RUGACIUNILE PSALMILOR

Catisma XX – I

Rps. 143 – 8

   Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău în tot pământul! Când privesc eu cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: Cine sunt eu să-Ţi amintești de mine? Ce este sufletul meu să îl cercetezi pe el? Micşoratu-m-ai cu puțin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste m-ai încununat. Pusu-m-ai peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele mele. Animalele cele ne-grăitoare, toate, până și animalele câmpului, păsările cerului şi peştii mării, și cele din adâncuri. Măreția Ta e mai presus de ceruri. Din gura pruncilor şi a celor care sug Tu ai săvârșit laudă înaintea tuturor. Dă-mi, Doamne, înțelepciune să știu să prețuiesc tot darul cel primit, în Duh și în Adevăr. Doamne, Dumnezeul meu, cât de minunat este Numele Tău în tot pământul!

 

Rps. 144 – 7

Lauda inimii mele este pentru Tine, Doamne, şi cântecul sufletului meu este pentru Numele Tău cel sfânt și Binecuvântat din veac în veac. Fii cu mine, Doamne, Dumnezeul meu, și mă apără de omul care poftește răul și nedreptatea. Ferește-mă de cel ce zămislește silnicia. Îndepărtează-mă de omul în care se naște nelegiuirea. Apără-mă de cel care sapă groapă şi o adâncește. Ajută-mă să nu cad în groapa pe care mi-a făcut-o. Apără-mă, Doamne, de nedreptatea sa și silnicia lui peste creștetul meu să nu o lași să se coboare. Întoarce-mi al meu suflet, în acest ceas, spre Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, și sabia Ta să mă apere și arcul Tău să îi oprească pe toți dușmanii mei cei văzuți și nevăzuți, cei din afară și cei dinlăuntrul meu, cei numiți și cei nenumiți, cei reali și cei imaginari, cei făcuți de mine sau cei primiți sau cei trimiși sau cei plătiți sau cei ce din întâmplare m-au întâlnit sau cei moșteniți în orice chip, de oriunde și din orice timp și univers, cunoscuți sau necunoscuți de mine, să fie opriți și să fie îndepărtați acum în pace și fără tulburare sau tribut, să fie luați de Puterile Tale, și să fie duși pentru totdeauna în lumea, în timpul și în universul lor, să fie duși fără cale de întoarcere înspre mine și înspre toți cei dragi și apropiați ai mei. Oprește cu puterea Ta, toate uneltele morții, să nu mă atingă nici să mă chinuie în vreun chip. Ajutorul meu este de la Tine, Doamne, Dumnezeul meu! Tu ești Cel ce mântuieşti pe cei drepţi la inimă. Tu judeci drept cu inima Ta, și cu bunătatea Ta, şi nu Te mânii ca omul în fiecare zi. Risipește acuma răutatea celor mincinoși şi întăreşte-mi inima și sufletul și mă ajută să fiu drept înaintea Ta și înaintea tuturor semenilor mei. Cercetează-mi inima şi rărunchii, Dumnezeul meu cel bun și nu lăsa să se nască vreo răutate înlăuntrul meu. Judecă-mă Doamne, după dragostea inimii Tale și apără dreptatea mea, şi nevinovăția mea Tu o desăvârșește. Vino Doamne, cu tăria Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei și îi oprește. Apără-mă, Doamne, Dumnezeul meu, și cu tăria cuvântului Tău le poruncește, şi adunarea celor răi o risipește şi peste ei din înălţime, Părinte, cu braț tare stăpânește și nu îi lăsa să se mai apropie de mine vreodată. Ajută-mă Doamne, să nu îmi prindă vrăjmaşii sufletul meu nici să-l piardă, nici să calce la pământ viaţa mea, nici tăria mea în ţărână să o aşeze, chiar dacă ar fi întăriți de cuvintele mele, rostite cu știință sau cu neștiință de gura mea. Cuvintele cele grăite de mine în orice chip, Te rog, Doamne, nu le lăsa să mă osândească, nici să dea putere cumva dușmanilor mei asupra mea. Doamne, Dumnezeul meu, dacă eu am făcut vreun rău vreodată, de este nedreptate în mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, sau am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, eu Te rog să mă ierți acum, Atotputernice, și să nu lași ca aceste fapte greșite ale mele să mă prigonească. Scoate-mă acum cu bine din mâna celor care mă prigonesc, şi mă apără acum cu Puterile Tale cele cerești, ca nu cumva ei să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă scoată din urgia lor, nici cine să mă mântuiască. În Tine, Doamne, Dumnezeul meu, în Tine e nădejdea mea. Ajută-mă și nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit, iartă-mă și fii cu mine în veac. Amin.

Mărire…

Rps. 145 – 6

Scoate-mă din chinul neîmpăcărilor mele și din întristarea mea și fii cu mine, Doamne, Dumnezeul meu. Fă să ajungă înaintea Ta glasul cel stins al plângerilor mele! Doamne, auzi-mă! Ascultă rugăciunea mea și îmi risipește şi îmi spulberă întristarea mea! Întoarce-mă acum spre Tine și mă îndreaptă! Depărtează, Doamne, de la mine pe toţi cei care lucrează fărădelegea. Scoate-mă acuma din tulburarea și din supărare mea. Nu lăsa să se stingă ochiul meu în durere, nici să îmbătrânesc între vrăjmaşii mei. Dă-mi Doamne, iarăși, ajutorul Tău! Întărește-mă și îmi învigorează sufletul meu cel ostenit. Mângâie-mi suspinul inimii mele. Nu mă lăsa să îmi spăl patul meu cu lacrimile mele în toată noaptea, ci așternutul meu îl fă odihnitor și fără lacrimi de durere. Scoate-mi Doamne, sufletul meu din întristarea care îl apasă. Că nu este în durere cel ce Te cinstește pe Tine. În iadul suferinței cine Te va lăuda? Vindecă-mă Doamne, cu puterea Ta! Întărește-mi oasele mele, şi sufletul meu îl scoate din tulburările și din umbrele cele reci ale morții. Fie-Ți milă de mine, că slab și neputincios stau înaintea Ta. Iartă-mă și nu mă mustra pe mine după iuțimea mâniei mele. Ajută-mă, Doamne. Amin.

Rps. 146 – 5

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să fiu drept înaintea Ta și în fața semenilor mei. Încununează-mă cu împlinirea binelui și apără-mi cu tărie viața și soarta mea. Fă să se veselească toţi cei care nădăjduiesc în Tine. În veac să se bucure şi să le fii lor sălaș, şi se vor lăuda cu Tine, toţi cei care iubesc Numele Tău. Fii cu mine și mă povăţuieşte acum cu dragoste întru dreptatea Ta, și apără-mă de toți dușmanii mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor pic de adevăr. Inima lor este deșartă, groapă deschisă este gura și grumazul lor. Cu limbile lor ei veșnic viclenesc. Oprește-i, Doamne, și fă să se risipească răutatea lor. Alungă-i de pe drumul meu, și nu îi lăsa să mă amărască. Spulberă-le uneltirea lor și nu-i lăsa să mă atingă în vreun chip. Cu mulţimea milei Tale, ajută-mă să intru în casa Ta. Închina-mă-voi în sfânt lăcașul Tău cu cinstirea cuvenită Ție și Numelui Tău. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma Ta. Urâți sunt în fața Ta cei care fac rău semenilor lor. Pierduți sunt cei care grăiesc minciuna și ucid cu viclenia lor. Tu eşti Dumnezeul meu și nu voiești fărădelegea, nici nu va putea locui lângă Tine cel care vicleneşte. Către Tine, Doamne, înalț ruga mea. Dimineaţa eu înalț către Tine glasul meu, dimineaţa stau înainte Ta şi Te chem în apărarea mea. Apleacă-Te spre rugăciunea mea și ia aminte la glasul invocării mele. Tu ai fost, și Tu ești Împăratul meu şi Dumnezeul meu! Ascultă-mă, Doamne! Amin.

 

Rps. 147 – 4

Apără-mă, Doamne, cu mână tare și cu braț puternic păzește-mi viața mea. În Tine, Doamne, cu pace, eu mă voi culca şi voi adormi și în nădejde mă voi odihni. Dă-mi veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru belșugul pământesc ce s-a înmulţit. Mulţi grăiesc: Cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale! Dacă mă voi coborî și mă voi mânia, păzește-mă să nu greșesc! De cele rele, gândite, dorite sau grăite în inima mea, ajută-mă să mă căiesc, în așternutul meu! Drumul dreptăţii să fie drumul meu și nădejdea mea să fie în Numele Tău. Ascultă glasul meu când Te invoc și apleacă-Te cu dragoste spre mine. Când Te chem, auzi-mă Dumnezeul dreptăţii mele. Întru necaz ajută-mă! Fie-Ți milă de mine şi acum. Ascultă-mi rugăciunea mea! Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, minunat fă să mă nasc din nou din Tine, Doamne!

Mărire…

Rps. 148 – 3

Ajută-mă Doamne, Dumnezeul meu, scoate-mă din necazul care acum mă împresoară, că Tu ai putere asupra celor care cu ură mă vrăjmășesc. Închide-le acum gura tuturor celor care rău mă necăjesc. Că a Ta este mântuirea şi peste poporul Tău, Tu așezi binecuvântarea Ta. Ajută-mă să nu mă tem de mii de popoare, că în Tine eu am apărarea mea. Când pun pe pernă capul meu, așază-mi al meu suflet în odihnă și trupul meu să doarmă liniștit. Trezește-mă în pace și în bucurie, știind că Tu, Doamne, mă vei sprijini. Cu glasul meu către Tine am strigat şi Tu m-ai auzit din muntele cel sfânt al Tău. Doamne, sprijinitorul meu eşti, puterea mea şi tăria mea. Înalţă capul meu și mă apără cu brațul Tău, să nu se ridice cu putere cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea și mulţi îmi zic sufletului meu: Nu mai e mântuire în Dumnezeu! Dar inima mea doar în Tine bate și pășește pe cărarea vieții și sufletul meu pe Tine Te dorește, Domnul meu și Dumnezeul meu!

 

Rps. 149 – 2

Fericiţi sunt toţi cei care nădăjduiesc în Domnul. Înțelepțește-mă să pot lua învăţătură, ca nu cumva să rătăcesc și să mă aflu împotriva Ta Doamne, nici să mă sting departe de calea cea binecuvântată a vieții mele. Ajută-mă să îți slujesc în dragoste curată și în bucurie, oriunde eu aș fi. Învață-mă Tu, Doamne, și arată-mi ce e bine, chiar dacă eu aș fi pus vreodată să judec tot pământul! Ajută-mă să știu și să înțeleg voința Ta și legea firii, și binele să-l împlinesc în inima și în viața mea. Pune-mă, domn și bun stăpân în casa trupului și în toate cele dinlăuntrul meu. Pe toate în pace, cu înțelepciune, să le pot cârmui și bine drămui, spre sănătatea și împlinirea mea. Apleacă-Te spre mine și fă-mă să mă nasc din nou din Tine, ca fiu al Tău, născut din apă și din Duh, în Adevăr, spre nepierire. Desparte-mă de ale lumii mari deșertăciuni, să nu ajung să fiu precum cei care cred că sunt puternicii pământului. Doar Tu ești mai presus de toate și timpul este slujitorul Tău. Eu sunt supus puterii sale și doar prin Tine se deschide a vieții și a veșniciei Poartă. Doamne, trimite-mi, Cuvântul Tău și viu voi fi în veac prin El. Amin.

 

Rps. 150 – 1

Doamne, Tu cunoști calea drepţilor și o păzești pe ea, iar calea celor răi în pulbere o lași să se pustiască. De aceea nu se pot ridica cei mincinoși înaintea feței Tale la judecată, și nici cei răi nu pot să stea în sfatul celor drepți fără să cadă. Precum praful pe care îl spulberă vântul de pe faţa pământului așa sunt oamenii cei răi și toată viața lor. Ajută-mă să nu am parte de soarta și de destinul lor. Că fericit este omul, care stă departe de adunarea celor mincinoși. Fericit este omul care de faptele cele rele se ferește. Fericit este cel care nu are pe limba sa cuvinte de defăimare împo-triva aproapelui său. Acesta în legea Ta trăiește, şi el, la legile vieții Tale, cugetă mereu. Doamne, el are spor precum pomul cel care crește lângă izvoarele apelor, care rodul său îl dă la vremea sa şi frunza lui nu va cădea niciodată. În el lucrează al Tău har şi tot ceea ce face bine, se înmulțește în mâna sa și în casa lui. Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă și mă binecuvintează cu pace și cu multă bucurie pe acest pământ. Dă-mi sănătate și viață fericită până la adânci bătrânețe. Așază lângă mine pe ai Tăi îngeri buni și binefăcători să mă păzească în toată viața mea ca să nu mă împiedic nici să cad în nici un chip și niciodată. Îți mulțumesc și Te cinstesc, după puterea și după priceperea inimii mele, acum și în veacul veacului.

Amin. Amin. Amin.

Mărire…