PARACLIS

Fumatul

Fumatul, implică forma de dependență care ar părea să fie cea mai inofensivă la prima vedere. Multe persoane fumează mult și trăiesc până la adânci bătrânețe. Ele au adesea doar mici afecțiuni pe care le duc fără mari dificultăți până la mormânt. Consumul cumpătat de alcool sau fumatul ocazional nu înseamnă dependență. Dependența este forma de consum excesiv, fără control, fără posibilitate de oprire. Substanța în dependență devine stăpână absolută pe minte, simț, trăire și comportament. Fumatul ucide lent și de obicei atacă imunitatea care este deja precară. El dă un sens de identitate care se manifestă prin reflex condiționat, imagine și pioasa iluzie că fumul ar putea să umple golurile generate de tensiuni, anxietăți, nervi, agitație, neliniște, etc. Fumatul spre deosebire de alcool și droguri nu generează dependență chimică ci doar mintală și emoțională. De aceea mintalul împreună cu factorul emoțional joacă un rol fundamental în ieșirea din dependență.

Dacă știi că ești atins sau urmărit de această dependență

cere iertare pentru tot pasul tău greșit, pentru toate momentele tale de gol interior și lipsă de înțelepciune și discernământ în gestionarea timpului și a trăirilor tale. Apoi încearcă să înțelegi ce goluri interioare vrei să umpli cu fum și ce imagini exterioare vrei să construiești cu el. Încearcă să vezi ce putere reală are asupra ta această patimă și conștientizează faptul că toată puterea sa și-o ia din tine prin iluzia pe care ți-o vinde ca ajutor și factor de liniștire și confort. Începe un drum de rugăciune de 21 de zile, și zici zilnic de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

         Dă-mi, Doamne, putere să nu mai duc niciodată țigară poruncitoare înspre gura mea.   Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

Rugăciune de ajutor pentru ieșirea din patima fumatului

Cel ce ai zidit a mea ființă și ai pus în ea, pământ, lumină, apă, duh și foc curățitor, Te rog apleacă-Te, acum, spre mine și mă eliberează de vraja fumului otrăvitor. Dă-mi, Doamne, Tu, acum înțelepciune și harul Tău vinde-cător să biruiesc puterea reflexelor îmbolnăvite și amăgite de iluzia împli-nirii trăirilor mele în fum otrăvitor. Apleacă-Te spre a mea chemare, spre invocarea rugăciunii mele, și scoate acuma cu putere din mine și din calea mea tot duhul necurat, urât, biciuitor, stăpânitor și mult amăgitor al fumului și al fumatului, și cu ale Tale puteri cerești, puteri bine rânduite spre elibe-rarea mea, du-l, Doamne, în lumea, în timpul și în universul lui și îi închide orice cale de întoarcere înspre mine sau spre a mea cărare în această trecătoare viață pământească. Revarsă peste mine mireasma vindecării mele și roua harului liniștitor și dă-mi lumină și înțelepciune să nu mai cad vreodată în patima și în ticul fumatului amăgitor. Revarsă peste mine a Ta suflare vie, care atunci când m-ai chemat la viață, Tu ai lăsat-o lin să vină peste a mea zidire, și rezidește în mine tot ceea ce am năruit și am înnegrit prin fum, gudron, singurătate, timp pierdut și mare amăgire. Îți mulțumesc, Părinte binecuvântat și strig spre Tine neîncetat, ajută-mă și fii cu mine, acum și pururea în veac.

Amin. Amin. Amin.

 

Rugăciune pentru un fumător

21 de zile, zilnic se zice de 40 de ori:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

         Dă-i, Doamne, putere la (N) să nu mai ducă niciodată țigară poruncitoare înspre gura sa.   Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89,

și o dată această rugăciune:

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, Tu ai zidit a mea ființă și ai pus în ea, pământ, lumină, apă, duh și foc curățitor, Te rog apleacă-Te, acum, spre mine și spre (N) și îl/o eliberează de vraja fumului otrăvitor. Dă-i Tu, acum înțelepciune și harul Tău vinde-cător să biruiască puterea reflexelor îmbolnăvite și amăgite de împlinirea ce nu este în fumul cel otrăvitor. Apleacă-Te spre a mea chemare, spre invocarea rugăciunii mele, și scoate acuma cu putere din (N) și din calea sa tot duhul necurat, biciuitor, stăpânitor și mult amăgitor al fumului și al fumatului, și cu ai Tăi arhangheli luminați du-l, Doamne, în lumea, în timpul și în universul lui și îi închide orice cale de întoarcere înspre (N) sau spre a sa cărare. Revarsă peste (N) mireasma vindecării sale și roua harului liniștitor și dă-i lumină și înțelepciune să nu mai cadă vreodată în patima și în ticul fumatului amăgitor. Revarsă peste (N) a Ta suflare vie, și rezidește în a sa ființă tot ceea ce a năruit și a înnegrit prin fum, gudron, singurătate și amăgire. Îți mulțumesc, Părinte ajută-l/o pe (N) și fii cu noi, acum. Amin. Amin. Amin.