SANATATE

Rugăciunea iertării și a îndreptării

 

Care se rostește cu multă luare aminte în funcție de situația specifică a fiecăruia

Cei care nu au fost doriți de părinți

Părinte al îndurării și Tată al vieții mele, apleacă-Te cu dragoste și multă îngăduință, spre glasul meu și înspre rugăciunea mea și fii acum cu mine. Ascultă această invocare, și lasă, Tată, să coboare lin în mine, puterea Duhului Tău Sfânt! Și Duhul Tău să mă călăuzească în toate cele bune ale mele, iar cele rele, de mine lin să se desprindă, și toate fără de durere, acuma, să se risipească. Te rog Atotputernice Părinte: Apleacă-Te acum spre mine și cheamă-mă pe al meu nume, așa cum m-ai chemat când încă nu eram, când încă nimeni nu știa de mine. Pătrunde-mă cu a Ta lumină lină și du-mă, în clipa cea dintru început, în clipa în care, Tu, din neființă m-ai chemat, atunci când încă nu eram, dar Tu m-ai cunoscut și m-ai chemat pe nume și mi-ai șoptit să nu mă tem, chiar dacă mama mea și tatăl meu mă vor uita și mă vor părăsi, să nu mă tem, pentru că Tată bun și adevărat, din veșnicie Tu îmi ești, și nu mă părăsești și pururea Tu ești cu mine. Îți mulțumesc că m-ai ales și m-ai chemat și mi-ai dat nume și viață și ai făcut să fiu și să mă zămislesc în sânul mamei mele, aici pe acest pământ. Te rog, Atotputernice, să Te apleci spre clipa în care a mea mamă a perceput că am luat ființă în sânul ei. Te rog să cercetezi a ei trăire, oricare ar fi și să o umpli de a Ta lumină. Iar dacă, vei afla vreo umbră sau vreun fior de tulburare în inima și în trăirea ei, de vei afla povară grea sau frică și cutremur, Te rog Părinte să o ierți, a fost și este mama mea. Te rog să mă ajuți și să îmi iei acum povara tulburării ei din viața mea, și să îmi ștergi amprenta rea, pe care a pus-o atunci peste ființa mea. Te rog, Atotputernice Părinte, să mă ajuți să fiu iertat pentru acele clipe și să mă ajuți să iert și eu ce s-a întâmplat atunci. Te rog să mă tămăduiești, să fiu eliberat, să fim eliberați, pentru ca darul inimii și glasul rugăciunii mele să poată să ajungă în pace, cu folos și binecuvântare, pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, acolo unde stă izvorul nesecat al vieții și al tămăduirii noastre. Amin.

Cei cărora li s-a dorit avortarea lor

      Pogoară-Te, Preabunule Părinte și binecuvintează iar sublima clipă, în care ai lăsat să iasă din ale Tale buze, suflarea cea de viață dătătoare, din care s-a născut sufletul meu. Curăță, Doamne, acel moment, de orice umbră necurată, de orice rău sau tulburare și îl așază în rânduiala firii sale și îl sfințește cu a Ta putere. Arată-mi, Doamne, acele clipe pline de taină și mister, în care Tu ai început să îmi înveți sufletul meu, în sânul mamei mele, să împletească cu a Ta putere, în chip atât de frumos, acest trup pe care l-ai rânduit să-mi fie al meu locaș de petrecere și viață pământească. Îți mulțumesc Părinte! Iar dacă în ai mei părinți nu am avut iubire și nici acceptare, ci zbucium greu și gând de moarte, care căuta să rupă firul vieții mele, prin avort sau pierdere, dar nu au reușit, pentru că Tu m-ai apărat, și de atunci mi-ai dat simțire să mă lupt și să rămân pe drumul vieții, Părinte bun al meu îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine și ai stat în fața morții celei mari și ai oprit cărarea ei spre sânul mamei mele, acolo unde eu creșteam în mâna ei fără putere. Îți mulțumesc, Părinte, și Te rog să dai iertare mamei mele, să dai iertare tatălui meu, să dai iertare tuturor celor care au gândit și au lucrat atunci spre a mea strivire și pieire, dar nu au reușit să ducă la împlinire gândul și fapta cugetării lor. Te rog să-i ierți pe fiecare în parte. Te rog să-mi dai puterea de a-i ierta. Te rog să mă ajuți să-i iert, și eu să fiu iertat de ei, și prin a Ta putere să se șteargă din a mea viață, tot ceea ce atunci m-a însemnat, și m-a împietrit, și m-a împiedicat, și greu m-a apăsat prin frici fără de chip și chin amar în toată viața mea. Te rog să mă tămăduiești și să mă vindeci de aceste grele răniri și apăsări ale ființei și să mă rezidești acum în binecuvântarea, în dragostea și în lumina Ta. Amin. Amin. Amin.

Cei născuți dar nedoriți de ai lor

      Din Tine, Doamne, m-am născut cu adevărat și nicidecum din haosul fără de chip. De Tine, Tată, am fost chemat și din a Ta iubire am fost zidit. Din sânul mamei mele am ieșit în rânduiala firii, și am văzut lumina acestei lumi și am așteptat fără să știu să fiu primit în ale mamei mâini. Dar dacă, Doamne, de aceste clipe sfinte, eu nu am avut parte, Te rog Atotputernice, să-mi dai puterea să o iert pe mama mea și pe toți cei ce au contribuit la răcirea dragostei ei față de mine. Te rog să mă ierți și să mă ajuți să fiu iertat de ea și de toți cei ce au fost nemulțumiți și tulburați de nașterea și de venirea mea pe acest pământ. Spulberă, Doamne, acum, tot răul care m-a atins atunci și toată durerea mea și le risipește pentru totdeauna. Ajută-mă să fiu tămăduit și vindecat de aceste grele trăiri ale ființei mele, prin dragostea Ta, prin primirea Ta, prin îmbrățișarea Ta cea părintească, pe care mi le-ai dat prin semenii mei cei rânduiți de Tine în viața mea. Amin. Amin. Amin.

Cei care au avut o copilărie zbuciumată

     Călăuzește-mă acum, Părinte, pe calea binecuvântată a iertării și a vindecării copilăriei mele. Fii Tu, cu mine în acest drum, și dă-mi puterea de a ierta și de a fi iertat, chiar dacă eu nu am avut vreo vină, ci a căzut peste soarta mea, povara grea și necazul celor care m-au zămislit, dar nu m-au dorit și nu m-au primit după rânduiala dragostei Tale, ci doar m-au acceptat, pentru că nu au avut de ales în fața voinței Tale. Te rog să-i ierți pe ai mei părinți pentru tot ceea ce au săvârșit greșit în fața mea. Te rog să-i ierți deoarece ei înșiși poate nu au primit la rândul lor iubire în copilăria lor sau au căzut în grele patimi și alunecări, care au secătuit dragostea lor și au distrus-o în alcool, în fum, în droguri, în nemulțumiri, în certuri fără de sfârșit, în acuzări și umiliri, în violențe și înjosiri, în tot ce este rău și greu chiar de grăit, dar ei acestea le-au avut și în aceste lanțu-ri au trăit, Te rog, Părinte, să îi ierți și să îmi dai puterea de a-i ierta și de a înțelege neputința lor. Te rog să mă ajuți să-i iert și eu să fiu iertat de ei, pentru că, poate m-am născut fără de vrerea lor, fără să fiu dorit și am fost chin și grea povară pentru ei, și acest fapt l-am dus cu greu și cu amar și eu și ei. Te rog să vindeci, Doamne, acum aceste răni ale vieții mele, să vindeci pe ai mei părinți și să mă împaci cu ei oriunde ei ar fi acum. Să nu lași vina lor să mă strivească și nici să mă mai urmărească, și nici pe ei să-i nimicească sau să rămână grea povară a vieții mele și a lor. Ajută-mă ca nicidecum să nu dau celor dragi ai mei această apăsătoare și grea moștenire, pe care am dus-o până acuma cu atâta greutate. Te rog atinge a mea ființă și fă-mă fiul Tău și nu mă părăsi, că Tu ești Cel ce m-ai zidit și din vechime mi-ai grăit spunând că tatăl meu și mama mea mă pot uita, mă pot nesocoti și mă pot părăsi, dar Tu în nici un chip nu vei uita de mine, și chiar dacă eu aș greși Tu nu mă vei nesocoti și niciodată nu mă vei părăsi, ci vei lua în mâna Ta viața mea și soarta mea și mă vei ocroti și mă vei îndrepta în toate și mă vei ajuta, și Tatăl meu și mama mea vei fi. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu mine în grelele mele trăiri! Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat înțelepciunea de a ierta! Îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să trec prin toate! Amin. Amin. Amin.

Cei ce au avut primii ani grei de școală

      În tot ce e frumos Te-am regăsit, la fel de bun și plin de pace și înțelepciune. În pașii care i-am făcut când am ieșit pentru întâia oară și am plecat spre a mea primă școală Tu, Doamne, ai fost cu mine și m-ai întărit și mi-ai deschis a pământeștii cunoștințe cale. Condu-mi acum a inimii simțire spre amintirile care au rămas în mine din acei ani de tainică zidire. Îți mulțumesc pentru ai mei educatori, învățători și profesori, care au continuat să zidească cele bune peste cele ce am primit în cei șapte ani de acasă. Îți mulțumesc pentru a lor trudă, pentru a lor fapte și cuvinte și pentru toată învățătura bună, care a ajuns la mine în acel timp. Îți mulțumesc pentru cei dragi ai mei, care au muncit și s-au trudit ca eu să fiu în rând cu colegii mei. Iar dacă, Doamne, am întâlnit pe cei ce nu erau nici buni, nici potriviți pentru a mea zidire și bună educație și creștere spre împlinire, dacă am fost lovit, nedreptățit, strivit sau umilit sau în orice alt chip atins spre a mea rănire, Te rog, Atotputernice Părinte să mă ajuți să iert și eu să fiu iertat, să mă eliberez și să mă vindec de tot ce a fost rău și m-a atins atunci și a rămas nevindecat și neîmplinit în mine. Îți mulțumesc. Amin.

Cei cu adolescență zbuciumată

       Revarsă, Doamne, a Ta lumină spre anii adolescenței mele, spre anii marilor schimbări, spre timpul viselor frumoase, spre clipele în care am crezut că toate pot să fie și că iubirea pământească e veșnică chiar dacă are un început. Îți mulțumesc pentru frumosul care l-am trăit, simțit și împlinit și îți cer iertare și ajutor pentru căderile ce m-au strivit sau au strivit pe cei apropiați ai mei. Te rog să vindeci ce-am rănit, să rezidești ce am prăbușit și să mă ajuți să iert și eu să fiu iertat pentru tot pasul meu necugetat al tinereții și al adolescen-ței mele. Îți mulțumesc! Amin.

Cei care au avut o tinerețe zbuciumată

Te rog să nu mă părăsești chiar dacă eu în anii tinereții mele de multe ori Te-am părăsit sau Te-am negat sau în ale mele nebunii și amăgiri în multe alte chipuri Ți-am greșit. Te rog Părinte să mă ierți și să mă ajuți să fiu iertat de ai mei părinți, de ai mei apropiați care m-au ajutat și eu n-am înțeles și le-am greșit și i-am nesocotit și amărât în orice chip. Te rog ajută-mă să fiu iertat și dă-mi puterea de a mă ierta eu pe mine însumi pentru toate cele neîmplinite în bine ale tinereții mele. Ajută-mă să-mi iert prietenii care m-au tulburat, rănit sau amăgit. Amin.

Cei care au căzut în necredință

Iartă-mă, Doamne, pentru că nu Te-am ascultat, și nu am priceput că Tu ești Domnul Dumnezeul meu, singurul Domn adevărat. Iartă-mă și mă ajută să Te cunosc în adevăr, să Te iubesc pe Tine, Domnul meu, și Dumnezeul meu, din toată inima mea, din tot sufletul meu şi din toată puterea mea. Iartă-mă pentru toate îndoielile inimii mele, şi pentru toată necredința sufletului meu. Iartă-mă pentru cuvintele cele grele rostite în minte, în inimă, în gând și în fața semenilor mei, în tulburarea necredinței mele. Iartă-mă, și nu-mi socoti căderea duhului meu. Ajută-mă să Te pot cunoaște și să Te pot auzi în adevăr. Cuvântul vieții Tale, sădește-l Părinte, acuma, întru mine pentru ca și eu la rândul meu să îl pot sădi în cei apropiați ai mei şi să le pot vorbi despre el când stau în casa mea, când merg pe cale, când mă culc şi când mă ridic din așternutul meu. Ajută-mă să leg cuvântul vieții Tale ca semn la mâna mea şi să îl am din acest ceas ca pe o tăbliţă pe fruntea mea. Ajută-mă să îl pun și să îl am viu, în tot ceea ce sunt, în tot ceea ce fac și în tot ceea ce am. Ajută-mă să îl am scris pe uşorii casei mele şi pe porţile mele, pentru ca toți cei ce mă caută și se apropie de mine să treacă prin a sa putere și eu să fiu păzit și îndreptat în toate de a sa înțelepciune și de al Tău ajutor. Ajută-mă să Te cinstesc pe Tine Domnul meu și Dumnezeul meu şi numai Ție să-Ți slujesc, de Tine să mă lipesc şi în numele Tău să mă încredințez. Păzește-mă să nu mai rătăcesc fugind după alţi dumnezei, după dumnezeii cei amăgitori și muritori. Ajută-mă să nu Te ispitesc, ajută-mă să țin bine poruncile Tale, legile Tale şi hotărârile Tale, pe care mi le-ai dat. Ajută-mă să fac ceea ce este drept şi bine înaintea ochilor Tăi, ca bine să-mi fie și ani mulți și buni să trăiesc în pace pe pământ. Revarsă, Doamne, a Ta iertare peste căderea sufletului meu și ajută-mă să nu-mi fac chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ ca dumnezei amăgitori sau ca stăpânitori distrugători ai mei. Ajută-mă să nu mă închin, nici să mă încredințez cumva puterii lor. Iar dacă am căzut și m-am plecat fără să știu în fața chipului cioplit, pe banul cel amăgitor, pe aur și argint, pe piatră sau pământ zidit, pe carduri, conturi și clădiri, pe bogății și nume în vânt și am crezut puterii lor și i-am cinstit și Te-am înlocuit pe Tine cu idolul făcut de mine și de semeni și am înlocuit puterea Ta cu chipul și puterea lor. Te rog Părinte să mă ierți, că am cinstit și m-am plecat în fața unui chip cioplit, făcut de om, și am dat putere celui mort și închipuit. Te rog să îmi dai iertare pentru orice cădere și închinare a mea în fața chipului care ar fi vrut să scoată a Ta putere și lucrare din viața și din calea mea, căci Tu ești Dumnezeul meu Cel care Te milostivești până la al miilea neam către cei ce Te iubesc şi Te cinstesc pe Tine, pentru cei ce se închină înaintea puterii Tale și păzesc poruncile Tale. Te rog să mă ierți pentru orice îndoială, și pentru orice necredință a mea. Amin.

Cei care au luat numele Domnului în deșert

Iartă-mă, Doamne, pentru că am luat numele Tău în deşert. Iartă-mă pentru vorbele grele care au întinat ale mele buze. Iartă-mă pentru tot gândul și cuvântul meu, care a nesocotit al Tău Nume și a chemat a mea osândire. Iartă-mi pornirile și impulsurile cele interioare care mi-au întărit mândria, orgoliul și semeția. Iartă-mă pentru cuvintele care mi-au hrănit prostia și gândirea cea îngustă minții mele. Iartă-mi trăirea cea rea, înfierbântată, pe care nu am putut-o stăpâni. Iartă-mă pentru cuvintele mele rele, înveninate, și pentru toate vorbele cele murdare de înjurătură, spuse ca și amăgitoare răsuflare și eliberare, dar pornite din a mea trufie și din a mea nestăpânită prostie. Destramă, Doamne, și risipește din mine a lor putere! Scoate cu sabia Duhului Tău, de oriunde ar fi ascuns în mine, scoate acum cu putere, tot duhul necurat al înjurăturilor și al vorbelor de denigrare, de înjosire, de nesocotire și de jignire. Spulberă, Doamne, toate acestea să nu mai fie. Curățește, Doamne, ale mele buze și le deschide doar înspre bine și înspre binecuvântare, înspre cuvinte de pace, îmbărbătare și înțelepciune, și fii mereu cu mine, pe al meu drum de iertare și îndreptare. Amin.

Cei care nu au cinstit ziua de odihnă

Iartă-mă, Doamne, pentru că nu am știut să mă opresc în zi de odihnă, din fuga și din truda vieții mele. Iartă-mă, Doamne, pentru a mea ne tihnă și pentru al meu nesaț care m-au consumat și mi-au irosit ale mele puteri fără să îmi dea timp de odihnă și răgaz de refacere, după a firii rânduială și după al Tău cuvânt. Iartă-mă, Doamne pentru că nu am știut să păzesc ziua odihnei, să o ţin cu sfinţenie, cum Tu mi-ai poruncit. Iartă-mă, Doamne, pentru că nu mi-a fost de ajuns să lucrez doar în cele șase zile lucrătoare, atunci să fac cele de trebuință mie. Iartă-mă, Doamne, pentru că am uitat de ziua a șaptea, de ziua rânduită de Tine ca ziua de odihnă a trupului, a sufletului și a Domnului Dumnezeului meu. Iartă-mă, Doamne, pentru că am nesocotit al Tău cuvânt care spune: Să nu faci în ziua aceea nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici slujitorul tău, nici animalul tău, nici străinul tău care se află la tine, ci să se odihnească toate cum te odihneşti şi tu pentru a ta zidire și întărire. Iartă-mă, Doamne, pentru că nu mi-am mai adus aminte că am fost mic și slab, atunci am știut să Te cinstesc pe Tine și ziua de odihnă și de toate am avut. Iartă-mă și acum. Amin.

Iertare pentru greșeli înaintea părinților

Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce am greșit în fața părinților mei. Iartă-mă, Doamne, dacă nu am știut să cinstesc pe tatăl meu şi pe mama mea, așa cum Tu mi-ai poruncit: Cinstește pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăiești ani mulţi şi să-ţi fie bine pe acest pământ. Iartă-mă pentru orice lipsă de respect față de părinții mei, pentru toată greșeala, pentru toată neascultarea, pentru toată tulburarea și supărarea pe care le-am adus-o lor vreodată. Iartă-mă pentru tot gândul rău și pentru orice faptă rea săvârșită împotriva lor. Iartă-mă dacă am grăit de rău pe tatăl meu sau pe mama mea. Iartă-mă dacă m-am purtat cu necuviință cu părinții mei. Iartă-mă dacă am așteptat de la mama mea și de la tatăl meu cele ce nu mi-au fost cuvenite sau cele ce ei nu au putut să îmi dea. Iartă-mă dacă i-am mințit, furat sau amăgit. Iartă-mă dacă nu am avut grijă de părinții mei atunci când ei au fost la greu și la necaz sau la neputințe sau la bătrânețea lor. Iartă-mă dacă atunci când mintea lor a fost atinsă de senilitate sau de orice altă tulburare, i-am amărât în orice chip. Iartă-mă, Doamne, și ajută-mă să fiu iertat de ai mei părinți și ajută-mă să-i pot ierta și eu în tot ce mi-au greșit. Amin.

Iertare pentru greșeli înaintea semenilor

Iartă-mă, Doamne, dacă în mod voit sau nevoit am atins viața și am frânt firul ei în orice chip. Iartă-mă și îmi arată calea îndreptării mele. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat vreodată de mine, de părinții mei sau de strămoșii mei, și de vărsare de sânge ferește toată viața mea. Și în orice chip de am călcat porunca Ta: Să nu ucizi! Te rog Părinte să mă ierți și să mă ajuți. Iartă-mă, Doamne, dacă am făcut sau am consimțit sau am împins pe cineva spre a avorta și a ucide, pe cel neapărat, în sânul mamei sale. Iartă-mă, Doamne, dacă am ucis prin faptă sau cuvânt sufletul și inima semenului meu în orice chip. Iartă-mă, Doamne, pentru căderile tinereții și ale neștiinței mele și tot ce e păcat făcut cu voie sau fără de voie Te rog, Părinte, să îl ștergi cu mila și îndurarea Ta. Iar dacă am încălcat în orice chip porunca Ta: Să nu fii desfrânat! Te rog ajută-mă să mă îndrept și să repar tot ceea ce am greșit și fă să fie ștearsă vina mea. Orice măsură ce am folosit în mod greșit și rău și fără cuviință, Te rog să mă ajuți să o îndrept să nu se întoarcă cu vârf și îndesat în sânul meu. Ajută-mă și nu mă părăsi și dacă am folosit, sau am disprețuit sau am rănit, sau am strivit, sau am lăsat durere, singurătate, vieți lovite, vise înfrânte și dezorientate, în orice om ce poartă chipul Tău, Te rog ajută-mă să fac tot ceea ce se poate pentru a mea îndreptare, pentru a mea iertare și pentru vindecarea lor. Te rog Părinte, să mă ierți de m-am atins de ce nu e al meu. Te rog să mă ajuți să mă îndrept dacă am furat sau păgubit pe cineva în viața mea. Ajută-mă să nu-mi doresc ceea ce nu este al meu. Ajută-mă să mă ridic și să mă îndrept dacă am căzut în amăgire și am călcat porunca Ta: Să nu dai mărturii mincinoase asupra aproapelui tău! Ajută-mă să pot ieși din vina mărturiei mincinoasă, ca nu cumva să se întoarcă spre mine sau înspre cei dragi ai mei cu ai putere să ne risipească. Iartă-mă, Doamne, și nu îmi socoti căderea și dă-mi tăria îndreptării și a iertării mele. Îți cer iertare, Doamne, acum, pentru orice gând ce s-a născut în mine și a hrănit dorințe și visări deșarte și m-a făcut să nu Te aud în ceea ce-ai grăit în lege: Să nu poftești femeia aproapelui tău şi să nu dorești casa aproapelui tău, nici ţarina lui, nici slujitorii lui, nici animalele lui, nici nimic din cele ce sunt ale aproapelui tău! Te rog ajută-mă și fii cu mine să nu mă clatin nici să cad. Te rog să-mi dai iertare pentru orice gând ce nu e de la Tine, pentru doririle ce au rănit și au făcut dureri în mine sau în cei apropiați ai mei. Iartă-mă și mă îndreaptă. Amin. Amin. Amin.

Iertare pentru fapte grele care aduc blestem

Iartă-mă, Doamne, dacă nu am stat în legile Tale cele pline de adevăr și de înțelepciune. Iartă-mă, Doamne, dacă nu am păzit şi nu am împlinit poruncile Tale. Iartă-mă, Doamne, dacă eu am dispreţuit în orice chip aşezămintele Tale şi dacă s-a scârbit vreodată sufletul meu de legile Tale, neîmplinind poruncile Tale, călcând legământul Tău. Iartă-mă, Doamne, și nu lăsa să se abată spre mine groaza, lingoarea şi frigurile, care secătuie ochii şi istovesc sufletul, nici truda mea să nu fie în zadar sau vrăjmaşii mei să mănânce roadele muncii mele din cauza greșelilor mele. Să nu întorci fața Ta de la mine nici să mă lași pradă dușmanilor mei pentru ale mele păcate și fărădelegi. Iartă-mă și mă ajută să nu fiu pribeag și fugar în dureri și spaime pe acest pământ, atunci când nimeni nu mă alungă decât roadele faptelor mele. Să nu lași Doamne, să se înșeptească a mea pedeapsă pentru păcatele mele cele grele. Ca nu cumva cerul meu să se facă precum fierul cel greu apăsător peste mine, iar pământul ca arama cea răsunătoare sub picioarele mele. Iartă-mă, Doamne, dacă am mutat hotarul aproapelui meu. Iartă-mă, Doamne, dacă vreodată am abătut pe cel orb din drumul cel bun, sau am disprețuit pe cel cu handicap în trup sau de cel neputincios am râs cumva. Iartă-mă, Doamne, dacă am judecat strâmb pe străin, pe sărac, pe orfan, pe cel neajutorat şi pe văduvă! Iartă-mă, Doamne, dacă am chinuit în orice chip vreun animal sau orice ființă vie. Iartă-mă, Doamne, dacă am luat mită în orice chip, sau camătă pe ce am dat cu împrumut. Iartă-mă, Doamne, și Te rog să mă ajuți să iert și eu pe toți cei care în viață mi-au greșit. Te rog să mă ajuți să fiu iertat de toți cei cărora eu le-am greșit în orice chip. Te rog să mă ajuți să pot și eu pe mine însumi să mă iert, pentru tot ceea ce am greșit mie însumi, pentru tot ceea ce aș fi vrut să fac bine pentru mine și pentru semenii mei dar nu am putut. Te rog să mă ierți și să mă ajuți să mă pot ierta și elibera pe mine însumi de autodisprețul, autodes-considerarea, autoînjosirea, auto-mutilarea, autodistrugerea, chemată sau invocată, de gândurile de moarte, de non sens și de sinucidere care m-au bântuit. Iartă-mă pentru toate clipele de enervare, mânie, supărare, nerăbdare, agitare, anxietate, tristețe, provocare, furie, ură, isterie, frică, mâhnire, întristare, și pentru orice altă tulburare. Te rog să mă împaci cu mine însumi și cu toți semenii mei, să mă ajuți să pot ierta în adevăr, să pot lăsa ce am ținut, să pot uita ce a fost rău, să pot să mă îndrept și să repar ce am stricat, să fiu iertat și vindecat, să fiu spălat și curățat, să fiu păzit și întărit în bine și în binecuvântarea Ta.

Iar dacă îți aduci aminte de alte greșeli, cere iertare pentru ele și încearcă să le îndrepți. Și închei:

Iartă-mă și mă ajută să iert și eu și să fiu iertat! Amin. Amin. Amin.