PARACLIS

Rugăciune de încredințare

Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu și ascultă glasul rugăciunii mele în acest ceas, că eu Te chem pe Tine. Iartă-mi greșelile și ajută-mă să mă îndrept și să nu le mai săvârșesc. Alină-mi durerile ce vor să mă chi-nuie și să mă stăpânească. Vindecă-mi inima, trupul și ființa. Alungă de la mine toate bolile, tot răul și toate ispitele. Binecuvântează-mi cu pace, cu liniște și cu înțelegere, casa, familia și pe toți cei dragi ai mei. Sporește și păzește în pace lucrul mâinilor mele, locul muncii mele, puterea și împlinirea gândurilor bune și tot binele meu. Păzește-mi viața și sănătatea și mă întărește în paza Ta, sub sfânt acoperământul Tău. Că Tu eşti ajutorul meu și în mâinile Tale îmi încredințez trupul, gândurile, simțurile, dorirea, inima, sufletul și duhul meu împreună cu toată viața mea, cu toate cele ale mele și cu toți cei dragi ai mei. Amin.

Cântarea 7,

       Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este Numele Tău în veci. Drepte sunt căile Tale şi toate cuvintele Tale sunt adevărate, Tu ești Dumnezeul părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru Cel Binecuvântat.

Părinte, Dumnezeul nostru,

eu Te chem în ajutor.

Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi fă să strălucească lumina feței Tale peste mine. Ajută-mă Părinte! Dumnezeul părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru Cel Binecuvântat.

Părinte, Dumnezeul nostru,

eu Te chem în ajutor.

Pleacă, Doamne, urechea Ta cea pă-rintească spre invocarea mea, şi mă auzi și mă întărește cu puterea Ta! Dumnezeul părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru Cel Binecuvântat.

Părinte, Dumnezeul nostru,

eu Te chem în ajutor.

        Când Te caut Părinte, auzi-mă, și nu mă părăsi, chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit. Apleacă-Te spre mine cu îngăduință părintească! Dumnezeul părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru Cel Binecuvântat.

Părinte, Dumnezeul nostru,

eu Te chem în ajutor.

       Binecuvântat eşti, Doamne, în tot pământul! Binecuvântat eşti în a cerurilor măreție! Binecuvântat ești, în toată ființa! Binecuvântat ești în glasul rugăciunilor mele! Tu ești Dumnezeul părinților noștri, Tu ești Tatăl nostru Cel Binecuvântat.

Părinte, Dumnezeul nostru,

eu Te chem în ajutor.

Cântarea 8

Împărate ceresc, toate cetele îngerești Te laudă și Te cinstesc. Cu ele și eu Te laud și Te invoc în ajutorul meu, acum și în vecii vecilor.

Mângâietorule, Bune,

eu Te chem în ajutor.

     Rugăciunea Ta Iisuse către Tatăl, ne-a trimis pe Mângâietorul, Duhul adevărului, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață.

Mângâietorule, Bune,

eu Te chem în ajutor.

   Duh Preasfânt al Adevărului curat, vino și acum aici, și mă curățește în focul Tău. Cunoașterea vieții și a înțelegerii Tale dăruiește-mi-o acum!

Mângâietorule, Bune,

eu Te chem în ajutor.

 Duh Preasfânt mângâietor, în întris-tare ești lumină care aduce bucurie, în boală ești putere și tămăduire, în primejdii ești ajutor, în ispite și în primejdii ești Salvator, pretutinde-nea Tu ești, fii și Ajutorul meu!

Mângâietorule, Bune,

eu Te chem în ajutor.

   Când trupul și sufletul meu este încercat, și duhul meu greu tulburat, curăță-mă de tot ce-i rău, de necazuri, de boli grele și fără de leac, de dureri și de nevoi, că Tu ești Domn ce toate le zidești și pe toate le împlinești.

Mângâietorule, Bune,

eu Te chem în ajutor.

Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, dă-mi și mie rostul cel bun al vieții mele pe pământ și mă învață cum să mă prețuiesc și cum să mă împlinesc și eu în lumina lui Iisus.

Mângâietorule, Bune,

eu Te chem în ajutor.

   Duh Preasfânt mângâietor, vino și în mine acum și mă curățește de tot de tot ce nu e de la Dumnezeu și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Mângâietorule, Bune,

eu Te chem în ajutor.

Cântarea 9

   Pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Maica Luminii întru cântări cu toate neamurile cinstindu-o să o fericim.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,

eu te chem în ajutor.

     Glasul tău Preacurată Născătoare de Dumnezeu a grăit zicând: Măreşte, suflete al meu, pe Domnul şi s-a bucurat sufletul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a căutat spre smerenia slujitoarei Sale, că iată de acum mă vor fericii toate neamurile. Domnul cel puternic mi-a făcut mie mărire, şi Sfânt este numele Lui şi mila Lui în neam şi în neam spre cei care îl cinstesc pe Dânsul. Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri cu cugetul inimii lor. Pogorât-a pe cei puternici de pe scaunul puterii lor şi a ridicat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei răuvoitori i-a scos afară fără șovăieli. Luat-a pe cel smerit și l-a făcut să fie fiu al Său, precum a grăit către părinţii noştri, către Avraam şi seminției celor drepți, până în veac. Amin.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,

eu te chem în ajutor.

       Cu Arhanghelul Gavriil, într-un glas, îți grăim și noi acum: Bucură-te Marie cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, că ai născut nouă pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,

eu te chem în ajutor.

 Trupul tău Fecioară Preacurată, s-a arătat a fi mai cuprinzător decât cerurile cele nevăzute, și sânul tău din care s-a născut Iisus, a rămas mai curat decât strălucirile soarelui.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,

eu te chem în ajutor.

  Către tine Maică, vin și eu acum, și te rog ajută-mă. Toate oştile cerești, toţi sfinţii cei bineplăcuți din veac Domnului, cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, faceţi rugăciuni către Părintele ceresc, să ne scoată din toate nevoile.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,

eu te chem în ajutor.

        Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc, și ne-ai zidit după chipul Tău, primește și acum aceste rugăciuni și fii pururea cu noi.

Mărire…, Și acum…

 Fie-Ți milă de mine (N), cel care Te chem, că afară de Tine, alt ajutor și scăpare nu am eu. Te rog, ajută-mă să mă tămăduiesc, să mă vindec de răni și de greșeli, și mă păzește și mă întărește întru împlinirea celor zidite cu dragoste de Tine, Doamne, întru mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

O, Mântuitor preabun, Fiul lui Dumnezeu, Tu ai venit din ceruri de la Tatăl pentru noi. Pe cel viclean ce se lupta cu noi, Tu l-ai oprit cu dreap-ta Ta cea stăpânitoare și atotputer-nică. Din vicleniile lui ne-ai scos, din întristări ne-ai ridicat și în nevoi ne-ai ajutat. Bolile cele grele le-ai risipit, tulburările lumii le-ai liniștit, legăturile cele de nedezlegat le-ai rupt și datoriile cele mari ale noastre Tu le-ai șters cu puterea dragostei Tale. Ajută-ne și acum, să ieșim din tot ce-i rău, și să trăim în pacea Ta, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, că toate le poți câte le voiești.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

Cu vrednicie și cu dreptate este a-Ți cânta Ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pe Tine a Te binecuvânta, pe Tine a Te lăuda, Ție a-Ți mulțumi, Ție a ne închina, în tot locul stăpânirii Tale; că Tu ești Dumnezeu negrăit și ne-cuprins cu gândul, Unul fiind din Sfânta Treime, prin Tine s-a zidit tot universul, de glasul Tău ascultă toate, păzind hotarele ce le-ai pus lor. Tu ești Fiul cel iubit al Tatălui Preasfânt, coborât cu smerenie între noi pe acest pământ. Blând și Bun Te ai arătat Iisuse printre noi pe acest pământ, Mântuitor al nostru, noi pe Tine acum cu credință și cu dragoste Te preamărim.

Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

       Poruncește și acum să iasă de la mine și să plece în pace pe al lor drum, să iasă și să plece toate bolile fără de leac, și eu să mă tămăduiesc, Iisuse bun, Ajutorul meu.

 Caută cu milostivire, Atotputernice Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Fie-Ți milă de mine Dumnezeule, după puterea dragostei inimii Tale, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge greșelile și datoriile mele.

Pleacă chipul Tău cel blând spre mine, Iisuse, și auzi glasul chemării rugăciunii mele! (de 3 ori)

Aici spune Domnului nevoia ta,

așa cum știi tu cu cuvintele tale.