Psaltirea Binecuvantarii

Catisma XX – I

 

PsB. 143 – 8

  Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în cer și în tot pământul. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Cine sunt eu ca Tu să îți amintești de mine? Ce este sufletul meu ca Tu să îl cercetezi pe el? Micşoratu-m-ai cu puțin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste m-ai încununat. Pusu-m-ai cu binecuvântare peste lucrurile zidite de mâinile Tale, toate mi le-ai supus. Animalele ne-grăitoare toate, până și animalele câmpului, păsările cerului şi peștii mării, și cele din adâncuri. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă bucură cu măreția Ta cea mai presus de ceruri. Din gura celor smeriți şi a celor ce par a fi neînsemnați Tu știi să săvârșești laudă înaintea tuturor. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi dă înțelepciune să știu să prețuiesc tot darul cel primit din mâinile Tale. Doamne, Dumnezeul meu, cât de minunat e Numele Tău în cer și în tot pământul. Binecuvintează-mă. Amin.

 

PsB. 144 – 7

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de cel ce îmi sapă groapă şi o adâncește. Păzește-mă să nu cad în groapa pe care mi-a făcut-o. Apără-mă de nedreptatea lui și silnicia lui peste mine să nu o lași să se coboare. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi întoarce inima și sufletul spre Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, și sabia Ta să mă apere și arcul Tău să îi oprească pe toți dușmanii mei cei văzuți și nevăzuți, cei din afară și cei dinlăuntrul meu, cei numiți și cei nenumiți, cei reali și cei imaginari, cei făcuți de mine sau cei primiți sau cei trimiși sau cei plătiți sau cei ce din întâmplare m-au întâlnit sau cei moșteniți în orice chip, de oriunde și din orice timp și univers, cunoscuți sau necunoscuți de mine, să fie toți opriți și să fie îndepărtați acum în pace și fără tulburare sau tribut, să fie luați toți de Puterile Tale, și să fie duși pentru totdeauna în lumea, în timpul și în universul lor, să fie duși fără cale de întoarcere înspre mine și înspre toți cei dragi și apropiați ai mei. Binecuvintează-mă, Doamne, și oprește cu puterea Ta, toate uneltele morții, să nu mă atingă nici să mă chinuie în vreun chip. Ajutorul meu este de la Tine, Dumnezeul meu. Tu ești Cel ce mântuiești pe cei drepţi la inimă. Tu judeci drept cu inima Ta, și cu bunătatea Ta, şi nu Te mânii ca omul fără de cugetare, în fiecare zi. Binecuvintează-mă, Doamne, și fă să se risipească acuma răutatea celor mincinoși. Întăreşte-mi inima în mine și sufletul mi-l luminează și mă ajută să fiu drept înaintea Ta și înaintea tuturor semenilor mei. Cercetează-mi inima şi rărunchii, Dumnezeul meu cel bun și nu lăsa să se nască vreo răutate înlăuntrul ființei mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă cercetează cu dragostea inimii Tale și apără dreptatea mea, şi nevinovăția mea Tu o desăvârșește. Vino cu tăria Ta, înalță-Te până la hotarele celor ce sunt prădători ai mei și îi oprește. Binecuvintează-mă, Doamne, și cu puterea cuvântului Tău le poruncește şi adunarea celor răi Tu o risipește şi peste ei din înălțime, Părinte, cu braț tare stăpânește și nu îi lăsa să se mai apropie de mine vreodată. Ajută-mă Doamne, să nu îmi prindă vrăjmaşii sufletul meu nici să-l piardă, nici să calce la pământ viaţa mea, nici tăria mea în ţărână să o așeze, chiar dacă ar fi întăriți de cuvintele rostite cu știință sau cu neștiință de gura mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să mă osândească în vreun chip cuvintele cele grăite de mine în ceas de cădere sau înălțare sufletească. Nu lăsa vorbele mele să dea putere cumva dușmanilor mei asupra mea. Doamne, Dumnezeul meu, dacă eu am făcut vreun rău vreodată, de este nedreptate în mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, sau am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, eu Te rog să mă ierți acum, Atotputernice, și să nu lași ca aceste fapte greșite ale mele să mă prigonească sau să mă strivească. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate acum cu bine din mâna celor care mă prigonesc, şi mă apără acum cu Puterile Tale, ca nu cumva ei să răpească sufletul meu ca un leu fără să fie cine să mă scoată din urgia lor. Binecuvintează-mă, Doamne, că în Tine, Dumnezeul meu, în Tine este nădejdea mea. Ajută-mă și nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, iartă-mă. Amin.

Mărire…

PsB. 145 – 6

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă scoate din chinurile neîmpăcărilor și din întristări și nu mă lăsa să merg înspre cei ce pot pătrunde în tainițele emoțiilor mele. Păzește-mă să nu mă tulbur. În fața Ta fă să ajungă și să se limpezească dorințele și visele ce s-au născut din tulburările emoțiilor și din setea sentimentelor inimii mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și fă să ajungă înaintea Ta glasul cel stins al plângerilor mele. Doamne, auzi-mă. Ascultă-mi rugăciunea mea și îmi risipește şi îmi spulberă întristarea și nu o lăsa să mă răvășească. Întoarce-mă acum spre Tine și mă îndreaptă. Binecuvintează-mă, Doamne, și fă să se depărteze de mine toţi cei ce pot aduce suferințe și tulburări emoțiilor și trăirilor mele interioare. Scoate-mă din tulburarea și din supărarea care îmi macină emoțiile și sentimentele. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să mi se stingă ochiul în durere, nici să îmbătrânesc în amarul inimii. Dă-mi Doamne, iarăși, ajutorul Tău! Întărește-mă și mă trezește din visul cel amăgitor care îmi hrănește fără de milă durerile trăirilor. Învigorează sufletul meu cel ostenit. Mângâie-mi suspinul inimii. Nu mă lăsa să-mi spăl patul meu cu lacrimile durerii în toată noaptea, ci așternutul meu îl fă odihnitor și fără lacrimi chinuitoare. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi scoate din inimă întristarea care mă apasă. Că nu este în durere cel ce Te cinstește pe Tine. În iadul suferinței cine Te va lăuda? Vindecă-mă și nu mă lăsa să mă distrug. Întărește-mi oasele mele, şi sufletul meu îl scoate din tulburările cele amare ale morții. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă întărește. Fie-Ți milă de mine, și mă apără de cele ascunse ale inimii și nu mă lăsa. Când slab și neputincios eu stau înaintea Ta, ajută-mă, că singur eu nu mă pot apăra de cele ce am în inima mea. Iartă-mă și nu mă mustra. Binecuvintează-mă, Doamne. Amin.

PsB. 146 – 5

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să fiu drept în fața Ta și în fața semenilor mei. Încununează-mă cu împlinire și apără-mi viața și soarta cea bună pe care Tu mi-ai rânduit-o. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă accept așa cum am fost zidit de Tine. Înțelepțește-mă să mă bucur de armonia zidirii Tale și de darul vieții și de frumusețea sănătății când le am în mine în frumusețea lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să îmi cunosc locul și timpul cel bun al viețuirii mele. Ajută-mă să îmi cunosc măsura cea bună a vieții. Înțelepțește-mă să-mi accept propria mea ființă și propria personalitate cu toate cele ale lor. Nu mă lăsa să fiu biruit de iluziile ce se pot naște din folosirea nesănătoasă a trupului meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să nu trăiesc doar din amintiri. Dezleagă-mă de cele ce au fost și nu mă lăsa prizonier al himerelor lor. În viitor nu lăsa să mă arunc sau să fiu aruncat. Apără-mă de lumea iluziilor și de toate amăgirile lor. Arată-mi cu pace vremea firească a împlinirilor sau a neîmplinirilor pe care le trăiesc. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să fiu mereu în locul cel bun. Tu ai fost, și Tu ești Împăratul meu şi Dumnezeul meu! Amin.

PsB. 147 – 4

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără cu mână tare și mă păzește și mă odihnește în pace și în nădejde. Dacă mă voi coborî și mă voi mânia, trezește-mă să nu greșesc și de cele rele, gândite sau dorite sau grăite în inimă cândva, ajută-mă să mă căiesc. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește viu în așternutul meu. Ascultă glasul meu când Te invoc și apleacă-Te cu dragoste spre mine. Când Te chem, auzi-mă Dumnezeul dreptăţii mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să ies cu bine din toate suferințele ce îmi tulbură zilele vieții.

Mărire…

PsB. 148 – 3

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ferește de necazul care vrea să mă doboare, că Tu ai putere asupra celor care cu ură mă vrăjmășesc. Închide-le acum gura tuturor celor care rău mă necăjesc. Că a Ta este mântuirea şi peste poporul Tău, Tu trimiți din cer binecuvântarea Ta. Ajută-mă să nu mă tem de mii de popoare, că în Tine e apărarea. Binecuvintează-mă, Doamne, când pun pe pernă capul meu. Așază-mi sufletul în odihnă și trupul fă să doarmă liniștit. Trezește-mă în bucurie și binecuvintează-mi a mea viață în fiecare dimineață și în fiecare zi. Binecuvintează-mă. Amin.

PsB. 149 – 2

Fericiţi sunt toţi cei ce nădăjduiesc în Tine Doamne. Binecuvintează-mă și mă înțelepțește să pot învăța cele bune, ca nu cumva să rătăcesc și să mă aflu împotriva împlinirii mele. Învață-mă Tu, Doamne, și arată-mi ce este bine și ce e rău și ajută-mă să aleg și să urmez mereu doar binele, iar de rău ajută-mă să mă îndepărtez. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să știu și să înțeleg voința Ta și legea firii cu toate cele bune ale ei. Pune-mă domn și bun stăpân în casa trupului și în toate cele dinlăuntrul lui. Pe toate în pace, cu înțelepciune, să le pot cârmui și bine drămui, spre sănătatea și înspre împlinirea mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să mă nasc din nou din Tine, ca fiu al Tău, născut din apă și din Duh, în Adevăr, născut spre viață și spre nepierire. Desparte-mă de ale lumii mari deșertăciuni, să nu ajung să fiu precum cei ce cred că sunt oamenii cei puternici ai pământului. Doar Tu ești mai presus de toate iar timpul e slujitorul Tău și este împotriva lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește că eu sunt supus timpului și rânduielilor curgerii sale. În Tine se deschide Poarta vieții și a veșniciei mele. Binecuvintează-mă și mă fă să fiu viu în vecii vecilor. Amin.

PsB. 150 – 1

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi arată calea drepților și mă păzește pe ea, iar calea celor răi în pulbere să se risipească și să nu mă lași să fiu în praful pustiirii sale. Nu îi lăsa să se ridice pe cei mincinoși înaintea feței mele. Nu îi lăsa să-mi facă judecată sau dreptate după minciunile minții lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de clevetirea celor răi. Nu îi lăsa să stea în sfatul celor drepți fără să cadă. Precum praful pe care îl spulberă vântul așa fă să piară toată răutatea de pe faţa pământului. Așa să se risipească toți dușmanii mei. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să nu am parte de soarta și de destinul lor. Fericit este omul ce stă departe de cei mincinoși. Fericit este omul ce se ferește de faptele cele rele. Fericit este cel care nu are pe limba sa cuvintele de defăimare împotriva aproapelui său. Acesta în legea Ta trăiește și la legea Ta cugetă mereu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă fă să fiu bun ca și el. Doamne, el are spor precum pomul cel care crește lângă izvoarele apelor, ce rodul său îl dă la vremea sa şi frunza lui nu va cădea niciodată. În el lucrează harul Tău şi tot ce face bine, se înmulțește în mâna sa și în casa lui. Doamne, Dumnezeul meu, înțelepțește-mă și mă binecuvintează. Dă-mi sănătate și viață fericită și în putere până în clipa cea din urmă a vieții mele și nu mă părăsi în neputințe, în boli sau în alte slăbiciuni ale vieții pământești. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi așază lângă mine pe îngerii cei buni și binefăcători ai Tăi. Rânduiește-i să mă păzească în toată viața mea ca să nu mă împiedic sau să cad în tot ce poate fi durere, slăbiciune, boli și necaz apăsător. Îți mulțumesc și Te binecuvintez, după puterea și după priceperea inimii mele, acum, aici și în veacul veacului.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…