PARACLIS

Rugăciunea femeii însărcinate

       Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul Vieții așezat în sânul meu!

Bucuratu-s-a inima mea întru Domnul. Înălțat a fost sufletul meu de Domnul Dumnezeul meu şi buzele mele s-au deschis spre veselie. Domnul meu m-a binecuvântat și a deschis izvorul vieții în sânul meu. Cel Atotputernic a sădit în sânul meu un Om, un prunc dorit, care tainic se zidește în bucuria inimii mele și în lumina dumnezeirii Sale. Nimeni nu este sfânt ca Tine, Doamne, căci nu e altul afară de Tine, şi nimeni nu e puternic ca Tine, Dumnezeul meu. Înaintea Ta mă plec și îți mulțumesc cu inima și cu ființa mea, căci Tu ești Domn și Dumnezeu a toată cunoștința şi lucrurile Tale sunt bine cântărite și bine cumpănite și toate sunt la vremea lor. Tăria mea ești Tu și darul pe care l-ai pus în pântecele meu este născut din Tine. Tu ești Izvorul Vieții și Tu ești Stăpânul veșniciei. Păzește-mi pasul meu în binecuvântarea Ta. Izvor de viață și de har este mâna Ta cea atotputernică și sânul meu se bucură acum de binecuvântarea ei. Bogăție și har curg din inima Ta cea părintească, peste toți cei care s-au născut din ea. Din pulbere și din gunoi Tu singur poți să ridici și să zidești cele mai frumoase flori, căci ale Tale, Doamne, sunt toate temeliile vieții şi Tu ești Cel care pe toate le-ai întemeiat. Paşii mei, Te rog, păzeşte-i. Apără-mă de cei care vor să-mi tulbure viața mea și viața pe care Tu ai așezat-o în pântecele meu. Risipește-le uneltirile lor, să se risipească și să fie îndepărtați pentru totdeauna de cărările și de locurile viețuirii mele. Căci omul nu prin puterea sa este tare, ci prin lucrarea și prin binecuvântarea Ta. Doamne, apără Tu viața care în sânul meu acuma înflorește și fă să fie binecuvântată prin Sfânt Numele Tău. Din înălțimea cerurilor revarsă roua harurilor Tale și lasă-le să vină lin acum peste al meu trup și peste pruncul care în pântecele meu acum se țese și se împlinește. și punând mâinile peste pruncul din pântece continui: Îți mulțumesc, Doamne, pentru această tainică lucrare a vieții în sânul meu. Ochii inimii mele văd mâna Ta cea plină de puterea vieții și dragostea Ta cea părintească lucrând acum, aici, în mine și în pruncul meu. Tu ești Cel care ai adus acest suflet în sânul meu. Tu ești Cel care acuma în chip tainic îl înveți să lucreze împreună cu Tine spre zidirea trupului său. Tu ești Cel care reverși a cerurilor daruri peste pruncul meu și peste mine. Dă-mi, Doamne, tărie să duc în sănătate această sarcină până la împlinirea ei și ajută-mă să am o naștere ușoară. Ferește pasul meu de orice rău, de orice alunecare, de orice prag văzut sau nevăzut care ar putea să împiedice această binecuvântarea a Ta. Apără-mi Tu, Doamne, nașterea cea după fire, și fă să fie la timpul ei, ușoară, fără grea durere, și plină de iubire. Ferește-mă de tot ce nu este de la Tine, de tot ce ar putea să lase urme grele în viața pruncului meu, care acuma crește în sânul meu și tainic se împletește. Ferește Tu a mea odraslă de tot ce ar putea să tulbure a sa zidire sau sănătatea ei sau împlinirea sau darul cel de sus, care vine de la Tine. Revarsă peste mine a Ta lumină și las-o să pătrundă în sânul meu, acolo unde acum crește și înflorește Viața, Darul Tău. Lumina Ta cea vie să înfășoare pe noul Om care se va naște și vine în astă lume din Tine, Doamne, din mine, și din soțul meu. Îți mulțumesc cu toată a mea ființă și încredințez în ale Tale mâini tot sânul meu și trupul meu și pruncul care mi l-ai dăruit. Îți mulțumesc pentru această ființă minunată care știu că este darul Tău, pentru a mea împlinire și pentru a mea viață. Dă-mi, Doamne, sănătate și putere să o văd crescând în bucurie, în sănătate, în dragoste curată, în bine și în binecuvântare.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Și continui:

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează în mine și în pruncul din pântecele meu şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace revarsă, Doamne, între oameni bună voire.

 

Doamne, buzele mele le deschide şi gura mea fă să grăiască acum lauda Ta.

 

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul întăririi și al apărării mele, ca oamenii să nu poată strica rânduiala cea bună a Ta. Amin. Amin. Amin.

 

Și astfel, roagă-te până la naștere,

apoi du la altar mulțumirea ta.