PARACLIS

Frica și însingurarea

Frica și însingurarea

 

Frica și însingurarea se apropie de noi cu al lor chip hidos, tulburător, în clipa în care noi ieșim din spectrul Luminii vieții, a Luminii lui Dumnezeu. Dumnezeu este viaţă şi viaţa este lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu o poate birui și cuprinde niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu este Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în această lume. Înainte ca noi să fim, Dumnezeu ne-a cunoscut și ne-a chemat pe nume și ne-a grăit să nu ne fie frică deoarece El este cu noi chiar dacă noi nu știm să fim cu El și nu îi cunoaștem pașii Săi. Văzându-L ucenicii pe Iisus umblând pe mare, s-au înspăimân-tat, zicând că e nălucă şi de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi! Frica este primul semn al înstrăinării noastre de calea cunoașterii Vieții și a lui Dumnezeu. Frica este semnul însingurării și a rătăcirii noastre în lumi pustii, fără de nume și fără de chip, printre ființe tulburate și tulburătoare, în locuri imaginare sau reale ale singurătății și ale pustietății universurilor interioare, rele, întunecate și întunecătoare. Ieșirea din sfera lor pe cât este de simplă pe atât este de greu de găsit. Cuvântul păcii și al spulberării fricii trebuie să vină de la Ființa care are putere asupra acestor lumi iar până acum în ceea ce omenirea cunoaște doar în Iisus găsim repetitiv această putere vie. Și uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Pacea și bucuria ne scot din frică și însingurare.

Dacă ești atins sau tulburat de aceste trăiri, cere ajutorul și prezența lui Iisus în viața ta, zi de 3 ori rugăciunea Tatăl nostru, apoi:

Rugăciune

când frica se apropie de noi

      Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești Cel ce mă cercetezi și mă cunoști. Tu ești Cel care pricepi gândurile mele de departe. Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu singur le cunoști mai dinainte, și le vezi. Când încă nu este cuvânt pe limba mea, Tu știi ce vreau să spun, și cele ascunse ale mele descoperite sunt în fața Ta. Tu vezi ceea ce a fost, Tu vezi ce este acum și cele ce vor fi, toate descoperite sunt pentru Tine. Apleacă-Te spre glasul rugăciunii mele și nu mă părăsi. Ajută-mă să mă ridic din umbra fricilor fără de chip, care, din copilărie mă urmăresc fără încetare. Păzește-mă de frica ce-mi dă fior rece, de frica ce nu o cunosc, de teama care îmi este greu să o numesc, de umbra cea fără de loc, de teama cea fără de timp, de tot ce e în întuneric sau în loc închis, de frica ce apare și greu se risipește, și tulbură ființa mea. Orice ar fi, ființă vie sau o închipuire a mea, păzește-mă și apără-mă Atotputernice de ea. Tu singur poți să o cunoști și să o risipești acum, din mine și din toată viața mea. Ajută-mă și fii cu mine. Înconjoară-mă, Doamne, cu lumina puterii Tale. Ridică-mă cu brațul Tău cel Tare și întărește pașii mei, să mă bucur iar de strălucirea feței Tale, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Îngerii Tăi cei buni și luminați, și Arhanghelii Tăi cei puternici să mă păzească în toate căile mele. Peste lumile cele tulburătoare ale fricilor și ale temerilor mele, ridică-mă, Doamne,

Amin. Amin. Amin.

și continuă cu Ps. 50 vezi la pagina 85, și