RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma XIII – VIII

Rps. 88 – 63

  Lucrurile Tale, Doamne, sunt bune şi toate faptele Tale sunt pline de înțelepciune. Veselește-mi și sufletul meu şi așază-mi bucuria și dreptatea Ta în inima mea. Tulburat stă sufletul meu când îi vede pe cei răi, şi greu îi este să înfrunte răutatea lor. Ajută-mă și mă păzește de cutremurul adus de uneltirea lor. Dumnezeul meu, fii cu mine și atinge-i cu săgeata lor şi fără de veste îi oprește, Doamne. Ei singuri se rănesc cu limbile lor dar nu pot vedea. Închisă le este mintea și întunecată le este vederea lor. Iscodit-au fărădelegi ca să pătrundă în taina sufletului meu şi cu viclenie au venit să intre în trăirile inimii mele, dar au pierit în timp ce ei le iscodeau, că Tu ai fost și ești cu mine și s-au topit în fața Ta. Crezut-au că sunt tari în cele rele și știu să ascundă curse ca să mă prindă în ele. Spus-au: «Cine ne va vedea pe noi?» Fără de veste au vrut să mă lovească și nu au avut frică de răutatea lor, dar ei sau lovit de mâna Ta, și cursa lor s-a sfărâmat. Auzi-mi glasul meu când mă rog Ţie, și și fii mereu cu mine, Doamne, înaintea lor. Scapă-mi sufletul meu de frica și de amenințarea urii lor. Apără-mă de adunarea celor care viclenesc, și nu îi lăsa să se apropie de viața și de soarta mea. Apără-mă de mulţimea celor care lucrează rele, că ei şi-au ascuțit limbile lor ca sabia şi vorbele lor pline de venin ca niște săgeți ei le aruncă înspre inima mea. Ajută-mă și fii cu mine, stai Tu înaintea lor și nu îi lăsa să se apropie de mine. Îmbracă-mă în Tine și fă-mă să fiu nevăzut de ochii răutății lor. Amin.

 

Rps. 89 – 62

     Sufletul meu se bucură de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, bucura-se-va tot cel care trăiește în Tine, că Tu ai astupat gura celor care grăiesc nedreptăţi. Dușmanii mei în deșert au căutat sufletul meu, intrat-au ei în cele mai de jos ale pământului, și au căzut în săbiile lor, pradă celor răi s-au făcut ei. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine, şi pe mine m-ai sprijinit cu dreapta Ta. Că Tu ești bucuria mea, păzește-mă acum sub acoperământul aripilor Tale. În așternutul meu eu mă gândesc la Tine, și în dimineți eu mă trezesc cu gândul la Cuvântul Tău. Satură sufletul meu cu frumusețea Ta şi cu buze de bucurie Te voi lăuda. Te voi binecuvânta în toată viaţa mea şi în numele Tău voi ridica mâinile mele. Că mai bună este înțelepciunea Ta decât viaţa cea trecătoare, buzele mele Te vor lăuda. Doamne, în locul cel sfânt Te-am căutat pe Tine, ca să văd puterea Ta şi măreția Ta. Pe Tine Te caut cu tot sufletul meu. Pe Tine Te caut cu toată inima mea, suspinat-a după Tine trupul meu, Dumnezeul meu, pe Tine eu Te caut în fiecare zi și în fiecare dimineață.

 

Rps. 90 – 61

O dată a grăit Dumnezeu, că puterea este a Lui şi din inima Sa izvorăște milostivirea, și Domnul va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Bogăția nedreaptă de ar curge înaintea mea, ajută-mă să nu îmi lipesc inima de ea. Întărește-mă să nu ajung să îmi pun nădejdea mea înspre nedreptate. Înspre jefuire să nu mi se încline mintea mea. Deșertăciune sunt toți fiii oamenilor, departe de adevăr sunt cei prinși în mirajul acestui veac atât de trecător. Fiii oamenilor în balanță toţi împreună, sunt deșertăciune. În Tine, Doamne, ajută-mă să-mi pun toată nădejdea. Înaintea Ta vreau să îmi aduc dorințele cele ascunse ale inimii, că Tu ești ajutorul meu. Din Tine, Doamne, Dumnezeul meu e mântuirea mea şi bucuria mea, că în Tine Doamne e ajutorul meu şi toată nădejdea mea este în Tine. Tu ești Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu, nu mă voi clătina. Ție se supune sufletul meu, că de la Tine îmi vine viața și împlinirea mea. Oprește-i Tu, Doamne, și îi departă de mine pe cei care cu gura lor mă binecuvintează dar cu inima lor mă blestemă. Că s-au sfătuit, Doamne, să îmi doboare cinstea mea, și ei au alergat cu minciună împotriva mea. Până când se vor ridica asupra mea? Până când vor căuta doborârea mea? Până când mă vor socoti ca un zid povârnit şi ca un gard surpat? Vino, Doamne, și fii cu mine! Ajută-mă pentru că Tu ești Dumnezeul meu şi Sprijinitorul meu! Nu mă lăsa să mă clatin sau să cad în fața valului celui trecător. Ajută-mă acum! Amin.

Mărire…

Rps. 91 – 60

Păzește-mă în veac cu dragostea Ta. În pace şi în adevăr ajută-mă să cânt Numele Tău în veacul veacului, și să îmi împlinesc făgăduințele mele zi de zi. Adaugă-mi zile bune la zilele mele. Anii mei fă-i să fie buni din neam în neam. Sub acoperământul aripilor Tale, acoperă-mă, Doamne, Dumnezeul meu. Auzi rugăciunile mele și dă-mi mie bună moștenire împreună cu cei care măresc Numele Tău. Ajută-mă să mă sălășluiesc în locașul Tău în veac. Povățuiește-mă cu bunătatea Ta. Tu ai fost și Tu ești nădejdea mea. Doamne, Dumnezeul meu, Te rog să fii pentru mine turn de tărie neclintit în faţa vrăjmașilor mei. De departe către Tine eu am strigat și când s-a mâhnit inima mea, Tu pe piatră m-ai înălțat. Auzi-mă, Doamne! Ascultă-mi rugăciunea și chemarea mea. Ajută-mă și fii cu mine acum! Amin.

 

Rps. 92 – 59

Cu Tine, Doamne, Dumnezeul meu voi birui, că Tu îi poți opri pe cei ce mă necăjesc. Dă-mi iarăși ajutorul Tău, ca să pot ieși cu bine din al meu necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Fii, Doamne, cu mine în toate cărările mele. Fii, Doamne, cu mine, Dumnezeul meu, că Tu m-ai zidit în pântecele mamei mele. Povățuiește-mă până la locul odihnei mele. Du-mă acum cu bine în locul cel pașnic și bine apărat, să pot să îmi trăiesc în liniște zilele pe care mi le ai dat mie aici pe acest pământ. Spre inima mea întinde-Ți mâna Ta și ea Te va vedea și Te va asculta. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi auzi-mă acum. Dă-mi, Doamne, semn să înțeleg, să nu stau în fața celui rău, ca să nu mă tulbur sau să pier eu și sufletul meu. Arată-mi îndurarea Ta și nu mă lăsa să fiu adăpat cu vinul umilinței. Vindecă-mi sfărâmăturile trupului meu, că Tu ești Cel ce m-ai zidit. Nu mă părăsi, să nu fiu doborât. Ajută-mă! Amin.

Rps. 93 – 58

  Ajutorul meu eşti, Doamne, Ţie-Ţi voi cânta, Dumnezeul meu, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, Dumnezeul meu, și bucuria mea. Tu ai fost și Tu ești Sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu. Iar eu cu cinstire laud puterea Ta şi mă voi bucura dimineața de mila Ta. Cunoscut îmi este că Tu, Doamne, Dumnezeul meu, stăpânești cu putere mare peste cel bun și peste cel rău în tot locul și în tot timpul din veac în veac. Urgia celor răi Tu o nimicești cu puterea Ta. Nimicește-o Doamne, și acum, să nu mai fie în veac! Fii cu mine și mă apără de cei care fac rele. Smerește-i cu puterea Ta şi îi apasă pe ei, să înțeleagă și să se lepede de toată răutatea lor. Să nu-i omori pe ei, ca nu cumva să uite legea Ta! Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, mila Ta să mă întâmpine, ca să pot vedea cum se risipesc toți dușmanii mei. Puterea mea este în Tine, Doamne, Dumnezeul meu, pentru că Tu, eşti Sprijinitorul meu. Spulberă-le toate relele și toate uneltirile și șterge în mine urma, rana, strivirea, amintirea și orice rea lucrare a lor. Doamne, Dumnezeul Puterilor, Dumnezeul părinților mei, ia aminte și cercetează pe toți semenii mei, și mă apără de toți cei care lucrează fărădelegea și de toți cei ce uneltesc împotriva mea. Cu toată inima mea am alergat şi m-am îndreptat înspre Tine, scoală-Te, întru întâmpinarea mea şi vezi. Nici fărădelegea mea şi nici păcatul meu nu sunt pricina urii celor răi. Că iată au vânat pe nedrept sufletul meu, și au stat împotriva mea cu cei tari ai acestui veac atât de trecător. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeul meu, şi de cei ce se ridică împotriva mea, izbăveşte-mă. Apără-mă de cei care lucrează cele rele şi de oamenii plini de răutate și vărsători de sânge, Te rog, păzește-mă cu puterea Ta. Fii cu mine, Doamne! Amin.

Mărire…

Rps. 94 – 57

Cel drept va vedea pieirea răutății și bucuros va zice: «Da, este răsplată pentru cel bun și drept! Da, este un Dumnezeu, Care îi judecă pe ei în această viaţă!». Foc ceresc trimite, Doamne, peste cei răufăcători, să le ardă rădăcina răutății lor. De nimic le fă lucrarea lor cea rea, și ca apa care trece, să se risipească. Doamne, fii cu mine și mă păzește împreună cu cei dragi ai mei de puterea răutăților lor. Mânia lor o risipește. Înstrăinat să fiu de toți cei plini de ură și de răutate. Apărat să fiu de rătăcirea lor. Te rog, păzește-mă de toate grăirile lor. Nu mă lăsa să fiu ademenit de multele lor minciuni ascunse cu iscusință în viclene ticluiri. Pentru că în inimă fărădelege au pus, iar pe pământ, cu nedreptate se îndeletnicesc mâinile și faptele lor. Dacă fac întru-adevăr dreptate, cu dreptate să fie judecați. Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să nu ajung în mâna lor. Amin.

 

Rps. 95 – 56

Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta! Te laud, Dumnezeul vieții mele, că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la nori adevărul Tău. Gata este inima mea înaintea Ta, Ție mă rog și invoc acum puterea Numelui Tău. Ajută-mă, scoate-mi cu bine inima mea din tot necazul ei. Izbăvește-mi sufletul meu, Dumnezeul meu. Scoate-mă cu bine din cursele pe care le au gătit dușmanii mei sub picioarele mele, şi nu îi lăsa să îmi umple sufletul meu cu amar. Săpat-au înaintea mea cu multă dibăcie o groapă să mă pună în ea. Pune-i, Doamne, în groapa în care au vrut să mă pună, să vadă cum este amarul urzelilor lor. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta! Smerește-i pe cei răi! Dinţii lor sunt arme şi săgeţi şi limba lor este sabie ascuţită, să nu mă lași, Doamne, în urgia lor, fii cu mine să nu adorm eu tulburat, apără-mă și mă acoperă cu dumnezeirea Ta. Trimite-mi mila Ta şi adevărul Tău şi scoate sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Trimite-mi din cer pe îngerii Tăi şi mă mântuiește, apără-mă de cei ce mă necăjesc și nu îi lăsa să se apropie de mine. Doamne, eu Te chem și invoc acum Numele Tău! Către Tine cel Preaînalt eu strig cu tot sufletul meu: Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Apleacă-Te acum spre mine! Ajută-mă să trec cu bine cumpăna cea grea a fărădelegii ce s-a ivit în calea mea. Ajută-mă, Te rog, Dumnezeule, ajută-mă, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu şi în umbra aripilor Tale e scăparea mea. Amin.

Rps. 96 – 55

  Doamne, izbăvește sufletul meu de la moarte, și ridică-mi viața mea din căderea sa. Întărește-mi picioarele mele, Doamne, și bineplăcut mă fă să fiu, în lumina celor vii. În Tine e nădejdea mea, ajută-mă să nu îmi fie frică de omul cel zidit din lut. Lauda cuvântului meu este în Tine. În Tine este lauda graiului meu. Întoarce pe vrăjmaşii mei înapoi în lumea lor. Ține-i cât mai departe de mine și de viața mea. Dumnezeul meu eşti Tu, pune-mi lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta. Viaţa mea eu Ți-o încredințez și tot ceea ce sunt și tot ceea ce eu am, acum pun în fața Ta. Te rog, ajută-mă! Apără-mă, acuma, Doamne, de lucrarea dușmanilor mei, oricare și de oriunde ar fi ei. Dacă ei sunt lângă mine, nu îi lăsa să tulbure liniștea și sănătatea mea. Locuind ei lângă mine se ascund, și din umbriș păzesc călcâiul meu, ca să mă prindă şi caută sufletul meu. Oprește-i și îi alungă și du-i cât mai departe să nu se mai întoarcă în vreun chip spre viața mea. Că toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea au avut, și au, toate gândurile lor spre rău. În Tine e nădejdea mea, ajută-mă să nu îmi fie frică de omul cel zidit din lut. În Tine sunt toate cuvintele mele în toată ziua. Ziua când frica vrea să mă cuprindă, eu vin în fața Ta și chem Numele Tău în ajutorul meu. Ajută-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu-se m-a necăjit. Ajută-mă și nu îi lăsa să mă mai tulbure. Nu îi lăsa să îmi atingă viața și sănătatea mea. Oprește-i să nu mă poată apăsa nici să se lupte cu mine din ascunzișurile lor, din adâncuri sau din înălțimi. În Tine e nădejdea mea, ajută-mă să nu îmi fie frică de omul cel zidit din lut. Nu mă lăsa în mâna sa. Amin.

Mărire…