SANATATE

Rugăciune pentru liniștea sufletului

     Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să ies din lumea cea tulbure ce vrea să mă doboare, ajută-mă să ies din orice tulburare a sufletului meu.

Fii Tu cu mine în cărarea vieții mele și nu lăsa să fiu robit și chinuit de griji ce nu le pot îndepărta de gândul meu și nici nu pot opri vâltoarea lor, că îmi iau pacea și liniștea firească a inimii și a sufletului meu. Oprește-le puterea și risipește umbra tulbură-rii lor din mintea mea și din lăuntrul meu. Atinge-mă cu a Ta pace și mă încununează cu a Ta Înțelepciune, ca nici o umbră de mâhnire, de frică, de spaimă, de răbufnire sau mânie să nu se poate naște în tainițele cele din lăuntrul meu și nici să se întoarcă vreodată cu mustrarea ei spre mine. Păzește-mă de umbra supărărilor, ce caută sufletul meu și nu le îngădui să vină asupra mea cu chipul lor cel trist, cu duhuri de muție, cu gând de răzbunare și de chin amar, ci fă să se oprească în stăvilarul glasului Tău cel sfânt, să nu mă poată atinge și nici să mă robească cu puterea urgiei lor.

Fie-Ți milă de mine, Doamne, când vezi cum stau nepriceput și neputincios în fața tulburării minții mele și arată-mi Tu cărarea în acest ceas de cumpănire. Condu-mă, Tu, prin ai Tăi îngeri luminați și prin ai Tăi arhangheli binecuvântați, condu-mă, Doamne, spre pacea cea firească a inimii și a zidirii mele. Apleacă-Te spre mine cu a Ta iubire și putere mare și vindecă-mă, Doamne, de cele ascunse ale minții și ale inimii mele și de toate dorințele mele cele tulburătoare eliberează-mi Tu viața și sufletul meu. Că ele vor să mă doboare, să tulbure oasele mele și frică și cutremur greu vor să aducă asupra cugetului meu. Întoarce-Te, Doamne înspre mine și întărește sufletul meu întru mine. Privește spre chemarea rugăciunii mele și dă odihnă cugetului meu.

Depărtează de la mine, toată tulburarea, cu tot ce este slujitor supus al ei. Apără-mă, Doamne, de toți cei care aduc cuvin-te fără de rost și sfat de tulburare și mâhnire înspre mine. Păzește, Tu, inima mea, de sfatul și lucrarea lor. Pe tot omul și toată ființa ce este tulburătoare, Tu, Doamne, ține-i cu puterea Ta, cât mai departe de fața mea și de cărarea vieții mele. Amin. Revarsă pacea Ta cea sfântă și roua binecuvântării Tale peste ființa mea și peste tot ce ai zidit în mine. Fii pururi înaintea mea, fii Tu puterea veseliei mele.

Cunoscute fă-mi mie cărările vieţii mele. Umple-mă de veselie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi veşnice fă să se bucure ființa mea. Sfințește-mă de șapte ori. Dă-mi bucurie vieții mele și apără-mă Tu mereu, de tot ce nu e de la Tine, că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu, Părintele cel bun și blând și Domnul mântuirii mele.

Îți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

 

Apoi faci iar o scurtă pauză și

zici o dată în fiecare zi,

această rugăciune care urmează

iar în ziua din săptămână

în care ai fost născut,

o zici de 3 ori