Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XIX – II

 

PsB. 135 – 16

   Mă plec în fața măreției Tale și îți cer binecuvântare și bună măsură și chibzuință în tot ceea ce sunt și în tot ceea ce am aici pe acest pământ. Te rog păzește-mi trăirile și toată viața mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă protejează sub acoperământul aripilor Tale. Apără-mă în faţa celor care mă necăjesc. Păzește-mi sufletul de omul răutăcios, și cu puterea Ta desparte-mă de toți cei ce îl urmează pe principele acestei lumi. Pentru că ei îşi iau partea lor în viaţa aceasta. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ferește de cei ce lucrează împotriva voinței Tale. Păzește-mă de cel ce se crede veșnic persecutat și urmărit și nu mă lăsa să fiu prins în tulburările sale. Ferește-mă de cel ce crede că e mereu sabotat și nedreptățit și nu mă lăsa să fiu acuzat de paranoia și de plăsmuirile gândurilor și a fricilor lui. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ferește de cel ce se crede neapreciat și nevalorizat după cum și-ar dori să fie. Ferește-mă de nemulțumirile și de așteptările trăirilor sale. Apără-mă de cel ce vrea să fie ceea ce nu este și crede că e neacceptat și pus de o parte pe nedrept. Păzește-mă de tot ceea ce plăsmuiește în universurile tulburi și tulburătoare ale psihozei lui. Binecuvintează-mă și mă apără de tulburările comportamentului și de gândirea cea tulbure și tulburătoare a emoțiilor și a afectivității deviante. Pleacă urechea Ta înspre mine şi ia aminte la cuvintele rugăciunii mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi îndreaptă picioarele mele în cărările care stau departe de tulburările și de agresivitățile gratuite ale celor ce au fost și sunt veșnic nemulțumiți și ne împăcați cu ei înșiși și cu soarta lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi cercetează inima mea să nu am în ea duh de răutate. Curățește-mă și mă păzește. Ascultă-mă, Atotputernice, că fără viclenie vin în fața Ta. Amin.

PsB. 136 – 15

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi fă cunoscute cărările vieţii adevărate și umple-mi iar de veselie inima mea. La dreapta Ta, Doamne, rânduiește-mi mie loc de viețuire și astfel, aici și acolo cu frumusețile cele veșnice încununează-mă. Doamne, să nu-mi lași sufletul meu în iadul mâhnirilor și al durerii, nici inima mea să vadă stricăciunea. Spre binecuvântarea Ta şi noaptea mă îndeamnă inima mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi pune soarta între cei binecuvântați ai acestui veac. Păzește-mă de trăirile celor ce se cred neiubiți și nedoriți și nu mă lăsa să fiu pradă geloziilor și îngustimii minții lor. Nu mă lăsa să iau parte la trăirile lor și de dorința cea rănită de tulburările așteptărilor mă ferește și mă apără cu harul Tău. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește să nu mă fac părtaș al neștiinței și al căderilor minții în rău și în răutate. Păzeşte-mă Doamne, și mă înțelepțește și mă ajută să pot fi în lumină și în adevăr. Nu mă lăsa să mă ascund în minciună sau în trăiri aducătoare de suferință. Nu mă lăsa să împovărez pe semenii mei cu tot ce poate fi trăire tulburătoare și rea. Binecuvintează-mă și mă așază în pacea inimii, în mulțumirea vieții și în bucuriile celor vii. Amin.

PsB. 137 – 14

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi întărește inima mea în dreptatea Ta, și nu mă lăsa să mă jur aproapelui meu şi să mă lepăd de cuvântul dat. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă înțelepțește să nu îmi dau banii mei cu dobândă ca să nu îmi iau osândă și necaz. Curățește-mi inima mea să nu fie în ea ocară și întristare. Ajută-mă să nu fac rău împotriva vecinului meu. Așază-mi adevărul în inimă și mă ferește de viclenie. Viața mea fă-o, Doamne, să fie fără pată și fără de prihană, în liniște și în prosperitate. Binecuvintează-mă, Doamne, Amin.

Mărire…

PsB. 138 – 13

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi umple inima de bucurie și duhul din mine să se veselească în lumina cea tainica, ce izvorăște din dragostea Ta. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ferește de cei ce sunt precum porțile durerii și nu mă lăsa să mă apropii de ei și nu îi lăsa pe ei să se apropie de mine. Păzește-mă de toate emoțiile pline de durere și de neîmpăcare ce pot veni prin ei înspre sufletul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă desprinde și mă apără de cei ce îmi aduc în trăiri întristare, nesiguranță, așteptări, frică, mâhnire sau durere. Binecuvintează-mi sufletul și inima și le umple de lumină, de putere și de înțelepciune. Ferește-mă de tot ce e durere și neîmpăcare și nu mă lăsa să am așteptări fără de sens de la cel ce este stricat și pieritor. Păzește-mă de toți cei care urâți s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Binecuvintează-mă și mă ferește de cel care nu face bunătate și îmi aduce doar dureri în interiorul meu. Ajută-mă să nu mă tem de frică acolo unde frică nu e și frica nu o lăsa să se apropie de mine. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă înțelepciune și pricepere, să îmi drămuiesc bine tot darul și tot timpul meu pe acest pământ. Fii cu mine în clipele cele grele și mă ridică. Amin.

PsB. 139 – 12

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi umple inima de bucurie. Cei ce mă necăjesc se vor bucura dacă mă voi clătina. Dar eu spre ajutorul Tău am nădăjduit. Auzi-mă Dumnezeul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm eu întru moarte. Să nu-mi lași în cele rele inima și viața. Păzește-mă de gândurile cele negre și nu mă lăsa să fiu biruit și îngropat de ele. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi luminează sufletul și nu lăsa să fie în inima mea durere, ziua şi noaptea. Nu-Ți întoarce faţa Ta de la mine și nu mă părăsi. Ajută-mă! Amin.

PsB. 140 – 11

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de omul cel viclean şi nu mă lăsa să fiu părtaș la viața și la soarta sa. Ferește-mă pe mine și pe cei dragi și apropiați ai mei de toate cele ale lui. Pentru că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții și nemernicii mișună pretutindeni. Fii cu mine și mă păzește de soarta lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de cei care au zis: Cu limba noastră ne vom mări, buzele noastre la noi sunt, cine ne poate fi Stăpân? Ajută-mă și risipește toate vorbele cele viclene şi spulberă graiul lor cel plin de mândrie ca să nu mă tulbure. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă mântuiește că nu mai este cel ce Te cinstește și adevărul se împuținează între oameni tot mai mult. Minciuni grăiesc între ei, viclenie au în inimă şi rele grăiesc cu buzele lor. Apără-mă, Doamne și mă ridică peste ei. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă sting în lumea cea îngustă a lor. Fii cu mine și mă păzește. Amin.

 

PsB. 141 – 10

Binecuvântat și drept ești Doamne, Dumnezeul meu. Tu iubești pacea și dreptatea şi faţa Ta spre cel bun și spre cel drept privește în veac. Tu îl cercetezi pe cel drept şi îl protejezi cu pace la umbra aripilor Tale. Tu îi cercetezi pe cei mincinoși și pe cei care iubesc nedreptățirile, și inimii Tale nu îi este plăcută viețuirea lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de cei ce îmi zic mie: Mută-te în munți, ca o pasăre singuratică. Că iată cei răi, cu viclenie s-au gătit să îmi ducă în întuneric sufletul meu și inima mea. Ei vor să surpe tot ceea ce Tu ai aşezat, și viața mea vor să o strivească acum prin multă răutate. Binecuvintează-mă, Doamne, și Te apleacă spre mine și mă protejează și nu mă lăsa în mâna lor. În Biserica cea Sfântă a Ta mi-am găsit odihna și liniștea sufletului meu. Amin.

Mărire…

PsB. 142 – 9

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ridică acum cu mâna Ta și mă scoate cu bine din tot necazul meu și nu mă lăsa să mă sting în el. Îți mulțumesc pentru că nu ai îngăduit să mă răpună și să mă strivească mândria celor răi. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de omul fățarnic și mincinos și nu îl lăsa să își deschidă gura sa în fața mea. Risipește-i fățărnicia lui și puterea minciunii sale o spulberă să nu mă tulbure sau să îi dau crezare. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă auzi și nu îngădui să fiu amăgit sau nedreptățit. În Tine eu mă încred și știu că Tu ești puterea mea. Înalță mâna Ta și oprește acum cu putere lucrarea celui fățarnic și mincinos și nu îl lăsa să mă atingă cu răutatea lui. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește și mă apără. Nu îl lăsa să creadă că eu sunt uitat și părăsit de Tine, nici că ai fi întors fața Ta de la soarta mea. În fățărnicia lui nu îl lăsa să smerească sufletul meu sau să-mi plece inima mea şi să mă chinuiască. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu îl lăsa să mă tulbure cu blesteme sau să mă afurisească sau să mă osândească. Oprește-l cu a Ta putere și nu lăsa să mă atingă cu răutatea lui. Că gura lui este plină de amărăciune şi blestem. Sub limba lui stă otravă, vicleșug, osteneală, durere și necaz. Nu îl lăsa să stea la pândă în ascuns, nu îl lăsa să mă lovească pe neașteptate, nu îl lăsa să se apropie de mine în nici un chip. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu îngădui ca cel fățarnic, mincinos și rău să mă apuce ca fiara ce sare în cale din ascunziș. Nu îl lăsa să mă tragă în cursa sa. Să nu stai departe de mine, Doamne, să nu mă treci cu vederea, ajută-mă! Nu îl lăsa pe cel mincinos să se laude cu poftele sale în fața slăbiciunilor mele, să nu cad cumva în ele. Ajută-mă și mă păzește. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu îl lăsa pe omul cel zidit din lut să se întărească în fărădelegile lui. Judecă pe tot omul după dreptatea Ta. Pune, legiuitor bun și drept peste el, ca să cunoască binele în trecerea sa aici pe acest pământ. Pune-i pe cei fățarnici și mincinoși în groapa pe care mi-au făcut-o mie și în cursa ce au ascuns-o sufletului meu. Cu minciuna lor să se prindă ei înșiși în faptele lor și să le guste amarul pe care au vrut să îl gust eu. Ajută-i să înțeleagă și fă-i să se îndrepte. Poruncește-le să asculte. Că nu vor să asculte de sfatul Tău. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi cercetează inima şi dă-mi putere să stau în adevăr și în demnitate în fața Ta. Fă să nu mă poată atinge în nici un chip nelegiuiții. Vrăjmașului să-i lipsească de tot armele şi toate cele rele ale sale, acuma să se risipească. Binecuvintează-mă, Doamne, și cu dreptate îl judecă pe tot omul și nu îl lăsa în fățărnicia și în minciunile lui. În Tine nădăjduiesc cei care cunosc Numele Tău, și Tu nu i-ai părăsit în veac pe cei care Te caută pe Tine. Binecuvintează-mă, Doamne, și Te apleacă spre mine și îmi vezi inima mea și nu lăsa să se nască în ea ceea ce poate degenera în răutate, în ură, în fățărnicie și în minciună. Înalță-mă ca să pot grăi toate laudele Tale! Binecuvintează-mă, Doamne, și mă veselește în adevărurile nepieritoare. Că eu Te caut, Doamne, și toate ale Tale aș dori să le cunosc și în ele să trăiesc. În Tine este veselia mea şi bucuria inimii mele. Nu mă lăsa să cad cumva în fățărnicii, în răutăți și în minciuni. Cinstesc Numele Tău, Preaînalte, și văd cum se topesc fără putere toți vrăjmașii mei, în fața Ta. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește în toate cele bune ale vieții. Tu ești Cel care faci lumină în inima mea. Judecata mea şi dreptatea mea să fie în lumina adevărului și în tot ceea ce e statornic și binecuvântat. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără și fii cu mine și mă întărește cu puterea Ta până în veac. Amin.

Mărire…