Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XII – IX

PsB. 82 – 69

  Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, că Tu ești Izbăvitorul și Mântuitorul și Dumnezeul meu. Sărman aș fi fără de Tine și sărac ar fi sufletul meu fără de ajutorul Tău. Binecuvintează-mă și mă întărește și mă întoarce de la rău spre bine și nu mă lăsa să fiu umilit sau rușinat sau prins în răutăți, în rele și în minciună. Binecuvintează-mă și mă călăuzește înspre adevăr și spre săvârșirea celor bune. Să se rușineze şi să nu se mai apropie de mine cei ce m-au împins spre cele rele. Păzește-mă! Amin.

PsB. 83 – 68

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate acum cu bine din tot necazul. Zidește-mi cetatea cea bine întărită a inimii mele și în pace fă să viețuiesc. Părtaș al binecuvântării ajută-mă să fiu și tot blestemul și toată osânda să se risipească din toată viața mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută şi viu va fi sufletul meu. Plecat, eu Te aștept și în rugăciune Te chem și cu stăruință îți cer să nu mă lași să fiu îndurerat, din cauza blestemelor, pe care semenii mei le-au aruncat pe drept sau pe nedrept asupra mea. Eu Te aștept să vii și să mă sprijinești și să mă binecuvintezi și să nu lași să fie șters numele meu din cartea celor vii şi a celor drepți, din cauza relelor urări și doriri ale semenilor mei sau din cauza gândurilor sau a faptelor sau a greșelilor și a căderilor mele. Binecuvintează-mă și mă iartă și dă-mi Înțelepciune la înțelepciunea și la priceperea mea și fărădelegile mele șterge-le și mă fă să fiu în cele bune și în cele nepătate ale vieții. Și de am greșit vreodată și pe cel ce era bătut și amărât, eu sau neamul meu l-am prigonit sau am înmulţit durerea lui, Te rog iartă-mă și mă ajută să fac fapte bune de îndreptare a celor rău săvârșite vreodată de mine și de cei pe care îi moștenesc. Iartă-i și pe ei și nu îi osândi. Binecuvintează-mă și îmi păzește curtea mea și locașurile sălășluirii mele să nu se facă pustii şi fără locuitori, din cauza greșelilor sau a blestemelor venite asupra vieții mele. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa în urgia mâniei, a iuțimii, a urii, a afuriseniei, a blestemului lăsat cu limbă de moarte sau a oricărei rele urări. Nu îngădui să mă cuprindă și să mă lege sau să mă strivească și să mă nenorocească prin lucrarea firii lor. Binecuvintează-mă și mă ridică și mă scoate acum cu bine de sub toate poverile cele grele ce sunt puse în orice chip asupra mea. Nu le lăsa să mă gârbovească. Nu le lăsa să mă rănească și să mă coboare în țărână. Binecuvintează-mă și îmi păzește în sănătate și în tihnă lumina ochilor și nu lăsa să se întunece vreodată și să nu mai văd din cauza relelor aruncate înspre mine. Binecuvintează-mă și îmi păzește viața mea ca nu cumva să se facă masa mea înaintea mea cursă de răsplătire şi de sminteală, din cauza blestemelor grele. Să nu îi lași, Doamne, pe cei răi să îmi dea mie spre mâncarea mea fiere, nici în setea mea să mă adape cu oțet. Să nu zdrobească ei sufletul meu cu ocări şi cu necaz. Binecuvintează-mă şi în așteptarea mea, trimite-l, Doamne, pe cel bun spre ajutorul meu și înspre mângâierea mea. Înaintea Ta fă să se oprească acuma fără de putere toţi cei ce mă necăjesc. Apleacă-Te spre sufletul meu şi-l scoate din mâinile vrăjmașilor. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa în amărăciunea şi în rușinea pe care ei au aruncat-o înspre mine. Scoate-mă din noroi, ca să nu pier. Scapă-mă de cei care mă urăsc şi din adâncul apelor, mă ridică, să nu mă înec în vâltoarea lor. Adâncul să nu își arunce peste mine stăpânirile lui. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă afund în noroiul adâncului ce nu are fund. Păzește-mă să nu intre în sufletul meu apele cele tulburătoare.

Mărire…

PsB. 84 – 67

Binecuvântat ești Doamne și mare e Numele Tău! Dumnezeul părinților noștri, însuți Tu, Atotputernice, dă-ne prosperitate şi bună înțelegere și ne păzește de războaie și de cei răi. Binecuvintează-ne și fă să se coboare peste cei aleși măreția Ta şi puterea sănătății noastre o întărește neîncetat. Minunat ești întru sfinţii Tăi. Fii cu cei aleși spre cârmuire și risipește-le acuma gândurile ce voiesc războaie. Binecuvintează-ne, Doamne, și ne dă bună rânduială în toate trăirile inimii și în toate doririle vieții. Ceartă fiarele din inimile noastre și nu le lăsa să ne sfâșie sau să ne arunce în certuri, în ură, în iuțime și în răniri ucigătoare. Binecuvintează-ne, Doamne, și ne dă putere de stăvilire și de domolire a trăirilor și a pornirilor interioare care ne aruncă în desfătări și în desfrânare. Să nu fie surpați din cauza pornirilor noastre cei care au fost încercați în foc precum argintul. Binecuvintează-ne, Doamne, și întăreşte lucrarea pe care ai făcut-o în noi cu dreapta Ta. Arată-ne lucrarea vieții în trup și în trăiri, că Tu ești Ziditorul și Izvorul vieții sufletelor noastre. Oprește cu putere pe toți vrăjmaşii împlinirii și ai binecuvântării noastre. Mâna Ta să fie cu putere peste creștetul părului lor. Binecuvintează-ne, Doamne, că ale Tale sunt intrările și ieșirile vieții și ale morţii. Fii cu mine și lucrează în inima mea, că Tu ești Dumnezeul mântuirii mele! Binecuvintează-mă și îmi dă inimii mele odihnă și spor. În mijlocul moștenirii dă-mi bucurie și veselie și spatele meu îl întărește. Carele Tale, Doamne, sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă învrednicește de puterea lucrării lor. Tu ai fost și ești Stăpânul cel mare în mijlocul lor. Binecuvântat ești din veac în veac! Poporului celui iubit al Tău, Tu îi împărţești cu drag darurile Tale. Binecuvintează-mă, Doamne. Împăratul Puterilor e Numele Tău și Tu dai cuvântul cel bun celor ce sunt rânduiți să bine vestească pacea Ta și rânduiala Ta cea sfântă. Când am slăbit, Tu m-ai întărit. Cu bunătate ai avut mereu grijă de mine și mi-ai dat viață și sănătate. Binecuvintează-mă și mă desprinde de toate slăbiciunile și de toate dorințele cele nesănătoase ale trăirilor mele. Înțelepțește-mă și nu mă lăsa să mă pierd în nebuniile lumii și în rătăcirile firii nestăpânite. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate din drumurile comodității ce mă pot duce spre obezitate spre lipsa de măsură și spre îmbolnăvire. Dă-mi viață cumpătată și nu mă lăsa să îmi pregătesc eu însumi a mea pieire. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate cu bine din lumile cele triste ale însingurării și mă întoarce spre a mea viață și spre a mea împlinire. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă umple de viață și de bucurie. Înalță-Te, Doamne, acum cu putere şi fă să se risipească vrăjmaşii mei şi să fugă de la faţa mea toți cei ce mă urăsc pe mine. Precum se stinge fumul, să se stingă, și cum se topește ceara în faţa focului, aşa să piară cei răi de la faţa mea iar drepții să îmi fie mie sfetnici spre bucurie şi spre cerească veselie. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă desăvârșește în toate cele bune.

Mărire…

PsB. 85 – 66

 Doamne, Dumnezeul meu, înaintea Ta se pleacă cerul cu a sa zidire și de Tine se bucură făpturile pământului. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă așază în pacea inimii și în bucurie. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă așază în bună înțelegere, în bunăstare și în armonie. Că Tu ești Făuritorul armoniei și al bunei conviețuiri și Tu mă poți înțelepți. Pe Tine, Doamne, Te laudă popoarele, pentru că Tu le povățuiești cu multă bunătate și cu aleasă înțelepciune. Binecuvintează-mă și mă ajută să îmi cunosc și eu pe pământ calea mea, și să știu să fiu în locul meu cel bun. Amin.

PsB. 86 – 65

  Binecuvântat ești Dumnezeul meu, Te rog nu îndepărta rugăciunea mea dinaintea Ta, nici dragostea Ta de la mine în veac. Binecuvintează-mă că eu cu inima mea Te chem și cu gura mea Te laud. Nedreptate de am avut în inima mea, Te rog, scoate-mă din ea, să nu fiu osândit. Veniți cei ce îl cinstiți pe Bunul Dumnezeu şi vă voi povesti câte a făcut El în viața mea. Binecuvântatu-m-a și cu foc m-a lămurit în toate, cum se lămurește argintul cel curat, trecut prin foc de șapte ori. Prins am fost în cursă, dar cursa s-a zdrobit și El m-a eliberat. Puse au fost necazuri peste umerii mei, dar Domnul Dumnezeul meu le-a ridicat și m-a binecuvântat și m-a eliberat. Ridicatu-s-au cu ură mulți răi peste capul meu, dar Dumnezeul meu i-a oprit și m-a eliberat de ura și de răutatea lor. Binecuvântatu-m-a și m-a trecut prin foc şi prin apă şi m-a scos din toate viu și nevătămat. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să intru iar în casa Ta cu tot ce am mai bun în inima mea. Ajută-mă să pot împlini făgăduințele ce le-am făcut în ceasul cel greu. Cercetează-mă, Doamne, și dă-i viață sufletului meu. Binecuvintează-mă și nu lăsa să se clatine picioarele mele. Ochii Tăi spre noi privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe cu mândrie în inima lor, că totul este în zadar. În toate eu mă veselesc când văd lumina Ta, pentru că Tu ești Cel care stăpâneşte timpul și puterea lui. Tu ești înțelept în sfaturi mai mult decât toți fiii oamenilor. Binecuvintează-mă și mă ajută să pricep lucrurile Tale, și mă așază în rânduiala cea bună a firii lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de vrăjmaşii sufletului meu. Ajută-mă și nu mă părăsi, fii puterea mea înaintea tuturor. Cinstit e în tot pământul Numele Tău! Cântat e tot Adevărul Tău! Slăvit ești în toate! Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să fiu mereu în armonie. Amin.

PsB. 87 – 64

  Îmbracă, Doamne, tot pământul cu binecuvântarea bunătății Tale şi văile vor înmulți roadele lor, și toate vor grăi şi vor cânta lauda Ta. Dă-ne har și ne binecuvintează cununa anului și o umple de bunătăți şi câmpiile le umple de roade bune și îmbelșugate. Binecuvintează-ne toate pășunile cu bucurie și dealurile toate le încinge cu prosperitate. Brazdele pământului le adapă în pace și le umple cu roade. Binecuvintează-ne cu har și belșug. Trimite apă vie peste noi și peste tot poporul Tău fă să fie binecuvântarea Ta. Ajută-ne și fii cu noi. Amin.

Mărire…