RUGACIUNILE PSALMILOR

Psalmii și Psaltirea

Psaltirea sau Cartea Psalmilor atribuită regelui David, lui Asaf și Core, este una din cărțile Vechiului Testament scrisă în limba ebraică תְּהִלִּים – Tehilim, – “cântece de laudă“. Tradusă în limba greacă Ψαλμοί, – “cântări acompaniate cu harpa“. Din greacă vine numele în limba română: Psalmi – Psaltire.

 

Psalmii sunt cântece, imnuri, urări și rugăciuni compuse înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, în perioada Vechiului Testament. Ei au în ei principiile legii talionului, adică, legea strictei reciprocități a crimei și a pedepsei: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.

 

Iisus însă ne învață: Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău, iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi vrea să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i, şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta. Aţi auzit că s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău». Iar Eu vă zic vouă: Voi, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei care vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă voi îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru? Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. Mt. 5.

 

 

            În lumina acestei învățături, urările și blestemele din psalmi nu ar trebui să fie rostite vreodată de cei care vor să îl urmeze pe Iisus.

 

 

Rugăciunile Psalmilor

 

Rugăciunile Psalmilor sunt rugăciuni inspirate din textele vechilor psalmi, rugăciuni făcute în lumina învățăturii lui Iisus ca răspuns la nevoile noastre. Toate grelele urări și grelele blesteme sunt întoarse în rugăciune de iertare, în binecuvântare și în rugăciune de invocare a ajutorului lui Dumnezeu pentru a putea ieși cu bine de sub orice blestem și din orice necaz.

 

Cum și când se citesc?

 

Rugăciunile psalmilor sunt precum hrana vie și medicamentul cel tainic al minții, al sufletului, al inimii, al emoțiilor, al trăirilor interioare, al sentimentelor și al sănătății trupului și a tuturor celor dinlăuntrul nostru.

Precum hrana și medicamentele au o măsură a lor pentru a fi de folos, la fel Rugăciunile psalmilor au un timp și o măsură a lor. A mânca fără de măsură, mult sau puțin, nu este bine. Medicamentul luat corect și la timp are efectul dorit, luat incorect și fără de măsură, el poate agrava starea sănătății celui care îl ia și poate face mult mai rezistenți paraziții pe care îi combate. Rugăciunile sunt la fel, ele au timpul, ritmul și măsura lor.

 

Timpul rugăciunii este cel în care noi ne putem aduna în noi înșine pentru a fi liniștiți. Este timpul în care noi ne regăsim în pacea firii și în timpul viu, lucrător în noi. Acesta este personal, în funcție de ziua din săptămână în care ne-am născut și de ritmul biologic al fiecăruia.

 

Ritmul este dat de modul în care se rostesc rugăciunile. În mintea noastră noi pregătim cuvintele, le așezăm în logica firescului lor, ni le repetăm pentru a se așeza bine în noi și pentru a le da putere. Aceasta e rugăciunea făcută în gând. Ea vorbește în primul rând inimii noastre, sufletului, minții și ființei noastre. Ne vorbește pentru a ne pregăti să o conștientizăm, să o însușim, să o vedem în împlinirea ei, să o simțim și să începem procesul materializării ei, în șoaptă, în vorbă și în faptele izvorâte din adevărurile ei.

Rugăciunea în șoaptă implică prin natura ei apropierea reală, întâlnirea și intimitatea cu Ființa căreia noi ne adresăm. Poți vorbi în șoaptă doar celui care este apropiat și te ascultă. Rugăciunea în șoaptă se face atunci când pe Dumnezeu îl simți și îl vezi aproape și știi că este lângă tine.

Rugăciunea cu glas tare are mai multe valențe. Ea implică o identitate clară, ea poartă timbrul vocii celui care o exprimă în clipa expirației suflării sale. Ea se adresează unei Ființe dragi, bine definite, și așteaptă răspuns prin însăși natura ei.

 

Măsura rugăciunii o dă inima celui care o rostește și aceasta trebuie să răspundă nevoii reale a vieții, a păcii, a sănătății și a împlinirii sale. Aici la fel ca și în alimentație și în medicație sunt realități incompatibile, de mare conflict, generatoare de probleme și chiar deces. A lua alcool și anumite medicamente poate fi letal. A le lua în doze mici sau doze exagerate este la fel de nociv și de letal de multe ori. A face Rugăciunile psalmilor și a urî sau a blestema sau a ține mânie sau orice formă de supărare, este precum a lua un medicament, intolerant la alcool, cu alcoolul împreună. Înainte de a începe aceste rugăciuni este bine ca fiecare om să se cerceteze pe sine însuși și să caute să se împace cu toți semenii săi, să ierte și să caute pacea și să o urmeze pe ea, să facă binele și doar apoi să înceapă aceste rugăciuni astfel:

  1. Pentru liniște, autocunoaștere, pace, înțelegere în familie, apărare de dușmani, sănătate, protecție etc.,

se începe în ziua din săptămână în care te-ai născut și citești zilnic câte o catismă – 40 zile la rând.

 

  1. Când ai un mare necaz și vrei să ieși din el cât mai repede, se începe în ziua din săptămână în care te-ai născut și citești zilnic câte două catisme fără întrerupere – 40 zile.

 

  1. Când ești în boală grea, blestem greu, necaz fără ieșire, se începe în ziua din săptămână în care te-ai născut și citești zilnic câte două catisme, cu 3 lumânări aprinse iar luni, miercuri și vineri ții post.

 

  1. Când ai nevoie de un grabnic ajutor, ieșire grabnică dintr-un mare și iminent necaz sau primejdie, sau din mare nedreptățire și cădere, se începe în seara din ajunul zile din săptămână în care te-ai născut, în jurul orei 21.00, și se citesc toate Rugăciunile psalmilor la rând fără întrerupere, cu 7 lumânări aprinse. După terminare în toată ziua nu se dă nimic din casă și se recită de 7 ori rugăciunea Împărate ceresc și Tatăl nostru la rând de mai multe ori în zi fără întrerupere.

 

  1. Dacă sufletul găsește o rugăciune care simte că i se potrivește o poate rosti de câte ori simte nevoia.