Randuieli si Rugaciuni pentru cei Raposati

Rânduieli și Rugăciuni pentru copiii pierduți fără de voie pentru cei ce au plecat din trupul lor după zămislire, înainte de naștere, la naștere sau imediat după naștere

Cei nenăscuți sau morți la naștere sau imediat după nașterea lor sunt cei ce se uită cel mai ușor. De cele mai multe ori nu li se dă nici nume și nu se face nici o rânduială de pomenire a lor.

Cauzele ruperii firului vieții lor rămân adesea necunoscute chiar dacă o femeie pierde în aceleași condiții și aproape la aceeași vreme mai multe sarcini neîmplinite. Piedicile nevăzute ce opresc evoluția sarcinii, de cele mai multe ori sunt ascunse în lumile cele tainice care guvernează viața noastră aici pe acest pământ. Acestea pot fi rele și grele moșteniri ce vin de pe neam, de pe nume, de pe viță, de pe seminție, de pe etnie, de pe națiune, de pe poporul în care ne-am născut, din pământul pe care trăim, din lumi neștiute de noi, din greșelile, din păcatele, din fărădelegile și contaminările părinților, bunicilor, a moșilor și a strămoșilor, din blesteme, afurisenii, magii negre, sau multe alte malefice aruncături, pusături și făcături.

De multe ori se stinge un neam chiar dacă femeia și soțul ei sunt clinic sănătoși. Pruncii zămisliți de ei nu mai ajung vii în lumina acestei lumi oricât de mult ar fi doriți ei.

Când ne aflăm în astfel de situații ale vieții este bine să se facă un drum de rugăciune de 7 săptămâni. Acesta se începe din ziua din săptămână din care ești născut (luni, marți, miercuri …). În fiecare zi la rând se zice de 40 de ori rugăciunea Tatăl nostru, astfel:

 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm pe cei ce ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

mântuieşte de cel rău.

Iartă-ne, Doamne, neamul și strămoșii și oprește vina și povara lor să nu curme firul vieții celor zămisliți în pântecele care i-a primit. Iartă-ne și ne împacă cu toți cei neîmpăcați ai noștri. Pruncilor nenăscuți (aici se zic numele care li s-a dat) dă-le, Doamne, odihnă, bucurie și viață în casa veșniciei Tale. Vindecă-ne rănile căderilor noastre și fii cu noi. Iartă-ne și ne ajută să iertăm, să ne iertăm, și să fim iertați.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aceasta se zice de 40 de ori în fiecare zi. Se poate zice în gând, în șoaptă, cu voce, mergând, lucrând, stând, oriunde și la orice oră, două, trei sau mai multe o dată, așa cum se poate, ca până seara să fie zise de cel puțin 40 de ori.

Apoi seara sau în timpul zilei când se găsește momentul cel mai bun și cel mai potrivit pentru a putea fi liniștiți și netulburați, se zice cu glas Rugăciunea ce urmează, chemarea milostivirii lui D-zeu. Aceasta se zice în fiecare zi o dată în toate zilele celor 7 săptămâni.

Atunci când este posibil este bine să fie aprinsă o lumânare acolo unde se roagă.

Rugăciune

chemarea milostivirii lui D-zeu

 

Doamne, Dumnezeul vieții, Ziditorule al firii noastre omenești, ajută-ne și ne iartă greșelile, păcatele, fărădelegile și datoriile noastre și ale neamului în care ne-am născut și pe care l-am moștenit în orice chip. Iartă-ne seminția, vița și părinții, iartă-ne moșii și strămoșii și nu lăsa să vină din ei peste noi vreo rea moștenire sau vreun tribut rămas în orice chip neplătit de ei. Doamne, Tu cunoști amarul care ne doboară. Tu știi sabia cea ascunsă care taie firul vieții și nu-i lasă pe cei zămisliți să se nască. Iar dacă ne-am deschis gura cu păcat şi am greșit în vreun chip, iartă-ne. Iar dacă în viclenie a căzut gândul nostru, dacă a fost ademenit și a căzut în grea urare și în blestem, noi Te rugăm, iartă-ne. Iar dacă cineva din neamul nostru sau noi am grăit împotriva cuiva cu limbă vicleană şi cu ură l-am înconjurat, şi ne-am luptat cu el întru fărdelegi fiind, Doamne, iartă-ne și ne dezleagă de tot blestemul pe care l-a trimis spre noi, cu focul durerii, cu tăria vorbelor aprinse și cu puterea sabiei ucigătoare. În locul iubirii cuiva dacă noi am pus sminteală și amară clevetire, și dacă am nesocotit și am disprețuit pe cel ce se ruga și Te chema în ajutorul său, noi Te rugăm acum să ne ierți și să ne dezlegi de tot blestemul său și de toată puterea cea rea a osândei pe care am chemat-o în acele clipe asupra noastră. Iar dacă am pus împotriva cuiva rele în loc de bune şi ură în locul iubirii sale, Părinte, fii cu îndurare și iartă-ne toată răutatea noastră. Scoate-ne din întunecimea ei. Apără-ne de blestemul celui nedreptățit și de osânda fărădelegilor venite peste noi în orice chip. Că glasul cel îndurerat la Tine are ascultare și vorba lui doar de la Tine mai poate avea dezlegare și iertare. Blestemul, de oriunde ar fi și cu orice fel de putere ar veni, Doamne, nu îl lăsa să ne atingă și de puterea lui Tu ne apără. Depărtează-l pe cel păcătos de noi şi diavol nu îl lăsa să stea în vreun chip de-a dreapta noastră. Și de ne vei judeca, ridică-ne Tu osânda, iar rugăciunea noastră păzește-o să nu se prefacă în păcat ci fă să se prefacă în iertare, în viață și în har. Zilele noastre să fie mereu de Tine dăruite și înmulțite după buna voință a inimii Tale. Iar de am ajuns ca viața să se stingă întru noi, Doamne, dă-ne scăpare și scoate-ne de sub blestemul greu ce a căzut asupra noastră. Pruncii zămisliți să fie apărați de Tine, iar sabia greului blestem să fie ridicată fără de tributul ei de pe soarta noastră. Amin. Cei ce se vor zămisli să se nască de acum în pace. Să fie pururi binecuvântați și în toate să fie apărați de însăși mâna Ta cea de nebiruit. Și fă, Doamne, să se oprească orice putere potrivnică vieții noastre sau potrivnică vieții celor ce din noi se vor naște. Și fă să se sfârșească cerșitul nostru pe acest pământ, prin spitale și prin laboratoare. Ajută-ne să ajungem la Izvorul cel viu și sănătos al vieții și al împlinirii ei în noi și în neamul nostru. Oprește mâna și puterea ce ar vrea să ne scoată din curțile caselor noastre și tot blestemul care le-a dat putere, stinge-l, Doamne. Oprește, Doamne, cămătarul nevăzut ce vrea să smulgă bucuria vieții noastre. Apără-ne de străinii ce ne pot răpi rodul ostenelilor noastre, și tot blestemul ce i-a adus în calea noastră, Tu, Doamne, îl dezleagă și îl risipește acum și pentru totdeauna. Oprește tot blestemul care face să nu avem moștenitori. Cu brațul Tău cel tare, oprește, Doamne, puterea morții nevăzute ce face să piară copiii înainte de a se naște şi nu lăsa ca într-un neam să se stingă cu totul numele și seminția noastră. Iartă-ne fărădelegea părinţilor și înaintea Ta păcatul mamei noastre să fie pentru totdeauna șters și nimeni să nu poată face vreodată apel la pomenirea lui. Că rugăciunea noastră și necazul nostru înaintea Ta este și puterea blestemului cel greu Ție îți este supusă, și numai Tu o poți lua din viața noastră, din neamul, din seminția, din vița, din numele și din orice moștenire a noastră, pentru ca să rămână în noi vie puterea vieții și pomenirea numelui nostru. Amin. Iar dacă, Doamne, în nebunia minții, noi sau cei pe care-i moștenim, am iubit vreodată blestemul care a venit în vreun chip asupra noastră şi nu am voit binecuvântarea, şi aceasta s-a îndepărtat de la noi, Tu, Doamne, iartă-ne și scoate-ne acum din jugul greu în care ne-am înjugat. Şi dacă noi sau cei pe care îi moștenim, ne-am îmbrăcat vreodată cu blestemul ca şi cu o haină, şi acesta a intrat ca apa în noi şi a pătruns ca untdelemnul în oasele noastre, Tu, Doamne, ajută-ne să ne dezbrăcăm de el și de puterea lui. Atinge-Te de trupul cel de el pătruns și atacat, vindecă toate oasele cele pline de puterea lui și depărtează-l, Doamne, de viața noastră și iartă-ne păcatul cel mare și cutremurător, care a adus acest blestem în noi și vindecă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, cu puterea Ta. Și ne ajută să-l lepădăm de la noi ca și pe o haină ce am îmbrăcat-o şi dezleagă-l, Doamne, ca un brâu care ne-a încins și a ucis viața și izvorul ei în noi. Ferește-ne de răsplata celor ce clevetesc pe cel drept înaintea Ta. Păzește-ne de cei ce grăiesc rele împotriva vieții sufletului. Binecuvintează-ne întru toate cele bune ale noastre și fii cu noi. Odihnește în pace pe toți cei ce de trupul lor s-au despărțit, numiți sau nenumiți de noi și ne ajută să fim vii printre cei vii.

Îți mulțumim, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

În timpul celor 7 săptămâni se fac cel puțin o dată rugăciuni pentru cei ce din diverse motive nu au mai ajuns să se nască în trup în această lume.

La Mănăstirea Prislop, aceste rugăciuni speciale se fac în fiecare vineri seara.

Pentru pomenirea lor se face astfel

Se dă nume fiecăruia în parte, dacă nu se știe ce au fost se pune tot un nume de băiat și unul de fată.

Pentru toți se face un parastas (colac)

Pentru fiecare în parte câte o prescură.

Pentru fiecare în parte câte o lumânare albă, la fel cum țin nașii la botez.

Pentru fiecare în parte se pune un fruct sau mai multe dar pentru toți la fel.

Pentru fiecare în parte se pune puțină mâncare sărată și puțină mâncare dulce.

Pentru toți se pune o sticlă de vin roșu.

În numele lor și pentru ei se face o mică pomană, acolo unde este nevoie sau se vede că este de bună cuviință.