Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XIV – VII

 

 

PsB. 97 – 54

  Binecuvintează-mă, Doamne, că în Tine am nădejdea. Dumnezeul meu, cei răi și vărsători de sânge nu ajung la jumătatea zilelor lor. Păzește-mă și mă fă bun și drept și nu mă lăsa să mă tulbur în veac. Că eu spre Tine vin și în fața Ta îmi aduc inima și știu că mă vei ajuta. Binecuvintează-mă și risipește relele ce vor să mă doboare și nu-i lăsa pe cei ce le săvârșesc să se apropie de mine. Binecuvintează-mă și mă păzește de trăirile omului lipsit de respect și de bun simț. Nu îl lăsa să mă tulbure. Ferește-mă de tot cuvântul și de toate trăirile omului răutăcios și lipsit de bunăvoire. Nu mă lăsa să fiu părtaș la gândurile și la faptele sale. Binecuvintează-mă și mă îmbracă în pace și în bunăvoirea inimii Tale. Binecuvintează-mă și mă ferește de durerile omului care crede că e părăsit și abandonat de cei pe care i-a dorit în viața sa. Păzește-mă de înecul durerilor sale. Păzește-mă de jelania așteptărilor sale. Păzește-mă de amarul întristărilor lui. Fii cu mine și mă binecuvintează. Îmbracă în Lumină inima mea. Păzește-mă în toate cele bune ale vieții și nu lăsa să vină spre mine mâhnire și supărare. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă părăsi în fața durerilor sufletului rănit. Păzește-mă și nu mă lăsa să am parte de soarta și de suferința sa. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să fiu singur și fără de ajutor în fața durerilor sufletului lovit sau strivit în orice chip. Păzește-mă și nu mă lăsa să gust amarul și durerea loviturilor sufletești. Fii cu mine și mă păzește să nu cad cumva, să nu fiu împins, să nu fiu ademenit, să nu mă arunc și să nu fiu părăsit în fața celor care pot lovi sufletul și inima. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă aripi sufletului meu să pot să zbor şi să mă înalț peste dureri și să mă duc în locul unde să mă odihnesc.

Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

PsB. 98 – 53

Cu toată inima eu Te binecuvintez și Te cinstesc și laud Numele Tău, că din tot necazul m-ai scos cu bine şi m-ai ajutat să pot privi fără de frică spre vrăjmaşii mei, risipind în vânt toată uneltirea lor. Binecuvintează-i, Doamne, și întoarce-le cele rele să le guste precum le-am gustat și eu și cu adevărul Tău îi îndreaptă și nu îi lăsa să piară cum mi-au dorit ei sufletului meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu îi lăsa să mai trimită înspre mine vreun rău sau vreun cuvânt urât de ponegrire și de tulburare. Oprește și risipește orice rău, să nu mă poată atinge. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu singur și fără de ajutor în fața celor tari ce caută sufletul meu. Leagă-le puterile precum ei vor să-mi lege sufletul și trupul meu și nu îi lăsa să îmi rănească sănătatea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă mântuieşte şi cu putere mă apără și mă protejează acum de tot ce este rău în jurul meu. Dumnezeule, auzi-mi rugăciunea mea și ia aminte la cuvintele chemării mele și mă ajută. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înconjoară cu puterile Tale cele bine slujitoare, cu puterile cerești care să mă apere și să mă protejeze de tot ce este rău și potrivnic vieții mele.

Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

PsB. 99 – 52

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dezleagă legăturile cele nevăzute ce au fost puse în orice chip pe trăiri, pe inimă, pe suflet, pe sănătate, pe trup sau pe orice este al meu aici pe acest pământ. Binecuvintează-mă din locul cel sfânt al sălășluirii Tale, că nu este putere mai mare decât dragostea ce se naște din lumina inimii Tale. Zis-a cel nebun întru inima sa: Nu este Dumnezeu! Stricatu-s-au toți şi urâți s-au făcut prin toate fărădelegile lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă așază în calea cea bună a vieții mele. Scoate-mă din rătăcirea minții și din puterile pustiirii. Amin.   Mărire…

 

PsB. 100 – 51

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă așază precum măslinul cel roditor în casa Ta. Cinsti-Te-voi în veac, că ai făcut aceasta şi voi aștepta cu pace Cuvântul Tău, că bun și sfânt este El. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește să nu mă las condus de neștiință, de prejudecăți și de relele cugetări născute din minciuni. Nu mă lăsa să mă pierd în fărădelegi sau în mulţimea bogăției celei pământești. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește în adevăr, să nu fiu ademenit de cuvintele pierzării. Curățește-mă de pizmă, de viclenie și de grăirea cea rea. Înțelepțește-mă să nu ajung să mă fălesc eu întru răutate, nici să mă leg eu de cei puternici ai vremii. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi păzește limba de orice ponegrire, să nu fie pe ea nedreptate și să nu tai în inimile semenilor mei în vreun chip. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să mă bucur de ceea ce este rău. Binele să îl împlinesc, iar răul, să îl scot din viața mea. Amin.

 

PsB. 101 – 50

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi primește darul inimii mele pe altarul Tău cel mai presus de ceruri. Învață-mă să știu care este jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ce îți plac. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi fă bine în bună voirea Ta, și fă să se zidească iar zidurile cele de apărare ale păcii inimii mele. Învață-mă să fac ceea ce e bineplăcut înaintea Ta, cu duh ascultător și inimă cinstită și smerită și nu mă lăsa să mai rătăcesc. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să-ți dau recunoștința inimii și mulțumirea sufletului meu. Buzele mi le deschide şi gura mea o fă să vestească lauda Ta. Izbăveşte-mă de vărsare de sânge, Dumnezeul vieții mele și se va bucura inima mea sub apărarea Ta. Ajută-mă să învăț pe cei fără de lege căile Tale, şi toți cei necredincioşi la Tine să se întoarcă. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă bucuria mântuirii Tale şi cu duh drept și stăpânitor mă întăreşte. Nu mă depărta de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi zidește o inimă curată întru mine şi cu duh de viață ziditor înnoieşte-mă întru cele dinăuntru ale mele. Toate fărădelegile mele şterge-le și fața Ta o întoarce de către păcatele mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă bucurie şi veselie auzului meu, și bucură-mi oasele mele cele smerite. Stropește-mă, Doamne, cu isop şi mă curăţeşte, spală-mă pe mine acum, şi mai vârtos decât zăpada mă albește. Că iată, adevărul Tău eu am iubit, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale Tu mi-ai arătat mie. Binecuvintează-mă, Doamne, că în fărădelegi m-am zămislit şi în păcat m-a născut maica mea. Ţie unuia eu am greşit de multe ori şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu în cuvintele Tale şi biruitor ești când judeci Tu. Păcatul meu înaintea mea este pururi și toată fărădelegea mea eu o cunosc, ajută-mă să mă îndrept. Binecuvintează-mă, Doamne, și mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de tot păcatul meu mă curăţeşte. Binecuvintează-mă, Dumnezeule, și mă miluiește şi şterge fărădelegea mea. Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

PsB. 102 – 49

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește să pot cunoaște gândirea și lucrarea Ta. Chemat-ai cerurile şi pământul, ca să slujească pe poporul Tău. Foc merge înaintea Ta, focul ce arde tot răul și mistuie toată răutatea. Împrejurul Tău, străjer stă viforul cel mare. Binecuvintează-mă, Doamne! Strălucitor Te-ai arătat, Dumnezeul nostru. Tu nu ai rămas tăcut înaintea omului. Din cerul cel sfânt, coboară strălucirea frumuseții Tale. Tu ești Dumnezeul dumnezeilor. Tu ai grăit şi ai chemat în fața Ta tot pământul.

Binecuvintează-mă, Doamne. Amin.

Mărire…

PsB. 103 – 48

Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să mă alătur dobitoacelor ce nu au minte când sunt în cinste și în loc de frunte. Binecuvintează-mă și mă înțelepțește, că și eu le voi lăsa pe toate aici, în pulbere și în vânt, iar la moarte nu voi lua nimic cu mine. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să înțeleg că nu voi duce prin perdeaua negrului mormânt slava ce am agonisit-o sau lucrurile adunate. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să nu mă tem când văd cum se îmbogățesc oamenii în fața mea. Dă-mi înțelepciune să văd și să pricep că toate se topesc în recele mormânt. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi păzește sufletul și nu lăsa iadul să se ridice asupra sa. Nu mă lăsa să ajung să fiu stăpânit de patimile cele ce se învechesc în iadul marilor dureri. În fața morții nu mă lăsa să mă pierd. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să pricep că înțelepții mor cum mor şi cei neînțelepți şi nebunii mor şi lasă altora bogăția lor. Mormântul lor ei cred că va fi casa lor în veac. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să pricep că această cale este sminteală și greu este celui căzut să se ridice din lațul cel amăgitor al ei. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește să fiu al Tău. Amin.

PsB. 104 – 47

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să îmi pun inima mea în mâna Ta. Tu ești Dumnezeu, Dumnezeul meu în veac şi în veacul veacului. Tu m-ai zidit și m-ai călăuzit până acum. Înconjurând locul cel sfânt îl văd și îl cuprind pe el, și povestesc celor ce aud, de pacea și de harul lui. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă umple de pacea și de harul ce vine și se coboară pe altarul bisericii Tale. Numele Tău, Doamne, este în laudă până la marginile pământului, mâna Ta este plină de dreptate. În vânt se sfărâmă toate plăsmuirile celor care viclenesc și uneltesc. Fără de urmă cu toate pier în pulberea pământului. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă bucur de frumusețea și de pacea casei Tale. Că iată cei mari ai pământului s-au adunat la un loc și văzând locașul Tău s-au minunat. Mulți s-au plecat spre a Ta cinstire. Alții s-au tulburat și s-au cutremurat, cutremur i-a cuprins pe ei, dureri și cutremur ca ale celei ce naște. Mare ești Doamne şi minunat ești în toate. Binecuvântat este locul cel sfânt al Tău, zidirea casei Tale e făcută spre marea bucurie a întregului pământ. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi da har și împlinire în toate cele bune ale viețuirii. Îți mulțumesc! Amin.

 

PsB. 105 – 46

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să îți cânt cu bucurie. Că Tu ești Dumnezeul meu, Împăratul cel mare, Cel ce ții în buna lor rânduială cerurile și tot pământul. Tu stai pe tronul cel preaînalt al Tău. Mai marii lumii s-au adunat cu toți împreună cu poporul Tău, că ai Tăi sunt toți puternicii pământului. Frumusețea inimii lor Tu o păzești cu mare drag. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi păzește inima mea în bucuria vieții celei adevărate. Revarsă-mi pace și cerească armonie în toate cele ale mele. Înalță-Te peste ceruri cu a Ta putere, și mă binecuvintează și eu în veac binecuvântat voi fi! Puterile cele potrivnice supune-le sub picioarele mele și nu le lăsa să mă stăpânească. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă număr și eu printre cei aleși ai Tăi și părtaș al vieții să fiu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește să nu ajung cumva în patul neputințelor, în hainele singurătății și ale părăsirii sau în orice alt loc sau timp al vieții neîmplinite. Ajută-mă să trăiesc lângă Tine până la adânci și fericite bătrâneți. Binecuvintează-mă să mă pot purta pe picioare până la ultima mea suflare, bucurându-mă de Tine, Dumnezeul meu. Amin.

Mărire…