RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma IX – XII

Rps. 61 – 90

Cu lungime de zile umple viața mea şi arată-mi, Doamne, mântuirea Ta. Așază-mă sub ocrotirea Ta. Scoate-mă cu bine din tot necazul meu și fii cu mine. Când îmi înalț spre Tine al meu glas, auzi-mă, Doamne, și vino în ajutorul meu. Cunoscut fă-mi al Tău Nume și mă acoperă cu puterea lui. Apără-mă, Doamne, de toți cei care vor să îmi facă rău și nu îi lăsa să îmi tulbure viața mea. Peste aspidă și peste vasilisc de voi păși, păzește-mi pasul meu și-l apără de tot ce este rău. Trimite, Doamne, pe îngerii Tăi să mă apere în toate căile mele. Pe mâinile lor să mă înalțe ca nu cumva să împiedic de piatră piciorul meu. Nu lăsa, Doamne, să vină înspre mine cele rele şi bătaie să nu se apropie de casa mea. Nădejdea mea este în Tine, Doamne, Dumnezeul meu, și viața și speranța mea, în Tine o am acum. Deschide-mi ochi mei să văd și să pricep cărarea celor răi și să nu fiu părtaș cu ei. Păzește-mă cu puterea Ta și nu lăsa să se apropie vreun rău sau vreun necaz de calea mea. Chiar dacă vor cădea dinspre latura mea o mie şi zece mii de-a dreapta mea, de mine nu lăsa să se apropie urgia grea. Păzește-mă de molima ce bântuie în ziua mare și de orice fel de boli ce sunt molipsitoare. Păzește-mi viața și întărește-mi sănătatea mea. Fii cu mine și mă apără de tot ceea ce se ascunde în întuneric, de tot ceea ce ar putea periclita liniștea și siguranța mea. Primejdia care zboară în ziua mare să nu mă vadă, nici să atingă ceva din mine sau din viața mea. Tot ce e frică de zi, de noapte sau de loc plin de puteri tulburătoare, ajută-mă, și fă să se topească și să se risipească înaintea mea. Păzește-mă, Doamne, și mă umbrește cu aripile Tale! Sub aripile Tale mă ocrotește! Ca o armă înconjoară-mă cu adevărul Tău! De tot cuvântul cel tulburător apără-mă! Din cursa celor care mă vânează Te rog scoate-mă! Sprijină-mă, Doamne și mă scăpă acum de toată răutatea lor! Domnul meu și Dumnezeul meu, în Tine eu mi-am pus toată nădejdea și toată viața mea, păzește-mă și nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit. Ajută-mă să locuiesc sub acoperământul Tău, Părinte, să mă odihnesc sub paza Ta și în pace să-mi trăiesc zilele care le mai am eu, aici pe acest pământ. Amin.

 

Rps. 62 – 89

  Îndreptează-mi, Doamne, lucrurile mâinilor mele și pașii mei pe acest pământ îi îndreptează, și fă să fie lumina Ta peste toate trăirile inimii mele. Veselește-mă pentru zilele în care eu am suferit. Înțelepțește-mă pentru anii în care am văzut rele, că din toate am ieșit cu puterea pe care Tu ai așezat-o în inima mea. Umple diminețile vieții mele de lumina Ta şi mă îmbucură şi mă înveselește în toate zilele vieţii. Fie-Ți milă acum de nepriceperea și de neștiința mea! Întoarce-Te, Doamne, și fii cu mine, nu sta departe de inima mea. Învaţă-mă să îmi socotesc bine zilele mele, ca să îmi pot ridica inima mea spre înțelepciunea Ta. Ajută-mă să cunosc puterile Tale şi toată rânduiala Ta cea bună să îmi guverneze viața și soarta mea. Viaţa mea trece precum un vis și voi pleca și eu de pe acest pământ precum au plecat toți cei dinaintea mea. Anii mei s-au socotit ca pânza unui păianjen, zilele anilor rânduiți sunt șaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani, şi ce este mai mult decât aceştia, mulți sunt doar osteneală, durere și necaz. Răutățile inimii mele risipește-le și nu le lăsa să îmi împovăreze sau să-mi stingă în amar zilele pe care mi le-ai dăruit. Fărădelegile mele Tu le știi și toate greşelile mele cele tainice nu se pot ascunde de lumina feţei Tale. Ajută-mă să le îndrept și să mă eliberez cu bine de povara plății lor. Puțini sunt anii mei pe acest pământ. Ca zorii cei frumoși ai dimineții ei înfloresc şi trec și precum seara cad, și apoi se sting fără de urmă şi nu mai sunt, ei pier cu toate ale lor. Te rog, Doamne, nu mă întoarce înainte de vremea mea în pulberea pământului, că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca și straja nopții. Mai înainte de a fi timpul, pământul şi lumea, din veac şi până în veac eşti Tu, și Tu rămâi. Ajută-mă să fiu al Tău și nu mă părăsi în calea cea grea a risipirii mele. Fii cu mine și mă îmbracă în lumina Ta și în haina cea binecuvântată a vieții. Că Tu ești viața și scăparea mea. Amin.

Mărire..

Rps. 63 – 88

  Doamne, adu-Ţi aminte și de mine, că Binecuvântat ești Tu în veac. Fii cu mine și păzește-mă împreună cu cei dragi și apropiați ai mei. Numele meu și moștenirea mea ca și soarele să fie şi ca luna să rămână şi Tată bun în cer și pe pământ să Te avem din neam în neam. Pentru că o dată Tu ai grăit și cuvântul Tău rămâne în veac, şi cele ce au ieșit din buzele Tale, Tu nu le schimbi ca omul pământean, și nici nu rupi legământul Tău ca el. Tu nu faci strâmbătate în adevărul Tău, și dragostea Ta, nu o schimbi precum își schimbă omul chipul său. Te rog ajută-mă și fii cu mine, mustră-mă dacă am greșit și îndreptă-mă prin puterea înțelepciunii Tale. Risipește fărădelegile mele cu toiagul Tău și mă scoate cu bine din vraja amăgirii lor. Ajută-mă pe mine și pe toți cei dragi și apropiați ai mei să cinstim și să împlinim Legea Ta, să umblăm în rânduielile cele bune ale firii zidite în noi, trăind în dreptatea Ta și păzind poruncile cuvintelor Tale. În veac să ne păstrezi dragostea Ta. Cuvântul Tău să fie Lumina vie a călăuzirii vieții noastre. Din apă și din Sfântul Duh, fă-ne întâi-născuți mai înalți decât cei puternici ai pământului. Părinte, prin Cuvântul Tău, Tu ești Tatăl nostru, Tu eşti Dumnezeul meu, sprijinitorul meu, Dumnezeul mântuirii mele. Întărește-mi dreapta mea peste toate și în Numele Tău să se înalțe puterea mea. Adevărul Tău şi dragostea inimii Tale să fie mereu cu mine și cu cei dragi și apropiați ai mei. Stârpește Doamne, pe vrăjmaşii mei de la faţa mea şi pe cei care mă urăsc pe mine, Tu îi înfrânge și nu îi lăsa să mă tulbure vreodată. Nici un vrăjmaș să nu izbutească împotriva mea şi fiul fărădelegii să nu îmi poată face vreun rău, că mâna Ta e ajutorul meu şi braţul Tău este întărirea mea. Cu untdelemnul cel sfânt al Tău, Te rog unge-mi creștetul capului meu și harul Tău îl revarsă peste mine și fă să fiu printre aleșii Tăi. Grăiește-mi minții și inimii mele, dă-mi ajutorul cel puternic și mă înalță în poporul meu. Că Tu eşti tăria puterii mele şi toată puterea mea stă în bunătatea Ta. Ridică-mă cu dreapta Ta și mă înalță din pulberea pământului. În Numele Tău este bucuria vieții şi în lumina feţei Tale se bucură tot sufletul. Cel ce Te cunoaște pe Tine fericit este în toată vremea. Mila şi adevărul merg înaintea feţei Tale. Dreptatea și cu bunătatea sunt temelia rânduielilor Tale. Braţul Tău este cu putere. Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este tot pământul, lumea şi plinirea ei Tu le-ai întemeiat pe tăria rânduielilor lor. Tu risipești pe toți vrăjmaşii Tăi și cu braţul puterii Tale, smerești ca și pe un rănit pe cel mândru. Stăpân eşti peste puterea mării şi valurile ei Tu le potolești. Puternic eşti, Doamne, şi adevărul Tău împrejurul Tău este. Tu ești Domnul Dumnezeul puterilor și cine este asemenea Ţie? Tu ești Dumnezeul cel preaslăvit în sfatul sfinților. Puternic ești Părinte, peste toți cei dimprejurul Tău. Cine este ca și Tine, Doamne, în ceruri şi cine se va asemăna cu Tine, Atotputernice? Cerurile toate laudă minunile Tale, Doamne, şi adevărul Tău este cinstit în adunarea sfinţilor. Pe veci Tu ai întemeiat bunătatea şi ai aşezat în ceruri adevărul Tău, și ai zis: «Făcut-am legământ cu aleşii Mei, datu-mi-am cuvântul înaintea celui drept: Până în veac voi întări seminţia sa şi voi păzi din neam în neam dreptatea Mea». Bunătatea Ta, Doamne, o voi cânta și eu în veac, și din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Amin.

Mărire…

 

Rps. 64 – 87

Păzește-mă, Doamne, de gândul cel rău și desparte-mă de ticăloșia care s-ar putea ascunde în tainițele inimii mele. Ajută-mă să nu se îndepărteze de la mine prietenul meu cel bun, nici vecinul meu, nici cunoscutul meu și nici trimisul Tău. Oprește valurile cele înspăimântătoare şi nu lăsa să mă tulbure înfricoșările cele ascunse în mine și în tumultul lor. Nu le lăsa să mă înconjoare ca apa toată ziua, nici să mă cuprindă ele deodată. Înalță-mă acuma, Doamne, nu mă smeri, ajută-mă să nu mai fiu mâhnit. Iartă-mi păcatele neștiinței și ale tinereţilor mele. Te rog, să nu mă lași să fiu sărac şi în osteneli. Să nu lepezi sufletul meu, şi faţa Ta să nu o întorci de la mine! Că eu către Tine, Doamne, îmi ridic glasul meu şi în toată dimineaţa rugăciunea mea spre Tine se va înălța. Ajută-mă să văd și să cunosc minunile Tale până și în întunericul cel îndepărtat. Cale de lumină să fie dreptatea Ta pentru mine, ca eu să pot ieși prin ea, cu bine, până și din pământul cel uitat. Oprește, Doamne, căderea mea cea grea, să nu trăiesc precum cel închis de viu într-un mormânt! Adevărul Tău să mă scoată din locul pierzării. Ridică-mă, Doamne, scoate-mă cu bine dintre cei morți şi ajută-mă să vestesc frumusețea Ta. Că eu spre Tine îmi ridic în fiecare clipă glasul meu și mâinile mele așteaptă harul Tău. Nu lăsa, Doamne, să slăbească ochii mei de atâta suferinţă. Scoate-mă din închisoarea durerilor mele, că eu singur, văd că nu mai pot ieși. Să nu se îndepărteze cunoscuții mei de mine, nici să ajung eu urâciune și frică înaintea lor. Oprește valurile cele mari și nu lăsa urgia lor să vină peste mine. Te rog nu mă părăsi. Fii cu mine și mă ridică din groapa cea mai de jos. Scoate-mă acum din cele întunecate şi în umbra morţii nu lăsa să se stingă viața mea. Ajută-mă să nu ajung ca un om neajutorat, între cei morţi, nici ca un rănit care doarme în mormânt, de care nu îți mai aduci aminte, care a fost lepădat din mâna Ta. Nu mă lăsa să fiu socotit cu cei care se coboară în groapă. Nu lăsa să se umple de rele sufletul meu. Viaţa mea o binecuvintează să nu se poată apropia de iad nici să fie ademenită de puterile lui. Ascultă-mi, Doamne, ruga mea, și lasă să ajungă înaintea Ta glasul rugăciunii mele. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu! Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, fii cu mine acum, și nu mă părăsi. Amin.

 

Rps. 65 – 86

   În Tine Doamne, e locaşul tuturor celor care se bucură de adevăr și se veselesc în frumusețea lui. Doamne arată-mi soarta neamului meu și mă ajută să mă număr printre cei buni și binecuvântați ai Tăi. Mamă să îmi fie mie Cuvântul Tău, din El să mă nasc la adevărata viață prin Duhul Tău cel Sfânt. Adu-mi Te rog aminte de cei care Te cunosc pe Tine, că iată cei de alt neam, Tirul, Egiptul şi poporul etiopienilor, în Tine s-au născut. Fii, Doamne, cu mine și lucrurile Tale cele mari și slăvite ajută-mă să nu le uit. Temelia vieții mele este în Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Păzește-mă în bucuriile vieții și în dragostea inimii Tale îmbracă-mi iar sufletul meu, acum și în veac. Amin.

 

Rps. 66 – 85

Scoate-mă, Doamne, cu bine din tot necazul cel amar al meu. Ajută-mă și mă mângâie acum cu puterea cea vie a dragostei inimii Tale. Oprește-i pe cei care mă urăsc și rușinează-i pe cei care împotriva mea viclenesc. Fă cu mine semn spre bine, să vadă și să priceapă până și cei care stau în umbra și în stăpânirea morții. Caută spre mine şi mă ajută, dă-mi tăria Ta şi mă întărește. Că Tu, Doamne, ești Dumnezeul meu cel Îndurat şi Bun, îndelung-Răbdător, mult-Milostiv şi adevărat. Apără-mă de tot omul cel viclean și rău. Pe călcătorii de lege să nu-i lași să se ridice împotriva mea. Risipește, Doamne, adunarea celor tari ai pământului, să nu caute sufletul meu şi nu lăsa să se apropie de mine pe cel ce nu Te-a pus pe Tine înaintea sa. Scoate-mi sufletul meu din iadul cel mai de jos și îl îmbracă în lumina cea curată a dumnezeirii Tale. Lauda Ta să fie în veac în inima mea și din cuvintele gurii Tale, mintea mea să se înţelepţească. Veselește-mi inima mea, să cunoască Numele Tău așa cum este El cu adevărat. Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta, şi eu voi trăi în adevărul Tău. Că minunat eşti în tot ceea ce faci și mari sunt toate minunile Tale. Tu ești Dumnezeul meu cel Bun și Binecuvântat. Toate neamurile pământului pe care le-ai făcut se închină înaintea Ta și fiecare în parte, Te cinstește în felul său și în limba sa. Minunat este Numele Tău, Doamne, în tot pământul. Domnul domnilor este Numele Tău. Cine mai este asemenea Ţie între dumnezei, şi cine ar mai putea face fapte precum sunt faptele Tale, Doamne? Ascultă-mi, Doamne, și rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu apleacă-Te și înspre mine și mă scoate cu bine din locul durerii și din chinurile neîmplinirii mele. Că eu spre Tine îmi ridic glasul meu: Auzi-mă, Doamne, și fii acum cu mine! Că Tu, Doamne, ești bun cu mine și atunci când eu sunt plin de răutate. Desprinde-mă de relele doriri, scoate-mă cu bine din sevrajul lor. Fii blând și milostiv cu mine şi nu mă lăsa să mă topesc în răutățile ce vor să mă doboare. Veselește-mi, Doamne, sufletul meu și inima mea, că spre Tine le ridic după priceperea și după puterile pe care le mai am în mine. Fie-Ți milă de mine, Doamne, că spre Tine strig toată ziua. Fii cu mine și îmi mântuieşte Dumnezeule, inima mea, și nu mă părăsi. Păzeşte-mi sufletul meu, că al Tău sunt. Te rog: Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu fără de Tine. Ajută-mă și mă scoate cu bine din tot necazul meu! Amin.

Mărire…