PARACLIS

Drogurile

 

Drogurile, sau substanțele halucinogene, sunt folosite din cele mai vechi timpuri de oameni și de inițiați, magicieni, șamani, etc., pentru a-și induce lor sau altor oameni, stări artificiale extatice. Acestea seamănă cu trăirile mistice, de extaz, extracorporeitate, viziuni, lumi paralele, trăiri greu de descris, complexe în ansamblul lor dar cu o caracteristică fundamentală comună, aceea de a încătușa, de a robi, și a ucide lent sau rapid pe cel prins în puterea hipnotică a trăirilor lor. Dependența ne pătrunde tacit, în mod foarte subtil. Ea deschide mereu alte trăiri care par a fi bine ținute sub control dar care odată pătrunse în simțuri și în sânge rămân active, chiar dacă în formă letargică ascunsă. Acestea se pot deștepta oricând, până la mormânt. Omenirea nu a găsit încă un răspuns real în fața acestei nimicitoare dependențe. Tentaculele ei sunt precum cele ale unei caracatițe nevăzute care tot ceea ce atinge, anesteziază și hipnotizează, inducând victima în somnul greu al minții sale.

Dacă știi că ești atins sau urmărit de această vicleană putere

cere iertare pentru tot pasul tău greșit făcut împreună cu semenii care te-au călăuzit pe aceste cărări, și caută să le ferești cărările și compania lor. Cere iertare cu tot cugetul tău la Bunul și Atotputernicul Dumnezeu pentru tot răul săvârșit de tine și de ei sub imboldul și sub stăpânirea ei. Ferește-te de orice fel de drog, apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, din ziua din săptămână din care ești născut și zici zilnic de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

Apără-mă, Doamne, de lumea drogurilor și de amăgirea ei. Depărtează-o de la mine, cum ai depărtat cerul de pământ și răsăritul de apus..        Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

de trei ori pe zi

Rugăciune de ajutor pentru ieșirea din patima drogurilor

Spre Tine, Doamne, Părinte bun, Atotputernic Domn și Dumnezeul meu, spre Tine, Doamne, cel ce m-ai zidit, ridic după a mea putere, glasul meu, și Te invoc în ajutor. Apleacă-Te spre al meu chin! Apleacă-Te spre a mea cădere mare! Apleacă-Te spre a mea chemare și atinge-mi mintea, și atinge-mi simțul și ființa, și scoate-mă din lumile ce mă doboară. Fă, Doamne, acuma să iasă de la mine, tot duhul necurat, tot duhul cel întunecat al patimii drogării, al căderii și al trăirii sub robia drogurilor și al consumului de orice fel de substanțe halucinogene. Poruncește-i, Doamne, Atotputernice, să audă, să priceapă și să asculte glasul Tău, și sub a Ta putere mare, să iasă acuma de la mine, în pace, fără tulburare și fără cale de întoarcere înapoi, să plece dusă de arhanghelii Tăi cei puternici și de a Ta mână tare, să plece dusă, în lumea, în timpul și în universul lor și acolo să rămână pe vecie. Amin. Amin. Amin. Spulberă-i lucrarea, șterge-i amintirea, dorul și ademenirea din inima mea, din mintea mea, din simțul meu, din trupul meu, din dorirea mea și din toate cele dinlăuntru ale mele. Ferește cărările mele de cărările celor care trăiesc în lumea drogurilor, în universul lor și în puterea hipnotică a stăpânirii lor. Fii cu mine și mă înnoiește cu duh drept și cu duh stăpânitor întărește cele dinlăuntru ale mele. Oprește și nu lăsa să se poată îndrepta sau apropia de mine cărările celor care m-ar putea ademeni, amăgi, îndruma sau călăuzi înspre orice fel și formă de drogare. Ajută-mă să ies cu bine, acum și pentru totdeauna din toate prieteniile și companiile cele rele care m-au apropiat sau m-au dus sau m-ar putea duce iar înspre aceste patimi grele și nimicitoare. Sfințește-mă de șapte ori și curăță-mă de orice semn și de orice amintire a lor. Păzește-mă și mă întărește. Încununează-mă cu sens și înțelepciune. Dă-mi har și bună pricepere și ales discernământ, să pot vedea și să mă pot feri de orice cursă rea, oricât de bine ar fi ascunsă. Apără-mă cu a Ta iubire părintească în toate zilele viețuirii mele pe acest pământ și în întreaga veșnicie. Îți mulțumesc și Te invoc, Părinte bun, ajută-mă și nu mă părăsi! Că Tu ești Dumnezeul meu.

Amin. Amin. Amin.

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat, care este atins sau urmărit de patima drogurilor

cere iertare pentru tot pasul său greșit făcut împreună cu semenii care i-au fost călăuză pe aceste cărări, și dacă este cu putință caută să îl/o îndrumi să le ferească drumurile și compania lor. Cere iertare cu tot cugetul tău la Bunul Dumnezeu pentru tot răul săvârșit de el/ea și de ei sub stăpânirea drogurilor. Apoi începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, din ziua din săptămână din care e născut/ă și zici zilnic de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

Apără-l/o, Doamne, pe (N) de lumea drogu-rilor și de amăgirea ei. Depărtează-o de la el/ea, cum ai depărtat cerul de pământ și răsăritul de apus. Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și

de trei ori pe zi

Rugăciune de ajutor pentru ieșirea din patima drogurilor

Spre Tine, Doamne, Părinte bun, Atotputernic Domn și Dumnezeul meu, spre Tine, Doamne, cel ce m-ai zidit, ridic după a mea putere, glasul meu, și Te invoc în ajutorul meu și a lui (N). Apleacă-Te spre al său chin! Apleacă-Te spre a sa cădere mare! Apleacă-Te spre a mea chemare și atinge-i mintea, și atinge-i simțul și trăirea, și scoate-l/o din a drogurilor lume și nu-l/o lăsa în greaua lor robie, oprește-le puterea ca nicidecum să nu-l/o doboare. Trimite înspre (N), trimite glas cu a Ta poruncă mare, și poruncește, acuma să iasă de la el/ea, tot duhul necurat, tot duhul cel întunecat al patimii drogării, al căderii și al trăirii sub robia drogurilor și al consumului de orice fel de substanțe halucinogene. Poruncește-i, Doamne, Atotputernice, să audă, să priceapă și să asculte glasul Tău, și sub a Ta putere să iasă acuma de la (N), în pace, fără tulburare și fără cale de întoarcere. Să plece duși de oștile cerești, de oștile biruitoare și de a Ta mână tare, să plece duși, în lumea, în timpul și în universul lor și acolo să rămână pe vecie. Amin. Amin. Amin. Spulberă-le lucrarea, șterge-le amintirea, dorul și ademenirea din inima lui (N), din mintea sa, din simțul său, din trupul său, din dorirea sa și din toate cele dinlăuntru ale sale. Ferește cărările sale de cărările celor care trăiesc în lumea drogurilor, în universul lor și în puterea hipnotică a stăpânirii lor. Fii cu (N) și îl/o înnoiește cu duh drept și cu un duh stăpânitor întărește toate cele dinlăuntru ale sale. Oprește și nu lăsa să se poată îndrepta sau apropia de (N) cărările celor care ar putea ademeni, amăgi, îndruma sau călăuzi viața sa înspre orice fel și formă de drogare. Ajută-l/o să iasă cu bine, acum și pentru totdeauna din toate prieteniile și companiile cele rele care au apropiat sau au dus sau ar putea duce iar pe (N) înspre aceste patimi grele și nimicitoare. Sfințește-l/o de șapte ori și curăță-l/o de orice semn și de orice amintire a lor. Păzește-l/o departe de lumea lor și îl/o întărește în fața cursei lor. Încununează-l/o cu bun sens și cu înțelepciune. Dă-i har și bună pricepere și ales discernământ, să poată vedea și să se poată feri de orice cursă rea, oricât de bine ar fi ascunsă înaintea sa. Apără-l/o cu a Ta iubire părintească în toate zilele viețuirii sale. Atinge-i simțul cel strivit și îl vindecă cu a Ta lucrare. Atinge-i mintea și gândirea sa cea anesteziată și fă să nu mai fie în ele urmă de rău și tulburare. Atinge-i trupul cel sleit și secătuit de vlaga vieții sale și îl însănătoșește și îl întărește să nu se prăbușească în boli fără de leac și în suferințe amare. Rezidește ceea ce a nimicit și redă-i ceea ce a pierdut în drumul robiei sale și în greaua chinuire a timpului pierdut și a drogării sale. Îți mulțumesc și Te invoc, Părinte bun, ajută-l/o pe (N) și nu îl/o părăsi! Că Tu ești Dumnezeul său. Sfințește-l/o, și îl înalță iar în locul binecuvântării și al demnității sale. Ajută-l/o să se poată ierta și să fie iertat/ă de semenii săi.

Amin. Amin. Amin.