Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XIII – VIII

PsB. 88 – 63

  Lucrurile Tale, Doamne, sunt bune şi toate faptele Tale sunt făcute cu înțelepciune. Binecuvintează-mă și-mi veselește sufletul şi îmi așază iar în inimă bucuria de a fi și de a trăi. Binecuvintează-mă și nu lăsa să fiu prins în traumele psihice ale omului nevrotic. Nu mă lăsa să fiu prizonier al trăirilor de nestăpânit. Ajută-mă să trăiesc în echilibrele cele frumoase ale vieții și nu mă lăsa să răbufnesc în isterii de necontrolat sau în fobii ucigătoare sau în obsesii secătuitoare sau în trăirile tulburi și tulburătoare. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să cad în neîmpăcările omului ce nu se acceptă pe sine însuși. Apără-mă de trăirile celui nemulțumit de ceea ce el este și de ceea ce el face și nu mă lăsa să ajung să fiu pradă tulburărilor și neîmplinirilor sale. Că el singur se rănește cu limba sa și el nu se poate vedea în adevărul împlinirii vieții lui. Închisă îi este mintea și întunecată e vederea sa. Păzește-mă de trăirile lui. Binecuvintează-mă și mă apără de cei ce iscodesc fărădelegi ca să pătrundă cu viclenie în tainele sufletului meu. Nu îi lăsa să intre în trăirile inimii și în doririle sufletului. Crezut-au că ei sunt tari în viclenie și știu să ascundă curse ca să mă prindă în ele. Spus-au: Cine ne va vedea pe noi? Fără de veste au vrut să mă lovească și nu au avut frică de răutatea lor, dar mâna Ta i-a oprit și cursa lor s-a sfărâmat. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu prins în trăirile omului psihotic. Tulburările de comportament ce se pot naște înăuntrul meu din cauza fricilor nu le lăsa să mă stăpânească. Convingerilor nesănătoase ale minții și ale lumii mele interioare nu le lăsa să-mi aprindă obsesii contagioase în inimă și în suflet. Nu mă lăsa să mă închid în idei preconcepute, în idei alimentate de lucruri și de fapte pe care mintea le citește în mod greșit și prin care ea îmi hrănește obsesiile trăirilor mele. Binecuvintează-mă și mă desprinde de orice fel de frică și de orice fel de convingere bolnavă și îmi dă bună stăpânire a inimii mele.

Binecuvintează-mă, Doamne. Amin.

 

PsB. 89 – 62

Sufletul meu se bucură de Tine și Te binecuvintează. Dumnezeul meu ești și bucurie mare îmi aduci în suflet și în inimă. Binecuvintează-mă și mă păzește de trăirile omului isteric. Nu mă lăsa, Doamne, fără de ajutor în fața tulburărilor lui și nu mă lăsa să gust cumva din paharul cel tulbure al descărcărilor emoționale ale lui. Binecuvintează-mă și mă păzește de accesele de râs sau de plâns, apără-mă de puterea de nestăpânit a lor și nu mă lăsa în trăirile dătătoare de convulsii și de leșin. Binecuvintează-mă și mă apără de șocurile generate de propria mea autosugestie. Fii cu mine și nu lăsa să se înfierbânte cele dinlăuntrul meu. Nu mă lăsa să mă cobor în comportamentul violent și să nu mă stăpânesc. Ajută-mă să nu îmi pierd controlul asupra propriei mele persoane și asupra propriilor mele trăiri. Binecuvintează-mă și-mi dă buna măsură a vieții și a trăirilor și fii cu mine în drumul cel înțelept al autocontrolului și al autoeducării sănătoase a trăirilor, a pornirilor și a tuturor doririlor mele. Amin.

PsB. 90 – 61

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește să nu îmi lipesc inima de bogăția cea nedreaptă chiar dacă ar fi mereu înaintea mea. Întărește-mă să nu ajung să îmi pun nădejdea mea înspre nedreptate. Înspre jefuire să nu mi se încline mintea și dorințele. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește și îi alungă de la mine pe cei ce cu gura lor mă binecuvintează dar cu inima lor mă blestemă. Nu îi lăsa să îmi doboare cinstea sau să alerge cu minciuni și cu rele împotriva mea. Binecuvintează-mă și nu lăsa să fiu atins de blestemelor lor. Păzește-mă!

Amin. Mărire…

PsB. 91 – 60

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi adaugă zile bune la zilele mele. Anii mei fă-i să fie buni și îndestulați. Sub acoperământul aripilor Tale acoperă-mi toate cele bune ale vieții și dă-mi bună moștenire împreună cu toți cei dragi și cu toți cei apropiați ai mei. Binecuvintează-mă, Doamne, și fii pentru mine turn de tărie neclintit în faţa necazurilor și în fața încercărilor ce vor să îmi tulbure pacea și liniștea zilelor mele. Binecuvintează-mă și mă întărește în cele bune ale vieții și pe piatra cea de neclintit îmi așază temelia trăirilor și bunăstarea vieții. Binecuvintează-mă. Amin.

PsB. 92 – 59

Cu Tine, Doamne, Dumnezeul meu eu biruiesc mereu. Tu mă înțelepțești și Tu mă aperi de ce în lume este rău și e nepotrivit pentru împlinirea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă povățuiește până la locul odihnei și mă du cu bine în locul cel pașnic și bine apărat, să pot să îmi trăiesc în liniște zilele pe care mi le-ai dat mie aici pe acest pământ. Mântuieşte-mă și mă binecuvintează cu dreapta Ta şi dă-mi, Doamne, semn să înțeleg, să nu stau în fața celui rău, ca să nu mă tulbur sau să pier împreună cu el. Nu mă părăsi în fața lui, ca să nu fiu doborât. Păzește-mă! Amin.

PsB. 93 – 58

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de trăirile omului care nu are bună stăpânire de sine. Apără-mă de vorbele sale. Apără-mă de gesturile sale. Ferește-mă de tulburările și de toate faptele lui. Binecuvintează-mă și mă păzește de cel dezorientat și nu mă lăsa să fiu prins în rătăcirea lui. Binecuvintează-mă și mă ferește de trăirile celui pierdut și nu mă lăsa să mă pierd și eu cu el. Păzește-mă de cel rătăcit și nu mă lăsa să intru și eu în rătăcirea lui. Binecuvintează-mă și mă apără de omul cel agresiv și îl îmblânzește și, Tu, îl potolește în fața mea și în fața celor dragi ai mei. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de cel inconștient și nu mă lăsa să fiu victima inconștienței lui. Binecuvintează-mă și mă apără de omul cel beat și nu mă lăsa să cad în patima beției sau în tulburările lui. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de cel drogat și mă ferește de minciunile și de ademenirile patimii lui. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să cad în agresivitățile trăirilor sale și în anestezia minții lui. Fii cu mine, Doamne, și mă apără de orice gest și de orice faptă a lui. Dă-mi, Doamne, înțelepciune și putere să am mereu pacifică și binecuvântată stăpânire de sine în mine și în toate cele ale mele. Binecuvintează-mă și mă ajută să fiu mereu la locul potrivit și la timpul potrivit în toate cele bune și îmi arată cărarea cea binecuvântată și mă ajută să fiu neîncetat în ea. Nu mă lăsa pradă mâniei, iuțimii, urii sau vreunei forme de agresivitate sau de violență. Păzește-mi simțurile mele și nu le lăsa să-mi fie contaminate de aceste doriri sau trăiri distrugătoare. Binecuvintează-mă, Doamne, și fii Sprijinitorul meu. Dumnezeul meu, Tu ești apărarea mea. Urgia celor răi Tu o nimicește și o fă să nu mai fie în veac! Fii cu mine și mă apără de toate trăirile și de toate căderile firii și nu mă lăsa să cad sau să fiu părtaș la faptele cele rele. Puterea mea este în Tine, Doamne, Dumnezeul meu, pentru că Tu, eşti Sprijinitorul meu. Binecuvintează-mă și spulberă toate relele și șterge din mine urma, rana, strivirea, amintirea sau lucrarea lor. Doamne, Dumnezeul Puterilor, fii cu mine. Dumnezeul părinților mei, ia aminte și cercetează pe toți semenii mei și mă apără de toți cei ce ar putea să mă contamineze sau să mă ducă pe drumul cel alunecos al căderilor firii și al dependențelor. Scoate-mă dintre ei. Binecuvintează-mă și mă apără de cei ce lucrează aceste fapte rele. Păzește-mă cu puterea Ta.

Amin.  Mărire…

PsB. 94 – 57

Cel drept vede pieirea răutății și cu bucurie mărturisește: «Da, e răsplată pentru cel bun și drept! Da, este un Dumnezeu, Care îi judecă pe ei în această viaţă!». Binecuvântarea Ta și foc ceresc trimite peste cei răufăcători să le ardă rădăcina răutăților lor. De nimic le fă lucrarea lor cea rea, și ca apa care trece, să se risipească tot răul săvârșit de ei. Binecuvintează-mă și mă păzește de lucrarea răutății. Nu mă lăsa să fiu ademenit de cei ce în minciuni împletite cu iscusință își ascund viclenia și răutatea faptelor lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să nu ajung în mâna lor.

PsB. 95 – 56

Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul fă să fie slava și binecuvântarea Ta! Păzește-mă, Doamne, de trăirea celui îndurerat și întristat. Binecuvintează-mă și mă păzește de legăturile mâhnirii și ale neîmpăcării lui. Nu lăsa mâhnirea să mă atingă. Nu lăsa neîmpăcarea să mă tulbure. Nu lăsa tristețea să mă contamineze cu amarul suferințelor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ține departe de aceste nefaste puteri. Fii cu mine și mă păzește de lucrarea și de stăpânirea lor. Gata este inima mea înaintea Ta, Ție mă rog și invoc acum puterea Numelui Tău. Ajută-mă și mă scoate cu bine din necazul sufletului. Scoate-mă din cursele ce le-au gătit dușmanii mei şi nu îi lăsa să îmi umple sufletul meu cu amar. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de trăirile și de faptele omului viclean. Nu mă lăsa să fiu prins în ipocrizia trăirilor sale. Apără-mă de falsitatea emoțiilor și de fățărnicia sentimentelor pe care le arată. Nu mă lăsa amăgit de șiretenia gândului lui. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de amăgirea șiretlicurilor pe care le născocește. Fii cu mine și mă desprinde de orice trăire vicleană și mă ajută să fiu mereu în cărarea cea bună a vieții mele. Binecuvintează-mă și îi smerește pe cei răi. Dinții lor sunt arme şi săgeți şi limba lor este sabie ascuțită, să nu mă lași în urgia lor. Binecuvintează-mă și trimite-mi mila Ta şi adevărul Tău şi scoate sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Trimite-mi din cer pe îngerii Tăi şi mă mântuiește, apără-mă de cei ce mă necăjesc și nu îi lăsa să se mai apropie de mine. Binecuvintează-mă, Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Apleacă-Te acum spre mine! Ajută-mă să trec cu bine cumpăna cea grea a fărădelegii ce vrea să taie calea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută că în Tine nădăjduiește sufletul meu şi în Tine e puterea mea. Amin.

PsB. 96 – 55

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi izbăvește sufletul meu de la moarte. Ridică-mi viața mea din căderea sa. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de trăirile sinucigașului și nu le lăsa să se apropie de inima mea cu puterile și cu urgiile cele nimicitoare ale lor. Păzește-mă de durerile cele înecate în tăcerea cea amară a inimii lui. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu strivit de povara singurătății și a însingurării ființei sale. Oprește și nu lăsa puterile morții să îmi grăiască vreodată în gânduri și în trăiri. Nu le lăsa să mă sfătuiască. Spulberă-le și nu le lăsa să mă contamineze sau să mă otrăvească. Binecuvintează-mă și mă apără de aceste rele trăiri. Fii cu mine și mă apără de aceste puteri. Întărește-mă în Adevărul cel de Viață ziditor. Întărește-mi picioarele mele, Doamne, și bineplăcut mă fă să fiu, în lumina celor vii. Viaţa mea eu Ți-o încredințez și tot ceea ce sunt și tot ceea ce eu am, acum pun în fața Ta. Binecuvintează-mă și nu lăsa să îmi atingă gândul cel rău viața, trăirile și sănătatea. Oprește-l să nu mă poată apăsa nici să se lupte cu mine din ascunzișurile inimii, din adâncuri sau din înălțimi. În Tine e nădejdea mea. Binecuvintează-mă, Doamne. Amin.