SANATATE II

Epilepsia

 

Epilepsia sau baiul cel rău, cum e numită în popor, numele îi provine din greacă: ἐπιληψία, a fi luat prin surprindere, este o boală cunoscută din cele mai vechi timpuri. Aceasta se manifestă prin crize în care se pierde orice contact conștient cu mediul înconjurător.

Crizele vin în cea mai mare parte prin surprindere, pot dura secunde sau minute și se pot repeta în diverse perioade de timp. În viața lui Iisus avem descrisă o tămăduire de acest rău: „Şi venind Iisus la ucenici, a văzut mulţime împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se cu ei.

Şi îndată toată mulţimea, văzându-L pe Iisus s-a spăimântat şi, alergând, I se închina. Şi Iisus a întrebat pe cărturari: Ce vă sfădiți între voi? Şi I-a răspuns unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâșnește din dinți şi înțepenește. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei nu au putut.

Atunci Iisus, răspunzând a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine. Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l prindă. Dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede.

Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinței mele. Și Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. Și după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iisus le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post”. Mc. 9.

O putere străină, îl ia prin surprindere pe cel atins de ea și îl deconectează de la tot ceea ce este percepție a realului, creând un scurt circuit la nivel neuronal. Acest soi de duhuri necurate sunt surde, mute și oarbe și ca atare induc aceeași stare în cel atins de ele. Ele nu pot ieși decât cu rugăciune și cu post. Rugăciunea este cea care leagă ființa noastră de Ființa Celui care ne-a zidit și deschide porțile lucrării Puterilor Sale în noi. Postul este măsura cea bună prin care se dă trupului nostru cele necesare traiului sănătos și echilibrat. Ruptura noastră de Tatăl nostru, ruptura celor pe care noi îi moștenim, de Izvorul Vieții, creează fisuri și leziuni ființiale ce lasă să pătrundă în noi acest scurt circuit și aceste duhuri necurate, străine de firea noastră și străine de bunul mers al vieții. Corectarea acestor fisuri, leziuni, focare, scurt circuite, etc., se poate face printr-o conlucrare cu Cel ce ne-a zidit pe fiecare dintre noi. De aceea dacă știi că ești atins de această suferință, cheamă-L pe Iisus în ajutorul tău zicând cât de des:

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor!
Și pentru a-ți găsi tămăduirea cea adevărată a firii tale, începe din ziua din săptămână în care ești născut (luni, marți, mier…), un drum de rugăciune de 7 săptămâni, în care zici rugăciunea Împărate ceresc de 7 ori la rând, în fiecare zi astfel:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în mine și mă dezleagă de tot răul cel greu care îmi ia cunoștința mea. Ia-l acuma cu a Ta putere și îl du de la mine pentru totdeauna. Du-l în pace, în lumea, în timpul și în universul lui, fără cale de întoarcere înspre mine sau înspre urmașii mei și mă însănătoșește şi îmi mântuieşte, Bunule, sufletul meu. Amin.

Și îndată zici de 3 ori:
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de tot necazul meu și mă însănătoșește.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

iar în ziua din săptămână din care ești născut zici de două ori rugăciunea ce urmează:

Rugăciune pentru cel atins de epilepsie

Preabunule, Iisuse Hristoase, Tu ai străbătut toată Galileea, învăţând în sinagogi şi propovăduind Evanghelia împărăţiei. Tu ai tămăduit toată boala şi toată neputinţa în popor. Așa s-a dus vestea despre Tine, Doamne, în toate ținuturile, şi Ți-au adus la Tine pe toţi cei care se aflau în suferinţe, pe toți cei ce erau cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri; pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi Tu i-ai vindecat. Şi mulţimi multe mergeau după Tine, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Şi mergând Tu însuți spre mulţime, s-a apropiat de Tine un om, și a căzut în genunchi înaintea Ta și Ți-a zis: Fie-Ți milă, Doamne, de fiul meu că e lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă fără de cunoștință. Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece. Iar Tu Iisuse, răspunzând, ai zis: Până când voi fi cu voi? O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine. Şi ai certat demonul și el a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.

Ascultă-mi, Doamne, și această rugăciune a mea și apleacă-Te acum spre mine și spre suferința grea ce cade adesea peste mine, și poruncește Tu, Iisuse, oricărui demon rău, tulburător, oricărei puteri sau ființe numite sau ne- numite de mine, poruncește-i acum să se desprindă de mine și să iasă în pace și fără de împotrivire. Poruncește-i să plece acum din viața mea, din trupul meu, din mintea mea, din calea mea și din tot locul viețuirii mele. Trimite-mi, Doamne, acum, Puterile cele cerești să ia și să ducă aceste ființe nevăzute, să le ia și să le ducă pe fiecare în pace, fără de împotrivire, și fără să poată răni sau lua tribut din mine, să le ducă iar în lumea, în timpul și în universul lor, acolo unde Cel Atotputernic le-a gătit lor hrană și odihnă după firea lor. Acolo să le ducă acum fără cale de întoarcere vreodată înspre mine. Și fă, Doamne, să se stingă și să se risipească lucrarea lor cea tulburătoare.

Și fă, Doamne, acum, să se spulbere și să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din acest moment toată lucrarea cea rea și toată puterea cuvintelor tulburătoare şi toată puterea gândurilor trimise înspre mine, care au chemat baiul cel rău, strângerea și scrâșnirea dinților, luarea glasului, tăierea suflării și a respirației, datul ochilor peste cap, luarea vederii, a luminii și a adevărului acestei lumi, vuietul, fluieratul, vâjâitul și țiuitul în creștet și în urechi, pierderea orientării, pierderea puterii echilibrului și căderea inconștientă, în foc, în apă, în drum, în casă, în biserică și în orice alt loc numit sau nenumit de mine. Fă, Doamne, să se spulbere și să se risipească de la mine, din acest ceas și să se destrame cu totul toată puterea cuvintelor tulburătoare şi toată puterea gândurilor grele de rea urare, care au chemat tulburarea minții, spaimele, spasmele, cutremurul, frigul, răul și deochiul, durerile groaznice ale capului, fulgerăturile dureroase ale cefei și ale frunții, fulgerăturile dureroase ale ochilor și ale urechilor, trosnirea capului, apăsarea și strângerea lui în menghina puterilor nevăzute, risipirea puterilor, pierderea cunoștinței, căderea cu pierderea semnelor și a culorii vieții de pe față, îmbrăcarea în culorile morții și cufundarea în abisurile fricii și ale legilor ei. Fă, Doamne, acum, Iisuse, Dumnezeul vieții și al binecuvântării mele, fă să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă de la mine și din toată viața mea să se destrame tot răul și toată suferința aduse de orice putere știută sau neștiută, numită sau nenumită, și fă să se așeze acum peste mine lumina vieții Tale, descoperită nouă prin lucrarea Ta cea vindecătoare. Că întru Tine, Doamne, Iisuse, este izvorul vindecării mele și puterea însănătoșirii mele. Lumina Ta cea vie și curățitoare să fie pentru mine pururi un scut de apărare și un hotar de netrecut pentru orice putere potrivnică și tulburătoare. Că Tu ești vindecarea, însănătoșirea, întărirea și protecția mea. Tu ești, Iisuse, chipul cel binecuvântat al Tatălui care m-a zidit după chipul și după asemănarea Sa. Ajută-mă, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte și fii cu mine și nu mă părăsi în veac. Amin. Amin. Amin.

Rânduieli și rugăciuni pentru un apropiat atins de epilepsie

Atunci când vrei să te rogi pentru un apropiat ce suferă de epilepsie, cheamă-L pe Iisus în ajutor zicând cât de des:

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutorul meu și a lui (N), păzește-ne și ne scoate cu bine din toată suferința și din toată neputința. Îți mulțumesc, Doamne!

Și pentru a-i cere tămăduirea cea adevărată a firii sale, începe din ziua din săptămână din care e născut (luni, marți, mier…), un drum de rugăciune de 7 săptămâni, în care zici rugăciunea Împărate ceresc de 7 ori la rând, în fiecare zi astfel:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în (N) și îl/o dezleagă de tot răul cel greu care îi ia cunoștința sa. Desprinde acest rău de (N) și ia-l acuma cu a Ta putere și îl du de la el/ea pentru totdeauna. Du-l în pace, în lumea, în timpul și în universul lui, fără cale de întoarcere înspre (N) sau înspre mine sau înspre urmașii noștri și îl/o însănătoșește şi îi mântuieşte, Bunule, sufletul său. Amin.

Și îndată zici de 3 ori:
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, și ne iartă nouă fărădelegile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne-au greșit nouă, și ne iartă nouă datoriile noastre, precum şi noi le iertăm datornicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Iartă-l/o, Doamne, pe (N) și îl/o dezleagă de tot necazul său și îl/o însănătoșește.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

iar în ziua din săptămână din care e
născut/ă cel/cea pentru care te rogi
zici de două ori
rugăciunea ce urmează:

Rugăciune pentru cel/cea atins/ă de epilepsie

Preabunule, Iisuse, Părinte și Duhule Sfinte, ascultă-mi această rugăciune și apleacă-Te acum spre mine și spre (N). Cercetează-i suferința cea grea ce cade adesea peste el/ea, și poruncește-le Tu, Atotputernice, poruncește puterilor ce îl/o tulbură, poruncește ființelor numite sau ne-numite de mine, poruncește-le acum să se desprindă de (N) și să iasă în pace și fără de împotrivire din toate cele ale sale. Poruncește-le să plece acum din viața sa, din trupul său, din mintea sa, din calea sa și din tot locul viețuirii sale. Trimite-i acum în ajutor Puterile cele cerești, Puterile cele bine rânduite, care să ia și să ducă aceste ființe nevăzute, să le ia și să le ducă pe fiecare în parte, să le ia și să le ducă în pace și fără de împotrivire, să le ducă fără să poată răni sau tulbura, să le ducă iar în lumea, în timpul și în universul lor, acolo unde ele au gătită hrană și odihnă după firea lor, acolo unde ele nu mai pot tulbura pe cineva. Acolo să le ducă fără cale de întoarcere vreodată înspre (N) sau înspre mine. Și fă să se stingă și să se risipească lucrarea lor cea tulburătoare din (N) și din această lume. Și rânduiește, Doamne, acum, să se spulbere și să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din acest moment toată lucrarea cea rea și toată puterea cuvintelor tulburătoare şi toată puterea gândurilor trimise înspre (N), care au chemat în viața sa baiul cel rău, strângerea și scrâșnirea dinților, luarea glasului, tăierea suflării și a respirației, datul ochilor peste cap, luarea vederii, a luminii și a adevărului acestei lumi, vuietul, fluieratul, vâjâitul și țiuitul în creștet și în urechi, pierderea orientării, pierderea puterii echilibrului și căderea inconștientă, în foc, în apă, în drum, în casă, în biserică și în orice alt loc numit sau nenumit de mine.

Fă, Doamne, să se spulbere de la (N), și să se risipească de la el/ea tot răul, să piară din acest ceas și să se destrame cu totul de la el/ea toată puterea cuvintelor tulburătoare şi toată puterea gândurilor grele de rea urare, care au chemat tulburarea minții, spaimele, spasmele, cutremurul, frigul, răul și deochiul, durerile groaznice ale capului, fulgerăturile dureroase ale cefei și ale frunții, fulgerăturile dureroase ale ochilor și ale urechilor, trosnirea inimii și a capului, apăsarea și strângerea lor în menghina puterilor nevăzute, risipirea puterilor, pierderea cunoștinței, căderea cu pierderea semnelor și a culorii vieții de pe față, îmbrăcarea în culorile morții și cufundarea în abisurile fricilor și în lumile morților. Rânduiește, Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, și fă să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă de la (N) și din toată viața sa, tot răul și toată suferința aduse de orice putere știută sau neștiută, numită sau nenumită și fă să se așeze acum peste (N) lumina vieții celei adevărate, descoperită nouă prin lucrarea Ta cea vindecătoare. Că în Tine, Doamne, este izvorul vindecării lui (N) și în Tine e puterea însănătoșirii sale. Lumina Ta cea vie și curățitoare să fie pentru el/ea un scut de apărare și un hotar de netrecut pentru orice putere potrivnică și tulburătoare.

Mâna Ta cea nevăzută să îl/o apere neîncetat. Că Tu ești vindecarea, însănătoșirea, întărirea, protecția și împlinirea vieții sale. Fii neîncetat cu (N) și îl/o ajută, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte și fii cu mine și cu toți cei dragi și apropiați ai mei și nu ne părăsi în veac. Amin.
Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.