RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma IV – XVII

Rps. 33 – 118

   Ajută-mă, Doamne, să nu rătăcesc precum oaia cea pierdută, că Tu ești Păstorul meu cel bun. Ajută-mă și îmi mântuiește viața mea și sufletul meu. Doamne, Dumnezeul meu, viu este sufletul meu în veac, în lumina Ta. Cuvintele buzelor Tale m-au zidit și prin ele Tu m-ai făurit. Dorit este ajutorul Tău, Doamne, şi la legea Ta e cugetarea mea. Mâna Ta fă să mă scoată acum din tot necazul meu, și Puterile Tale să mă apere de rău. Toate sfaturile Tale sunt înțelepciune și bunătate, așază-le acum cu pace în inima mea. Cuvintele Tale mi-au dat înțelepciune și pe buzele mele ele au pus glas de pace și de împăciuire. Fă să ajungă cererea mea înaintea Ta și după cuvântul Tău, ajută-mă. Lasă, Doamne, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta, și după cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Toate căile mele văzute sunt de Tine, Doamne. Ajută-mă să păzesc poruncile Tale şi Adevărul Tău să îl mărturisesc. Sufletul meu întărește-l cu sfatul Cuvântului Tău, şi în dragostea inimii Tale, ajută-l să fie fără tulburare. Iubit-am poruncile Tale și am aşteptat mântuirea Ta. Fă să am pace în inima mea, și în ea să cunosc legea Ta, fără să mă smintesc în ea. De şapte ori pe zi mă plec în fața Ta și Te laud pentru cuvintele dreptăţii Tale. Nedreptatea nu o lăsa să se apropie de soarta mea, iar legea Ta așază-o acum cu înțelepciune în inima mea. Precum cel care a aflat comoară mare așa se bucură sufletul meu de cuvintele Tale. De cuvintele Tale se bucură inima mea. Te rog fii cu mine și nu lăsa căpeteniile cele muritoare să mă poată prigoni. Toate cele ale Tale sunt veșnice și fără de sfârșit, iar cuvintele Tale îmi arată inimii mele Adevărul. După inima Ta, Te rog, ajută-mă! Poruncile Tale să îmi fie călăuza mea. Văzut-am pe cei nepricepuți şi mă tulburam în sinea mea, că nu au păzit cuvintele Tale. Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar eu de la sfatul cuvintelor Tale nu m-am abătut. Dă-mi, Doamne, putere și viață bună aici pe acest pământ. Îmbracă-mă în dragostea inimii Tale și nu mă lăsa să fiu batjocorit. Departe este de cei răi mântuirea, pentru că ei de sfatul Tău niciodată nu au ascultat. Ridică-mă şi mă scoate de sub apăsarea cea grea a mea, fă-mă viu după cuvântul Tău. Vezi necazul meu, Doamne, şi mă scoate cu bine din el. Din veac le-ai așezat pe toate spre viață și în bună rânduială, aceasta eu am cunoscut din cuvintele gurii Tale. Aproape fii de mine, Doamne, că toate cuvintele Tale sunt adevăr. Depărtează de la mine pe cei care mă prigonesc cu fărădelegile lor. Apără-mi inima mea. După bunătatea inimii Tale dă-mi putere și sănătate în toată viața mea. Doamne, auzi glasul meu! Te rog: Deschide-mi ochii mei în fiecare dimineață, și ajută-mă Tu să cuget la Cuvântul Tău. Din zori ridică-mă din al meu pat și ajută-mă să strig spre Tine, Domnul meu: În Cuvântul Tău eu mi-am pus nădejdea mea! Ajută-mă, şi adevărurile cele tainice ale inimii Tale voi păzi și viu voi fi. Auzi-mă, Doamne, și nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit. Drepte sunt cuvintele Tale în veac, înțelepțește-mă şi voi fi viu. Necazuri şi multe nevoi au dat peste mine, dar din toate, Tu m-ai izbăvit cu puterea dreptei Tale. Dreptatea Ta este dreptatea în veac şi legea Ta, este adevărul. Tinerețea mea să nu fie defăimată, Doamne, păzește-mă cu bunătatea Ta. Lămurit cu foc, este cuvântul Tău foarte şi eu l-am iubit pe el. Aprins am fost de dorința casei Tale, iar vrăjmaşii mei au uitat cuvintele Tale. Poruncit-ai totdeauna cu dreptate, iar cuvintele Tale spun așa cum este adevărul. Drept eşti Tu Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale. Izvor de lacrimi au fost ochii mei când nu am păzit legea Ta. Faţa Ta arată-mi mie şi mă învaţă toate cele bune ale Tale. Scoate-mă din clevetirea oamenilor, şi ajută-mă să păzesc legea Ta. Îndreptează-mi pașii mei după Cuvântul Tău, şi fă să nu mă stăpânească nici o putere care nu este de la Tine. Caută, înspre mine, Doamne, după bunătatea Ta. Ajută-mă să fiu mereu în adevăr și să iubesc Numele Tău cel sfânt. Amin.

Mărire…

 

În Cuvântul Tău eu m-am bucurat și m-am împlinit. Puterea cuvintelor vieții Tale luminează şi înțelepțește până și pe prunci. Minunate sunt toate cuvintele învățăturilor Tale, și cu drag le cercetează pe ele sufletul meu. Gura mea am deschis şi am văzut frumusețea înțelepciunii Tale. De toată calea cea nedreaptă m-am îndepărtat și spre poruncile Tale mi-am plecat inima mea. Și am căutat poruncile Tale și le-am iubit mai mult decât aurul şi topazul. Înțelepțește-mă, că al Tău sunt eu. Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul meu, ca oamenii să nu poată strica în nici un chip rânduiala cea bună dată de legea Ta. Învață-mă adevărurile Tale și revarsă peste mine mila Ta. Ochii mei caută cuvântul dreptăţii Tale. Primeşte-mă în pacea Ta, ca să nu mă tulbure cei mândri. Pătrunde-mi trăirile trupului meu cu dragostea Ta, și nu mă lăsa în mâna celor care vor să îmi facă mie strâmbătate. Fii cu mine și mă apără de călcători de lege, și de cei răi ai pământului mă păzește ca să pot trăi în legea Ta. Cei care se depărtează de cuvintele Tale, se coboară în defăimare, pentru că mincinos este gândul lor. Ajută-mă şi nu mă părăsi, și mă voi mântui, şi voi cugeta la cuvântul Tău pururea. Să nu-mi fie spre rușine așteptarea mea, apără-mă cu puterea cuvântului Tău. Doamne, Dumnezeul meu, dă-mi viață și îndepărtează de la mine pe toți cei care viclenesc şi mă apără de toată răutatea lor. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. Pe călcătorii de lege, ajută-mă să nu-i urmez în nici un chip, și legea Ta să fie calea mea. Plecată stă inima mea în fața Ta, ca să împlinească cele bune ale Legii Tale în veac, spre viață și împlinire. Moştenit-am cuvintele Tale în veac, că ele bucurie inimii mele sunt. Pusu-mi-a cel rău cursă mie, dar eu de la poruncile Tale nu m-am abătut. În mâinile Tale îmi pun sufletul meu și viața mea Ți-o încredințez. Primește cele bune ale gurii mele, Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă. Doamne, dă-mi viață după cuvântul Tău. Nu mă lăsa să fiu umilit în vreun chip. Juratu-m-am şi m-am hotărât ca să păzesc toate judecăţile dreptăţii Tale. Făclie picioarelor mele e legea Ta şi lumina cărărilor mele este cuvântul Tău. Doamne, eu prin cuvintele Tale m-am înţelepţit, și m-am învățat să las toată calea nedreptăţii. Mai mult decât mierea, în gura mea, așa sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale! De la judecăţile Tale eu nu m-am abătut, că Tu mi-ai pus mie lege. De la toată calea cea rea, picioarele mi le-am oprit, ca să păzesc cuvintele Tale. Mai mult decât bătrânii am înţeles, că la poruncile Tale eu am cugetat. Mai mult decât învăţătorii mei am priceput, că la adevărurile Tale este gândirea mea. Mai mult decât pe toți vrăjmaşii mei Tu m-ai înţelepţit prin Cuvântul Tău, Te rog, fă-l să fie în mine în veac, cu puterea Sa. Ajută-mă să iubesc Legea Ta, și ea să fie toată ziua cugetarea mea. La tot lucrul cel desăvârşit am văzut al său sfârşit, dar porunca Ta e fără de sfârşit. Priceput-am cuvintele Tale și în ele eu m-am regăsit. Aşteptatu-m-au cei răi ca să mă piardă, dar Tu m-ai izbăvit. Doamne, al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că pe Tine eu Te-am căutat. În veac eu nu voi uita cuvintele Tale, că prin ele mi-ai dat viață. Doamne, de n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci, eu aş fi pierit întru necazul meu. Toate sunt slujitoare Ţie. După rânduiala Ta a fost zidită și rămâne lumina și tăria ei. Pământul l-ai întemeiat şi el stă și rămâne pe buna rânduială pe care Tu i-ai dat-o lui. În veac, stă și rămâne Cuvântul Tău în cer, în neam şi în neam, El este adevăr de neclintit. Dă-mi, Doamne, viață după dragostea inimii Tale, şi eu voi păzi cuvintele Tale. Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe acest pământ, dar eu nu am părăsit poruncile Tale. Pe nedrept m-au urât și m-au prigonit dușmanii mei cei răi. Ajută-mă! Că toate cuvintele Tale sunt adevăr. Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta. Doamne, judecă-i pe cei ce mă prigonesc și scoate-mă din mâna lor. Ajută-mă să pricep câte sunt zilele mele pe acest pământ să nu ajung fără puteri. Ca un foale la fum să nu mă înnegresc. Îndreptările Tale să nu le părăsesc. Tânjit-au ochii mei după cuvântul Tău și după negrăită mângâierea Ta. Topeşte-se sufletul meu după mântuirea Ta, în cuvântul Tău este nădejdea și bucuria mea. Fă să fie inima mea curată în legea Ta, ca să nu mă rușinez în fața celor răi. Să se întoarcă înspre mine toți cei care Te cinstesc pe Tine şi toți cei care cunosc și cinstesc puterile Tale. Cuvântul Tău să fie neîncetat pe ale mele buze iar cei mândri să nu poată sta împotriva mea. Fă să vină peste mine puterea dragostei inimii Tale şi voi trăi sub ocrotirea ei. Inima Ta să mă mângâie, după cuvântul Tău. Te rog nu mă smeri pentru greșelile mele că eu întru cuvintele Tale am nădăjduit. Drepte sunt judecăţile Tale şi în adevăr stau toate. Cei care Te cinstesc pe Tine mă vor vedea şi se vor veseli. Înţelepţeşte-mă şi voi cunoaște adevărul: Dragostea Ta m-a zidit în sânul mamei mele. Amin.

Mărire…

 

Mai mult decât mii de comori de aur şi de argint este pentru mine legea gurii Tale. Bun ești, Doamne, și bine îmi este mie că m-ai smerit, ca să mă învăț îndreptările Tale. Sădește în inima mea Legea Ta, că în ea este desfătarea mea și nu lăsa, Părinte, să se înmulțească cumva asupra mea nedreptatea celor mândri. Învaţă-mă adevărul Tău cel nepieritor și mă îmbracă în bunătatea Ta că bun eşti Tu, Doamne. Ajută-mă să păzesc și eu cuvântul Tău, că mai înainte de a fi umilit, am greşit, dar prin Tine am fost izbăvit. În cuvintele Tale eu am crezut, învață-mă acum bunătatea şi înțelepciunea Ta. Doamne, Tu, după cuvântul Tău ai umplut de bunătate pe cel ales al Tău. Învață-mă și pe mine îndreptările Tale că în bunătate ai zidit pământul. Părtaș ajută-mă să fiu și eu cu toţi cei care Te cinstesc pe Tine şi cu toți cei care păzesc poruncile Tale. La miezul nopții eu m-am trezit ca să Te laud pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu. Te rog, nu lăsa funiile păcătoșilor să se înfășoare împrejurul meu, întărește-mă să nu uit legea Ta. Ajută-mă să păzesc toate poruncile Tale. Zidește în mine puterea vieții mele fără să fiu atins de tulburare. Întoarce ale mele cărări înspre adevărurile cele nepieritoare. Deschide-mi inima mea să pot cugeta la toate căile Tale. Că eu mă rog feţei Tale, din toată inima mea, păzește-mă după cuvântul Tău. Partea mea eşti, Doamne, ajută-mă să păzesc legea Ta. Bucurie fă inimii mele acum, că îndreptările Tale am căutat. Adusu-mi-am eu aminte de Numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta. În tot locul pribegiei mele eu am cântat îndreptările Tale. Din cauza celor răi, care părăsesc legea Ta, mâhnire mare m-a cuprins, ajută-mă să nu mă sting în ea. Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi inima mea s-a mângâiat. Legea Ta îmi dă lumină în toate cărările mele, în fața ei se stinge toată batjocura celor mândri. Viața mea se naște din Cuvântul Tău. Har și mângâiere ești pentru inima mea. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, că în el mi-ai dat nădejde. Cugetat-am la cuvintele Tale și poruncile Tale le-am iubit foarte. Și am grăit despre minunile Tale înaintea celor mari ai pământului şi nu m-am rușinat. La poruncile Tale am cugetat și ele mi-au deschis cărările zidirii mele. Păzi-voi Legea Ta pururea. În veac şi în veacul veacului în judecățile Tale voi nădăjdui. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului Tău până în sfârșit. Și voi răspunde cuvânt celor care mă ocărăsc că am nădăjduit în cuvintele Tale. Fă să vină peste mine mântuirea Ta, după cuvântul Tău. Te rog, dă-mi viață, întru bunătatea Ta. Îndepărtează acum cu judecata Ta cea bună toată ocara de care mă tem. Împlinește înaintea mea cuvântul Tău. Pace, sănătate și viață dă-mi, Doamne și mă păzește cu puterea Ta. Ochii mei să nu vadă deșertăciunea. Păzește-mi inima mea să nu cadă în lăcomie, întărită fă să fie în adevărul rânduielilor Tale. Povățuiește-mă pe cărarea cea binecuvântată a vieții, și mă înțelepțește să pot căuta legea Ta şi să o pot păzi cu toată inima mea. Legea Ta, Doamne, pune-o în inima mea, ca să pot merge și eu în pace pe calea cea bună a vieții mele şi ajută-mă să o păzesc pururea. Pe calea cea bună a poruncilor Tale eu am alergat, și inima mea s-a întărit foarte. Lipitu-s-au de mine cuvintele gurii Tale, Doamne, să nu mă părăsești, că eu învățăturile Tale nu am uitat şi calea adevărului am ales. Depărtează de la mine toată calea nedreptății şi cu legea Ta mă întărește. Scoate-mi Tu, sufletul meu din orice supărare, și în cuvintele Tale mă întăreşte. Ajută-mă să văd rânduielile Tale și fă-mă să-mi înțeleg viața mea. Învaţă-mă adevărul și calea cea bună. Ajută-mă să nu îmi lipesc sufletul meu de acest pământ. Viață dăruiește-mi mie după Cuvântul Tău. Că adevărul Tău este cugetarea mea și cuvintele gurii Tale sunt sfatul meu. Cugetul meu este la îndreptările Tale. Păzește-mă de cei puternici ai pământului, risipește tot răul și toată clevetirea lor. Alungă de la mine toată ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale am păzit. Ceartă-i pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. Sufletul meu dorește judecățile Tale. Să nu ascunzi de la mine poruncile Tale, Doamne, că străin și trecător sunt eu pe acest pământ. Deschide ochii mei ca să cunosc și eu minunile din legea Ta. Ajută-mă să trăiesc bine pe acest pământ. Ajută-mă să fiu viu printre cei vii. Întărește-mă, Doamne, cu poruncile gurii Tale. Răsplată mare dai slujitorului Tău! Ajută-mă să nu uit cuvintele Tale şi voi cunoaște prin ele căile Tale. În calea adevărului să se bucure inima mea. Toate cuvintele gurii Tale așază-le pe buzele mele și mă învață tainele Tale. Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul bucuriei vieții mele. În inima mea, eu am ascuns cuvintele înțelepciunii Tale, ca să nu greșesc înaintea Ta. Te caut cu toată inima, să nu mă lepezi de la fața Ta. Prin ce îmi voi îndrepta eu calea mea? Oare nu prin păzirea cuvintelor gurii Tale? Te rog, nu mă părăsi până în sfârșit. Rânduielile Tale ajută-mă să le cunosc și să le păzesc. Învață-mă judecata dreptăţii Tale. Întru îndreptarea inimii mele să se înalțe înspre Tine lauda mea. Să nu mă rușinezi când voi căuta spre cuvintele gurii Tale. Ajută-mă să păzesc poruncile Tale! Îndreaptă-mi căile mele. Tu ai lăsat ca toate poruncile Tale să fie păzite foarte. Te rog nu mă lăsa în căile celor care lucrează fărădelegea. Fericiți sunt cei ce țin poruncile Tale şi Te caută cu toată inima lor. Fericiţi sunt toți cei curați cu inima, care umblă în legea Ta, că aceia vor vedea chipul Tău, chipul Tău cel adevărat, chipul Tău cel binecuvântat. Aliluia.

Mărire…