PARACLIS

Rugăciunea celor care merg la școală

 

     Ajută-mă, Doamne să Te binecuvintez în toată vremea, pururea lauda Ta să fie în gura mea. Pe Tine, Te caut, Doamne, Te rog auzi-mă, şi din toate necazurile mele scoate-mă. De Tine vreau să mă apropii pentru a mă lumina și a mă întări în bine și în adevăr. Strajă îngerească pune, acum împrejurul meu ca să mă păzească de puterea celui rău. Ajută-mă să-mi opresc limba mea de la rău şi buzele mele să nu grăiască vicleșug. Fereşte inima mea și cugetul meu de orice rău, şi ajută-mă să fac bine, să caut pacea şi să o urmez pe ea. Trimite, peste mine duhul înţelepciunii şi al înţelegerii Tale să îmi deschidă mintea şi cugetul şi să îmi lumineze inima mea spre primirea învăţăturilor celor bune. Sădește în inima mea cinstirea adevărului și începutul înţelepciunii și prin ea scoate din inima mea toate uşurătăţile tinereţii, și toate amăgirile și ispitele tinereților mele. Luminează-mi mintea mea ca să se abată de la rău şi să facă binele. Păzește-mă de toate prieteniile și companiile nesănătoase. Trimite Tu înspre mine pe cei care trebuie să îmi fie prieteni buni și adevărați colegi și însoțitori ai mei. Ferește-mă de cei ce mă ademenesc spre calea cea alunecoasă a căderii și a risipirii vieții și a tinereții mele. Deschide-mi mintea mea spre a pricepe şi a ţine minte toate învăţăturile cele bune şi folositoare vieții mele. Dă-mi, Doamne, Înțelepciunea care şade la tronul Tău, şi o sădește în inima mea ca să mă înveţe ceea ce este bineplăcut înaintea Ta. Ajută-mă să sporesc în pricepere și în har, să îmi găsesc împlinirea mea ca om pe acest pământ și să fiu bucurie pentru toți cei care mă susțin pe băncile școlii. Amin.

Rugăciune pentru cei ce merg la școală

 

Ajută-l/o, Doamne pe (N) să Te asculte în toată vremea, pururea lauda Ta să fie în gura sa. Pe Tine, să Te caute, Doamne! Te rog auzi-mă, şi din toate necazurile sale scoate-l/o. De Tine (N) să se apropie pentru a se lumina și a se întări în bine și în adevăr. Strajă îngerească pune, acum împrejurul său ca să îl/o păzească de puterea celui rău. Ajută-l/o să își oprească limba sa de la rău şi buzele sale să nu grăiască vicleșug. Fereşte inima sa și cugetul său de orice rău, şi ajută-l/o să facă bine, să caute pacea şi să o urmeze pe ea. Trimite, peste el/ea duhul înţelepciunii şi al înţelegerii Tale să îi deschidă mintea şi cugetul şi să îi lumineze inima sa spre primirea învăţăturilor celor bune. Sădește în inima sa cinstirea adevărului și începutul înţelepciunii și prin ea scoate din inima sa toate uşurătăţile tinereţii, și toate relele amăgiri și ispitiri ale tinereților sale. Luminează-i mintea sa ca să se abată de la rău şi să facă binele. Păzește-l/o de toate prieteniile toxice și nesănătoase. Trimite Tu înspre el/ea pe cei care trebuie să îi fie prieteni curați și adevărați colegi buni, și însoțitori ai săi. Ferește-l/o de cei ce îl/o ademenesc spre calea cea alunecoasă a căderii și a risipirii vieții și a tinereții sale. Deschide-i mintea sa spre a pricepe şi a ţine minte toate învăţăturile cele bune şi folositoare vieții sale. Dă-i, Doamne, a Ta Înțelepciune, care şade la tronul Tău, şi o sădește în inima sa ca să îl/o înveţe ceea ce este bineplăcut înaintea Ta. Ajută-l/o să sporească în pricepere și în har, să își găsească împlinirea sa ca om pe acest pământ și să fie bucurie pentru toți cei care îl/o susțin pe băncile școlii. Amin.