PARACLIS

Rugăciune zilnică pentru familie

 

Îți mulțumesc Tată ceresc pentru că m-ai ridicat încă o dată pe picioarele mele, pentru a vedea și a mă bucura de lumina unei noi zile din această viață pământească. Îți mulțumesc pentru viața aceasta pe care Tu mi-ai dat-o, și îți mulțumesc pentru darurile cu care Tu m-ai înzestrat. Îți mulțumesc pentru familia mea pe care m-ai ajutat să mi-o întemeiez. Îți mulțumesc pentru (N aici zici numele celor din familia ta), îți mulțumesc pentru că ai rânduit să fim împreună. Îți mulțumesc pentru că ne-ai dat tăria de trăi într-o familie. Îți mulțumesc pentru sănătatea familiei mele și Te rog să o faci să fie mereu înfloritoare și de neatins de vreun rău. Te rog oprește acum toate umbrele cele tulburătoare ale lumii acesteia și nu le lăsa să tulbure binele și înțelegerea cea dintre noi. Fii Tu, Doamne, și azi, pacea, liniștea, armonia și buna rânduială a familiei noastre. Îți mulțumesc pentru toată bunăstarea materială pe care ne-ai dăruit-o până acum. Îți mulțumesc pentru darurile și harurile cele tainice pe care le-ai revărsat cu dragoste peste noi. Vino și acum și îți fă locaș în casa și în familia mea și locuiește între noi și fii Tu bucuria și siguranța vieții noastre pe acest pământ și ne curățește de orice umbră a răului. Apără-ne de orice ființă răufăcătoare și ne scoate din toate necazurile noastre.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împă-răţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

Apără-ne, Doamne, și ne binecuvin-tează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește. Îndreptează pașii noștri pe cărările cele bune ale vieții.

Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Tată Ceresc îți mulțumesc pentru că l-ai trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne descopere chipul Tău cel părintesc, chipul Tău cel adevărat, chipul Tău cel binecuvântat după care am fost și noi creați.

Îți mulțumesc Ție Tată pentru toate darurile revărsate peste mine și peste familia mea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumesc pentru că prin El ne-ai descoperit și nouă ceea ce Tu faci pentru noi în fiecare clipă.

Doamne Tată Cresc, toate câte le voi întâlni și le voi auzi în această zi, învață-mă și mă ajută să le văd și să le primesc în pace cu sufletul meu liniștit și înţelepţit de Cuvântul Tău, și ajutat de puterile Tale cele cerești spre binele meu și al semenilor mei. Învaţă-mă să mă port cu dragoste și cu înțelepciune față de toți cei din familia mea și față de toți semenii mei. Ajută-mă să nu mă supăr și să nu mă tulbur. Ajută-mă să nu supăr sau să tulbur pe cineva și însoțește cu puterea Ta și întărește în bine gândul, voința, simțul, emoțiile, sentimentele, gândirea și toată dorirea mea. Învață-mă să mă rog și să mă închin Ție Atotputernice Părinte în Duh și în Adevăr. Învață-mă să rabd, să iert și să iubesc precum Tu Părinte rabzi, ierți și iubești. Învață-mă să caut pacea și buna înțelegere și ajută-mă să le urmez până la desăvârșirea lor.

Binecuvintează-i pe toți ai mei, și pune în mintea și în inima lor dorința de a face și de a urma binele și pacea. Ajută-i să zidească fiecare în parte, în pace și cu bucurie, familia cea fericită și împlinită pe acest pământ.

Binecuvintează Tată Ceresc pe (N aici zici numele fiecăruia din familia ta) și pune în trupurile lor puterea unei sănătăți mereu vii, înfloritoare și neștirbite în toate zilele lor câte le au de la Tine în această lume.

Binecuvintează-i pe fiecare în parte și îi așază lângă acei oameni care să le fie model și ajutor în binele și în împlinirea lor și nicidecum pietre de poticnire, de pizmă, de invidie sau de rea călăuzire și de ruinare a lor.

Revarsă peste (N) darurile Tale cele pământești, ca să poată să se întrețină prin munca și activitatea lor pe ei înșiși și toată familia și dă-le gândul cel bun de a împărtăși cele bune și celor care au nevoie sinceră și curată de ajutor.

  Binecuvintează-i, Doamne, pe toți cei pe care noi îi avem lângă noi, vecini, apropiați, prieteni, colegi de muncă și de viață, străini sau trecători, și pune în mintea și în inima lor gândul cel bun al înțelegerii celei dintre noi, al armoniei și al păcii fiilor Tăi. Iar orice problemă care se ivește între noi ajută-ne să o putem rezolva în mod pașnic și cu înțelegere spre binele nostru al tuturor. Fii scut de netrecut pentru orice rău care ar vrea să se apropie de noi și de familia noastră. Ajută-ne să fim mereu întregi, cinstiți, nepătați și nevătămați în toate cele ale noastre.

Binecuvintează, Doamne, pe (N aici pomenești pe cei adormiți), care au părăsit această viață pământească și au pășit în hotarele veșnicie Tale. Ajută-i să își găsească bucuria, liniștea, pacea și împlinirea lor în locașurile odihnei, lângă Tine Tată, Părinte al Vieții și al bucuriei noastre și a lor. Ajută-i să se desprindă în pace de această lume și să fie duși de puterile Tale cele cerești în pace și în bună rânduială în locașurile odihnei lor. Acolo să se bucure de viața cea veșnică și de această pomenire a lor.

Îți mulțumesc Duhule Sfinte pentru împlinirile cele tainice aduse întru noi.

Îți mulțumesc Măicuță Sfântă pentru dragostea inimii tale și pentru toate rugăciunile tale făcute pentru noi.

Mulțumesc tuturor puterilor cerești pentru orice bine dorit nouă, gândit sau îndreptat înspre noi și înspre Tatăl nostru pentru noi.

Și vă rog pe voi toți cei vii, care stați înaintea Tatălui să puneți acum în rugăciunile voastre și dorințele cele bune ale noastre și ale mele (N îți zici numele) și ale celor dragi ai mei, ca și acestea să ajungă înaintea Tatălui nostru întru miros de bună mireasmă spirituală spre primirea, ascultarea și împlinirea lor. Amin.

Vă mulțumesc vouă tuturor Sfinților care prin exemplul vieții voastre ați făcut ca noi cei ce suntem încă pe valurile cele tulburi și în ceața cea deasă a acestei lumi, să putem cunoaște Calea cea bună pe care trebuie să o urmăm, Adevărul pe care trebuie să îl vedem și să îl trăim pentru a putea să ne bucurăm de Viața cea adevărată dăruită nouă de Tatăl nostru cel Bun și Binecuvântat, acum și până în veac Amin. Și vă rog acum pe voi Sfinților binecuvântați care umpleți necontenit cu tămâie cupele care stau în fața tronului ceresc: Puneți în acestea și dorințele și rugăciunile cele bune ale mele, împreună cu rugăciunile sfinților binecuvântați din veac, ca și aceste rugăciuni ale noastre să ajungă înaintea tronului ceresc pentru a fi cunoscute, ascultate și împlinite înspre bine.

Amin. Amin. Amin.

Îngeri, îngerașii mei, dați mie de Dumnezeu, totdeauna fiți cu mine și mă învățați să fac bine. Când sunt mic, mă faceți mare, când sunt slab mă faceți tare, și în tot locul mă însoțiți și de rele mă feriți. Doamne, fă îngerii Tăi să-mi fie mereu păzitorii mei, să-mi fie mie buni învățători, de drumuri deschizători, și în toate veghetori. Pe mâini ei să mă înalțe peste tot ce este deșertăciune și amăgire în astă lume.

Doamne, Tată Ceresc, Doamne, Iisuse Hristoase, Doamne, Duhule Sfinte fiți mereu prezenți în gândurile noastre, în mințile noastre, în doririle și trăirile noastre, în casa și în familia noastră, în locurile muncii și ale viețuirii noastre, în orice loc și în orice clipă al acestei existențe pământești.

Amin. Amin. Amin.