PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA III

C A T I S M A   III

Psm. 17 – protecție divină

Cu dragoste curată, eu vreau să Te iubesc, Doamne, Dumnezeul meu. Tu ești apărarea şi scăparea mea. Tu ești Izbăvitorul meu! Tu ești ajutorul meu. Tu ești nădejdea mea! Tu ești puterea mântuirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că din necazul meu m-ai scos cu bine. Scosu-m-ai din durerile morţii. Ridicatu-m-ai peste râurile fărădelegii. Liniștit-ai valurile durerilor. Închis-ai porțile iadului și nu le-ai lăsat să mă robească. Rupt-ai lațurile morţii și nu le-ai lăsat să mă țină sub puterea lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai auzit glasul meu din locașul Tău cel sfânt. Şi ai clătinat şi ai cutremurat pământul şi toate temeliile lui le-ai cercetat şi s-au clătinat, că Te-ai atins de ele și s-au pus iarăși în buna rânduială a lor. Fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Ta, cărbuni aprinși au mistuit fărădelegea. Şi s-au plecat cerurile şi Te-ai pogorât spre noi şi negura sta sub picioarele Tale. Şi Te-ai suit pe heruvimi şi ai zburat, zburat-ai pe aripile vântului și pe toate cu putere le-ai cercetat. Şi Ți-ai pus întunericul acoperământ împrejurul Tău. Cortul Tău, a fost apa întunecoasă din norii văzduhului. De strălucirea feţei Tale norii toți au fugit, glasul Tău e prin grindină şi cărbuni de foc aprins. Şi ai poruncit cu tărie din cer şi a venit glasul Tău. Și ai trimis săgețile Tale şi i-ai risipit pe cei răi, şi ai trimis fulgere şi i-ai fulgerat pe ei. Şi s-au arătat izvoarele apelor, şi s-au făcut văzute temeliile lumii, și toate s-au plecat la cercetarea Ta, la suflarea duhului puterii Tale. Trimis-ai din înălțime şi m-ai luat. Ridicatu-m-ai din ape multe. Izbăvitu-m-ai cu bine din mâna vrăjmașilor mei cei tari, şi Tu m-ai scos din cursa celor care mă urau, și nu i-ai lăsat să fie mai tari decât mine. Mulțumescu-Ți Ție, că Tu, Doamne, i-ai întâmpinat pe cei răi și ei s-au risipit. Şi m-ai scos la loc larg, m-ai izbăvit, că m-ai voit. Şi mi-ai dat mie după bunătatea inimii Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să fiu fără de prihană, şi m-ai păzit de fărădelegea mea. Şi m-ai apărat de toate cele ascunse ale inimii mele și nu m-ai lăsat să le fiu robul lor. Mulțumescu-Ți Ție, că m-ai învățat să fiu cuvios cu cel cuvios, să fiu nevinovat cu cel nevinovat, să fiu ales cu cel ales, să iubesc până și pe vrăjmaşii mei, să binecuvântez pe cei ce mă blestemă, să fac bine celor ce mă urăsc şi să mă rog pentru cei ce mă vatămă şi mă prigonesc, ca să fiu și eu fiul Tatălui nostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi El trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepți. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai aprins făclia mea, și mi-ai luminat întunericul cel ce voia să stăpânească înlăuntrul meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai izbăvit de a mea mare ispită, şi cu ajutorul Tău am trecut zidul ce mă oprea. Doamne, Dumnezeul meu, fără de prihană este toată calea Ta. Cuvintele Tale în foc sunt lămurite. Ele sunt izvor de viață și scut sunt tuturor celor ce nădăjduiesc în Tine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu, Cel ce mă încingi mereu cu putere, şi ai binecuvântat cărarea mea. Tu ai făcut picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte ca un Stăpân m-ai așezat. Tu mi-ai întărit mâinile mele în toate cele bune, şi ai pus armă de nebiruit în inima mea. Şi mi-ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit. Şi cuvântul Tău m-a îndreptat până în sfârşit şi cuvântul Tău însăși cele bune m-a învățat. Întărit-ai pașii mei sub mine, şi nu au slăbit picioarele mele. Încinsu-m-ai cu a Ta putere spre apărare şi i-ai împiedicat pe cei răi și nu i-ai lăsat să se ridice asupra mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu.

Mărire…

Psm. 18 – buna rânduială

Binecuvântat ești, Dumnezeul vieții. Cerurile vorbesc despre măreția Ta şi buna lor rânduială ne arată tăria, dragostea și înțelepciunea Ta. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri sau cuvinte ale căror glasuri să ne poată arăta măreția lucrurilor Tale. În tot pământul este pusă binecuvântarea și buna rânduială a vieții. În soare Ți-ai pus locașul Tău, şi Tu ești ca un mire ce iese din cămara Sa. Bucurie și binecuvântare aduce pasul Tău în toate. Din lumi tainice este ieșirea Puterilor Tale. În cărarea Ta crește împlinirea. Legea Firii s-a născut din inima Ta, și este fără cusur, ea luminează sufletul. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru armonia care ai pus-o în noi și în toate cele ce ne înconjoară. Adevărul Tău e din veac în veac. El înțelepțește pe cei mici și îi întărește pe cei slabi. Cinstirea Ta este curată și ea rămâne vie în veac. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru toate faptele cele minunate ale inimii Tale, în bunătate stau toate. Dorite-s mai mult decât aurul, şi decât piatra cea de mare preț şi mai dulci sunt decât mierea şi fagurele. Omul bun le păzeşte pe ele, şi răsplătire multă are. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu. Amin.

Psm. 19 – Domnul cel bun

Dumnezeul meu cel bun, zi de zi îți mulțumesc, și mă plec în fața Ta și Te rog și Te cinstesc. Ție, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai auzit în ziua necazului meu și m-ai cercetat și m-ai ajutat și tot necazul cel amar s-a risipit. Ție, Doamne, mă închin și Te chem în viața mea mereu. Tu, m-ai apărat cu puterea Numelui Tău. Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Dumnezeul părinților mei, trimisu-mi-ai ajutor din locașul Tău cel sfânt şi prin lucrarea dumnezeieștilor Tale Puteri m-ai întărit în bine. Adusu-Ți-ai aminte de ființa mea. Adusu-Ți-ai aminte de a Ta zidire și m-ai izbăvit. Ție, Doamne, îți mulțumesc, că m-ai ajutat. Datu-mi-ai mie, Doamne, după dragostea inimii Tale și nu după cum aș fi meritat. Iertatu-m-ai și m-ai scos cu bine din tot necazul meu. Ție, Doamne, îți mulțumesc, că mi-ai bucurat inima mea cu mântuirea Ta şi întru Numele Tău m-ai întărit. Plinit-ai, Doamne, toate cererile cele bune ale mele. Auzitu-m-ai din cerul Tău cel sfânt. Mulți s-au lăudat cu viața lor cea pieritoare, dar viața este de la Tine și puterea ei vine din slava Numelui Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun, și Te rog și Te cinstesc și iarăși îți mulțumesc. Amin. Amin. Amin.

Psm. 20 – Domnul cel bun

Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu cel bun, inima mea şi sufletul meu, întru puterea Ta se veselesc și întru mântuirea Ta se bucură. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Tu după dorința inimii mele mi-ai dat și m-ai binecuvântat, şi voința inimii mi-ai împlinit-o și nimic nu mi-a lipsit mie pe acest pământ. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Tu m-ai întâmpinat cu bunătăţile binecuvântării Tale, pus-ai pe capul meu cunună de înțelepciune. Viaţă am cerut de la Tine şi mi-ai dat mie din belșug. Lungime de zile mi-ai dat și bucuria inimii mele ai zidit-o întru mântuirea Ta. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Tu mi-ai dat binecuvântare și m-ai veselit întru bucurie cu faţa Ta. Sufletul meu l-ai îmbrăcat în Tine, Doamne, şi cu dragostea inimii Tale ai pecetluit toate cele bune ale mele, și toate s-au împlinit. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu cel bun, mâna Ta a fost mereu cu mine și m-a întărit. Peste umbrele fricilor m-a ridicat și în calea împlinirii m-a așezat. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Tu m-ai ajutat, m-ai, întărit, m-ai apărat, fii binecuvântat. Amin.      Mărire…

Psm. 21 – Iisus Hristos

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai aplecat spre mine cu îngăduință și m-ai cercetat și m-ai iertat și nu m-ai părăsit în dorințele, în gândurile, în cuvintele, în faptele și în greșelile mele care mă țineau departe de mine, de Tine și de împlinirea mea. Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Ție, Doamne îți mulțumesc, că Te-ai gândit la mine și nu m-ai părăsit. În Tine au nădăjduit părinții noştri. Nădăjduit-au întru Tine şi Tu i-ai izbăvit pe ei. Către Tine au strigat şi s-au mântuit. În Tine au nădăjduit şi s-au binecuvântat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun, că nu m-ai lăsat să fiu precum un vierme şi un neom, și m-ai scos cu bine din ocara oamenilor şi m-ai apărat de defăimarea semenilor mei. Păzitu-m-ai să nu mai fiu batjocorit. Păzitu-m-ai să nu mai fiu eu de rău grăit. M-ai izbăvit, m-ai mântuit și în bine m-ai întărit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu eşti Cel ce m-ai scos din pântecele mamei mele, nădejdea mea din anii tinereții și ai copilăriei mele. Spre Tine m-ai chemat de la naștere. Din pântecele mamei mele, m-ai păzit și nu Te-ai depărtat de la mine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ocrotit și nu ai lăsat să mi se risipească oasele mele. Întărit-ai Tu inima mea în pieptul meu și toate cele dinlăuntrul meu în sănătate le-ai păzit. Ziditu-mi-ai tăria mea și m-ai făcut un vas ales al Duhului Tău Sfânt. Dezlegat-ai limba mea și glas bun și binecuvântare s-a înălțat din ea. Ridicatu-m-ai din țărâna morţii și m-ai așezat în pământul celor vii. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai mântuit prin Fiul Tău iubit Iisus. Străpuns-au mâinile Lui şi picioarele Sale. Numărat-au toate oasele Lui. Spre El priveau şi se uitau. Împărțit-au hainele Lui loruşi, pentru cămașa Sa au aruncat sorți. Smeritu-s-a El pentru mine până la moarte, şi încă moarte de cruce. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că din morți L-ai ridicat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume, ca în Numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești şi al celor pământești şi al celor de dedesubt. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Sufletul meu în Tine are viață și pe Tine Iisuse Hristoase, cu drag Te mărturisește ca și Domn al său în slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Lucrarea dumnezeirii Tale se vede în cei ce se nasc și trăiesc în Cuvântul Tău. În ei strălucesc toate cele făcute de Domnul pentru noi. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun. Amin. Amin. Amin.

Psm. 22 – Păstorul cel bun

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Tu ești Păstorul meu, Dumnezeul meu cel bun şi nimic nu îmi lipsește. În lăcașurile păcii m-ai așezat și lângă apa vieții m-ai hrănit. Sufletul meu l-ai întors spre Tine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun, că m-ai adus pe cărările cele binecuvântate ale vieții și cu puterea Numelui Tău m-ai păzit neîncetat în cărarea trecerii mele prin acest timp. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Păstorul meu, Dumnezeul meu cel bun, Tu ai fost și ești cu mine și chiar dacă eu voi ajunge în mijlocul morţii, nu mă voi teme de cele rele, că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău îmi dă putere şi mâna Ta e mângâierea mea. În toate m-ai apărat. Peste toate m-ai trecut cu bine. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Păstorul meu, Dumnezeul meu cel bun, Tu mi-ai gătit hrană vie, masă și cinste ai gătit pentru mine în fața semenilor mei. Cu untdelemn mi-ai uns capul şi din paharul Tău, ca un puternic, mi-ai dat să beau în fața Ta. Şi pacea Ta ai pus-o în mine, ca să pot locui lângă Tine în casa Ta, în toate zilele vieţii mele, aici pe acest pământ și în marea veșnicie. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Păstorul meu, Dumnezeul meu cel bun. Amin.

Psm. 23 – Împăratul măririi

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeul meu cel bun, al Tău este tot pământul şi toată plinirea lui, lumea şi toţi cei care locuiesc în ea. Pământul l-ai întemeiat pe rânduieli tainice, şi pentru împlinirea vieții l-ai aşezat pe el pe drumul său cel bun. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ești Făuritorul binecuvântării. Cine poate pătrunde tainele Tale, Doamne, și cine poate să ajungă la priceperea lor dintre cei vii? Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său şi nu s-a jurat aproapelui său cu vicleșug. Acesta are binecuvântarea Ta şi el e cel rânduit ca să cunoască și să fie spre împlinirea bună voinței Tale în veac. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu cel bun, Părinte al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți şi pricepuți şi le-ai descoperit celor smeriți, că aşa a fost bunăvoirea Ta. Ridicate au fost porţile cele veșnice şi a intrat prin ele Împăratul măririi. Căpeteniile au ridicat porţile şi s-au deschis porţile cele veșnice şi a intrat și a ieșit prin ele Împăratul măririi. Iisus e Domnul. El e Împăratul măririi. El e Domnul Puterilor. El este Împăratul Vieții. El este Dumnezeul meu! Amin.

Mărire…