SANATATE

Rugăciune pentru liniștea sufletului – pentru un bărbat

     Doamne, Dumnezeul meu, ajută-l pe (N) să iasă din lumea cea tulbure ce vrea să îl doboare, ajută-l să iasă din orice tulburare a sufletului său. Fii Tu cu el în cărarea vieții sale și nu-l lăsa să fie robit și chinuit de griji ce nu le poate îndepărta de gândul său și nici nu le poate opri vâltoarea lor, să nu îi poată lua pacea și liniștea firească a inimii și a sufletului său. Oprește-le puterea și risipește toată umbra tulburării lor din mintea lui și din lăuntrul său. Atinge-l pe (N) cu a Ta pace și îl încununează cu a Ta Înțelepciune, ca nici o urmă de mâhnire și nemul-țumire să nu se poată naște în taini-țele cele din lăuntrul său și nici să se întoarcă vreodată cu mustrare înspre el. Păzește-l pe (N), de umbra supă-rărilor, ce caută sufletul său și nu le îngădui să vină asupra lui cu chipul lor cel trist, cu duhuri de muție, cu gând de tulburare și de chin amar, ci fă să se oprească în stăvilarul glasu-lui Tău cel sfânt, fără să îl poată atinge sau să îl robească cu puterea urgiei lor. Fie-Ți milă de (N), când vezi cum stă nepriceput și neputin-cios în fața grijilor și a tulburărilor minții sale. Apleacă-Te spre el cu a Ta iubire și putere mare și vindecă-l, Doamne, de cele ascunse ale minții și ale inimii sale și de toate îngrijoră-rile sale cele tulburătoare eliberează-i Tu viața și sufletul său.

Că ele vor să îl doboare, și să-i tulbure oasele sale și frică și cutremur greu vor să aducă asupra cugetului său. Întoar-ce-Te, Doamne spre (N) și întărește sufletul său întru el și nu-l lăsa să se aplece spre întristare în supărare și în tulburare amară. Privește spre chemarea rugăciunii mele și dă odihnă cugetului său. Depărtează de la el, toată tulburarea, cu tot ce este slujitor supus al ei. Apără-l, Doamne, de toți cei ce aduc cuvinte fără de rost și sfat de tulburare și mâhnire înspre el. Păzește, Tu, inima sa, de sfatul și lucrarea lor. Pe tot omul rău și toată ființa rea, tulburătoare, Tu, Doamne, ține-i cu puterea Ta, cât mai departe de fața lui și de cărarea vieții sale. Revarsă pacea Ta cea sfântă și roua binecuvântării Tale peste ființa sa și peste tot ce ai zidit în el. Fii pururi înaintea lui, fii Tu puterea veseliei sale aici pe acest pământ, acum și în veșnicie. Cunos-cute fă-i lui cărările vieţii sale și îl ajută să pășească întru ele. Umple-l de veselie cu faţa Ta. Sfințește-l pe (N) de șapte ori și apără-l mereu. Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

Rugăciune pentru sănătatea bărbatului atins de boli și neputințe

 

   Doamne, Dumnezeul meu, ascultă glasul acestei rugăciunii ce o înalț spre Tine pentru (N). Apleacă-Te spre el cu îngăduință și îl ajută să iasă din cărarea durerilor sale. Iartă-l, Doamne, și îl păzește de săgețile faptelor sale cele rele, oprește-le Tu calea lor, oprește-le să nu se întoarcă înspre (N) să nu-l rănească sau să se înfigă în trupul și în sufletul său. Păzește-l, Doamne, de orice rănire și oprește, rupe și risipește prin sfinții Tăi îngeri și arhangheli, toate funiile durerilor ce vor să îl lege ca pânza unui păianjen și vor să îi ia a sa viață și toată sănătatea sa, și toată a lui putere. Risipește-le, Doamne, să nu îl atingă, nici să îl strângă prin chin și prin durere, că numai Tu, Stăpâne al firii, le poți spulbera și le poți face să se desfacă și să îl părăsească, fără să lase a lor urmă sau rană, fără să-i ia a sa vlagă, a sa viață sau toată a sa putere.

Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, ajută-l pe (N) să își găsească vindecare și ieșire din bolile ce vor să îl stingă, chiar dacă ele ar fi paha-rul pregătit de el însuși, prin ale sale fapte rele, Te rog, iartă-l și îl ajută să nu fie nevoit să-i bea până la fund amarul și durerea lui. Adu-i Tu pace și întărire în oasele sale și în trupul său. Apără-l de puterea cea rea a fărădelegilor sale pe care le-a făcut cu știință și fără știință, că numai Tu știi puterea și lucrarea lor și numai Tu o poți opri acum când ea este pornită în cursul ei firesc, ce el sau alții l-a declanșat spre al său chin, spre a sa învățătură de minte sau chiar înspre a sa pieire. Te rog cu toată a mea credință, apără-l pe (N) de puterea celor ce el credea că vor fi spre binele său și vor fi mereu ne-văzute și ascunse și fără de întoarce-re spre chinul și durerea sa, și nu lăsă să îl lovească sau să se abată ca o sarcină grea asupra capului său. Iartă-l și fii cu el.

Apără-l de necazurile sale și nu îl lăsa să slăbească și să moară în dureri. Doamne, Te rog, fie-Ți milă de (N). Întinde mâna Ta cea plină de putere tămăduitoare și îl ridică din legăturile bolilor, trimite pe îngerii Tăi cei vindecători să îl tămăduiască acum și să îl scoată din tot amarul durerilor ce stau gata să îl doboare. Scoate, Doamne, pașii săi acum din calea suferinței și dă-i iar sănătate. Scoate, acum, pașii săi din cărarea neputinței și a rătăcirii sale și dă-i înțelepciune, să nu o mai caute niciodată și nici să ajungă să fie robit sau amăgit de ea.

Te rog, și Te invoc, ajută-l pe (N) și îl întărește. Necazul și boala sa le risipește şi din durerile lor îl eliberează. Aprinde focul cel curățitor în cele dinăuntru ale sale și dă-i iar sănătate și putere. Fă-i cunoscut, Doamne, sfârşitul său, şi numărul zilelor sale care este, ca să ştie ce îi lipsește cu adevărat spre împlinirea și spre sănătatea sa aici pe acest pământ. Că iată ca o umbră este viața sa și totul trece. Te rog să fii cu îngăduință înspre (N), chiar dacă el cu nepricepere și în tulburare și în nebunii a rătăcit de atâtea ori și s-a îndepărtat de Tine și de darul sănătății sale.

Ridică-l pe (N) și îl însănătoșește și scoate-l cu braț puternic din lumea neputințelor ce vor să îl sleiască de orice vlagă și putere. Că Tu ești Tatăl nostru și Tatăl său, Tu singur, Doamne ai rămas Cel viu și Binecuvântat, Te rog ajută-l să aibă răbdare, să poată să se ridice, să se întărească, și să iasă din suferința sa. Din Tine a ieșit el și-n Tine se întoarce el și tot omul trecător, și nu este altă cale pentru nimeni.

Fii milostiv cu (N) și scoate-l din chinul greu ce vrea să-i umple viața sa, ridică-l din bolile ce vor să îl răpună, și dă-i puterea potrivită, să se însănătoșească și să trăiască și el în sănătate, în pace, în putere și în binecuvântarea Ta. Coboară lin a sănătății rouă și lasă-o să se odih-nească peste (N) și peste toate cele ale sale. Zidește și tămăduiește și vindecă acum, Tu, Doamne, tot ce a fost și e strivit în el și dă-i iar bucuria de a fi și de a trăi iar sănătos în veselia binecuvântării Tale.

Ridică-l, și îl îmbărbătează, ridică-l și îl întărește, ridică-l și îl însănătoșește, ridică-l și dă-i putere, ridică-l cu ai Tăi îngeri tămăduitori, ridică-l cu a Ta iertare și șterge urma suferinței și a datoriei sale, ridică-l acum și îl păzește cu ai Tăi arhangheli tari biruitori, și îl ajută în toate cele ale vieții sale, ridică-l și fii cu el că Tu ești sănătatea sa aici pe acest pământ și-n veșnicie. Amin. Amin. Amin.

Rugăciune pentru sănătatea bărbatului căzut în boli fără de leac

 

      Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, auzi rugăciunea mea, ascultă glasul invocării mele și apleacă-Te spre durerea și suferința lui (N), că puterile morţii vor să îl cuprindă și nu mai știe unde să meargă pentru a-și găsi alinare și vindecare, învață-ne cum să îl ajutăm, învață-ne cum să ne rugăm, învață-ne ce trebuie să facem pentru el, să nu își piardă a sa viață nici a sa ultimă vlagă și putere. Doamne, dacă sunt fărădelegile și greșelile sale cele care îl chinuie, sau cele ascunse și nespuse ale sale sau ale părinților săi cele care au deschis izvorul acestor grele dureri ce îl mistuie și îl vlăguiesc, ajută-l și îl scoate de sub povara lor.

Iar dacă sunt greșelile și datoriile neșterse ale sale sau ale strămoșilor săi cauza acestor dureri și ale acestor chinuri ce au tulburat rânduielile Tale și au strivit în el toată sănătatea și puterea sa, Te rog, Preabunule, șterge-le și îi iartă. Pentru că Tu singur poți lua povara lor de pe umerii lui (N).

De aceea Te rog după a mea putere și pricepere, apleacă-Te acuma spre el cu îngăduință și iartă-i răutatea și îngustimea și nepriceperea sa. Iartă-i, Doamne, tot ce a greșit Ție și lui și semenilor săi. Iartă-i părinții și stră-moșii și neamul și numele și vița și tot ce a fost rău și greșit și el a moș-tenit de la ei. Iartă-l, și fii, Doamne, cu (N), să nu îi ceară tribut de viață și sănătate, datoriile neiertate ale sale sau ale celor ce au fost înaintea lui. Ajută-l și fii cu el, să nu îl apuce și nici să îl împresoare durerile iadului și ale morții, că numai la Tine, Părinte, (N) mai are acuma a lui sănătate, a lui întărire și al lui grabnic ajutor. Fii, Doamne, cu (N) acum, și apără-l de puterea necazu-rilor, că poate el sau neamul său le-a chemat sau invocat vreodată, și ele acuma au venit cu a lor urgie peste el. Te rog, Atotputernice, întoarce-le în pace în lumea și în timpul lor și îndepărtează toată boala, toată du-rerea, tot chinul și tot necazul de trupul lui (N) de sufletul, de duhul și de viața sa și de toate cele ce sunt ale Tale întru el. Tămăduiește a sa stri-vire și vindecă tot ce au stricat și au lăsat rănit în urma lor. Că greu este paharul ce îl are de băut și amară e durerea ce-i apasă inima și cugetul său. Ajută-l în a sa durere să nu acuze pe nimeni, Doamne, de crucea sa cea grea și de a sa boală amară și de a lui mare nenorocire. Ajută-l să înțeleagă și să se îndrepte dacă mai este cale de iertare și de îndreptare pentru el. Știm că aceasta poate să fie doar darul Tău cel sfânt, ce numai Tu, Părinte, îl mai poți lăsa să se reverse acuma peste el. Te rog ajută-l și nu uita de el, chiar dacă el până acum de multe ori, el a uitat de Tine. Ajută-l și dă-i din nou o șansă, o cale de ieșire, și iertare, un drum de viață și de vindecare, că Tu ești cel ce poți să-i schimbi din rău în bine a sa soartă și să îl rezidești cu a Ta putere vie, tămăduitoare, în toate cele dinlăuntru ale sale.

Dezleagă-l de tot ce-i rău în viața și-n ființa lui și fii cu el în fiecare clipă. Iartă-i păcatele și greșelile și toate relele tinereții, ale vieții, ale științei și ale neștiinței sale. Dezlegă-l, Doamne, de este legat, dezleagă-l de orice formă de blestem și de osândă grea și de afurisenie și de orice rea urare sau dorire ce au căzut asupra sa. Iar dacă semenii i-au făcut fapte rele și au aruncat pe el cu fapte pline de necaz și boli și moarte grea în chinuire, cu cele de la mort ce aduc chin și neputință, cu orice rău și grea necură-ție, ce-au aruncat spre el sau i-au trimis sau au ascuns în calea sa și în al său loc de trai, de muncă sau de viețuire, și a atins și s-a contaminat cu rea făcătură, Te rog, Atotputernice, Părinte, să risipești lucrarea lor cea rea, și să o îndepărtezi de (N), să îl stropești cu apă vie și să îl speli de a lor lucrare și necurăție, spre a sa viață și tămăduire, spre a sa curățire și întărire. Amin. Amin. Amin.

se stropește cu apă sfințită

tot corpul celui bolnav

      Atinge-l cu a Ta mână sfântă și îl însănătoșește, și îl întărește, și îl sfințești de șapte ori.

cu ulei sfințit la Sf. Maslu

se face semnul crucii la frunte, la creștet, la ochi, la nas, la gură, la urechi, la gât, la mâini, la picioare, la spate, la piept, la burtă și în toate locurile bolnave sau atinse de durere

        Și îl pecetluiește cu semn de vindecare și tămăduire făcut și păzit de mâna Ta. Amin. Amin. Amin.

Că Tu ești Domnul Dumnezeul lui (N), Cel ce ai putere peste toate și peste tot ce este și toate ascultă de al Tău cuvânt și nu îndrăznesc să-i facă împotrivire. De aceea Atotputernice eu Te invoc, și-Ți cer cu toată a mea ființă să vii acuma în ajutorul lui, și dacă în a sa viață, și în trupul său ce a fost zidit de Tine în pântecele mamei sale, în templul Duhului cel Sfânt și casa sufletului său, dacă ar fi intrat ființe de orice fel, din orice lumi, din orice timp necunoscut sau cunoscut de mine sau de el, ființe chemate sau invocate, ființe trimise cu rea lucrare, ființe plătite, ființe întâlnite din întâmplare, ființe numite sau nenumite ce aduc boală grea și tulburare, Te rog, și Te invoc, fă să audă al Tău glas acum, să-L audă și să-L priceapă, să-L asculte, și în pace și fără de împotrivire, fără de tulburare sau rănire, fără de strivire și fără să poată lua ceva cu ele din trupul lui (N) și din ființa și din viața lui sau a mea, în pace sub a Ta oblăduire, sub a Ta poruncă și călău-zire, să iasă și să fie duse în pace de sfinții Tăi arhangheli stăpânitori, să fie duse în universul lor, în timpul lor, în lumea lor, cea din veac zidită de Tine pentru ele, acolo unde au hrană și odihnă, acolo unde rugă-ciunea mea și invocarea mea și a lui (N) nu le mai tulbură, acolo unde ele nu mai pot să ne facă vreun rău sau să se întoarcă înspre noi cu a lor tulburare și rănire, acolo unde ele să fie păzite în pace, pentru totdeauna de a Ta putere mare și de al Tău ho-tar de netrecut vreodată pentru ele în-spre (N), sau înspre mine sau înspre ființa și viața noastră. Că numai Tu, Părinte, poți să spui acest cuvânt de eliberare a noastră și a lor. La Tine este a lui (N) tămăduire și împlinire. Te rog și Te invoc, ajută-l și dă-i sănătate și fii mereu cu el. Că sufle-tul său este gol fără de Tine și tulbu-rată este inima sa când nu aude glasul Tău, și însingurată și întristată este toată ființa sa și toate cele din lăuntru ale sale sunt pulbere fără de Tine. Ajută-l și fii cu (N), că Tu ești Domnul său și Dumnezeul său. Leac pentru chinul său ce îl apasă, vedem că nu se mai găsește la doctorii de pe acest pământ și viața lui, fără de Tine, se pleacă fără de putere spre recele mormânt.

Doctorii lumii acesteia l-au părăsit și l-au trimis la casa sa, ne mai știind cum să-l ajute. (N) e fără de leac pământesc și fără mângâiere, dar el Te cheamă acum pe Tine, Tată și Doctorul zidirii sale, prin glasul lui și prin cuvântul acestor rugăciuni ce eu înalț spre Tine, Doamne, pentru vindecarea și sănătatea lui. Cei dragi ai săi neputincioși privesc spre el și fără de putere sunt în fața chinului și a durerii sale. Doar Tu mai poți să îi dai ajutor. Doar Tu îl poți pricepe și înțelege. Doar Tu vezi chinul greu al inimii și al sufletului său, și numai Tu în acest ceas îl poți atinge fără să îl doară și îl poți ridica și vindeca, și numai Tu îi mai poți da speranță, sănătate și întărire. Neputincioși se văd acuma toți cei ce vor să îl ajute pe (N) și preț pentru tămăduirea sa nu au aflat pe acest pământ. Orice ar da, Doamne, acum, să se mai poată bucura iar de darul sănătății sale? Dar aici nu mai este preț și nici răs-cumpărare, decât bunăvoința, ierta-rea, îndreptarea și mila îndurării Tale. Când viața sa era întru putere, el a crezut că în veac nu se va clătina. Atunci, nu a știut să-Ți mulțumească și nici nu a știut să prețuiască binele ce îl avea și nici nu a știut să dră-muiască bine puterile și sănătatea ce a avut, și în nimic le-a irosit în gra-bă, și pe toate, și a căzut în boală grea. Doamne, Dumnezeul meu, apleacă-Te, acum spre (N) cu milă și cu îndurare și scoate-l din greaua sa cărare, că numai Tu mai poți să îl ridici, și să îl însănătoșești. În chinul său și în marea-i întristare, dintru adâncuri el strigă acum, prin glasul rugăciunii mele, el (N) strigă către Tine, că numai Tu ai mai rămas lumină și speranță vie în noaptea suferinței și a singurătății sale, și doar în Tine el mai poate să se tămă-duiască și să aibă iarăși sănătate, viață și întărire. Te chem acum și Te invoc, Te chem pentru (N), Te chem ca în ultimul său ceas, Te chem și-Ți cer îngăduință și iertare pentru el. Te chem acum și Te implor, privește-l Tată, pe (N) ca și pe fiul cel risipitor și îl primește cu drag, Părinte, din nou, în lumea celor vii și dă-i iar sănătate și întărire în toate cele din-lăuntru ale sale. Te chem pe Tine, Tată, în necazul lui (N) și în durerea sa cea mare, și Te rog dă-i sănătate și întărire. Te chem pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Te chem și Te invoc pe Tine, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată frumusețea și podoaba lor, ajută-l pe (N) și dă-i iar sănătate și viață în putere. Te chem pe Tine, Doamne, cel ce ai scris drumul stelelor pe bolta cea fără hotar, Te chem când văd cum ele îl străbat fără să se abată de la el, păzind hotarul legiuirii Tale, Te chem și Te invoc în ajutor, dă-i, Doamne, sănătate și întărire lui (N) în toate cele dinlăuntru ale sale. Te chem pe Tine, Doamne, cel ce ai zidit și ai legiuit tot ceea ce este și ceea ce există, de la infima părticică ce ochiul meu nu o vede și minții mele stă ascunsă, până la a mea ființă și întregul Univers, Te chem în ajutorul lui (N) și îți cer iarăși sănătate și viață binecuvântată pentru el. Te chem și Te invoc în ajutor, Părinte al meu și Tată al nostru al tuturor, fii vindecarea și întărirea lui (N), fii viața sa și nu îl lăsa să moară. Nemăsurată și neajunsă e, Doamne, taina Ta. Că Tu ești Domnul meu și al său, Doctorul cel Bun și Îndurat. Tu ești Părintele care auzi și înțelegi chemarea mea și glasul rugăciunii mele din mijlocul furtunii. Trimite, Doamne, mâna Ta dintru înălţime și scoate-l pe (N) acum şi îl ridică din chinurile sale cele mari, și nu lăsa să crească și să se întărească în el pute-rea lor, ci să se risipească fără urmă, iar trupul și ființa sa în toate să se însănătoșească. Doamne, scoate-l din necazul său și fii pururea cu el. Iar dacă firul vieții sale Tu știi că s-a sfârșit, aici pe acest pământ, ajută-l să iasă în pace din această lume, fără de durere, fără de chin amar, fără de frică grea și fără de cutremur și înfricoșare. Ajută-l să iasă în pace din haina trupului său, ce se destramă cu durere și îl primește în ale Tale brațe, cu a Ta pace și cu a Ta iubire părintească.

Desprinde-l pe (N) de tot ce îl mai leagă de lumea trecătoare și ajută-l să intre în bucuria veșniciei și în veselia locașurilor Tale. Iar dacă firul vieții sale nu s-a sfârșit, pentru că Tu, din veșnicie i-ai rânduit ani buni pe care el i-a risipit aici pe acest pământ, Tu, Doamne, iartă-l acum și îi mai dă o șansă și îl ajută și îl ridică din patul neputinței sale. Revarsă roua vindecării Tale peste ființa sa și îl întărește și îl însănătoșește și fă să înflorească puterea vieții iar în el. Atinge-Te de tot ce e strivit în (N) și îl însănătoșește, redă-i iar bucuria vieții și fii mereu cu el.

Că Tu ești vindecarea lui (N), Tu ești iertarea și întărirea sa, Tu eşti scăparea sa din tot necazul său cel greu, Tu ești Izbăvitorul său, Dumnezeul său, Ajutorul său, Apărătorul său, Tu ai fost și ești puterea sănătății sale, cărarea vieții și puterea ei, cununa înțelepciunii și a cumpătării sale, Sprijinitorul său și mângâierea sa. Fii, Doamne, pururea cu (N) și cu mine și cu noi toți în toate clipele vieții noastre aici și în veșnicie.

Îți mulțumesc, Doamne!

Îți mulțumesc, Părinte!

Îți mulțumesc! Amin. Amin. Amin.

 

Și continui cu

 

 

 

 

Rugăciune de invocarea a vindecării pentru un bărbat

 

Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte al vieții mele și al lui (N), Te rog după a mea pricepere și după a mea putință să faci să își arate ade-văratul lor chip, toate trăirile care l-au tulburat și i-au făcut rău lui (N), și fă să se risipească acum de la el cu toată lucrarea lor; iar toate credințele sale care nu sunt în adevărul Tău, toate convingerile sale nesănătoase, fă să se spulbere cu toată lucrarea lor; toate amintirile care au lăsat semn și urmă de distrugere și de moarte în orice atom, celulă sau țesut al corpului său, fă să se topească în lumina cea vindecătoare a puterii Tale; iar toate cele știute și neștiute și toate cele ce au generat rănire, strivire, putrezire, sau orice problemă fizică, mintală, emoțională, psihică, sufletească sau spirituală să nu mai fie niciodată în trupul lui (N), în gândul lui, în mintea sa, în sufletul său, în spiritul său, și în amintirea sa. Amin. Amin. Amin.

Frica de moarte să nu aibă putere în (N) niciodată. Amin. Amin. Amin.

Frica de boală fără de leac să nu îl stăpânească. Amin. Amin. Amin.

Frica cea rea să nu îl chinuie și să nu îl amăgească. Amin. Amin. Amin.

Toate ale sale să fie în pace iertate, vindecate și tămăduite. Să fie acum umplute de Lumina vieții și să fie din nou așezate în armonia firii și a rânduielii Tale celei binecuvântate.

Te rog, fă ca puterea însănătoșirii sale să fie sporită de o mie de ori și chiar mai mult. În Tine, Doamne (N) să fie sănătos, în Tine, Doamne, (N) să fie vindecat, în Tine, Doamne (N) să fie întărit, în Tine, Doamne, (N) să fie păzit și apărat, Părinte binecuvântat! Amin. Amin. Amin

Puterea cea vindecătoare și ziditoare a Ta Doamne, a Dumnezeului celui adevărat, să fie cea care străbate cu putere întreaga sa ființă, trupul său, inima lui (N), gândul său, mintea sa, conștiința sa, sufletul său, spiritul său, vindecându-l acum, din temelii și aducându-l acum din nou la viață. Dumnezeul părinților noștri, Domnul vieții și al binecuvântării lui (N), Tu însuți fii acum în (N) ca și Tată al său, ca și răspuns la această invocare divină pe care eu am rostit-o acum pentru el, aici cu tot cugetul meu, cu toată puterea mea și cu toată adânca mea convingere interioară.

ridicând ochii spre cer:

Tată bun, Tată ceresc, Tatăl nostru, Părinte al vieții, îți mulțumesc că mă asculți și îl vindeci și îl aduci din nou la viață pe (N)! Amin!

Îți mulțumesc! Întotdeauna în bine m-ai ascultat, Îți mulțumesc! Amin!

Eu știu ca Tu ești puterea vindecării lui (N)! Tu ești Viața sa și puterea însănătoșirii sale! Binecuvântat sa fii acum și în veci! Amin.

Degetul Tău cel plin de putere vindecătoare fă să lucreze acum în (N) pentru tămăduirea și vindecarea sa și pentru controlul a tot ceea ce este viu și în mișcare în trupul său, în inima sa, în mintea sa, în conștiința sa, în sufletul său, în spiritul său, în întreaga sa ființă, născută din Tine!

Doar în Tine (N) este în siguranță.

Domnul meu și Dumnezeul meu, Te rog și Te invoc: Lucrează Tu însuți chiar acum în (N) cu putere pentru vindecarea sa! Amin. Amin. Amin.

Nu există altă putere mai mare decât puterea Ta, Doamne, Tată al nostru, binecuvântat, aceasta fă să lucreze și acum în (N) pentru tămăduirea sa, și pentru însănătoșirea sa desăvârșită! Amin. Amin. Amin.

În Tine, Doamne (N) se vindecă! În Tine, Doamne, (N) se tămăduiește! În Tine, Doamne (N) se întărește! În Tine, Doamne (N) se însănătoșește! În Tine Doamne, (N), este apărat, în Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu, în Tine, Doamne, (N), are toată nădejdea sa, în Tine, Tată Bun și Binecuvântat acum și în veac!

Amin. Amin. Amin.