SANATATE II

Duhuri tulburătoare

 

Trupul omului este templul cel nezidit de mână omenească, e templul Duhului Sfânt și e templul sufletului său. Adeseori noi ne identificăm doar cu trupul nostru uitând sau nesocotind celelalte dimensiuni ale ființei. Trupul este o structură magnifică, frumos și armonios zidită din atomi vii. El este zidit de mâna lui Dumnezeu în sânul mamei noastre iar noi suntem chemați pe nume înainte ca noi să fim. Din suflul lui Dumnezeu care pronunță numele nostru se naște sufletul, iar acest moment este cel în care spermatozoidul patern fecundează ovulul în sânul mamei. Din acea clipă El, Domnul Dumnezeul vieții, este împreună cu sufletul nostru în pântecele mamei și acolo îl învață arta de a zidi trupul care i-a fost dat ca dar dumnezeiesc.

Acest lucru va trebui să îl facă sufletul până la ieșirea sa din trup. Din acel moment, trupul fără suflet, devine un cadavru sau o masă de atomi și celule care se desfac în pulberea pământului. Sufletul va avea ca ajutoare ale sale alte duhuri cum spune psalmul 50: „Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele, cu duh stăpânitor mă întărește și Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine.” Trupul este Templul cel nezidit de mână de om, Templul Duhului Sfânt și casa cea vremelnică a sufletului, cum spune Pavel: „Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu este și locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va strica pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi”.

În trupul cel zidit de Dumnezeu, aceste duhuri care lucrează împreună cu sufletul, ar trebui să fie ființele cele care îl îngrijesc, îl zidesc, îl fac să fie sănătos, înfloritor și în putere. Dar din păcate în trupul nostru pătrund și alte ființe și duhuri necurate care strică și distrug ceea ce Dumnezeu și sufletul, bine au zidit. Acestea pot ucide și sufletul: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeți-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena”. Mt. 10. 28. Gheena era locul de lângă Ierusalim unde se arunca gunoiul pentru a se descompune și pentru a putrezi. Când un duh necurat intră în trupul nostru el face aceste lucruri, adică, aruncă tot ceea ce poate spre pieire și spre putrezire prin răni, boli, accidente, tumori: „Şi văzându-L pe Iisus, duhul l-a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l prindă. Dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi”. Mc. 9. 20-22.

După ce duhul necurat este scos din trup el se poate reîntoarce dacă nu îi sunt închise căile sale: „Şi când duhul necurat a ieşit din om, el umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieşit, şi venind, o află golită, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el şi, intrând, sălășluiesc aici şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi”. Mt. 12. 43-45. Calea lor de intrare sau de întoarcere în trupul omului sau pe el sau lângă el, o deschid relele gândite, dorite sau făptuite de noi: „După aceasta Iisus l-a aflat pe cel vindecat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut om sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ţi fie ceva mai rău”. In. 5. 14. Noi auzim cuvântul păcat, dar sensul lui îl ignorăm adesea. Păcatul este un rău real, obiectiv, care ne ucide și care deschide poarta la puterile cele slujitoare morții pentru a intra și a face lucrarea lor în noi: „Acul morţii este păcatul”. 1 Cor. 15. 56. „printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el”. Rm 5. 12. 21. Iar „păcatul a împărățit prin moarte”. Rm. 5. 21. 12. „Să nu domnească păcatul în trupul vostru cel muritor, că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.”, Rm. 6. 12, 23.

În zilele noastre se confundă dezordinea cu păcatul și atunci totul devine păcat, iar totul este echivalent în percepția comună cu nimic și ca urmare putem vedea cele ce se petrec sub ochii noștri zi de zi. Duhurile necurate sunt precum virușii și paraziții care intră în trup sau suflet pe căi ascunse încercând să nu fie depistați de sistemul imunitar până când acesta nu mai poate face nimic pentru a-i neutraliza. Atunci este nevoie de intervenția medicilor specialiști, cu har și bună pricepere pentru a desprinde și pentru a scoate răul din noi. Răul este contagios și agresiv, el nu cruță pe nimeni, nici pe cel bolnav și nici pe medic dacă reușește să îl infecteze. La fel cum orice virus și orice microb sau parazit are antidotul său, la fel orice duh necurat are antidotul său: „acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post”. Mt. 17. 21., acesta e un soi de duhuri, iar altele ies prin suflare, prin atingere, prin poruncă, prin intervenția puterilor cerești, prin tămâiere cu diverse miresme sau prin alte rânduieli: „Şi simțind demonul mirosul acesta, el a fugit în părțile de sus ale Egiptului, şi acolo îngerul l-a legat!”. Tobit 8. 3. Este foarte important ca orice putere a răului să fie neutralizată. Nu este de ajuns să fie scoasă doar și aruncată în drum, în curte sau în alte locuri. Acolo el așteaptă alte victime. Orice rău trebuie dus în lumea, în timpul și în universul din care el să nu mai aibă posibilitate de a se întoarce, de a contamina sau de a distruge pe cineva. Astfel avem germeni pentru care este de ajuns igiena: Apă și săpun pentru a ne spăla și ei sunt îndepărtați și distruși. Dar sunt alții care numai prin foc se pot distruge, iar alții doar prin metode mult mai complicate pot fi neutralizați și distruși. Noi nu am primit puterea de a ne lupta cu duhurile necurate ci: „Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputință”. Mt. 10. 1. „Şi s-au întors cei șaptezeci (şi doi) cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău.

Şi Iisus le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului, şi nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de aceasta că duhurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri.” Lc. 10. 17-20. Puterea primită de la Iisus este aceea de a fi peste aceste puteri ale răului. Când ele sunt deja în noi, atunci puterea ne-au luat-o și trebuie să vedem cum putem să o mai redobândim cât mai repede. Redobândirea vieții și a puterilor noastre se face prin cercetarea cugetului și prin curățirea lui, prin aducerea minții, a gândurilor, a emoțiilor, a sentimentelor, a dorințelor și a tuturor trăirilor noastre în Adevăr și în corectele coordonate ale vieții noastre pământești. Acolo unde este cea mai mică breșă, fisură, sau semn al prezenței și al lucrării duhurilor străine de firea noastră, este bine să intervenim imediat pentru a nu fi prea târziu.

A avea Duhul Sfânt în noi însemnă a avea puterea Vieții mereu vie în noi, a avea liniște, pace sufletească, înțelegere, armonie, sănătate și prosperitate. A pierde doar una dintre acestea este semn că și celelalte în scurt timp ne vor fi contaminate și deteriorate. Duhul Tatălui ceresc, Duhul Sfânt, Duhul dătător de Viață, e scos din trupul nostru prin orice rău gândit, dorit sau săvârșit vreodată, prin ură și mânie, prin supărări ținute înlăuntrul nostru, prin faptul că ne-am dorit cele ce sunt peste binele rânduit de Dumnezeu pentru noi, prin mâhniri și nemulțumiri, prin neîmpăcări și alte trăiri ca acestea. Eliberarea noastră de aceste toxice trăiri, este primul pas făcut spre al nostru bine și spre a noastră împlinire. Apoi urmează pasul curățării a tot ceea ce a fost atins de aceste toxice trăiri. Iertarea și cererea iertării ne dezleagă de rău și de puterea lui. Rugăciunea cheamă ajutorul divin care va rezidi trupul, sufletul, ființa și viața noastră. De aceea dacă ești atins de aceste duhuri rele aducătoare de boli și de necaz, atunci, din ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, mier. …) începe un drum de rugăciune de șapte săptămâni astfel: Unde te rogi, aprinzi 3 lumânări curate, și zici rugăciunea Tatăl nostru de 12 ori, în fiecare zi astfel:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Iartă-mă și mă ajută să mă eliberez de tot duhul necurat și de toată puterea sa.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
apoi zici de 7 ori rugăciunea

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în mine cel care Te chem și am fost numit (aici zici numele de botez) prin taina Sfântului Botez, și am fost sau sunt numit (aici îți zici toate numele și diminutivele pe care le ai avut sau le mai ai și acum) de cei dragi, de dușmani sau de alți semeni ai mei. Vino acum, Doamne, și lucrează în mine pentru însănătoșirea mea și mă curățește de toată suferința, de toată neputința și de toată ființa străină de firea mea, şi îmi mântuieşte, Bunule, sufletul meu și îmi însănătoșește trupul și toate cele din lăuntrul meu. Amin.

Și zici o dată zilnic rugăciunea ce urmează:

Rugăciune când duhuri și ființe tulburătoare încearcă să îți distrugă sănătatea

Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta și după dragostea inimii Tale, apleacă-Te spre mine și mă cercetează, și așază Duhul Tău cel Sfânt în toate cele dinăuntru ale mele. Păzește-mă, Doamne, și nu îngădui să fiu atins, tulburat, contaminat sau stăpânit de vreun duh care este potrivnic vieții și sănătății mele. Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine din cauza păcatelor sau din cauza fărădelegilor mele, așa cum ai făcut cu Saul în vechime.

Că iată, Cartea Sfântă ne învață că atunci când Samuel l-a uns pe David cu mir, Duhul Tău s-a odihnit asupra lui și toate ale sale s-au umplut de viață, de sănătate și de binecuvântarea Ta. Și tot atunci Duhul Tău s-a îndepărtat de la Saul care Te-a nesocotit și un duh rău a început să îl tulbure cu amar. Și văzând slugile cum era chinuit Saul de duhul cel necurat, au căutat un om plin de Duh Sfânt și l-au găsit pe David și l-au adus lângă Saul, iar când duhul cel rău era peste Saul, David, lua harpa și cânta şi lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău se depărta de la el. Ajută-mă și fii cu mine și trimite-mi și mie pe omul cel plin de Duhul Tău cel Sfânt, și fă, și rânduiește ca prin a sa lucrare și prin al său cuvânt să se îndepărteze de la mine toată ființa cea străină de firea mea, tot duhul cel tulburat și tulburător și tot ce este slujitor lor și este potrivnic vieții și împlinirii mele. Trimite-mi, Doamne, în ajutorul meu pe arhanghelii Tăi cei puternici, așa cum l-ai trimis pe Rafael în calea lui Tobias, ca să îl apere și să îl scape de demonul ce o iubea pe Sara, demon ce nu făcea rău nimănui, decât numai celor ce voiau să se căsătorească cu ea. Și rânduiește, Doamne, ca ruga mea să fie eliberatoare pentru mine de orice putere rea, necurată, drăcească, diavolească, demonică, satanică, toxică, numită sau nenumită de mine acum.
Amin. Amin. Amin.

Și pe cărbuni aprinși pui tămâie sfințită și zici: Tămâie cerească să se înalțe înaintea Ta acum, precum tămâia arhanghelului Rafael făcută de Tobias, pe care să o simtă puterile cele necurate, să o simtă și să se desprindă în pace de mine și de acest loc, să o simtă și să iasă și duse să fie ele acum, în pace, duse să fie toate de Puterile Tale cele cerești, duse să fie în locașurile lor unde Arhanghelii Tăi să le lege și să le oprească orice cale de întoarcere a lor spre mine sau spre cei dragi și apropiați ai mei. Și fă, Doamne, să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă tot ceea ce a fost greșeală, fărădelege sau păcat al meu sau al neamului meu ce ar fi chemat sau tulburat cu voie sau fără de voie orice ființe din alte lumi de noi cunoscute sau necunoscute, numite sau nenumite. Șterge-ne, Doamne, prin a Ta iertare, șterge-ne acum orice datorie față de ele și față de lumea lor. Iar pe ele desprinde-le acum de tot ceea ce e al meu și du-le Tu acum în pace și fără împotrivire în lumea, în timpurile și în locurile viețuirii celei firești a lor.

Du-le departe de mine și de cei dragi ai mei. Iar dacă semenii mei prin cuvinte şi prin rea urare, au chemat în orice fel în viața mea puterea necuratului să se apropie sau să mă ia, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, fii pentru mine zid de netrecut și scut de apărare a mea și a vieții mele. Și fă, Atotputernice, să se stingă și să se risipească toată vorba și toată pomenirea și chemarea duhurilor necurate, chemate, trimise sau obligate să mă chinuie, să mă bată de pământ, să îmi ia cunoștința, să îmi ia mințile, să îmi tulbure inima și trăirile, să mă îmbolnăvească, să mă umple de frici, de teamă și cutremur, să îmi ia vederea, glasul și răsuflarea, să îmi amorțească simțurile, să îmi încleșteze dinții, să mă facă să îmi înghit limba și să pier fără putere și fără de ajutor în fața tuturor sau să îmi facă orice alt rău și să nu mă pot scăpa de el și de lucrarea lor. Oprește-le cu Puterile Tale cele cerești și le întoarce înapoi de unde au venit. Ajută-mă și mă apără de toată lucrarea lor. Și fă să se risipească din această clipă toată vorba și toată pomenirea rea, toată lucrarea și toată chemarea sufletelor neîmpăcate și neliniștite, tulburate și rău tulburătoare, toată pomenirea și chemarea dracilor, a diavolilor și a demonilor și ale oricăror puteri tulburătoare în viața mea, știute și neștiute, numite și nenumite, că Tu cunoști puterea și lucrarea lor și numai Tu, Doamne, le poți porunci în limba și în glasul lor să audă, să înțeleagă, să asculte, să se desprindă, să iasă și să fie duse în pace, acum, fără să mă tulbure, fără să înspăimânte, fără să rănească, fără să strivească și fără să ucidă pe cineva.

Duse să fie de Puterile Tale în această clipă când invoc Numele Tău cel puternic și sfânt în ajutorul și în apărarea mea. Și fă, Doamne, ca nici un duh, nici un drac, nici un diavol și nici un demon și nici o ființă numită sau nenumită să nu mă poată tulbura, lua sau chinui vreodată după vrerea lor și nici după vrerea nimănui. Iadul să nu mă poată dori și să nu mă poată înghiți de viu. Puterile răului să nu mă poată birui sau lua și purta pe hotare sau prin spitale sau pe rele drumuri de chinuire și de pieire. Harul Tău cel dumnezeiesc să fie pururi peste mine, și mâna Ta cea binecuvântată să mă apere pururi de tot răul și de toată lucrarea acestor ființe. Ajută-mă Iisuse, și mă eliberează așa cum ai făcut în serile în care aduceau la Tine pe cei tulburați de puteri nevăzute pe care prin cuvântul Tău le-ai scos și le-ai dus în pace în lumi de noi neștiute. Tămăduiește-mă și fii cu mine. Și fă, Doamne, ca aceste puteri pe care le-ai scos acum, ce umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă şi nu găsesc, să nu se întoarcă cumva spre mine sau spre cei dragi ai mei luând alte şapte duhuri mai rele decât ele, și nicidecum și nici într-un chip să intre, să se sălășluiască înapoi şi să se facă cele de pe urmă ale mele mai rele decât cele dintâi.

Ci du-le, Doamne, în pace în lumea, în timpul și în universul lor, fără să le mai lași vreo cale de întoarcere înapoi, precum râurilor nu le-ai lăsat cale de întoarcere în cursul lor înspre izvorul din care au pornit. Și Mângâietorul, Duhul Sfânt, să vină de la Tatăl în numele Tău Iisuse și să se sălășluiască întru mine și în toți cei dragi ai mei, să ne învețe toate și să ne aducă aminte de toate cuvintele și de faptele Atotputernicului Dumnezeu, săvârșite în lume și în noi. Pacea Ta Iisuse să coboare în mine și niciodată de acum înainte nimeni și nimic să nu mai poată tulbura sau înfricoșa inima mea. Suflul Tău cel sfânt să fie peste mine. Puterea cuvintelor Tale prin care ne-ai dat putere asupra duhurilor rele, puterea aceasta să fie acum vie în mine și să lucreze spre binele vieții mele. În binecuvântare și în împlinire așează iar toate cele ale mele. Bucuria vieții celei adevărate și sănătatea să îmi fie partea paharului meu și binecuvântarea vieții mele. Îmbracă-mă în Tine, Doamne, și mă fă să fiu mereu viu printre cei vii, liber și curat, binecuvântat și apărat de mâna Ta și de Puterile cele slujitoare Ție, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.

Rugăciuni pentru un apropiat care este tulburat de duhuri necurate

Înainte de a începe aceste rugăciuni, citește cu mare luare aminte cele de la pagina 257 până la pagina 266 din această carte. Împacă-te cu toți cei ce ar avea ceva împotriva ta și desprinde-te de orice fel de supărare și de orice neîmpăcare ce ar putea opri lucrarea acestor rugăciuni. Apoi, din ziua din săptămână din care e născut/ă cel/cea pentru care te rogi (luni, marți, miercuri …) începi un drum de rugăciune de șapte săptămâni astfel:

Unde te rogi, aprinzi 3 lumânări curate, pe un cărbune aprins pui puțină tămâie, și zici rugăciunea Tatăl nostru de 7 ori, în fiecare zi astfel:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Iartă-l/o pe (N) și îl/o ajută să se elibereze de tot duhul cel necurat și de toată puterea cea rea și îl/o mântuiește.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
apoi zici de 3 ori rugăciunea

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în (N). Vino acum, Doamne, și lucrează în el/ea pentru însănătoșirea sa și îl/o curățește de toată suferința, de toată neputința și de toată ființa străină de firea sa, şi îi mântuieşte, Bunule, sufletul său și îi însănătoșește trupul și toate cele din lăuntrul său. Amin.

Dacă este cu putință acolo unde te rogi, aprinzi acum un cărbune și pui pe el tămâie binecuvântată, apoi zici o dată zilnic rugăciunea ce urmează:

Rugăciune pentru un apropiat când duhuri și ființe tulburătoare încearcă să-i distrugă viața și sănătatea

Miluiește-l/o Dumnezeule pe (N) cu dragostea inimii Tale. Apleacă-Te spre el/ea și îl/o cercetează, și așază Duhul Tău cel Sfânt în toate cele dinăuntru ale sale. Păzește-l/o, Doamne, și nu lăsa să fie atins/ă, tulburat/ă, contaminat/ă sau stăpânit/ă de vreun duh care e potrivnic vieții și sănătății sale. Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la el/ea chiar dacă a greșit sau a păcătuit sau fărădelegi a făptuit. Să nu faci, Doamne, cu (N) așa cum ai făcut cu Saul în vechime. Că iată, Cartea Sfântă ne învață că atunci când Samuel l-a uns pe David cu mir, Duhul Tău s-a odihnit asupra lui și toate ale sale s-au umplut de viață, de sănătate și de binecuvântare. Dar tot atunci Duhul Tău s-a îndepărtat de la Saul care Te-a nesocotit și un duh rău a început să îl tulbure neîncetat. Și văzând slugile cum era chinuit Saul, de duhul cel necurat, au căutat un om plin de Duh Sfânt și l-au găsit pe David și l-au adus lângă Saul, iar când duhul cel rău era peste Saul, David, lua harpa și cânta şi lui Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău se depărta de la el. Ajută-l/o, Doamne, pe (N) și trimite-i omul cel plin de Duhul Tău cel Sfânt, și fă, și rânduiește ca prin a sa lucrare și prin al său cuvânt să se îndepărteze de la el/ea toată ființa cea străină de firea sa, tot duhul cel rău, tulburat și tulburător și tot ce este slujitor lor și este potrivnic vieții și împlinirii sale. Trimite-i, Doamne, în ajutorul său pe arhanghelii Tăi cei puternici, așa cum l-ai trimis pe Rafael în calea lui Tobias, ca să îl apere și să îl scape de demonul ce o iubea pe Sara, demon ce nu făcea rău nimănui, decât numai celor ce voiau să se căsătorească cu ea. Și rânduiește, Doamne, ca această rugăciune a mea să fie eliberatoare pentru (N), și fă să fie lucrătoare în el/ea spre însănătoșirea sa, spre paza sa și spre binecuvântarea sa.
Amin. Amin. Amin.

Și pui iar pe cărbuni aprinși tămâie sfințită și zici: Tămâie cerească se înalță înaintea Ta acum, precum tămâia arhanghelului Rafael făcută de Tobias, pe aceasta fă să o simtă puterile cele necurate, să o simtă și să se desprindă în pace de (N) și de acest loc, să o simtă și să iasă și duse să fie ele acum, în pace, duse să fie toate de Puterile Tale cele cerești, duse să fie toate în locașurile lor unde Arhanghelii Tăi să le lege și să le oprească orice cale de întoarcere a lor spre mine sau spre (N) sau spre cei dragi și apropiați ai mei și ai lui/ei. Și fă, Doamne, să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă tot ceea ce a fost greșeală, fărădelege, datorie sau păcat al său sau al neamului său care ar fi chemat sau tulburat cu voie sau fără de voie orice ființe din alte lumi de noi cunoscute sau necunoscute, numite sau nenumite.

Șterge-ne, Doamne, prin a Ta iertare, șterge-ne acum orice datorie față de ele și față de lumea lor. Iar pe aceste ființe desprinde-le acum de tot ceea ce e al lui (N) sau al meu și du-le Tu acum în pace și fără împotrivire în lumea, în timpurile și în locurile viețuirii celei firești a lor. Du-le departe de mine și de (N) și de cei dragi ai mei și ai lui/ei. Iar dacă semenii lui/ei prin cuvinte şi prin rea urare, au chemat în orice fel în viața sa puterea necuratului să se apropie sau să îl/o chinuie sau să îl/o ia, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, fii pentru (N) zid de netrecut și scut tare de apărare a lui/ei și a vieții sale. Și fă, Doamne, Atotputernice, să se stingă și să se risipească acum toată vorba și toată pomenirea și chemarea duhurilor necurate, chemate, trimise sau obligate să îl/o scuture, să îl/o bată de pământ, să îi ia cunoștința, să îi ia mințile, să îi tulbure inima și trăirile, să îl/o rânească, să îl/o îmbolnăvească, să îl/o umple de frici, de teamă și de cutremur, să îi ia vederea, gustul, glasul și răsuflarea, să îi amorțească simțurile, să îi încleșteze dinții, să îl/o facă să își înghită limba și să piară fără putere și fără de ajutor în fața tuturor sau să îi facă orice alt rău și să nu se poată scăpa de el și de necazul său.

Oprește, Doamne, toate aceste rele, oprește-le cu Puterile Tale cele cerești și le întoarce înapoi de unde au venit. Ajută-l/o și îl/o apără pe (N) de toată lucrarea lor. Și fă să se risipească din această clipă toată vorba și pomenirea cea rea, toată lucrarea și toată chemarea sufletelor osândite, chinuite, neîmpăcate și neliniștite, tulburate și tulburătoare, toată pomenirea și chemarea dracilor, a diavolilor și a demonilor și ale oricăror puteri tulburătoare, știute sau neștiute, numite sau nenumite, și fă, Doamne, să se risipească toate acestea din viața lui (N) și din viața mea. Că Tu, Doamne, cunoști puterea și lucrarea lor și numai Tu, Puternice, le poți porunci în limba și în glasul lor să audă, să înțeleagă, să asculte, să se desprindă, să iasă și să fie duse în pace, acum, fără să ne tulbure, fără să înspăimânte, fără să rănească, fără să strivească și fără să ucidă pe cineva. Duse să fie de Puterile Tale în această clipă când invoc Numele Tău cel puternic și sfânt în ajutorul și în apărarea lui (N) și a mea. Și fă, Doamne, ca nici un duh, nici un drac, nici un diavol și nici un demon și nici o ființă numită sau nenumită să nu ne poată tulbura, lua sau chinui vreodată după vrerea lor și nici după vrerea nimănui. Iadul să nu ne poată dori și să nu ne poată înghiți de vii.

Puterile răului să nu ne poată birui sau lua sau purta pe hotare sau prin spitale sau pe relele drumuri de chinuire și de pieire. Harul Tău cel dumnezeiesc să fie pururi peste mine și peste (N), și mâna Ta cea binecuvântată să ne apere pururi de tot răul și de toată lucrarea acestor ființe. Ajută-ne Iisuse, și îl/o eliberează pe (N) acum, așa cum ai făcut în serile în care aduceau la Tine pe mulți tulburați de puteri nevăzute pe care prin cuvântul Tău le-ai scos și le-ai dus în pace în lumi de noi neștiute. Tămăduiește-l/o și fii cu el/ea. Și fă, Doamne, ca aceste puteri ce le-ai scos acum, ce umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă şi nu găsesc, să nu se întoarcă cumva spre mine sau spre (N) sau spre cei dragi ai noștri luând alte şapte duhuri mai rele decât ele, și nicidecum și nici într-un chip să intre, să se sălășluiască înapoi şi să se facă cele de pe urmă ale noastre mai rele decât cele dintâi. Ci du-le, Doamne, în pace în lumea, în timpul și în universul lor, fără să le mai lași vreo cale de întoarcere înspre noi, precum râurilor nu le-ai lăsat cale de întoarcere în cursul lor înspre izvorul din care au pornit. Și Mângâietorul, Duhul Sfânt, să vină de la Tatăl în numele Tău Iisuse și să se sălășluiască întru noi și în toți cei dragi ai noștri, să ne învețe toate și să ne aducă aminte de toate cuvintele și de faptele Atotputernicului Dumnezeu, săvârșite în lume și în noi.

Pacea Ta Iisuse să coboare în mine și în (N) și de acum înainte nimeni și nimic să nu ne mai poată tulbura sau înfricoșa inimile și trăirile noastre. Suflul Tău cel sfânt să fie peste noi. Lucrarea cuvintelor Tale prin care ne-ai dat putere asupra duhurilor rele, puterea această să fie acum vie în noi și să lucreze spre binele vieții noastre până la ultima suflare a noastră aici pe acest pământ. Așază iar în binecuvântare și în împlinire toate cele ale noastre. Bucuria vieții celei adevărate și sănătatea să ne fie partea paharului nostru și binecuvântarea vieții aici în acest timp și în marea veșnicie. Îmbracă-l/o pe (N) în Tine, Doamne, și îl/o fă să fie mereu viu/e printre cei vii, liber/ă, curat/ă, binecuvântat/ă, apărat/ă și întărit/ă de mâna Ta cea cerească și de Puterile cele slujitoare Ție și vieții noastre, acum și în vecii vecilor. Amin.
Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.

Apoi stingi lumânările, iar la sfârșitul celor 7 săptămâni din ceara rămasă faci o singură lumânare pe care o duci la biserică să ardă. Cenușa de la cărbuni și tămâie o arunci pe apă curgătoare sau o îngropi în pământ.