SANATATE

Gura lumii

         Gura lumii doar pământul o astupă. Așa spuneau bătrânii în înțelepciunea lor. Gura lumii poartă tot ceea ce este mai toxic și mai tulburător în mintea omenească. Ea împrăștie mereu veninul și reaua vorbire, bârfa și neînțelegere între semeni. Ea va divulga mereu tot ceea ce este veste rea și necaz de orice fel. Ea înălța tot ceea ce este în slujba domnului și stăpânului ei: Principele acestei lumi, diavolul, cel de oameni ucigător, cel care se hrănește cu durerile, cu tulburările, cu suferințele și cu sângerările cele văzute și nevăzute ale celor atinși de el.

Dar el a fost biruit de Domnul nostru Iisus Hristos, prin cuvântul Său, prin comportamentul Său, prin viața Sa, prin moartea Sa pe cruce și prin Învierea Sa din morți. Prin învățătura Sa și prin ajutorul Său ne putem ridica și noi peste lumea cea tulburătoare a gurii lumii și doar de mâna Lui cea tare putem fi apărați de tulburarea și de lucrarea ei. De aceea din ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, miercuri…) începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, în care zici rugăciunea Tatăl nostru în fiecare zi de 12 ori, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, …

vezi la pagina 184

cu această invocare

Iartă-mă, Doamne, și mă eliberează de tot răul care vine înspre mine prin gura lumii și prin slujitorii ei. Apără-mă, Doamne!

Că a Ta este împărăţia …

 

Apoi încerci să nu vorbești pe nimeni, niciodată de vreun rău și zici zilnic rugăciunea care urmează:

 

 

Rugăciune pentru cel tulburat de gura lumii

 

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor! de 12 ori

 

  Miluieşte-mă, Doamne, Dumnezeule după mare mila Ta că semenii mei m-au necăjit, și buzele lor și gura lumii toată ziua războindu-se m-au chinuit fără temei. Mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din umbra ascunzișurilor lor, din înălțime și din adânc ei își aruncă înspre mine răul și durerea lor. Dar eu în Tine, Doamne, Dumnezeul meu aș vrea să-mi fie tot cuvântul meu, tot gândul meu și tot ceea ce se naște în adâncul inimii și în tot cugetul meu. Ajută-mă să fiu mereu în pacea și în lumina înțelepciunii Tale. În Tine, Doamne e nădejdea mea, ajută-mă să nu mă tem de ceea ce ar putea să-mi facă mie omul cu gândirea și cu grăirea sa. Păzește-mă, Doamne, de cei care mă clevetesc și pururea grăiesc doar împotriva mea. Apără-mă de toți cei rău grăitori ce locuiesc lângă mine și nu-i lăsa să intre cu vorbirea lor în viața mea. Oprește-i, Doamne, pe toți cei care vânează pacea sufletului meu, risipește-le cursele și uneltirile lor că eu în Tine am nădejdea mea și apărarea mea.

Viaţa mea am spus-o Ţie, și Tu o cunoști în adevăr, fără de umbră și fără de ascunzișuri. Te rog, păzește-mă de tulburarea ce curge înspre mine din gura lumii pe care eu nu o pot stăpâni. Pune, Doamne, lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduința Ta și fă, Doamne, să se risipească din acest ceas și să se destrame cu totul din această clipă tot răul și toată puterea cea tulburătoare, tot gândul greu și tot ceea ce a fost cu rea urare, care au chemat sau au trimis spre viața mea mirarea lumii în bine sau în rău, groaza semenilor, ura lor, pizma, înjurătura, râsul și disprețul, acuzarea, învinovățirea nedreaptă, batjocorirea și umilirea, afurisirea și blestemul, frica de semenii mei, teama cea fără de chip, spaimele puterilor nevăzute, cuvintele de jignire și de rănire sufletească, bârfa umilitoare și ucigătoare, reaua vorbire, clevetirea cu toate vorbele ei tainice ale disprețului și ale desconsiderării, reaua ispitire prin cuvintele cele alunecoase și amăgitoare, desconsiderarea mea și înjosirea mea, rănirea sufletului meu, lovirea ascunsă a inimii mele, strivirea și batjocorirea mea prin cuvinte trimise prin alte guri ale minciunii sau ale celor neștiutori și nevinovați. Apără-mă Tu, Doamne, Părinte, Dumnezeul vieții și al binecuvântării mele, și fă acum să se risipească de la mine și să se destrame cu totul din această clipă toată această putere a răului și să se așeze peste mine cuvintele binecuvântării Tale, ale păcii și ale vieții, cuvintele cele ziditoare, rostite de buzele cele binecuvântate ale Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce a biruit pe Principele lumii acesteia, și a biruit lumea și toată puterea ei. El Cel Binecuvântat prin cuvânt și prin faptă fără de asemănare ne-a lăsat mărturie vie prin însuși cuvântul gurii Sale care spune: „Eu sunt Lumina lumii; iar cel care Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea în el lumina vieții”.

Doamne Dumnezeule auzi-mă acum și și ajută-mă să îți urmez Ție, Doamne ajută-mă și fii cu mine. Doamne, nu mă părăsi în vâltoarea acestei lumi. Pentru că Tu singur ai cuvintele vieţii celei pașnice, bune și adevărate. Şi eu după puterea mea, am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Îmbracă-mă în Lumina vieții celei binecuvântate, liniștită, adevărată și de Tine apărată. Tu, singur Doamne, ai putere vie în a mă ajuta și a mă izbăvi de toate aceste tulburări și nevoi. Fii cu mie, Doamne. Ridică-mă peste lumea, peste timpul, peste universul și peste puterea lor. Binecuvintează-mi viața mea. Protejează-mi liniștea inimii mele cu puterea Ta cea nevăzută. Apără-mi, Doamne, bucuria vieții și împlinirea ei, acum, aici și pentru totdeauna.

Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu eu te chem în ajutor! de 12 ori

 

Binecuvintează-mă, eliberează-mă,

redă-mi liniștea și pacea inimii mele,

Ajută-mă, păzește-mă

și fii mereu cu mine. Amin.

Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.