sufletul în Tine, până în veac. Ca un prunc primește-mă în bucuria Ta. Binecuvintează-mă să pot trăi în tot ce e firesc și bun, fără să îmi doresc lucruri mai presus decât mine. Iar de s-au înălțat ochii mei și s-a mândrit inima mea, Te rog nu mă smeri ci mă iartă și mă binecuvintează că eu pe Tine doar Te știu ca Domn și Tată bun al meu. Binecuvintează-mă să-mi pot găsi echilibrul inimii și drumul cel bunul al vieții mele. Amin.

PsB. 22 – 129

Binecuvintează-mi, Doamne, inima și sufletul meu că în Tine e bunătatea și marea mântuire. Binecuvintează-mă în zorii fiecărei dimineți și fă să am nădejdea mea în Tine, Tatăl meu. Binecuvintează-mă din zorii dimineții până în noapte. Binecuvintează-mă și îmi întărește viața și sănătatea în sufletul și în trupul meu. Așteptat-a sufletul meu Cuvântul Tău. Pentru sfânt Numele Tău, aşteptatu-Te-am, Doamne. Că în Tine este bunătatea și binecuvântarea mea. Apleacă-Te spre mine cu chipul Tău cel plin de dragoste părintească și ia aminte la glasul rugăciunii mele și mă ajută și mă binecuvintează. Doamne, auzi-mi glasul meu, că de multe ori dintru adâncuri am strigat și strig de atâtea ori către Tine, Doamne! Ajută-mă!

Ajută-mă și mă binecuvintează!

Mărire…

 

PsB. 23 – 128

  Binecuvintează-ne în Numele Tău, Doamne! Binecuvintează-ne pe noi pe toți cei ce chemăm buna voință a inimii Tale. Binecuvintează-ne și fă să piară și să nu mai fie pizma și ura și lucrarea răutății în noi și între noi. Ca fumul înaintea vântului, așa să piară puterea urii și a răutăților iar binecuvântarea Ta să se odihnească peste noi și peste toți cei dragi și apropiați ai noștri. Spulberată să fie răutatea și calea ei să i se taie, să nu ne poată atinge în nici un chip. În fața ei să stea Îngerul Tău și el cu sabie de foc să o risipească acum și pentru totdeauna. Binecuvintează-ne și ne păzește să nu fim loviți. Spatele să nu lași să ni-l lovească pe furiș, că din ale noastre tinerețe relele ne-au urmărit și nu ne-au biruit. De multe ori relele s-au luptat cu noi și Tu ne-ai îmbrăcat în binecuvântarea Ta și ne-ai ridicat peste puterea lumii lor. Binecuvintează-ne și nu ne părăsi.

 

PsB. 24 – 127

Revarsă, Doamne, peste mine har și binecuvântare. Fii cu mine și mă întărește până la adânci și fericite bătrânețe! Binecuvintează-mă să pot vedea cu bucurie pe toți cei dragi și apropiați ai mei. Binecuvintează-mă să-i pot vedea în bună înțelegere în pace și în armonie. Binecuvintează-mă în toate cele bune ale mele și îmi păzește viața, casa și familia mea. În toate zilele vieții mele aici pe acest pământ, binecuvintează-mă cu a Ta bucurie și ajută-mă să Te cinstesc și fă să fiu mereu în bunăvoința inimii Tale. Fericiți sunt cei care umblă în căile Tale. Binecuvintează-mi rodul muncii mâinilor mele și mă hrănește cu sănătate și belșug. Ajută-mă să fiu fericit și binecuvântat până în veac!

PsB. 25 – 126

Binecuvântarea Ta să mă întărească și inima mea să se bucure în pace, de toți cei dragi și de toți cei apropiați ai mei. Binecuvântarea Ta să vină și să se odihnească peste ei și nici un rău să nu-i atingă. Vrăjmașii lor și ai mei să fugă de la fața lor și nimeni să nu-i tulbure nici să le poată pune poveri sau datorii pe capul lor. Că iată, binecuvântarea Ta se odihnește peste cei ce Te binecuvintează și ea risipește tot răul și alungă tot necazul. Revarsă, Doamne, binecuvântarea Ta peste inima mea și dă-mi somnul cel odihnitor și pace pune în toate cele din lăuntrul meu. Binecuvintează-mă și mă hrănește cu pâinea cea vie și fă-o să-mi fie spre zidire. Ridică-mă cu bucurie din patul odihnei mele și mă așază iar în tihnă și în sănătate în așternutul meu. Binecuvintează-mă și fă să înflorească sănătatea și pacea în toată ființa mea. Că de nu ai zidi Tu sănătatea mea, în zadar eu m-aș trudi. Binecuvintează-mi casa mea. Binecuvintează-mi viața mea și mă păzește în toate cele bune ale ei.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

PsB. 26 – 125

Fii lângă noi, Doamne, și ne păzește în binecuvântarea inimii Tale. Șterge lacrimile noastre și întoarce plânsul cel de jale în cânt de bucurie, în cânt de binecuvântare și în cânt de mare mulțumire. Binecuvintează-ne și du de la noi toată apăsarea necazurilor, așa cum Tu duci înspre mare apa din orice izvor. Binecuvintează-ne și ne umple de aleasă bucurie. Mari lucruri ai făcut cu noi, Doamne! Tot omul a văzut și s-a minunat. Binecuvântarea Ta ne-a umplut de fericire. Oprit-ai, Doamne, blestemele și le-ai întors la cei ce le-au zămislit. Rupt-ai puterile lor. Îți mulțumim, Doamne! Amin.

PsB. 27 – 124

   Revarsă, Doamne, binecuvântarea Ta cu pace peste inima mea și peste toate cărările mele. Revarsă pace și binecuvântare peste popoare și peste întreaga lume. Binecuvintează-ne cu liniște toate zilele noastre, iar pe cei care umblă în căile tulburării, Te rog întoarce-i, Doamne, cu putere înspre binecuvântarea Ta și înspre adevărul cel de pace făcător. Binecuvintează-ne și rânduiește să nu se întâlnească niciodată cărările celor răufăcători cu pașii cărărilor noastre. Dreptatea Ta și binecuvântarea inimii Tale să îmi fie partea mea aici pe acest pământ. Binecuvintează-ne, Doamne, și nu lăsa toiagul celui rău peste soarta noastră. Binecuvintează-ne și fă să fie străji ca munții în jurul nostru ca să nu putem fi atacați sau tulburați vreodată. Ajută-ne să nu fim clătinați în veac. Binecuvintează-ne cu a Ta putere vie și de viață dătătoare și ne întărește în toate cele bune ale vieții.

Îți mulțumim, Doamne! Amin.

Mărire…

 

PsB. 28 – 123

Binecuvântarea mea este în Numele cel Sfânt al lui Dumnezeu. El a făcut cerul și pământul. El este Domnul meu și Dumnezeul meu cel Bun și Binecuvântat din veac în veac. În El e bucuria mea. Binecuvintează-mă și sfărâmă cursa cea pregătită mie de dușmanii mei. Ca o pasăre neatinsă de arma vânătorilor ei, așa scapă-mi, Doamne, sufletul meu de armele cele ucigătoare ale vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa, Părinte, să fiu vânat de ei. Binecuvintează-mă și oprește apele cele tulburi și nu le lăsa să mă înece în șuvoaiele lor. Binecuvintează-mă și mă păzește în fața valurilor lumii în care eu trăiesc. Binecuvintează-mă și nu le lăsa să mă înghită sau să mă înspăimânte cu urgia lor. Dacă nu ai fi pus binecuvântarea Ta peste mine, ce ar fi acum de viața mea?

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

PsB. 29 – 122

   Apleacă-Te spre mine, Doamne, și mă binecuvintează și oprește orice ar putea fi spre a mea mâhnire sau spre a mea defăimare. Binecuvintează-mă și mă păzește de ocara celor răi și de trufia celor fără de rușine. Ajută-mă, și fii cu mine, Doamne, Dumnezeul meu! Că pe Tine Te caută ochii mei, iată, precum privesc ochii pruncilor către ochii părinților lor, precum se ridică ochii pruncului spre ochii cei senini ai mamei sale, aşa și ochii mei Te caută pe Tine. Binecuvintează-mă cu lumina ochilor Tăi și mă umple de viață și de bucurie. Scoate-mă cu bine dintre cei ce nu mă prețuiesc și mă apără de nemulțumirile inimilor lor. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

PsB. 30 – 121

În casa Ta curge binecuvântarea, și harul, ca lumina lină coboară din cer peste cei cinstiți ai Tăi. Dumnezeul meu, eu Te invoc și îți cer cele bune pentru frații mei. În casa Ta mă plec şi îți cer binecuvântare pentru ei și pentru toți cei dragi și apropiați ai mei. Pentru vecinii mei îți cer pace, bună înțelegere, spor și îndestulare. Binecuvintează-ne cu pacea Ta, cu armonie și cu bună viețuire. Spor și îndestulare așază în toate cele bune. Binecuvintează-mi pacea inimii și în lumină îmi îmbracă sufletul și chipul meu. Cu bucurie pășesc iar picioarele mele în curțile Tale. În casa Ta eu am găsit pace și alinare. În casa Ta am aflat bucurie și multă binecuvântare. Veselitu-m-am cu cei care mi-au zis mie: În casa Domnului să mergem! În casa Ta vin, Doamne, cu sufletul smerit și Te invoc și îți cer, Doamne, binecuvântare și mă plec cu drag în fața bunătății și în fața măreției Tale.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

PsB. 31 – 120

Binecuvintează-mi toate intrările și toate ieșirile mele de acum şi până în veac. Binecuvintează-mi viața și sufletul meu. Păzește-mă, Doamne, de tot răul. Binecuvintează-mă și fii pururea de-a dreapta mea, și atunci ziua soarele nu mă va arde, nici luna noaptea nu mă va tulbura. Doamne, binecuvintează-mă și mă acoperă cu umbra aripilor Tale. Puterile cele ce slujesc buna voință a inimii Tale să îmi păzească lumina sufletului meu. Binecuvântarea și împlinirea vieții mele este de la Tine Atotputernice. Binecuvintează-mă și îmi ridică ochii mei spre cer, înspre Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Tu ai fost și Tu ești Tatăl nostru cel Bun și Binecuvântat din veac în veac, în cer și pe pământ.

Îți mulțumim, Doamne! Amin.

 

PsB. 32 – 119

Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă părăsi! Iartă-mă dacă eu cumva Te-am părăsit. Binecuvintează-mă și mă întărește să fiu făcător de pace pe acest pământ. Binecuvintează-mă și mă sfințește ca să pot să mă numesc și eu, fiu ales, născut din suflul Tău. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește să nu ajung să fiu pribeag în tărâmul mâhnirilor și al însingurării. Binecuvintează-mă și oprește săgețile cele trase de cel potrivnic și mocnirea răzbunării nu o lăsa în inima mea. Binecuvintează-mă și mă apără de pustiul cel adus de limba cea vicleană și nu îl lăsa să mă copleșească cu al său cuvânt. Binecuvintează-mă și mă apără de buzele cele nedrepte şi nu mă lăsa în puterea ponegririlor lor. Binecuvintează-mă și nu mă părăsi! Fii cu mine și mă călăuzește pe calea cea binecuvântată a vieții mele.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…