PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA XVII

 

C A T I S M A   XVII

Psm. 118 – Viața

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să rămân cu inima curată în această lume atât de tulburată. Fericit am fost de fiecare dată când legea Ta am împlinit. Fericit am fost când am ținut poruncile Tale și în bunul mers al vieții și în buna rânduială a firi am pășit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai despărțit și m-ai îndepărtat de cei ce nu erau în căile Tale, de cei ce săvârșeau înșelăciunea. Tu ai lăsat ca poruncile Tale să fie păzite foarte. Îndreptat-ai căile mele, ca eu să fiu mereu în buna rânduială a firii. Îți mulțumesc că m-ai întărit și ai sporit bucuriile inimii mele. Învățăturile și Cuvintele Tale le păzesc după a mea putere și după a mea pricepere. Știu că nu mă vei părăsi niciodată. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Oare nu prin păzirea cuvintelor Tale? Cu toată inima îți mulțumesc, Doamne. Tu m-ai zidi întru lumina feței Tale. În inima mea, eu am cuvintele Tale. Lumină sunt ele pentru gândurile și pentru dorințele mele. Cărarea vieții mi-o arată ca să nu greșesc înaintea Ta și înaintea celor vii. Binecuvântat eşti, Doamne, Tu m-ai învățat arta și măiestria vieții pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne. Cu buzele zic și grăiesc frumusețile puse de Tine în toate cărările vieții mele. În calea Adevărului m-ai bucurat. La glasul Tău și la învățăturile Tale cuget şi nu uit cuvintele cele de viață ziditoare. Bucurie mare dai celui ce împlinește buna voință a inimii Tale! Am trăit și am păzit așa cum am putut, tot ce ai scris în Legea Vieții. Deschide-mi ochii mei mereu ca să cunosc și eu minunile din lumea Ta. Îți mulțumesc că ai fost mereu cu mine și nu m-ai părăsit chiar dacă eu de multe ori m-am depărtat de Tine. Străin nu m-ai lăsat să ajung în rătăcirea mea pe acest pământ. M-ai luminat și mi-ai grăit inimii mele și nu ai lăsat să fie ascunse de mine cuvintele vieții cu legile firii și cu bunele rânduieli ale bună voirii Tale. Sufletul meu caută Înțelepciunea Ta. Îți mulțumesc că m-ai învrednicit să-i văd frumusețea ei. Certat-ai pe cel mândru, oprit-ai pe cel înșelător, surpat-ai pe cel rău. Alungat-ai de la mine toată ocara şi toată defăimarea. Sfaturile Tale m-au păzit. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost cu mine atunci când s-au adunat împotriva mea cei zidiți din lut și au crezut că sunt puternicii pământului. Adevărul Tău a fost cugetarea mea, și cuvintele Tale au fost sfatul meu. Dezlipitu-mi-ai de pământ sufletul și gândul meu. Dăruitu-mi-ai viață din Cuvântul Tău. Ție Ți-am spus viața mea şi m-ai auzit. Învăţatu-m-ai Tu legile firii și căile cele binecuvântate ale vieții mi le-ai descoperit. Ție îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să înțeleg calea cea bună a vieții mele și mi-ai păzit pașii mei mereu pe ea. Păzitu-mi-ai sufletul meu și nu l-ai lăsat să fie istovit de supărare și de neîmpăcare. Întăritu-m-ai cu al Tău Cuvânt. Depărtat-ai de la mine toată calea nedreptăţii şi cu legea Ta m-ai întărit. Că eu calea adevărului am ales şi cuvintele Tale nu le-am uitat. Lipitu-s-a inima mea de cuvintele ce au ieșit prin buzele Tale. Ele m-au zidit și m-au întărit și nu m-au lăsat să cad sau să mă întristez. Pe calea învățăturilor Tale am umblat și mi s-a umplut de viață inima. Legea firii mi-ai pus-o în mintea mea, ca să pot trăi în pace pe acest pământ. Plecatu-mi-ai inima spre cuvintele cele pline de înțelepciune și de bună chibzuire. Păzitu-m-ai de lăcomie. Întorsu-m-ai să nu vadă deșertăciune. În calea vieții mele m-ai îmbrăcat în fericire. Îți mulțumesc, Doamne, că ai pus în inima mea Cuvântul Tău, care este viață și împlinire. Îndepărtat-ai de mine ocara de care m-am temut și nu ai lăsat să fiu tulburat de făuritorii ei. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai dăruit viață și împlinire. Tu ai făcut să vină peste mine pacea inimii Tale și iubirea Ta, după Cuvântul Tău. Și am răspuns cuvânt bun celor ce m-au ocărât și am grăit cuvintele Tale și ei s-au risipit. Să nu se îndepărteze din gura mea cuvântul Adevărului. În puterea lui stă înțelepciunea mea. Am umblat cu înțelepciune, pe acest pământ că poruncile Tale am căutat. Grăit-am despre cuvintele Vieții în fața celor mari ai pământului şi nu m-am rușinat. Cei mândri au vrut să mă batjocorească dar în Legea firii s-au oprit fără de grai. Adusu-mi-am aminte de lucrurile Tale cele tainice şi m-am mângâiat. Îți mulțumesc că ai întărit inima și cugetul meu și nu m-ai lăsat să fiu cuprins de mâhnire din cauza celor răi, din cauza celor ce pângăresc Adevărul și Cuvântul Tău. Adusu-mi-am cu drag aminte de Numele Tău şi am păzit Legea Ta. Partea mea eşti Tu în pământul celor vii. Rugatu-m-am feţei Tale cu toată inima mea. Zidește-mă mereu după Cuvântul Tău. Cugetat-am la căile Tale şi mi-am întors picioarele mele spre căile Tale. Îți mulțumesc Ție, și mă plec în fața Ta. La miezul nopții eu m-am trezit ca să Te laud pe Tine Domnul meu și Dumnezeul meu. Că părtaș vreau să fiu cu toţi cei care Te cinstesc pe Tine şi păzesc poruncile Tale. De binecuvântarea Ta e plin pământul. Învăţatu-m-ai bunătatea şi înțelepciunea, că în cuvintele Tale am crezut. De multe ori am greșit și am fost umilit, dar prin Cuvântul Tău am fost izbăvit. Bun eşti, Doamne, Dumnezeul meu! În bunătatea Ta m-ai învățat Adevărul cel nepieritor. Îți mulțumesc Ție, Atotputernice, că nu ai lăsat să se înmulțească asupra mea nedreptatea celor mândri. Sădit-ai în inima mea buna rânduială guvernată de Legea firii. Cu înțelepciune m-ai călăuzit, ca să pot vedea adevărurile Vieții. Mai mult decât mii de comori de aur şi argint, așa este pentru mine cuvântul Înțelepciunii Tale. Cu drag îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai zidit din dragoste și m-ai făcut să port în firea mea chipul Tău. Pus-ai asemănarea Ta în toate cele ale mele. Cei ce Te cunosc, văd acestea şi se veselesc, că ei întru cuvintele Tale s-au înțelepțit. Drepte sunt cuvintele Tale şi în adevăr ele m-au zidit. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai întărit și m-ai mângâiat prin Cuvântul Tău. Adus-ai peste mine binecuvântările Tale şi viu printre cei vii ai rânduit să fiu, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Îți mulțumesc, Doamne, că i-ai smerit pe cei mândri și le-ai arătat că pe nedrept ei m-au urât. Opritu-i-ai și nu m-au nedreptățit. Întors-ai înspre mine pe cei ce Te cinstesc pe Tine şi împlinesc învățăturile Tale. Făcut-ai să fie inima mea curată în legea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai pus în loc de cinste și nu m-ai rușinat. Se topește sufletul meu după mântuirea Ta. În Cuvântul Tău am găsit viață și binecuvântare. Sfârşitu-s-au ochii mei după Cuvântul Tău. În El s-a mângâiat inima mea. În El s-a trezit sufletul meu. În El s-a bucurat și s-a însănătoșit trupul meu. În El m-am regăsit. Prin El mi-am găsit sensul vieții mele aici pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai grăit sufletului meu și nu m-ai lăsat să fiu rătăcitor prin non sensul acestei lumi. Câte pot fi zilele mele aici pe acest pământ? Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai înțelepțit și nu m-ai lăsat să mă pierd în fuga după vânt. Tot cuvântul Tău este plin de adevăr. Prin el mi-ai dat măsura vieții și bunul sens și bunul mers al ei. Îți mulțumesc, că ai fost mereu cu mine și nu m-ai lăsat să îmi cobor trupul meu până acuma în mormânt. După dragostea inimii Tale mi-ai dat mereu viață, şi eu am păzi așa cum am știut cuvintele Tale. În veac rămâne Cuvântul Tău în cer. Întemeiat-ai pământul şi el rămâne pe buna rânduială, pe care i-ai dat-o lui. După rânduiala Ta rămâne lumina, că toate sunt slujitoare Ţie. De n-ar fi fost Înțelepciunea Ta cu mine, eu aş fi pierit demult întru necazuri. Îți mulțumesc, Doamne, și în veac nu voi uita cuvintele Tale, că prin ele mi-ai dat viață. Doamne, al Tău sunt eu, binecuvântatu-m-ai cu pacea Ta. De multe ori m-au aşteptat cei răi ca să mă piardă, dar Tu ai stat în fața lor și ei s-au risipit. Cuvântul Tău l-am priceput atunci. La tot lucrul cel ce părea a fi desăvârşit aici pe acest pământ, Tu mi-ai arătat nestatornicia lui. Doar Cuvântul Tău este fără de sfârşit. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învrednicit să Îl ascult și El s-a lipit de al meu suflet și m-a făcut să fiu în pace. În pace m-a zidit și în a Sa pace El m-a fericit. Că iată l-am iubit așa cum am știut și toată ziua cugetarea mea spre El a fost mereu. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei Tu m-ai înţelepţit prin Cuvântul Tău, că în veac, în mine este. Mai mult decât învăţătorii mei eu am priceput, că în Adevărul Tău gândirea mea a fost. Mai mult decât bătrânii am înţeles, că la rânduielile Tale eu am căutat. De la toată calea cea rea, picioarele mi le-ai oprit, ca să păzesc mersul cel bun al vieții mele aici pe acest trecător pământ. Îți mulțumesc că ai făcut să fie vii cuvintele Tale. Prin ele m-ai înţelepţit, pentru aceasta m-am depărtat de calea nedreptăţii. Făclie picioarelor mele a fost legea Ta şi lumina cărărilor mele este Cuvântul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu umilit pentru al Tău Cuvânt. Dăruitu-mi-ai mereu viață și pace prin Cuvântul Tău. Cele bune ale gurii mele le-ai desăvârșit și tot gândul meu l-ai îndreptat spre bine. Îți mulțumesc, Doamne, că sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi inima mea în Tine s-a îmbărbătat. Pusu-mi-a cel rău cursă mie, dar eu de la cuvintele Tale nu m-am abătut. Moştenit-am cuvintele Tale în veac, că ele bucurie inimii mele sunt. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai păzit și pe călcătorii de lege eu nu i-am urmat, ci legea Ta am iubit. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, prin Cuvântul Tău m-am mântuit și din tot necazul am ieșit. Depărtat-ai de la mine pe cei ce viclenesc şi m-ai apărat de ei, Doamne, Dumnezeul meu. Îți mulțumesc, că m-ai păzit cu al Tău Cuvânt. Viață mi-ai dăruit şi m-ai întărit neîncetat. Ajutatu-m-ai şi m-ai mântuit şi eu m-am regăsit în învățăturile Tale pururea. Întristați sunt cei ce nu cunosc puterea vieții și sensul ei aici pe acest pământ. În neadevăr se stinge tot gândul și toată viața lor. Îți mulțumesc, Doamne, că ai pătruns cu dragostea Ta tot cugetul meu. Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai lăsat în mâna celor ce voiau să-mi facă strâmbătate. Primitu-m-ai în pacea Ta, ca să nu mă poată tulbura cei mândri. Ochii mei au căutat spre Cuvântul buzelor Tale. Fă cu mine după mila Ta, şi adevărurile Tale mă învaţă. Înţelepţeşte-mă, că al Tău sunt eu. Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, ca oamenii să nu strice Legea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învățat să iubesc cuvintele Tale mai mult decât aurul şi topazul. Minunate sunt toate cuvintele Tale. Cu drag le-a cercetat sufletul meu. În Cuvântul Tău este puterea vieții. El m-a bucurat și El m-a împlinit. Îți mulțumesc, Doamne!        Mărire…

Îți mulțumesc, Ție, Doamne, că ai căutat spre mine şi m-ai ajutat. După dragostea inimii Tale mi-ai dat mie putere să iubesc Numele Tău. Paşii mei i-ai păzit prin Cuvântul Tău. Cu mine ai fost și nu ai lăsat să mă stăpânească nici un fel de rău. Ție îți mulțumesc, Doamne, că m-ai scos cu bine din clevetirea oamenilor. Faţa Ta mi-ai arătat-o şi m-ai învățat ceea ce este bine și ceea ce este bun de urmat și de împlinit pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne, că ai pus izvor de lumină în ochii mei și rai viu ai pus în inima mea. Bun eşti Tu Doamne, şi pline de viață sunt toate cuvintele buzelor Tale. Poruncit-ai cu dreptate și dreptatea s-a făptuit. Cuvintele Tale mi-au arătat unde e Viața cea adevărată și unde locuiește Adevărul. Aprins am fost de dorința binecuvântării Tale. Vrăjmaşii mei au uitat cuvintele Tale. În neadevăr ca fumul cel purtat de vânt așa s-au risipit. Lămurit cu foc, este Cuvântul Tău şi eu l-am iubit pe El așa cum am știut mai bine. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu eu slăbit și umilit şi defăimat de cei ce nu trăiesc în Adevăr. Învățătura Ta a fost în inima mea și dreptatea Ta a fost înaintea mea. Dreptatea Ta este dreptate în veac şi Cuvântul Tău este Adevărul. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat necazurile şi nevoile să vină peste mine. Stat-au înaintea lor Puterile Tale. Din toate m-ai izbăvit cu dreapta Ta. Drepte sunt cuvintele Tale în veac. Înțelepțitu-m-ai și am rămas viu. Îți mulțumesc, Doamne, că ai binevoit să fiu viu prin Cuvânt și prin ascultare. În zori m-ai trezit cu bucurie, și toată ziua am umblat în binecuvântarea Ta. Deschisu-mi-ai ochii mei dis-de-dimineață, ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu, l-ai auzit, Doamne! După bunătatea Ta și după dragostea inimii Tale mi-ai dat putere și viață. Depărtat-ai de la mine pe cei care mă prigoneau cu fărădelegile lor. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că mi-ai păzit inima mea. Aproape ai fost mereu de mine, şi toate cuvintele Tale m-au întărit în Adevăr. Din cuvintele gurii Tale, eu am cunoscut că din veac le-ai așezat pe toate în buna lor rânduială. Ție îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ridicat de nenumărate ori și m-ai pus iar în buna rânduială a vieții. Făcutu-m-ai să fiu viu prin Cuvântul Tău. Departe este mântuirea de omul răutăcios și de omul viclean. Ei de sfatul cel bun al cuvintelor Tale niciodată nu au ascultat. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat putere și viață bună aici pe acest pământ. După dragostea inimii Tale mi-ai dat mult bine și nu m-ai pedepsit după cum de multe ori aș fi meritat. Îți mulțumesc, Doamne, că ai oprit pe cei mulţi și nu i-ai lăsat să mă prigonească. Opritu-i-ai și nu i-ai lăsat să mă necăjească. Opritu-i-ai oricât au fost de mulți. Văzut-am pe omul înșelător şi m-am tulburat în sinea mea, dar Tu m-ai liniștit. El nu a păzit cuvintele Tale și în propria lui înșelăciune s-a stins și cu totul a pierit. Cuvintele Tale am iubit, și puterea lucrării lor din multe necazuri m-a scos cu bine și m-a mântuit. Ție îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai grăit mereu în pace și în Adevăr. Veșnice sunt toate cele ale Tale. Căpeteniile cele muritoare se sting și pier și cu ele piere toată măreția lor. Cuvântul Tău e veșnic și veșnică este lucrarea Lui. Bucuratu-m-am de adevărul cel ce s-a descoperit prin cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare așa s-a bucurat inima mea. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai învățat să mă feresc de orice nedreptate. De multe ori pe zi Te-am căutat și Tu ai fost mereu cu mine și în toate cele bune Tu m-ai întărit și Tu cu pace m-ai păzit. Pace multă au cei ce iubesc Cuvântul Tău și nu se smintesc în El. Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi ea a venit la timpul bine potrivit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai învățat inima mea să fie bună și ascultătoare. Tu ai învățat sufletul meu să asculte și să păzească tot sfatul cuvintelor gurii Tale. Păzit-am cuvintele Tale şi am urmat învățătura Ta și mulțumirea s-a odihnit în toate cele din lăuntrul meu. Căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Prin al Tău Cuvânt, m-ai făcut viu și înțelept pe acest pământ. Așezat-ai cuvinte pline de pace pe buzele mele. Răspândit-a inima mea frumusețea bunei viețuiri și armonia bunei înțelegeri. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că ai fost mereu cu mine și nu m-ai lăsat să rătăcesc aici pe acest pământ ca oaia cea pierdută. Mâna Ta m-a ajutat mereu. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.          Mărire…