SANATATE II

Neodihna și netihna

Neodihna și netihna sunt realități ce au ajuns să fie aproape patologice în zilele noastre. Acestea au dat naștere la o serie întreagă de urmări greu de definit și greu de tratat. Atunci când omul are de toate, ar fi firesc să aibă și tihnă și odihnă între ele. Perna cea moale nu dă întotdeauna somnul cel mai bun.

Casa cea frumoasă nu dă întotdeauna și frumusețea celor ce viețuiesc în ea. Lucrul cel bine zidit nu dă întotdeauna și mulțumirea și zidirea celor ce l-au zidit. Odihna nu este același lucru cu somnul. Putem dormi și ne trezim mai obosiți ca înainte. Odihna este un dar al inimii. Odihna este o plutire în tot ceea ce este împlinire.

Odihna este mulțumire, vis frumos, recunoștință, armonie și bună rânduială și bună funcționare în timp și în spațiu a tot ceea ce suntem și a tot ceea ce noi avem. Când pierdem odihna și tihna e ca și cum ne-am pierde pe noi înșine în timp și în spațiu, pierzând gustul și sensul a tot ceea ce suntem și a tot ceea ce ne înconjoară. Pierzând tihna și odihna, noi alunecăm în lumi pline de anxietate și de frici fără de chip, care ne secătuiesc, mai lent sau mai rapid, toate puterile vieții. Dacă simți că ești atins de neodihnă și de netihnă, atunci încearcă să vezi care sunt adevăratele ei cauze și prin înțelepciune, răbdare, discernământ și ajutor de la Cel de sus încearcă să le dezactivezi puterea și să le neutralizezi lucrarea lor în viața ta. Fricile și anxietățile sunt cele mai rele și cele mai nemiloase sfătuitoare tulburi și tulburătoare ale minții, ale sufletului și ale inimii noastre.

Cuvântul Tatălui care ne-a zidit, Cuvintele și faptele lui Iisus, darul Duhului celui drept, stăpânitor, bun și Sfânt, acestea ar trebui să fie Puterile cele cu adevărat sfătuitoare, călăuzitoare și lucrătoare în minte, în suflet, în inimă și în toate cele dinăuntru ale firii noastre. Cuvântul Vieții trecut născut din acest Izvor, este un Cuvânt limpede, odihnitor, ziditor și niciodată tulbure sau tulburător. Acest Cuvânt îl găsim în tot ceea ce este bun simț, respect, bună măsură, rugăciune în Duh și în Adevăr, bună educație, cei 7 ani de acasă, demnitate, adevăr și în orice faptă bună pe care o săvârșim fără să mai așteptăm ceva în schimbul ei. Dacă noi reușim să avem aceste realități toate în același timp și bine lucrătoare împreună, atunci Izvorul Vieții este viu în noi, oricât am da și orice am face el rămâne viu și de netulburat, dătător de adevărată odihnă, tihnă, mulțumire și binecuvântare.
Pentru a-ți găsi odihna cea adevărată a firii tale, începe din ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, mier…), începe un drum de rugăciune de 7 zile, în care zici rugăciunea Împărate ceresc de 7 ori la rând, în timpul zilei astfel:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în mine și mă ajută să mă regăsesc pe mine în pacea inimii și în odihna sufletului meu și mă curățește de toată suferința și de toată neputința şi îmi mântuieşte, Bunule, sufletul meu și îmi odihnește după rânduiala firii trupul și toate cele dinlăuntrul meu. Amin. Amin. Amin.

Iar apoi spre seară, înainte de a te așeza în patul odihnei tale, zici această rugăciune:

Rugăciune pentru a ieși din neodihnă și din netihnă

Doamne, Dumnezeul binecuvântării, Izvorul Vieții și al odihnei inimii mele, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, așază-mi sufletul meu în locul odihnei sale. Binecuvintează-mi pleoapele mele spre odihnă și ochii mei spre lumina cea tainică a viselor mângâietoare. Satură-mi inima mea cu dar de liniște și pace binecuvântată. Întru odihna rezidirii firii ajută-mă să îmi închid ochii, în somnul cel aducător de împlinire.

Fă, Doamne, să mă deștept şi să văd cu mulțumire că somnul meu a fost liniştit. Pune liniștea Ta în casa inimii mele și tot ce este viu și binecuvântat să se împlinească spre bucuria sufletului meu. Doamne, fii cu mine și priveghează asupra sănătății și asupra minții mele și le păzește în pace. Gândurile și visele inimii mele umple-le de cerească armonie. Iar dacă grijile m-au biruit și s-au prefăcut în tulburare și în grea anxietate, Te rog nu le lăsa să mă doboare. Apleacă-Te cu dragoste și îngăduință spre îngustimea minții mele și dă-mi înțelepciune. Desparte-mă de omul cel plin de tulburare, desparte-mă de cei ce vor să își ia partea lor fără de Tine. Desparte-mă de grijile ucigătoare. Iartă-mă dacă nu Te-am ascultat și mi-am pierdut pacea și odihna mea în valul cel de nestăpânit al lor. Oprește-l și nu îl lăsa să-mi fure tihna și odihna cu toată frumusețea vieții pământești.

Păzește-mi viața de tot ce e ascuns în gândul meu și de tot ce îmi aduce griji și tulburare. Ferește-mă de tot gândul cel viclean și nu îl lăsa să mă contamineze sau să se ascundă undeva în mine. Apără-mă de frica zilei de mâine. Oprește cu a Ta putere tot ceea ce îmi fură pacea și tihna sufletului meu. Înțelepțește-mă să nu hrănesc fără să știu, tot ceea ce este tulburare și grijă mai presus de mine. Depărtează de la mine tot ceea ce nu e bun și nu este de la Tine. Oprește tot ce stă ascuns, tot ceea ce îmi ia somnul și odihna, tot ceea ce mă neliniștește și nu mă lasă să mă odihnesc. Oprește suflul și fiorul ce vor să mă arunce în chinuri și în griji care topesc trupul și sleiesc sufletul și inima dinlăuntrul meu. Fii cu mine în nopțile fără de odihnă și în lumile de grea așteptare și de tulburare și pune-le al lor sfârșit. Ajută-mă și îmi iartă tot ceea ce eu am greșit și tot ceea ce eu am tulburat și nu mă lăsa în grea netihnă și în amară tulburare.

Ridică-mă din patul neodihnei, chiar dacă eu mi-am pregătit cu măiestrie așternutul tulburării lui. Ajută-mă chiar dacă sunt îndepărtat de Tine. Ajută-mă să pot să regăsesc iar pacea Ta. Ajută-mă să îmi văd iar destinul meu cel frumos, cel bun și cel binecuvântat. Iar dacă semeni sau ființe, au îndreptat spre mine gânduri și doriri tulburătoare prin rea urare, Te rog să le oprești și să nu le lași să cheme prin urarea lor neodihna trupului meu, sau tulburarea sufletului sau tulburarea liniștii și a păcii celei firești pe care Tu ai așezat-o în mine. Oprește-le să nu îmi poată slăbi duhul vieții. Oprește-le și nu le lăsa să îmi tulbure liniștea ființei. Fii cu mine și nu mă lăsa să cad pribeag în nestatornicie și în rătăcire prin timp și pe acest pământ. Oprește hăituirea cea necunoscută a minții și a gândurilor și nu le lăsa să mă pună în goana după vânt și în fuga după amăgire. Dă-mi iar înțelepciune și bună măsură în toate ca să nu ajung la epuizare și la extenuare. Scoate-mă cu bine din valul cel apăsător al anxietăților și al fricilor fără de chip și fără de motiv. Oprește-le și nu le lăsa să mă consume și să mă nenorocească.

Ajută-mă să înțeleg cuvintele chemării Tale. Ajută-mă să mă cunosc și nu mă lăsa să fug după un nume pământesc ce e străin de firea mea. Păzește-mi inima și mintea în buna cumpătare și nu mă lăsa să fug după avuție, în nesaț și în veșnică nemulțumire. Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Dumnezeule al tuturor Puterilor și al tuturor rânduielilor celor din veac pecetluite și puse prin Lege și prin Cuvânt de nerostit, ajută-mă și fii mereu cu mine. Risipește-mi toate tulburările ce au zămislit agonia neodihnei și a netihnei în mine. Și fă să am în acest ceas parte de odihna Ta cea binecuvântată, pe care ai dat-o tuturor celor zidiți de Tine, și fă să fie pe veci în mine precum odihna apei liniștite ce curge limpede în drumul ei, primind în limpezimea sa lumina razelor curate și viața care în ea trăiește, se bucură și se împlinește. Și fă să fie odihna mea ca și odihna pământului binecuvântat de Tine, care a fost și este al Tău cu toată împlinirea și cu toată taina sa. Și fă să fie odihna mea ca și odihna vântului liniștit pe care toți îl simt dar nimeni nu știe de unde vine și unde merge. Și fă, Doamne, ca odihna mea să fie izvor de mângâiere și de rezidire a trupului și a ființei mele.

Şi dă-mi somn de odihnă, somn trupesc, de sănătate, de mântuire şi de viaţă, care să îmi fie spre întărirea sufletului şi a trupului. Şi precum l-ai cercetat pe Abimeleh, la via Agripei, şi i‑ai dat lui somn mângâietor, ca să nu vadă necazul și căderea Ierusalimului, şi l‑ai adormit pe el cu somn întăritor şi iarăși l‑ai trezit într‑o clipă spre slava bunătății Tale, așa, Doamne, odihnește-mă și pe mine și mă păzește să nu văd și să nu fiu tulburat de necazurile cele din lume. Și precum i-ai adormit pe cei 7 tineri din Efes, în zilele lui Deciu, și i-ai păzit 372 de ani în peșteră, ca pe niște prunci la sânul mamei lor, fără să sufere stricăciune, așa, Doamne, dă-mi și mie odihnă cu vis liniștitor în fiecare noapte și fă să îmi aducă mulțumire și împlinire după fire, cu folos în mine și în viața mea. Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.

Apoi te așezi în patul odihnei tale, aducând cu mulțumire în inima și în mintea ta, cele mai frumoase amintiri ale vieții, și în ele precum în frumoase petale de flori, lași să se odihnească sufletul tău și inima ta chiar dacă ochii tăi par a nu avea somn.

Rugăciune pentru un apropiat atins de neodihnă și de netihnă

Atunci când vrei să te rogi pentru un apropiat chinuit de neodihnă și de netihnă, începe din ziua din săptămână din care e născut (luni, marți, mier…), începe un drum de rugăciune de 7 zile, în care zici rugăciunea Împărate ceresc de 7 ori la rând, în timpul zilei astfel:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în (N) și îl/o ajută să se regăsească în rânduiala cea bună a firii sale, în pacea inimii, în mulțumire și în odihna sufletului său și îl/o curățește de toată suferința și de toată neputința şi îi mântuieşte, Bunule, sufletul său și îi odihnește după buna rânduială a firii, trupul și toate cele dinlăuntrul său.
Amin. Amin. Amin.
Preabunule Iisuse, Părinte și Duhule Sfinte, atinge-i firea lui (N), atinge-i firea cea zidită de Tine și o adu din nou în buna ei rânduială. Atinge-i, Doamne, firea și o însănătoșește și dă-i iarăși dar de odihnă ziditoare. Atinge-i, Doamne, firea și o umple iar de binecuvântare și de pace împlinitoare. Îți mulțumesc, Doamne, Amin. Amin. Amin.

Iar apoi, când găsești un moment potrivit în timpul zilei sau al nopții, aprinzi o lumânare și zici rugăciunea ce urmează:

Rugăciune pentru a ajuta un apropiat să iasă din neodihnă și din netihnă

Doamne, Dumnezeul binecuvântării, Izvorul Vieții și al odihnei inimii lui (N), Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, așază-i iar sufletul său în locul împlinirii sale. Binecuvintează-i pleoapele spre odihnă și ochii spre visele cele mângâietoare. Satură-i inima sa cu dar de liniște și de pace. Întru odihna rezidirii firii ajută-l/o să își închidă ochii, în somnul aducător de împlinire. Pune liniștea Ta în casa inimii sale și tot ceea ce este viu și binecuvântat să se împlinească spre bucuria sufletului său. Doamne, fii cu (N) și priveghează asupra sănătății și asupra minții sale și le păzește în pace.

Gândurile și visele inimii sale umple-le de cerească armonie. Iar dacă grijile s-au prefăcut în tulburare și în anxietate, Te rog nu le lăsa să îl/o doboare. Desparte-l/o de gândul cel rău, desparte-l/o de grijile cele ucigătoare. Iartă-l/o dacă nu Te-a ascultat. Iartă-l/o dacă și-a risipit pacea și odihna sa în valul cel tulbure al trăirilor deșarte. Oprește-l și nu îl lăsa să-i fure tihna și odihna sa. Păzește-i viața de tot ceea ce e ascuns în gândul său. Păzește-l/o de tot ce îi aduce griji și tulburare. Ferește-l/o de tot gândul cel viclean și nu îl lăsa să îl/o contamineze sau să se ascundă undeva înăuntrul său. Apără-l/o de frica zilei de mâine. Oprește cu a Ta putere tot ceea ce îi fură pacea și tihna sufletului său. Înțelepțește-l/o să nu hrănească fără să știe, tot ceea ce este tulburare și grijă pământească. Depărtează de la (N) tot ceea ce nu e bun și nu este de la Tine. Oprește tot ce stă ascuns, tot ceea ce îi ia somnul și odihna, tot ceea ce îl/o neliniștește și nu îl/o lasă să se odihnească. Oprește suflul și fiorul ce vor să îl/o arunce în chinuri și în griji care topesc trupul și sleiesc sufletul și inima dinlăuntrul său.

Fii cu (N) în nopțile fără de odihnă și în lumile de grea așteptare și de tulburare și pune-le al lor sfârșit. Ajută-l/o și îi iartă tot ceea ce a greșit și tot ceea ce a tulburat și nu îl/o lăsa în grea netihnă și în amară tulburare. Scoate-l/o cu bine din lumea netihnei sale, chiar dacă el/ea și-a gătit cu măiestrie așternutul neodihnei și al neliniștii sale. Ajută-l/o chiar dacă s-a îndepărtat de Tine. Ajută-l/o să își vadă iar destinul său cel frumos, cel bun și cel binecuvântat. Iar dacă semeni sau ființe, au îndreptat spre (N) gânduri și doriri tulburătoare prin rea urare, Te rog să le oprești și să nu le lași să cheme prin urarea lor neodihna trupului său, sau tulburarea sufletului sau tulburarea liniștii și a păcii celei firești pe care Tu ai așezat-o în el/ea. Oprește-le să nu îi poată slăbi duhul vieții. Oprește-le și nu le lăsa să îi tulbure liniștea ființei.

Fii cu (N) și nu îl/o lăsa să cadă pribeag în nestatornicie și în rătăcire prin timp și pe acest pământ. Oprește-i hăituirea cea necunoscută și nu o lăsă să îi fure odihna minții și liniștea gândurilor sale. Dă-i iar înțelepciune și bună măsură în toate ca să nu ajungă la epuizare și la extenuare. Scoate-l/o cu bine din valul cel apăsător al anxietăților și al fricilor fără de chip și fără de motiv. Oprește-le și nu le lăsa să îl/o consume și să îl/o nenorocească. Ajută-l/o să audă vocea păcii Tale. Ajută-l/o să se cunoască și nu îl/o lăsa să fugă după un nume pământesc ce e străin de firea lui/ei. Păzește-i inima în buna cumpătare și nu îl/o lăsa să fugă după avuție, în nesaț și în veșnică nemulțumire. Doamne, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, Tu ești Dumnezeul tuturor Puterilor. Tu ești Ziditorul tuturor rânduielilor celor din veac pecetluite și puse prin Lege și prin Cuvânt de nerostit.

Ajută-l/o pe (N) și fii mereu cu el/ea. Risipește-i gândurile care au zămislit agonia neodihnei și a netihnei sale, și dă-i în acest ceas, har de pace și dar de odihnă binecuvântată. Rânduiește, Doamne, să aibă (N) acum odihnă, ca și odihna apei liniștite ce curge limpede în drumul ei, primind în limpezimea sa lumina razelor curate și viața care în ea trăiește, se bucură și se împlinește. Și fă să fie odihna sa ca și odihna pământului binecuvântat, care a fost și este al Tău cu toată împlinirea și cu toată taina sa. Și fă să fie odihna sa ca și odihna vântului liniștit pe care toți îl simt dar nimeni nu știe de unde vine și unde merge. Și fă, Doamne, ca odihna sa să fie izvor de mângâiere și de rezidire a trupului și a ființei sale. Şi dă-i somn de odihnă, somn în trupul său, somn de sănătate, timp de mântuire şi lucrare de viaţă ziditoare în toate cele dinăuntru ale sale. Rânduiește-le acum pe toate să îi fie spre întărirea sufletului său şi spre rezidirea puterilor trupului. Şi precum l-ai cercetat pe Abimeleh, la via Agripei, și l-ai odihnit în zilele cele grele ale căderii Ierusalimului, şi i‑ai dat lui somn mângâietor, ca să nu vadă necazul și durerea acelor zile și precum l‑ai adormit pe el cu somn întăritor şi iarăși l‑ai trezit într‑o clipă spre slava bunătății Tale, așa, Doamne, fă să se odihnească acum și (N) și îl/o păzește să nu vadă lucruri și fapte tulburătoare și să nu fie tulburat de necazurile acestei lumi, ci la umbra aripilor Tale să fie păzit și întărit în toate cele bune ale vieții sale. Și precum i-ai adormit pe cei 7 tineri din Efes, în zilele lui Deciu, și i-ai păzit 372 de ani în peșteră, ca pe niște prunci la sânul mamei lor, fără să sufere stricăciune, așa, Doamne, dă-i și lui (N) odihnă cu vis liniștitor în fiecare noapte și fă să îi aducă mulțumire și împlinire după fire, cu folos în viața sa. Că Tu ești izvorul Vieții și puterea ei aici pe acest pământ.

Tu ești Făuritorul odihnei și din Tine se naște puterea cea ziditoare a ei în firea fiecărui om. Te rog stăruitor: Dă-i, Doamne, odihnă și tihnă lui (N), dă-i somnul cel de viață ziditor. Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.