SANATATE

Dezlănțuirea fenomenelor și a stihiilor naturii

 

 

      Omul sfințește locul, la fel cum omul distruge și pustiește locul viețuirii sale precum Scriptura ne învață: Prefăcut-a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat şi pământul cel roditor în pământ sărat din pricina celor care locuiesc pe el. Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape; şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi au zidit cetate de locuit. Şi a semănat ţarine şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade. Şi i-a binecuvântat pe ei şi s-au înmulţit foarte şi toate cele ale lor nu le-a împuţinat. Ps. 106. Pentru sfințirea, apărarea și buna rânduială a naturii din tot locul viețuirii tale, în ziua de vineri ține post și începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, în care zici rugăciunea Tatăl nostru, de 40 ori, în timpul zilei astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, …

vezi la pagina 184

cu această invocare

Iartă-mă, Doamne, pe mine, pe toți cei pe care îi moștenesc și pe toți cei care au viețuit aici în acest loc. Fii cu mine și mă binecuvintează în toate cele ale mele și mă apără de tot necazul și de toată primejdia care stă în lucrarea stihiilor naturii și a locului acestuia în care viețuiesc.

Că a Ta este împărăţia …

 

Apoi încerci să îți cercetezi bine viața ta și cugetul tău, să nu gândești sau să faci rău, să împlinești cele bune, promise înaintea Domnului și a semenilor tăi, ții post în acea zi și zici spre seară rugăciunea care urmează:

 

 

Rugăciune pentru a fi păziți de dezlănțuirea fenomenelor și a stihiilor naturii

 

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor! de 12 ori

 

  Apleacă-Te spre mine acum, Domnul meu și Dumnezeul meu, și fi cu mine. Apără-mi cărarea pașilor mei și mă ferește de toată nenorocirea și de tot ceasul cel rău. Ferește-mă, Doamne, de blestemul pământului și de toată urgia lui. Iartă-mi relele gândite, dorite sau săvârșite de mine, de părinții mei și de toți cei pe care i-am moștenit sau au viețuit în acest loc. Ferește-mă de urgia greșelilor cele de neiertat săvârșite pe acest pământ.

Apără-mă, Doamne, de păcatul lui Cain și de urgia lui ca nu cumva pământul pe care îl calc să strige către Tine cerând răsplata și pedeapsa mea. Ferește-mă de îndărătnicia lui Core, a lui Datan şi a lui Abiron și de sfârșitul lor mă apără pe mine și toată casa mea, ca nu cumva pământul să-și deschidă gura sa și mă înghită în adânc, în ceas de greu blestem și răzbunare. Ferește-mă de urgia păcatelor care au chemat potopul apelor lui Noe, ferește-mă de urgia păcatelor care a chemat revărsarea apelor, ieșirea din matca lor și venirea lor cea plină de nenorocire.

Apără-mă, Doamne, de păcatele care au strigat către Tine din Sodoma și din Gomora: răutatea, mândria, îmbuibarea și trândăvia, nesprijinirea săracului şi a nevoiașului, care au chemat fulgerele cele mistuitoare și deschiderea porților adâncurilor și focul cel nestins ce zace întru ele. Ferește-mă de vremurile cele grele ce aduc moarte și nenorocire și de toate căderile ce cheamă puterea lor. Ferește-mă de dorințele cele nesățioase de pământ și de avuție să nu ajung și eu ca Ahab și Izabela să iau de la semenii mei ceea ce nu îmi este dat să fie al meu, nici să se închidă cumva cerurile spre neploare din cauza faptelor mele precum în timpul lui Ilie proorocul Tău. Apără-mă de puterea greșelilor mele care ar chema aceste grele clipe de nenorocire în care cerul și pământul se ridică împotriva greșelilor mele. Iartă-mă, Doamne, și mă păzește de tot răul și de toată nenorocirea că poate eu fără știință am săvârșit greșeli de neiertat sau prin alunecare eu am căzut sau semenii mei prin gând de rea urare și răutate în orice chip au chemat fulgerul și trăsnetul cu puterea lor asupra mea, urându-mi nenorocirea și moartea prin fulgerare, electrocutare și carbonizare a trupului cel zidit și binecuvântat de Tine.

Sau prin a lor durere au revărsat spre mine gând de răutate și au chemat și au urat deschiderea gurii pământului sub casa mea și sub ale mele picioare, înghițirea adâncului cu prăbușirea în abisuri, venirea apelor și a potopului, pustiirea locului sălășluirii mele prin puterea flăcărilor, sau prin arșiță grea și secetă nimicitoare, sau prin focul şi prin gerul cel fără de cumpăt, sau prin ne-contenirea ploilor și prin alunecarea pământului și a zidirilor peste mine și peste cei dragi ai mei, chemând ei în ceas rău asupra mea pustiul și liniștea mormântului, bântuirea stihiilor și tot ceea ce este fluieratul pustiirii lor, sau orice altă rea urare știută sau neștiută, numită sau nenumită de mine, ce aduce nenorocire asupra mea sau asupra celor dragi ai mei sau a semenilor mei.

Tu, Doamne, Atotputernice, Cel ce ai pus hotar de netrecut pentru tot ceea ce este viu, pune și acum hotar de apărare în jurul meu și în jurul locului viețuirii mele și mă apără de toată nenorocirea și de tot necazul. Binecuvintează-mă cu puterea apărării Tale. Plină de viață fă, Doamne, să fie casa mea. Pământul să îmi dea roadele lui la timpul său, și vremurile pașnice și pline de har să fie partea anilor vieții mele. Înțelepciunea să îmi încununeze mereu mintea și tot gândul meu.

Și astfel binecuvântat de Tine eu să trăiesc în bucurie toată viața mea ferit de tot necazul și de tot ceea ce este tulburare a stihiilor naturii, păzit de brațul Tău cel puternic și de puterile Tale cele cerești. Și astfel întărit să pot trăi purtându-mă pe picioarele mele până la adânci bătrânețe, cinstindu-Te pe Tine, Domnul Dumnezeul mântuirii și al apărării mele, Domnul cel bun și binecuvântat din veac în veac.

Îți mulțumesc! Amin. Amin. Amin.