PARACLIS

Protecție și apărare

 

Protecția și apărarea vieții noastre ne este dată de Bunul Dumnezeu prin însăși natura instinctului nostru de supraviețuire. Fiecare om atunci când vine în această lume este luminat și protejat de Cuvântul cel de viață dătător al Celui Binecuvântat din veac în veac.

O putere tainică, divină, ne însoțește încă din clipa zămislirii noastre. Aceasta ne apără și ne dă o protecție specială în fața valurilor tumultuoase ale lumii acesteia. În firea noastră stă acest tainic dar dat de însuși Cuvântul cel ziditor al lui Dumnezeu. Prin circumstanțele care ne înconjoară și prin tot felul de rele moșteniri și alegeri ale noastre, adesea noi pierdem această protecție și ne găsim în stări de vulnerabilitate foarte mare.

De obicei în aceste situații intervine iarăși ajutorul divin, cum avem exemplul în viața lui Iacov care fuge de mânia fratelui său. Iacov își înșală fratele, stârnește în el ura și pornirea gândurilor de moarte. Fuge de la fața lui iar pe drumul pribegie sale într-un moment de răgaz și odihnă a visat că era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat Domnul în capul scării şi i-a zis: “Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! … Iată, Eu sunt cu tine şi te voi păzi în orice cale vei merge; te voi întoarce în pământul acesta şi nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ţi-am spus”. Iar când s-a deşteptat din somnul său, Iacov a zis: “Domnul este cu adevărat în locul acesta şi eu n-am ştiut!” Şi, spăimântându-se Iacov, a zis: “Cât de înfricoşător este locul acesta! Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!”. Când simți nevoia de o protecție divină, zi această rugăciune:

Rugăciune pentru protecție

 

          Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeul meu şi binecuvântat este Numele Tău cel sfânt în veci, Amin!

Binecuvântat, cinstit și ascultat ești Tu de toate făpturile Tale din veac în veac! Doamne, Dumnezeul apărării și al ocrotirii mele, eu către Tine îmi întorc ochii şi faţa mea şi mă rog: Păzește-mă pe pământul acesta şi nu mă lăsa fără protecția Ta înaintea semenilor mei. Fii Tu protecția mea înaintea ascunselor puteri tulburătoare, potrivnice vieții și împlinirii mele.

Ajută-mă să îmi iubesc frații și semenii mei, dar nu mă lăsa să cad robit de ei. Ajută-mă să nu mă mândresc în inima mea faţă de ei, ca nu cumva în mândrie să mă osândesc și să-mi pierd protecția și apărarea Ta din inima mea. Păzește-mă de lene și nu-mi lăsa simțirile mele să fie cuprinse de amorțeala ei, nici să trăiesc în umbra ei în sărăcie, în lipsă mare și fără apărare. Protejează-mă de supărare, de mânie, de întristare, de neputința de a ierta și de a uita răul făcut mie de semenii mei.

Protejează-mă de toate trăirile toxice și de toate cele zămislite de ele înlăuntrul meu. Protejează-mă de întunecarea și de tulburarea emoțiilor, sentimentelor și a tuturor trăirilor mele. Protejează-mă de orice contaminare a trupului meu, a sufletului meu, a spiritului, a minții, a emoțiilor, a sentimentelor, a doririlor, a moștenirilor, a darurilor și a tuturor harurilor mele. Protejează-mă de vrăji, farmece, făcături și de orice formă de magie neagră, rea urare, afurisenie sau blestem. Ajută-mă să fiu cinstit în fața Ta. Plata celor ce lucrează pentru mine ajută-mă să nu o amân niciodată, ca și eu să fiu răsplătit și protejat în tot ce e slujire înaintea Ta. Ajută-mă să am cei șapte ani ai mei de acasă, ajută-mă să știu să am bun simț și bună cumpătare în tot cugetul meu și în purtarea mea. Păzește-mă și protejează-mi cinstea, numele, casa și familia, locul cel firesc și toată demnitatea, și tot ce este bun și sfânt în viața mea.

Ajută-mă ca ceea ce nu-mi place mie însumi, spre alții să nu arunc și semenilor mei rău să nu le fac vreodată. Protecție de netrecut zidește-mi, Doamne, înlăuntrul meu și în afara mea ca să nu fiu purtat pe drumurile dependențelor ucigătoare. Ajută-mă și mă protejează ca niciodată să nu beau până la îmbătare, iar beția să nu fie niciodată cu mine pe același drum! Protejează-mă de fumul cel stăpânitor și nu îl lăsa să mă otrăvească nici să mă stăpânească prin ticuri și reflexe de el aduse în mine și de mine de nestăpânit.

Protejează-mă Atotputernice, de lanțul cel greu al robiei drogurilor, și nu mă lăsa să ajung vreodată în el nici pentru o clipită a vieții mele. Protejează-mă, Doamne, de setea de câștig, de sevrajul jocurilor de noroc și de toate duhurile cele rele ale risipirii și ale pustiirii bunurilor vieții mele. Protejează-mă de toate vorbele cele slabe și de toată vorbirea cea rea. Ajută-mă să știu buna măsură când dau celui flămând din hrana mea şi celui gol din hainele mele. Ajută-mă ca din toate câte am eu din belşug, să știu să dau cu drag fără să-mi pară rău vreodată. Protejează-mă de cei nemulțumiți de ale mele fapte bune și nu îi lăsa să mă tulbure nici să își pună neîmpăcarea lor în inima și în viața mea. Protejează-mă de omul rău și de tot slujitorul cel lingușitor al său. Protejează-mă de toți dușmanii mei văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți. Că Tu ești Dumnezeul protecției și al apărării mele! Pe Tine eu Te rog să fii mereu cu mine în orice timp, în orice loc și în toate trăirile cele dinlăuntru ale mele.

Fii pururi scutul meu cel de nebiruit și puterea protecției mele. Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

Astfel te rogi de câte ori simți nevoia întăririi protecției tale.

În tot acest timp, când poți să duci o prescură la altar cu numele tău pentru împlinirea și întărirea ta.

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat care are nevoie de întărirea protecției sale

 

în ziua din săptămână în care s-a născut zi rugăciunea Tatăl nostru de 7 ori fără întrerupere așa cum urmează:

 

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

  Cel ce ești Bun și Binecuvântat, fii cu (N) și îl/o protejează. Binecuvintează-i viața și destinul și îl/o ajută să își împlinească viața sa sub scutul apărării Tale.

Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și apoi zici această rugăciune ce urmează de trei ori, prima dată în gând, a doua oară în șoaptă iar a treia oară cu glas lin.

Aceasta o faci în șapte săptămâni la rând.

Rugăciune pentru protecția unui apropiat

 

           Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul apărării și al ocrotirii mele, eu către Tine îmi întorc ochii şi faţa mea şi mă rog: Păzește-l/o pe (N), şi nu îl/o lăsa fără protecția Ta înaintea semenilor săi.

Fii Tu însuți protecția lui/ei înaintea puterilor potrivnice vieții sale. Ajută-l/o să își iubească frații și semenii săi, dar nu îl/o lăsa să fie robit/ă de ei. Ajută-l/o să nu se mândrească în inima sa faţă de ei, ca nu cumva în mândrie să se osândească și să piardă protecția și apărarea Ta. Păzește-l/o de lene și nu-i lăsa simțirile sale să fie rău călăuzite, nici să trăiască în umbra ei în sărăcie, în lipsă mare și fără apărare.

Protejează-l/o de supărare, de mânie, de întristare, de neputința de a ierta și de a uita răul cel făcut de semenii săi. Protejează-l/o de toate trăirile toxice și de toate cele zămislite de ele înlăuntrul său. Protejează-l/o de întunecarea și de tulburarea emoțiilor, sentimentelor și a tuturor trăirilor sale. Protejează-l/o de orice contaminare a minții, a trupului său, a sufletului său, a spiritului său, a emoțiilor, a sentimentelor, a doririlor, a moștenirilor, a darurilor și a tuturor harurilor sale. Protejează-l/o de vrăji, farmece, făcături și de orice formă de magie neagră, rea urare, afurisenie sau blestem.

Ajută-l/o să fie cinstit/ă în fața Ta. Plata celor ce lucrează pentru el/ea ajută-l/o să nu o amâne niciodată, ca și (N) să fie răsplătit/ă și protejat/ă în tot ce este slujire înaintea Ta. Ajută-l/o să aibă cei șapte ani ai săi de acasă, ajută-l/o să știe să aibă bun simț și bună cumpătare în tot cugetul său și în toată vorba sa. Păzește-l/o și protejează-i cinstea, numele, casa și familia, locul cel firesc și toată demnitatea, și tot ce este bun și sfânt în viața sa. Ajută-l/o ca ceea ce nu-i place, spre alții să nu arunce și semenilor săi rău să nu le facă vreodată.

Protecție de netrecut zidește-i, Doamne, înlăuntrul său și în afara sa ca să nu fie cumva purtat/ă pe drumurile dependențelor ucigătoare. Ajută-l/o și îl/o protejează ca niciodată să nu bea până la îmbătare, iar beția să nu meargă niciodată cu (N) pe aceleași drumuri! Protejează-l/o de fumul cel stăpânitor și nu îl/o lăsa să îl/o otrăvească nici să îl/o stăpânească prin ticuri și reflexe de el aduse în (N) și de el/ea de nestăpânit. Protejează-l/o Atotputernice, de lanțul cel greu al robiei drogurilor, și nu îl/o lăsa să ajungă vreodată în el nici pentru o clipită a vieții sale. Protejează-l/o, Doamne, de setea de câștig, de sevrajul jocurilor de noroc și de toate duhurile cele rele ale risipirii și ale pustiirii sale. Ajută-l/o să știe buna măsură ca din toate câte are din belşug, să știe să dea cu drag fără să-i pară rău.

Protejează-l/o mereu de cei nemulțumiți de ale sale fapte bune și nu îi lăsa să îl/o tulbure. Protejează-l/o de omul cel rău și de tot slujitorul cel viclean și lingușitor al său. Protejează-l/o de toți dușmanii săi. Că Tu ești Dumnezeul protecției sale! Pe Tine eu Te rog să fii mereu cu (N).

Fii pururi scutul său cel de nebiruit și puterea protecției sale.

Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

Rugăciune de apărare în fața dușmanilor

 

Când simți ura, răutatea și dușmănia cuiva, adu-ți aminte bine dacă nu cumva ai făcut și tu la fel cu alții. Cere-ți iertare și îndreaptă cele săvârșite. Aprinde 3 lumânări, zi de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, vezi la p. 2, cere Tatălui pâinea cea spre ființă, ajutorul și paza Sa.

Apoi zi cu glas o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și această rugăciune.

 

         Pleacă, Doamne, urechea Ta spre mine și auzi glasul invocării mele. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare, că puterea mea şi scăparea mea eşti numai Tu. Fie-Ți milă de mine, Doamne, că mă necăjesc cei ce nu Te cunosc pe Tine.

Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, sufletul meu şi inima mea s-au tulburat la auzul cuvin-telor lor, pentru că ei mă necăjesc, se bucură și așteaptă clătinarea și căderea mea. Dar eu spre mila Ta mă plec acum și dragostea inimii Tale o invoc, și a Ta putere o chem în ajutorul meu. Trimite dintru înălțime arhangheli tari și lumi-nați să taie calea celor ce mă necăjesc și să alunge pe dușmanii mei de lângă mine și să mă apere de răul lor, de a lor lucrare și de a lor rea gândire. Iar dacă, Doamne, ai găsit în mine nedreptate, ajută-mă să mă îndrept, ajută-mă să ies acum din ea! Izbăveşte sufletul meu de omul necredincios. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, care-şi iau partea în viaţa aceasta. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, de omul nedrept şi viclean mă păzește, şi mă izbăveşte că Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea. Doamne nu mă părăsi. În mâinile Tale, este soarta mea. În mâinile Tale îmi pun sufletul meu. Ocară celui fără de minte nu mă da. Depărtează de la mine bătăile fărădele-gii. Șterge-mi datoriile cele neplătite, care se pot abate asupra vieții mele. Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o!

Lacrimile mele nu le trece cu vederea, că străin sunt eu pe acest pământ fără de Tine. Tu ești Cel ce îmi dai izbândă şi mă scoți din cursa vrăjmașilor mei, îți mulțumesc și Te preamăresc. Tu ești Izbăvitorul meu în fața dușmanilor mei cei mulți și furioşi. Tu ești Cel care mă scoți din mâna omului nedrept și plin de răutate! Fii, Doamne, pururea cu mine și nu mă părăsi între dușmanii mei! Doamne al puterilor, mare este numele Tău, mare și minunată este apărarea Ta.

Păzește-mă cu mână tare, cu îngeri tari și bine-cuvântați, cu har ceresc și dă-mi răbdare. Binecuvintează-mă, Doamne, Părinte Atotputernice! Întru puterea Ta mă veselește și binecuvântarea Ta să fie pururea asupra mea. După dorința cea bună a inimii mele, întâmpină-mi cu bunătăți toată viața mea, și cinstea o așază peste capul meu ca o cunună de piatră scumpă. Dăruiește-mi Doamne, viață binecuvântată, sănătate și putere să mă pot purta pe picioarele mele până la ultima mea răsuflare. Nădejdea mea este în Tine, Doamne, şi în Cuvântul Tău este întărirea mea.

Mâna Ta cea tare este pururi peste toţi dușmanii mei, iar dreapta Ta e stăvilar pentru toţi cei care mă urăsc și caută să tulbure viața mea. Îți mulțumesc Părinte!

Amin. Amin. Amin.