SANATATE II

RUGĂCIUNILE BINECUVÂNTĂRILOR

și ale marilor dezlegări și desfaceri de afurisenii, de blesteme, de osândă, de vrăji, de făcături, de magie neagră, de relele doriri și de orice fel de rea urare numită sau nenumită,

Aceste Rugăciuni ce se citesc cu mare stăruință la vreme de necaz

Se încep în ziua din săptămână în care s-a născut persoana pentru care se citește rugăciunea (luni, marți, miercuri …) se citesc cu glas sau în șoaptă grăită, nu numai în gând. Modurile de citire sunt mai multe în funcție de situații.
În situații grave de sănătate și mare necaz se citesc de două sau de 3 ori pe zi 8 zile la rând, apoi se face pauză 6 zile și se reiau încă o dată și iarăși încă o dată, completându-se astfel un ciclu de șapte săptămâni (de 8 zile fiecare) cu pauzele de 6 zile între ele.
Aceste Rugăciuni sunt la fel ca și terapiile intensive sau intervențiile chirurgicale la nivel sufletesc și trupesc foarte profund. Citirea acestor rugăciuni e recomandată apoi să se continue o dată pe zi, o dată la două sau trei zile, sau măcar o dată pe săptămână în ziua nașterii (luni, marți, …) până la însănătoșirea deplină.

În locul (N) la început, acolo unde este specificat se pun toate numele persoanei, inclusiv diminutivele și poreclele plăcute sau mai puțin plăcute, pentru a curăța, a șterge și a vindeca toate identitățile ce am avut sau au fost puse în noi sau peste noi. Dacă citești aceste rugăciuni pentru tine însuți faci la fel. Rugăciunea o rostești ca și cum tu însuți ai vedea în oglindă chipul tău și toate identitățile tale, asumate sau neasumate de tine. Îți pomenești așa toate numele și poreclele ce le ai sau le-ai avut și îl rogi pe Bunul Dumnezeu să le curețe.
Limbajul acestor rugăciuni este arhaic în multe locuri. Dese ori este la fel cum a fost folosit de cei ce au gândit, au dorit, au zis, și au urat aceste lucruri grele, dar este întors spre dezlegarea și risipirea lor.

În timpul citirii rugăciunilor pot apărea stări de oboseală, slăbire și somnolență inexplicabilă. Poate apărea diminuarea atenției distributive, de aceea este bine să fim foarte atenți și prudenți în această perioadă. La fel se pot declanșa stări de tremur, slăbire, dureri de oase, stări de mâhnire, friguri … etc., la fel ca stările postoperatorii fizice. Prin rugăciune, prin liniște și prin odihnă se risipesc. Trupul, sufletul și duhul se refac în timp, după rânduiala firească a timpului lor.

Când faci aceste rugăciuni pentru tine însuți, pentru sănătatea ta, atunci începi din ziua din săptămână în care ai fost născut un ciclu de 3 săptămâni la rând fără de întrerupere în care îți găsești un moment potrivit al zilei în care să nu fii deranjat, un loc liniștit și curat, unde îți pui o lumânare aprinsă, dacă poți aprinzi un cărbune și pui puțină tămâie pe el și cu multă luare aminte începi și zici zilnic:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău în viața și în ființa lui (N). Vie împărăţia Ta în acest ceas în (N) și degetul Tău cel ziditor să lucreze acum cu putere în el/ea spre a sa îndreptare și spre a sa grabnică însă-nătoșire. Facă-se voia Ta în viața lui/ei, precum în cer aşa şi pe pământul ce îl calcă și în pământul din care (N) a fost zidit/ă. Pâinea noastră cea spre ființă și spre viață sănătoasă dă-ne-o nouă și lui (N) astăzi. Şi ne iartă nouă și lui/ei toate greşelile, toate fărădelegile și păcatele și toate datoriile, precum şi noi și el/ea iertăm greșiților și datornicilor noștri. Dă-ne nouă și lui/ei, puterea iertării celei adevărate acolo unde noi nu o putem avea, și nu ne duce pe noi și pe (N) în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Fii cu noi și ne du pașii noștri și ai lui (N) pe cărările sănătății și ale tămăduirii și ne scoate acum cu bine din tot necazul.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așează și lucrează acum în (N) cel/cea ce Te cheamă prin glasul meu și a fost numit/ă (numele de botez) prin taina Sfântului Botez și e numit/ă (aici zici toate numele și diminutivele pe care le-a avut sau le mai are și acum) de cei dragi, de dușmani sau de alți semeni ai săi. Vino acum, Doamne, și lucrează în el/ea pentru însănătoșirea sa și îl/o curățește de toată suferința, de toată boala, de toată neputința şi îi mântuieşte, Bunule, sufletul și îi însănătoșește trupul și toate cele dinlăuntrul său. Amin.

Iartă-l/o, Doamne, pe (N) și îl/o împacă cu toți cei răposați. Ajută-l/o să îi ierte. Ajută-i pe cei răposați să îl/o ierte pe (N) și îi desprinde acum cu bine de viața, de sănătatea și de soarta sa.

Iartă-l/o, Doamne, pe (N) și îl/o ajută. Binecuvintează-i viața, sănătatea, pacea, soarta, destinul și împlinirea sa și a familiei sale și îl/o apără de tot necazul.
Iartă-i, Doamne, neamul și strămoșii lui (N) și îl/o scoate de sub plata datoriilor lor și îl/o scoate de sub tributul cel greu al fărădelegilor lor și îl/o scoate de sub urgia păcatelor moștenite de la ei și îl/o păzește în viața cea binecuvântată pe el/ea și toată casa și toată familia sa.

Iartă-l/o, Doamne, pe (N) și îl/o ajută să se ierte cu adevărat el/ea pe el/ea însăși și îi ajută pe toți cei cărora le-a greșit în vreun chip să îl/o ierte cu adevărat.

Și continui:

Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, fie-Ți milă de (N), și în dragostea inimii Tale, şterge-i fărădelegile sale. Mai vârtos îl/o spală de fărădelegile sale şi de păcatul său îl/o curăţeşte. Că fărădelegile sale el/ea acum le vede și ele îl/o apasă, iar păcatul său înaintea sa este pururea, cu tulburarea și cu urgia sa. Iar dacă (N) nu își cunoaște încă greșelile sale întru adevăr și nu știe și nu vede lucrarea și apăsarea lor în viața sa și în viața seme-nilor săi, Tu, Doamne, i le descoperă cu îngăduință și îl/o ajută să le vadă și să priceapă și să se îndrepte cu ajutorul Tău. Ajută-l/o să iasă de sub povara greșelilor sale. Ajută-l/o să iasă de sub tributul cel greu al fărădelegilor făcute. Ajută-l/o să iasă de sub stăpânirea cea grea a păcatelor săvârșite, moștenite sau venite peste el/ea în orice fel. Ajută-l/o să iasă cu bine de sub orice putere și stăpânire potrivnică vieții și sănătății sale. Șterge-i, Doamne, plata datoriilor sale ce încă nu au fost șterse și-l/o scoate prin iertare de sub toate datoriile cele neiertate ale părinților, ale bunicilor, ale moșilor, ale strămoșilor, ale viței, ale seminției, ale numelui, ale etniei, ale poporului, ale neamului, ale națiunii și ale locului în care s-a născut și pe care (N) le-a moștenit în orice chip.

Scoate-l/o, Preabunule Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte de sub povara ce a căzut asupra sa, nevinovat/ă fiind și neștiind de ea. Iar dacă (N) are vreo vină, ajută-l/o să poată face tot ceea ce trebuie spre a sa îndreptare. Iartă-l/o, Doamne, și îi șterge urmele tuturor relelor săvârșite, să nu mai rămână nici măcar amintirea lor vreodată în viața sa. Iar dacă el/ea, Ţie unuia a greşit de multe ori, și ceea ce este rău, înaintea Ta și înaintea cerului și a pământului și înaintea sa și înaintea semenilor săi a făcut ca orice om viu în trup pe acest pământ, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, iartă-l/o, și nu îl/o osândi. Că Ție, Doamne, și tuturor, acum, (N), cere iertare și ajutor. Iar eu prin glasul acestei rugăciuni, cer în numele lui (N) și pentru (N), cer iertare, îngăduință, și grabnic ajutor pentru însănătoșirea sa. Tu, Doamne, ești drept prin fire și prin toate cuvintele Tale şi de aceea biruitor ești când judeci Tu. Fără părtinire este judecata Ta și ea spre viață s-a făcut și spre viață se săvârșește din totdeauna. Părinte al îndurării, fii cu îngăduință și apleacă-Te acum spre (N) cu dragostea inimii Tale. Că iată, ca orice om de pe acest pământ (N) întru fărădelegi a fost zămislit/ă şi în păcate a fost născut/ă de mama sa. Tu singur știi cu câtă ușurință inima lui/ei din tinerețe, prin amăgire și slăbiciune, spre cele rele s-a aplecat. Dar iată, Doamne, el/ea, adevărul Tău a iubit și l-a căutat în taina sinceră a inimii sale, pe care numai Tu o vezi și numai Tu o cunoști, și cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, Tu, la timpul bine potrivit i le-ai arătat, și el/ea după puterea și după priceperea sa a încercat să Te cunoască și să se apropie de Tine. Stropește-l/o, Doamne, acum, cu isop și îl/o curățește. Spală-l/o, Doamne, acum, şi mai vârtos decât zăpada îl/o albește. Apără-l/o, Doamne, de cele ascunse ale inimii sale și de stăpânirea lor Tu îl/o păzește. Apără-l/o acum de toți dușmanii săi, cei văzuți și nevăzuți, numiți și nenumiți, știuți și neștiuți, reali sau imaginari, apără-l/o de dușmanii cei de el/ea făcuți, chemați sau moșteniți în orice fel. Tu, Doamne, scoate-l/o acum de sub puterea și de sub stăpânirea lor.

Desprinde și îndepărtează de (N) tot duhul necurat și toată ființa cea tulburată și tulburătoare ce e străină de firea sa. Desprinde-le și le scoate în pace și fără de împotrivire. Du-le prin Puterile Tale cele mari, du-le pe fiecare în parte, du-le în locașurile cele din veci zidite pentru pacea, odihna și hrana lor, despărțind orice cale a lor de orice cale a lui (N) și orice timp al lor de orice timp sau întâlnire cu timpul și viețuirea lui (N). Binecuvintează-l/o pe (N) cu binecuvântarea Ta cea sfântă. Auzului său dă-i bucurie şi veselie, să se bucure oasele sale cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele sale. Fărădelegile și toate datoriile sale şterge-i-le Tu acum. O inimă curată rezidește iar întru (N), Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru toate cele dinăuntru ale sale. Nu îl/o îndepărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la el/ea. Dă-i, Doamne, bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor îl/o întăreşte. Ajută-l/o să învețe pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine să se întoarcă la auzul cuvintelor sale și pe Tine, Tată, să Te preamărească atunci când vor privi spre lucrarea faptelor sale și nicidecum să le fie lor vreodată piatră de poticnire sau de sminteală și oprire în calea vieții lor. Izbăvește-l/o, Doamne, pe (N) de vina crimelor și a uciderilor știute sau neștiute, care au fost săvârșite vreodată în neamul și în seminția sa. Izbăvește-l/o, Doamne, de vina sângelui vărsat vreodată de el/ea, de părinții săi sau de strămoșii săi, și de vărsare de sânge ferește toată viața sa. Dă-i bucurie limbii și cuvintelor sale să vestească bunătatea Ta. Buzele lui/ei le deschide să vestească dragostea Ta. Că de ai fi voit jertfă sau dar, (N) sau noi pentru el/ea Ţi-am fi dat, și orice Ți-am fi închinat cu bucurie, dar nu ai nevoie de nimic de la noi din cele ce avem. Că al Tău e Universul cel fără de margini, cerul și pământul ale Tale sunt. Toate bunătățile, toate comorile, toate ființele, toată frumusețea câmpului și roada lui și toate cele ce sunt văzute și nevăzute, din Tine ființă și-au luat și s-au născut și în mâna Ta stau toate. Iar Jertfa cea plăcută Ție, este a nu mai face rău în fața ochilor Tăi, a învaţă să facem binele, a căuta dreptatea Ta, a ajuta pe cel ce este în necaz, a face dreptate orfanului, a apăra pe văduvă, a ajuta cu sufletul sincer și curat pe semenii noștri, a ierta și a săvârși binele din inimă cu cinstire și iubire adevărată față de Tine și de semeni. Căci Tu, Doamne, nu cauți la chip și înfățișare ci la inima noastră și la inima lui (N) pe care Tu o vezi și o cunoști și în dragostea Ta o cercetezi și o păzești în pace și nu o părăsești întru singurătatea ei, în rătăcire sau în durere sau în pieire. Fă bine Doamne, în bună voirea Ta, Dumnezeule, să se zidească acum, zidurile cele tari de apărare ale ființei lui (N), zidurile de apărare ale duhului, ale sufletului, ale inimii, ale minții, ale trupului, ale sănătății sale, zidurile de apărare ale căminului, ale familiei și ale tuturor locurilor viețuirii sale.

Fă, Doamne, să se zidească acum zidurile cele întărite și păzite de Tine, Atotputernice, zidurile cele mari și tari, zidurile cele de netrecut pentru orice putere a răului, zidurile cele nevăzute, de apărare, pe dinăuntru și pe dinafară, de Tine zidite, și de Tine, prin îngerii și prin arhanghelii Tăi în veac păzite, pentru apărarea lui (N). Întărește-l/o și îl/o înțelepțește întru puterea apărării și în drumul călăuzirii Tale, ca să poată aduce înaintea Ta jertfa cea curată a dreptăţii, prinosul şi darul inimii sale. Cu ajutorul Tău, cel mare fă, Doamne, ca (N) să jertfească, acum vițeii cei din el/ea, ce sunt: semeția, prostia, răutatea, orgoliul, mândria, îngustimea minții, mânia, supărarea, îngâmfarea, netihna, pizma, cerbicia, ura, bolile și durerile și toate cele ce sunt în slujba lor. Ajută-l/o, Doamne, pe (N) să le poată jertfi fără de șovăire, ca ardere de tot spre curățirea și spre vindecarea sa cea adevărată, spre îndreptare, iertare, pace, liniște, bucurie, eliberare, întărire, izbăvire, apărare și binecuvântare a sa. Și astfel, ajutat/ă de Tine, Părinte, Iisuse și Duhule Sfinte, (N), să poată intra în bucuria împlinirii vieții și a sănătății sale, să intre în veselia rânduielilor Tale cu mulțumire și cu recunoștință, punând pe altarul Tău cel mai presus de ceruri, darul inimii sale cel bineplăcute Ție, din veac în veac.
Amin. Amin. Amin.

Și continui:

Doamne, Părinte Atotputernice, Iisuse Hristoase, și Duhule Sfinte, Treime binecuvântată, Dumnezeul Puterilor, Maică Preacurată, toți Sfinții cei aleși și toate Puterile cerești care bine slujiți bunătatea lui Dumnezeu și voința inimii Sale, căutați cu bunăvoință și cu ajutor spre (N). Ascultați această rugăciune dacă este îndreptată înspre binele lui/ei. Luați aminte la graiul inimii mele și la cuvintele ce le înalț înspre cerurile cele sfinte şi aplecați-vă cu înțelegere spre chemarea mea, și rânduiți și mă ajutați fiecare în parte după darul, după harul și după puterea ce o aveți, ajutați-mă ca aceste rugăciuni să nu îmi fie mie spre osândă, spre păcat sau spre tulburarea vieții mele.

Rânduiește, Doamne, Atot-Puternice Dumnezeule al firii, al vieții și al morții, rânduiește Preabunule să fiu îmbrăcat în Tine și în binecuvântarea Ta și astfel fă să fiu păzit neîncetat. Iar prin glasul acestor rugăciuni grăite de buzele mele și prin lucrarea Puterilor celor ce îți slujesc Ție, Stăpâne, al firii și Făuritor al rânduielilor firești, prin Cuvântul Cel ce era la început prin care toate s-au făcut, prin Cuvântul Vieții și prin Duhul împlinirii, poruncește acum cu a Ta putere mare, poruncește să se risipească fără de urmă, să se destrame fără de putere acum și pentru totdeauna, toată lucrarea cuvintelor de rea urare, de afurisenie, de blestem, de făcătură, de aruncătură, de invocare a puterilor necurate, de chemare a sufletelor fără de odihnă, de trimitere spre rea lucrare a lor, de vrajă, de magie neagră, de rău descântec, de osândire, de ponegrire, de umilire, de înjosire, de chinuire, de auto dispreț, de desconsiderare, de rănire, de strivire, de nesocotire, de tulburare, de spaimă, de frică, de înfricoșare, de ură, de cutremurare, de neiertare, de plată a datoriilor neplătite de neam, de viță, de seminție, de etnie, de popor, de națiune și de cei moșteniți în orice chip, de tot ce este răzbunare, pedepsire, prigonire, și condamnare fără de apel, pentru ceea ce a fost promisiune sau legământ sau jurământ neîmplinit, sau orice rău știut sau neștiut, numit sau nenumit, chemat, trimis, aruncat sau venit prin vină sau fără de vină, prin păcat săvârșit sau prin păcatul părinților sau al moșilor și al strămoșilor, prin vina sângelui vărsat, prin nedreptățile săvârșite sau prin orice alte greșeli, fărădelegi, păcate, datorii sau alunecări care s-au întâmplat și nu au fost îndreptate, șterse și iertate și au venit și au căzut peste (N), în orice chip, Te rog, Atotputernice, poruncește acum și rânduiește, Doamne, să se ierte și să se destrame toate acum din (N) din cei pe care i-a moștenit, din cei care îl/o moștenesc și din toți cei dragi și din toți cei apropiați ai săi.

Poruncește acum să se risipească toate acestea prin lucrarea cea mare a Puterilor Tale și prin glasul și rostirea acestor binecuvântări și prin puterea acestor rugăciuni. Rânduiește, Doamne, ca slăbiciunile mele sau orice greșeli, păcate, datorii sau fărădelegi, să fie șterse prin milostivire și nicidecum să fie piedici sau opriri sau osândiri ale mele în fața Ta sau în fața Puterilor ce slujesc binelui și Vieții noastre aici pe acest pământ. Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze și să te apere pe tine (N), cu puterea lor din această clipă. Cel Atotputernic să te audă în ziua necazului tău și să te ajute chiar și atunci când tu nu știi să Îl chemi și nici să te îndrepți înspre El în rugăciune. Tatăl cel ceresc să se aplece înspre tine cu dragoste și îngăduință și să te ajute să ieși cu bine din toate cele tulburi ale vieții tale. Viața pașnică și binecuvântată să te îmbucure neîncetat. Moartea să nu te caute până la plinirea vieții tale, ci să te ocolească din această clipă. Moartea violentă și neașteptată, moartea prin accidente și zdrobire, prin înec, prin sugrumare, prin cădere și nenorocire, prin ucidere și grea durere sau moartea înainte de vreme, să nu te ia sau să te atingă pe tine (N). Apărat și păzit să fii de Dumnezeu și de Puterile cele bine slujitoare Vieții. Moartea ta să nu fie legată de faptele furului, a condamnatului, a sinucigașului sau a omului rău ci numai și numai de plinirea vieții tale și când vei muri să mori în pace şi în binecuvântare, fără frică, fără cutremur, fără durere, fără chin și tulburare, sănătos, liniștit, curat, mulțumit, luminat, împăcat, în bătrânețe fericite, fără să ajungi să putrezești de viu în patul suferinței sau să zgârii pereții casei tale din deznădejde şi durere, din groază și neputință, din singurătate și amară părăsire, ci mâna lui Dumnezeu, binecuvântarea Sa și ajutorul Său cel părintesc să te ajute și să fie mereu cu tine în toată viața ta iar în trecerea cea mare din această viață înspre și în hotarele veșniciei El, Cel Binecuvântat să fie pururea cu tine.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze și să te apere pe tine (N), ca la ieșirea ta din trupul cel zidit din țărână, pământul acestui veac și groapa ta să-ți primească în pace trupul neînsuflețit, primindu-l la timpul cel bine rânduit din veac de Dumnezeu pentru tine (N), cel ce porți chipul Lui și ceri ajutorul Său, iar cu morții cei din veac nicidecum să fii îngropat de viu în mormântul tău, prin moarte clinică sau aparentă, prin urare sau blestem greu sau orice altă crudă împrejurare. Durerile și chinurile cele grele ale sinucigașului, amarul inimii sale, păcatul aruncatului în legănatul vântului, frica și groaza spânzuratului să nu te caute și să nu te bântuie pe tine vreodată din această clipă ci numai lumina vieții și încrederea în dragostea lui Dumnezeu să fie călăuza ta. Gândul morții prin sinucidere cu toate duhurile și puterile slujitoare lui să te ocolească. Puterile lor să nu te atingă vreodată, să nu te stăpânească și nicidecum să te ia fără de veste și să te poarte pe cărările pieirii. Apărat să fii de Părintele vieții, de puterea Înțelepciunii și de Lumina Cuvântului credinței celei adevărate. Viața cea fericită și împlinită pe care Tatăl cel ceresc cu înțelepciune a sădit-o în ființa ta, aceasta să înflorească acum și pururi întru tine (N). Focul, răul şi pustia să nu-ți ardă tot ceea ce rămâne după răposarea ta, din cauza vorbelor tale grele și de neiertat spuse în ceas rău cu grea urare, ci să ai iertare iar binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână veșnic asupra casei tale și ea să fie și asupra urmașilor tăi. Toţi morții dinaintea ta să fie binecuvântați întru lumina odihnei celei netulburate și fără de sfârșit. Duhurile vieții lor, să le pună Bunul Dumnezeu în lumina veșniciei Sale. Sufletele lor, să le ajute să se întoarcă în pace la El, acolo de unde ființă și-au luat până la obșteasca lor înviere, iar trupurile lor să se desfacă fără de durere în cele din care au fost alcătuite, în pământul care le-a primit, cu liniște din această clipă. Trupul tău să fie sănătos și curat, îngrijit de toate Puterile cele rânduite pentru împlinirea vieții tale. Trupul tău să fie slujitor bun și casă binecuvântată a sufletului tău. Duhul lui Dumnezeu să îl umple și să îl întărească să nu fie tulburat, stricat sau secătuit de suflete neîmpăcate, care s-au legat de tine. Tatăl care te-a zidit să te apere de sufletele și de ființele cele chinuite și condamnate care în tulburarea și-n durerea lor s-au lipit sau vor să se lipească de tine și se hrănesc sau vor să se hrănească din puterile și din vlaga vieții tale.

Puterile cele bine slujitoare lui Dumnezeu și vieții tale să le ajute acum să se desprindă de tine în pace și fără împotrivire, fără agresiune și fără rănire, fără de frică și fără de tulburare, fără spaimă și cutremur, ele să se desprindă acum de tine (N), și să plece, duse de Puterile cerești, duse în pace, duse acum, unde Cel Atotputernic a făcut și a rânduit cu înțelepciune la fiecare în parte sălaș de odihnă și hrană după fire. Acolo să fie duse fără să mai aibă cale de reîntoarcere înspre tine sau înspre mine cel ce mă rog acum. Duse să fie ele în pace înspre locașurile lor la fel ca și râurile ce pleacă de la izvor și niciodată și nici într-un chip nu se mai întorc înapoi în cursurile lor. Păzit să fii mereu de Domnul Cel Atotputernic ca duhurile necurate, dracii, diavolii, demonii, sufletele și ființele cele fără de odihnă să nu te ispitească nici să te amăgească, nici să te poată lua, purta sau birui vreodată, nici să se poată lipi de tine (N), după vrerea cuiva şi nici a ta de acum înainte şi din această clipă.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N), și să te elibereze de toate lucrările și de toate afuriseniile căzute pe tine, de la sufletele şi de la spiritele pierdute prin sinucidere, tulburate de tine cu voie sau fără de voie, destrămând acum toată lucrarea și toată tulburarea lor, iertând greșeala ta, și așezându-le pe ele în pace și fără de împotrivire sau tulburare, în sălașurile lor. Îngerii cei tari ai lui Dumnezeu, Arhanghelii cei puternici și Sfinții cei binecuvântați ai Săi, să te păzească, să te întărească și să te apere pe tine (N), şi pe dinăuntru şi pe dinafară cu puterea lor cea mare. Iadul și oștirea lui să nu te dorească, să nu te caute şi să nu te poată înghiți de viu vreodată. Necuratul să nu te poată lua sau purta vreodată şi să nu se poată apropria de tine cu vreo viclenie de a sa. Apărat să fii mereu de Cel Preaînalt și necuratul să nu te cinstească cu a sa viclenie, să nu te laude de acum înainte cu amăgirile sale cele fără de număr, iar diavolul să nu te chinuie, să nu te bată de pământ vreodată, să nu se poată apropia de tine (N) și să nu te poată lua sau împinge în grele patimi și necazuri.
Pomana ta să fie binecuvântată și să fie bineplăcută înaintea lui Dumnezeu şi să nu fie atinsă, contaminată, pângărită sau furată de duhurile cele necurate, de puterile răului, de întuneric, de draci, de diavoli sau de demoni. Cei răposați ai tăi să fie binecuvântați şi să intre cu pace în odihna Domnului, dacă nu au intrat, și în bucurie să fie până în veac.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N), și să îți apere sănătatea ta, să îți înţelepţească mintea, să îți curețe cugetul de orice tulburare, să îți apere capul de fulger, de trăsnet și de crăpare, de lovire, de strivire, de durere și de orice nenorocire, știută sau neștiută, numită sau nenumită. Binecuvântat și păzit să fii de Milostivul Dumnezeu ca orice doctor pe care îl vei întâlni să te poată vindeca şi ajuta în folosul tău. Prin mâinile doctorilor pământești să lucreze pentru tine doctorii cei cerești. Vindecat să fii de orice boală, de orice rană și de orice durere, iar cancerul, leucemia, putrezirea și orice boală fără de leac să nu te atingă, să nu te lovească, să nu te contamineze, să nu te răpună în nici un chip. Bolile plăcerilor trupești să nu te caute și să nu îți mănânce zile și bucurile din viața ta. Toate bolile cu leac sau fără de leac, molipsitoare sau nemolipsitoare să nu se poate apropia de tine și de viața ta. Sănătatea să-ți fie mereu în putere în trupul tău. Sufletul să îți fie mereu în lumina Vieții, iar bucuriile să-ți înflorească în inima ta.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze și să te păzească pe tine (N). Cinstea și binecuvântarea lui Dumnezeu și a ta să fie veșnic întru tine, iar auto-disprețul, scârba de tine însuți, desconsiderarea față de propria ta persoană, de propriul tău nume, de propriul chip, de propria imagine și de propria identitate, să nu te atingă, să nu te ducă în lumile cele pline de neîmpăcare și să nu te caute vreodată. Lipsa de încredere în tine, în darurile tale cele firești, auto-umilirea, auto-pedepsirea, auto-mutilarea, auto-condamnarea, auto-înjosirea, disprețul prin gânduri induse, străine ființei tale care vor să te convingă că nu ești bun de nimic, că tu însuți ești un nimic, că nimic nu faci și nici nu vei putea face vreodată, că totul e fără de sens și tot ceea ce ai făcut e un faliment și un eșec iremediabil, să nu te caute și să nu te atingă cu puterea distrugerii lor. Harul și darurile cele dumnezeiești zidite de Tatăl nostru cel ceresc în ființa ta să le vezi și să le cunoști întru adevăr, ele să înflorească și să sporească întru tine, împlinindu-se și strălucind în lumina și în paza lui Dumnezeu, crescând în fața ochilor tăi și înaintea ochilor tuturor.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Păzit să fii neîncetat. Frica și tremurul vrabiei înaintea morții ei să nu o știi. Tremurul frunzelor înaintea căderii și a risipirii lor, nesiguranța și frica fără de chip și fără de nume, fără de timp, fără de spațiu și fără de loc, frica de semeni, frica de dușmani reali sau imaginari, văzuți sau nevăzuți, cunoscuți sau necunoscuți, numiți sau nenumiți, vii sau adormiți, frica de prezențe fără de chip și fără de nume, frica de ființe misterioase din alte lumi și dimensiuni necunoscute, frica de stihii și duhuri necurate, claustrofobia1, xenofobia2, hipocondria3, scrupulozita-tea4, (1Frica de spații închise; 2Frica de străini; 3Frica de boli; 4Frica obsesivă de a nu face ceva rău), atacul de panică, criza de panică, spaima, teama, frica și cutremurul și toate duhurile lor, să nu te atingă, să nu te stăpânească și să nu te ia, pe tine (N), cel ce porți chipul lui Dumnezeu și ceri ajutorul Său, ci legăturile și puterile lor să se risipească prin trezirea puterilor tale, prin deșteptarea minții tale, prin curățarea ființei tale, prin întărirea ei, și prin siguranța dată de prezența și de lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Pe picioarele tale să umbli și să te porți în bunăstare și sănătate până la ultima ta suflare. Picioarele tale să îți fie bine-cuvântate și apărate ca să nu umble pe cărările fărădelegii, să nu îți fie rupte sau atinse de durere şi de neputință nici să-ți alunece din această clipă, sau să fie purtate pe cărările morții, amăgite, cu voia sau fără de voia ta. Mâinile şi toate cele ale tale să-ți fie binecuvântate și apărate, să-ți fie cu putere şi să nu îţi mai slăbească, amorțească, înțepenească sau să se usuce. Din această clipă, ele să fie libere, întărite și păzite de Stăpânul Cel Atotputernic în toate zilele vieții tale că tu îi porți chipul și asemănarea Sa și ceri ajutorul Său. Trezește-te și fii apărat de puterea cea mare a Tatălui a Fiului și a Duhului celui de viață dătător.

În trupul tău (N) să fii binecuvântat, viu și apărat de tot răul. Glasul, graiul, mintea și lumina ochilor tăi să ți le facă Dumnezeu sănătoase și binecuvântate, din această clipă, până în veșnicie. Sufletul să-ți fie veșnic întărit și păzit de Domnul Dumnezeu care l-a zidit. Duhul tău să fie veșnic întărit și luminat de Tatăl cel ceresc, iar guta, epilepsia, stropșeala, baiul cel rău al copiilor, posedarea, tulburarea și influențarea oricărei puteri rele și potrivnice, boala nebuniei, depresia, obsesia, agitația, neliniștea, anxietatea și tot răul lor să nu te caute, să nu te lovească și să nu te stăpânească vreodată. Dimineața să te trezești viu în trup, în suflet şi în duh, cu mulțumire și cu bucurie din această clipă, în viață însănătoșindu-te și trăind liniștit (N), că porți chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ceri ajutorul Său şi toate relele lucrări de pe tine şi din tine să se destrame acum ca un vis urât din această clipă pentru totdeauna. Amin.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Binecuvântat să fii de Bunul Dumnezeu în liniștea sufletului tău ca unghiile tale să rămână întregi şi să nu le rozi ca un lunatic niciodată. Puterea ta să nu ți-o mănânci tu însuți odată cu ele. Puterile cerești să te păzească pe tine (N), de tine însuți și de orice ființe străine ce vor să se hrănească prin gura ta cu propriile tale puteri. Pielea ta să fie curată și apărată fără să o rupi și fără să o smulgi sau să o rănești ca animalul cel fără de minte și fără de mângâiere, ea să fie fără mâncărime și fără durere sănătoasă și de Puteri cerești păzită. Părul, genele și sprâncenele să nu ți le smulgi sau să le mănânci de durere și de neîmpăcare ca cel ce e îngropat de viu fără speranță și ieșire, iar păcatul și puterea lui să nu rămână peste tine (N), cu puterea și lucrarea sa, iar sufletele și ființele chinuite să nu își reverse în tine sau prin tine durerea și neîmpăcarea lor, să nu te tulbure, să nu te stăpânească ci puterea cea mare a lui Dumnezeu să le ierte pe ele și să le ajute acum, să le desprindă de tine fără de frică și să le călăuzească în pace până în locașurile odihnei lor, iar pe tine să te binecuvin-teze, să te elibereze și să te curăţească de lumea, de durerea, de neliniștea și de tulburarea lor, că tu (N) ceri ajutorul Atotputernicului Dumnezeu, și îi ceri iertarea, paza și mângâierea Sa. Puterile tale şi ale celor dragi și apropiați ţie să fie binecuvântate și oricum ar fi fost luate sau secătuite, să vă fie date iarăși înapoi acum de Atotputernicul și Bunul Dumnezeu. Ele să fie ocrotite, curățate, împlinite și apărate de Cel ce le-a zidit și vi le-a dăruit prin ființă şi să nu vă mai fie, atinse sau luate ca la morții cei fără de suflare vie în ei, sau tulburate prin încărcare și prin distorsionare. Răul, osânda, blestemul, afurisenia, deochiul, făcătura, pusătura, aruncătura, vraja, durerea și necazul să te ocolească din acest ceas și să se destrame și să se risipească împreună cu toată lucrarea lor și să se șteargă acum de la tine (N), de la neamul tău și de la casa ta prin lucrarea cea curățitoare și sfințitoare a Tatălui, a Fiului și a Preasfântului Duh. Lumea să te binecuvinteze și să nu se mire de tine nici de bine nici de rău, să nu te secătuiască și să nu te încarce cu puterile cele rele ale ei, că tu (N) porți chipul lui Dumnezeu și ceri apărarea și ajutorul Său cel puternic. Puterile cele cerești să fie zid de apărare în jurul tău și puterile lumii în fața lor să se oprească și să se risipească fără de urmă. Harul de sus să te umple și să aducă în lumină darurile și binecuvântările vieții tale.
Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Pământul, apa, focul, vântul, văzduhurile, adâncurile și înălțimile să te binecuvinteze și să nu te înghită de viu fără de vină sau cu vină din cauza fărădelegilor tale săvârșite pe ele, sau din cauza fărădelegilor și a datoriilor neiertate și neșterse ale părinților tăi sau ale moșilor și ale strămoșilor tăi. Iertare și dezlegare să ai din această clipă de la milostivul Dumnezeu și de la cei cărora tu și neamul tău le-ați greșit vreodată. Binele să se reverse în tine și peste tine, să ai în fiecare clipă dar și har venit din mâna Tatălui ceresc. Cărările tale să fie pururi de Dumnezeu binecuvântate. Slobode și neatinse de cel viclean să-ți fie picioarele tale, să îți fie ele fără de lațuri și fără de legături nevăzute. Să-ți fie apărate de cursele dușmanilor tăi acum și în toată viaţa ta. Picioarele tale și ale celor dragi ţie, dacă au călcat greşit vreodată înaintea semenilor tăi buni sau răi, dacă au călcat greșit pământurile sau lucrurile altora, iertate să fie acum de ei și păzite să fie din această clipă de puterea cea mult milostivă a lui Dumnezeu. Sporul lucrului mâinilor tale și sporul casei tale să fie binecuvântat și apărat de Bunul Dumnezeu și să nu ajungă vreodată ca penele aruncate în vânt, sau ca pleava ce e spulberată de orice suflare. Sporul tău să fie binecuvântat și protejat ca să nu poată fi luat cu banii împrumutați şi dați din mâna ta sau cu alte lucruri de trebuință sau nevoință după dorința dușmanilor tăi. La ce ții și îți este drag şi iubești, să ai parte şi noroc cu măsură în vecii vecilor. Amin. Osteneala ta să fie binecuvântată şi cu folos ţie, şi celor dragi și apropiați ai tăi. Lucrurile și averea ta să fie binecuvântate și să le cunoști cu saț și împlinire. Venitul și agoniseala ta să îţi fie de folos spre viață și spre mulțumire şi să nu ajungi să fii cumva nesătul și nemulțumit de ceea ce faci și de ceea ce ai. Bunurile tale, țarinile, hotarele și mejdele tale să îţi ajungă fără înfricoșare. Să nu fii luat de lăcomie ca și nebunul ci mulțumirea să fie pururi în inima și în viața ta. Hotarele, bunurile și mejdele tale să le cunoști și să te bucuri de ele împreună cu semenii tăi şi nicidecum să ţi le arate Dumnezeu vreodată pentru nesațul tău sau să te arunce între ele sau în puterea lor pentru nemulțumirea ta. Lucruri mai presus de tine să nu îți dorești vreodată spre osândă și cădere, din această clipă. Toată agoniseala muncii tale, sporul, gospodăria, casa și familia ta să fie binecuvântate, și nicidecum să rămână pustiite după vorbele tale de osândă sau după dorirea dușmanilor care te-au urât și te-au afurisit, pe tine (N). Toată osânda să se rupă, răul să se desfacă și să se risipească din această clipă pentru totdeauna, iar tu (N) să fii binecuvântat.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Vina sângelui vărsat, vina crimei și a uciderii săvârșite oricând să se șteargă acum de la tine, de la părinții tăi, din neam, din nume, din moștenire, din veacuri înapoi şi înainte. Neamul, numele, casa, familia şi seminția ta să fie binecuvântate de Tatăl cel ceresc şi nicidecum lumina lor și lumina ta să se stingă în neant răpusă de blestem și de grea urare sau de cele neiertate ale celor adormiți, iertare și binecuvântare să ai din această clipă de la Atotputernicul Dumnezeu. Numele tău (N), să îţi fie veșnic binecuvântat de Dumnezeu și să fie pomenit de bine între oameni, și să nu îți fie vreodată osândit sau ponegrit. Face-te-ar Dumnezeu de cinstea lumii a satelor și a orașelor, a adunărilor, a neamurilor, a semenilor și a dușmanilor tăi din această clipă, să nu poată să te mai urască sau să te ponegrească cum te-au urât şi afurisit vreodată vrăjmașii tăi, cei văzuți și nevăzuți, cei numiți și nenumiți, cei cunoscuți și necunoscuți.
Blestemul tău și osânda ta, necazul cel chemat de tine însuți, certarea Bunului Dumnezeu să te ocolească din acest ceas pe tine (N), şi pe tot neamul tău și binecuvântarea să se odihnească peste tine și peste toată căsnicia și familia ta.
Când îi merge la preoți şi la biserici să fii binecuvântat. Rugăciunea ta să nu se prefacă în osândă și în păcat după urările dușmanilor tăi, ci să se întoarcă peste tine cu binecuvântarea cea mare a lui Dumnezeu și cu mulțimea darurilor Sale. Jurămintele, promisiunile, toate făgăduințele, toate datoriile și legăturile tale (N), să fie cu dezlegare și împlinire fără strâmbătate, să fie cu iertare și cu îngăduință înaintea semenilor, înaintea ta și înaintea Părintelui ceresc. Amin.

Inima, mintea şi simțurile tale, dacă sunt împietrite de rele urări, de patimi, de făcături necurate, de dependențe sau de orice slăbiciuni, să se despietrească din această clipă, dezlegat și eliberat să fii tu (N), acum, cel ce porți chipul lui Dumnezeu și ceri ajutorul și apărarea Sa. Nicidecum să ajungi vreodată să îți ceri locul de necaz al altuia sau al tău prin îngâmfare și prin prostie sau prin grea osândă sau alunecare a minții prin sugestie, suprasugestie și autosugestie, prin obsesie, prin continuă repetare și proiectare a minții tale. Eliberat să fii acum de Bunul Dumnezeu. Înțelepțit, luminat, dezlegat și binecuvântat să fii neîncetat. Cele ale tale să le ai mereu cu buna lor măsură și cu tot binele lor.
Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Odihna ta să îți fie mereu binecuvântată. Ea să fie rânduită ca și cursul apei liniștite, fără coșmaruri și insomnii, fără incubi și sucubi de orice fel, fără viziuni tulburătoare. Odihna ta să fie binecuvântată de Dumnezeu și apărată de Îngerii și de Arhanghelii Săi cei puternici. Odihna ta să fie ca a pământului binecuvântat şi a vântului lin, după fire, cu folos pe pământ, ea să îţi fie în pace spre zidire și împlinire, spre viață și întărire în veci. Stihiile și puterile lor să te ocolească întotdeauna fără să îți poată atinge trupul, sufletul, duhul și așternutul tău. Păzit să fii să nu crapi de spaimă sau de frică, de ciudă, de bucurie, de durere, de plăcere, sau de orice fel de trăiri duse peste a lor bună măsură. Păzit să fii tu (N) și inima ta cu toate cele dinăuntru ale tale. Păzit să fii de anxietăți, de agitație, de grijile lumii acesteia, de neliniștea zilelor pe care le trăiești, de nesiguranța zilei de mâine, de dezorientare, de neodihnă şi de netihnă, păzit să fii neîncetat ca să nu fie vreuna din acestea în trupul, în sufletul, în duhul, în masa şi în casa ta, în cămările tale, în așternutul tău, în familia ta, în cărarea ta, în locul muncii sau în locurile viețuirii tale pământești, ci binecuvântarea să te îmbrace în toate și cumpătarea lui Dumnezeu să îți dea odihna și împlinirea vieții pământești.

Focul, vântul, gerul, și frigul cel fără de cumpăt, frigurile și căldurile cele din-afară și cele dinăuntru să nu te atingă, să nu te caute, să nu te iubească și să nu te chinuiască pe tine (N), să nu te ardă Puterile lui Dumnezeu, să nu te prefacă în scrum şi în cenușă după chemarea fărădelegilor tale sau după urările cele rele ale semenilor tăi. Străinii să nu te asuprească și să nu te aibă ca slugă şi rob, din această clipă, ci binecuvântat și cinstit să fii de ei în toate clipele și în toate locurile viețuirii tale. Rușinea şi râsul lumii să nu te mănânce de viu pe acest pământ, ci Dumnezeu să te ajute din această clipă şi să se îndure de tine (N), fără supărare, fără mustrări, și fără părăsire. Străinii, semenii și lumea să te binecuvinteze, să nu te urască, să nu te amărască, ci să te iubească şi să nu fii cuiva de povară pe acest pământ.
Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Destinul, soarta și viața ta să-i fie bineplăcute lui Dumnezeu şi cu plăcere să le duci din această clipă sub scutul și sub ocrotirea Sa, fără să cazi și fără să amuțești pe veci după vrerea dușmanilor tăi. Mintea și gândurile tale să nu se risipească ca penele aruncate în bătaia vântului de vrășmașii tăi. Necazurile, supărările şi tristețile în care ai căzut sau ai fost aruncat sau au venit în chip neștiut peste tine, să fie cu scăpare şi cu ieșire în această clipă prin ajutor și prin lucrarea Puterilor bunului Dumnezeu. Lumea să nu te vadă ca un nebun cu pene în cap, chiar dacă ți-au făcut făcături mari dușmanii tăi şi le-au pus în pernele tale, în calea ta sau în orice loc al viețuirii tale. Puterile lui Dumnezeu să le risipească din această clipă și tu (N), curat, luminat și apărat să fii şi toate cele rele ale lor să se risipească pentru totdeauna și să nu se mai întoarcă înspre tine, sau înspre mine cel ce mă rog, precum râurile niciodată și nici într-un chip nu se pot întoarce înapoi înspre izvor în cursurile lor. Câinii și fiarele sălbatice, păsările cerului, dobitoacele cele fără de minte, jigăniile, șerpii și târâtoarele, viermii și insectele, virușii și microbii, eczemele și toate duhurile lor, să te ocolească, şi să nu te poată vătăma, răni, lovi, mânca sau strivii, nici să te poată mușca sau chinui de viu, după cum ți-au dorit sau ți-au urat dușmanii tăi. Binecuvântat și apărat să fii mereu de Atotputernicul Dumnezeu că tu porți chipul Lui și ai în tine asemănarea Sa și ceri ajutorul Său.

Măsura cea bună a vieții să fie pururi în ființa ta (N), iar mătrăguna şi otrava să-ți ferească pașii, calea și mâncarea. Veninul și tot răul să îți ferească trupul și așternutul și să nu te caute vreodată cu puterea lor. Drogurile și substanțele halucinogene să te ocolească. Duhurile lor să nu te caute, să nu te chinuiască, să nu pună în vreun fel stăpânire peste simțurile tale sau peste viața ta. Mâna cea tare și de nebiruit a lui Dumnezeu să te apere de puterea și de stăpânirea lor. Alcoolul și băuturile amețitoare să nu mai treacă prin gura ta fără de saț și prin grumazul tău fără măsură, precum ar trece fără de oprire prin gâtul vasului spart și fără de fund, sau fără de simțire prin gâtlanul cel tăiat și fără de viață al dobitocului celui fără de minte, după urările și după făcăturile dușmanilor tăi. Puterea cea mare și nevăzută a lui Dumnezeu să îți dea ție (N) ajutor cu bună măsură și cu cumpăt. Puterile lui Dumnezeu să pună hotar tare de oprire și de netrecut în mintea, în mâinile și în buzele tale pentru aceste puteri care lucrează prin băuturile amețitoare și să le risipească acum și pentru totdeauna toată puterea și lucrarea lor din viața ta. Stomacul tău să fie binecuvântat, să fie cu saț, băutura ta să fie cu măsură, săturându-te fără ciudă şi amărăciune, fără răzbunare, fără ură și fără amar pe tine însuți sau pe alții.

Cele dinlăuntru ale tale să fie sănătoase și apărate și să fie în măsura cea bună a vieții pe acest pământ. Țigara și surorile ei cu golul fumului lent ucigător cu amăgirea, cu singurătatea și cu duhurile lor să nu te robească, să nu te stăpânească, să nu te amăgească prin imaginea pe care ți-o dau ție sau prin reflex nestăpânit hrănit de neîmplinirea focului mocnit care stă ascuns în neîmpăcările și în anxietățile cele ascunse în trăirile tale. Mâinile, gândurile, simțurile și reflexele tale să fie acum binecuvântate și curățate de puterea cea vie a focului celui sfânt și curățitor al Duhului lui Dumnezeu iar tu eliberat să fii. Amin. Amin. Amin.
Jocurile de noroc și toate duhurile cele lucrătoare în casa și în cărările lor să nu te poarte ca nebunul pe căile risipirii și ale distrugerii agoniselilor tale. Păzită să îți fie viața, casa, familia și toți cei dragi și apropiați ai tăi de amăgirile lor. Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Binecuvântarea și vorbele cele bune și înțelepte, vorbele de pace, de mângâiere și de înțelegere să fie pe buzele tale neîncetat, iar înjurăturile, cearta, scârba, bârfa și neînțelegerea de orice fel, minciuna, vorbele de ură și de rănire sufletească, de șantaj, de jignire, de umilire, de dispreț, de înjosire, de vulgaritate, de violență fizică, psihică, sufletească, spirituală și emoțională, să nu le folosești, să nu te caute, să nu îţi fie companie în viaţa ta și să nu te poată ademenii sau stăpânii pe tine (N), de acum înainte. În patimi rele să nu cazi, ci păzit să fii de milostivul Dumnezeu neîncetat. Pușcăriile să nu te cheme, să nu te mănânce de viu, să nu te țină după gratiile lor sau în lanțurile lor vreodată pentru faptele tale (N) sau pentru fapte săvârșite de semeni și aruncate în sânul tău. Procesele să nu le cunoști în viața ta și să nu te poarte pe drumurile lor. Tribunalele să nu te cheme vreodată pe băncile și în cămările lor. Acuzele să se topească precum ceara în fața focului înaintea ta și să se risipească precum fumul înaintea vântului când vor să se apropie de tine. Vina și datoria ta sau a altuia să fie iertată, îndreptată, ștearsă, reparată, îndepărtată de tine, de numele tău, de casa și de familia ta și uitată să fie acum și pentru totdeauna urma ei. Judecățile și urările păgubiților de pe acest pământ și toate urările și doririle dușmanilor tăi, să nu le cunoști și să nu te atingă cu lucrarea lor. Apărat să fii tu de puterea cea mare a lui Dumnezeu și El să fie pururi scutul tău cel puternic și de netrecut pentru aceste puteri. Vina și silnicia ta cu voie sau fără de voie făcută de tine sau îndurată de tine (N), să se șteargă acum prin iertare şi să nu îți mănânce zilele de viu.

Vătămarea ta să nu fie după cum tu ai vătămat, ci să se șteargă amândouă, prin iertarea lui Dumnezeu și prin iertarea semenilor tăi vătămați de tine cu voie sau fără de voie cu știință sau cu neștiință, că tu (N) îți ceri iertare înaintea Tatălui celui ceresc, și înaintea celor ce i-ai vătămat, înaintea ta, înaintea cerului și înaintea pământului, care au fost martori vii ai vătămării și ai durerii generate de tine. Lacrimile tale să nu îţi umple obrazul precum le-ai umplut şi tu la alții cu voie sau fără de voie. Iertarea să vină peste tine și îndreptarea să te elibereze. Rănile copilăriei și ale neîmplinirii tale (N), să le vindece acum Puterile cele mari ale lui Dumnezeu. Ele să șteargă urma, amintirea și amarul lor din toate trăirile și din toate amintirile vieții tale. Supărarea și întristarea, nedreptatea și rănirea sufletească făcute ție de părinții care te-au născut, de rudeniile cu care ai crescut, de străinii ce te-au cunoscut, de semenii și de prietenii tăi, să nu te mai tulbure. Iertarea și înțelegerea să te călăuzească și mângâierea Tatălui cel ceresc să îți vindece inima ta, trupul tău și sufletul tău. Iertare și înțelegere să ai față de cei ce te-au amărât vreodată, curățat să fii acum de toată umbra, de toată durerea, de toată atingerea, și de toată rănirea lor. Rănile tinereții și toate neîmplinirile tale să le vindece Bunul Dumnezeu iar păcatele neștiinței și ale tinereții tale să fie iertate și să fie șterse acum și pentru totdeauna din viața ta. Bucuriile cele adevărate să te însoțească și fericirea să îți umple toată viața ta.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N). Iertat să fii pentru toată supărarea și pentru toată întristarea făcută vreodată de tine părinților tăi la orice vreme a înălțării sau a coborârii tale sufletești și la orice vârstă a ta sau a lor. Reparate, iertate și șterse pentru totdeauna să fie toate acestea iar durerea inimii lor să nu vină ca și afurisenie, blestem sau grea urare, peste tine. Pe calea îndreptării tale să fii călăuzit de Puterile lui Dumnezeu, și tot blestemul părinților tăi oricât ar fi el de greu să fie șters de bunătatea Celui ce te-a zidit și te-a făcut după chipul și asemănarea Sa. Faptele, vorbele și gândurile tale cele rele înaintea părinților tăi să fie iertate și îndreptate. Cel Atotputernic să îți dea putere pentru repararea și ștergerea urmelor lor. Puterea de îndreptare și de cinstire a părinților tăi să fie din această clipă cu tine (N), cel ce porți chipul lui Dumnezeu și ceri ajutorul Său, chiar dacă te-au blestemat şi te-au afurisit în orice fel, pe drept sau pe nedrept. În sânul mamei tale şi al tatălui tău prin vorbe rele, vulgare și de negrăit, să nu te întoarcă cineva vreodată, iar buzele tale (N), să nu fie atinse sau mânjite de aceste rele cuvinte, din această clipă, că tu porți chipul lui Dumnezeu și al părinților tăi și la Dumnezeu și lor le ceri iertare, binecuvântare, înțelegere și ajutor, amintindu-ți pururi că din cinstirea pe care le-o dai lor se naște binele și lungimea vieții tale aici pe acest pământ oricum ar fi ei, buni sau răi, corecți sau incorecți înaintea ta.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N) cu toată familia ta, cu toată casa ta, cu toți cei dragi ai tăi și cu toți urmașii tăi. Trăirea ta conjugală să fie binecuvântată și apărată de Puterile lui Dumnezeu. Aceasta să te împlinească și să te satisfacă în familia ta fără să îţi rupă gâtul, fără să te poarte fără de saț după plăceri trecătoare și ucigătoare de suflet și de familie. Păzit să fii ca să nu cauți plăcere în tot chipul ce îl vezi și în tot trupul ce îl dorești. Păzit să fii să nu îți distrugi familia ta, copiii tăi, casa ta și agoniseala ta, numele și cinstea ta, fugind după aceste amăgitoare plăceri. Păzit să fii să nu ți se tulbure inima ta. Păzit să fii să nu ajungi să îți distrugi casa ta, familia ta sau casa și familia altora. Păzit să fii să nu ajungi să îți părăsești copiii tăi, amăgit de plăcerile cele trecătoare. Păzit să fii să nu ajungi să îți pierzi înțelegerea și armonia casei tale, numele și cinstea ta. Păzit să fii să nu legi, să nu distrugi viața, destinul și împlinirea celor pe care îi dorești cu patima ta, cu setea nestâmpărată și cu focul plăcerilor orbitoare. Păzit să fii să nu cauți desfătare și ogoire în chipul lor, în trupul lor, în viața lor și în toate cele ce nu îți sunt rânduite ție. Păzit să fii să nu ajungi să îți cauți mângâierea ta pe toate marginile drumurilor țării, sau în nebunia ce te face de pomină și de rușine înaintea celor dragi și înaintea lumii întregi. Dorințele tale (N) să nu te arunce fără chip de apărare și ieșire în bucla logică a lucrărilor necurate, nemiloase și chinuitoare care îți leagă mintea și simțurile. Bunul Dumnezeu să rupă cercul cel vicios și chinuitor prin puterea Sa cea mare și să te scoată cu bine din apăsarea, din logica și din stăpânirea lui. Dragostea ta nicidecum să te facă de rușine ci să te îmbucure şi să te împlinească în viață, în familie și în fapte de cinste.

Dragostea ta să îţi fie din această clipă de dulce și de bucurie şi nicidecum de chin și de amar cât vei trăi pe acest pământ. Dragostea ta să fie fără sugrumare din făcătură cu eșarfă sau cu curea sau cu alte rele legături, fără tulburarea vrăjilor și a făcăturilor necurate, a aruncăturilor, a pusăturilor, a relelor puteri, a descântecelor, a urii, a invocărilor puterilor nebinecuvântate care te aruncă în lumi nebune, în lumi pătimașe, în lumi în care nu vezi și nu auzi pe nimeni din cei dragi ai tăi, în lumi în care nu te auzi nici chiar pe tine însuți, nici pe părinții tăi nici pe copiii tăi, pe care îi vezi ca pe niște dușmani ai fericirii tale, auzind și ascultând doar pe cei ce te-au legat și te-au robit în lumea pătimașe a dulceții celei amare, în lumea morții tale și a risipirii celor mai frumoși ani ai vieții tale pe acest pământ. Dumnezeu şi Maica Sfântă să te apere pe tine (N), de lucrarea acestor puteri și niciodată și nicidecum să te facă de mirare sau de arătare la lume şi la toate satele și orașele dimprejur, după urările și lucrările semenilor tăi sau după vorbele și alunecările faptelor tale. Vasul plăcerilor tale să fie mereu binecuvântat de Dumnezeu și de toți Sfinții Săi, să fie de cinste şi nicidecum de rușine și înfruntare ca o oală spartă și spurcată. Toate vrăjile, făcăturile și toate necurățiile săvârșite sau aruncate în el rupându-se acum şi spălându-se prin lucrarea Puterilor celor curățitoare aduse de binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ta. Focul rușinărilor să nu fie vreodată pe obrazul tău (N), și să nu atingă viața ta din pricina dușmanilor tăi știuți şi neștiuți, văzuți şi nevăzuți, numiți și nenumiți, vii sau răposați, apropiați sau îndepărtați, rudenii sau străini, ce au lucrat fapte urâte, umiliri, înjosiri, răniri, ponegriri, rele urări, pusături și aruncături împotriva ta, care te-au afurisit sau te-au blestemat în ceas rău sau de mare cumpănă a înălțării sau a coborârii sufletului tău sau al lor. Puterile cele mari ale lui Dumnezeu și binecuvântarea Sa să risipească și să oprească de la tine toată lucrarea cea rea a lor, iertându-te și întărindu-te sub scutul Său. Amin. Amin. Amin.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N) cu toată familia ta, cu toată casa ta, cu toți cei dragi ai tăi și cu toți urmașii tăi. Tot răul să se risipească acum de la tine iar binele să îi șteargă acum toată urma, toată lucrarea și toată amintirea lui. Toată osânda să fie acum iertată și ridicată în această clipă din viața ta. Bunul Dumnezeu să te apere de cele ascunse ale tale, de strigătul și de chemarea lor. Tot blestemul să fie dezlegat și risipit în acest ceas de Tatăl cel ceresc. Toate afuriseniile venite pe viața și pe soarta ta să fie destrămate acum de Puterile Lui Dumnezeu. Tot deochiul să fie întors și alungat acum de glasul și lucrarea celui Atotputernic. Toată făcătura să fie risipită acum cu strășnicie de puterea lui Dumnezeu. Toată pusătura să fie curățată acum de lucrarea Sa cea mare. Toată aruncătura să fie îndepărtată și curățată acum și pentru totdeauna. Toată vraja să fie fără de putere din această clipă în viața ta (N), toată chemarea și toată lucrarea puterilor întunericului sau a sufletelor neîmpăcate să fie oprită de chemarea Numelui celui mare și binecuvântat al lui Dumnezeu, Tatăl nostru cel ceresc. Tot păcatul să fie iertat acum și ștearsă să fie urma lui pentru totdeauna. Toată greșeala să fie îndreptată acum cu dragoste și înțelepciune. Toată boala să fie vindecată acum de atingerea cea tainică a lui Dumnezeu. Toată durerea să fie ștearsă acum și pentru totdeauna din duh, din suflet, din trup și din toată ființa și viața ta. Toată spaima să fie spulberată acum de strălucirea chipului lui Dumnezeu peste tine (N) și peste toată viața ta. Toată frica să fie alungată din această clipă de puterea dată de Iisus de a călca peste toată lucrarea vrăjmașului văzut și nevăzut. Toată teama să fie risipită acum de lucrarea și de harul Duhului celui de viață dătător. Tot cutremurul să fie îndepărtat acum de la tine (N), prin îmbrățișarea cea ne-văzută, sfântă, vie și dătătoare de viață a Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh și a Mamei noastre cerești. Toate risipirile tale, toate datoriile tale, ale neamului, ale numelui, ale viței și ale seminției tale să fie iertate și șterse acum de Bunul Dumnezeu din viața ta. Toate urările și lucrările cele rele să se rupă și să se risipească acum, de la tine (N), că tu porți chipul lui Dumnezeu și ceri ajutorul Său. Să fii iertat și curățat, să se desfacă și să se risipească din viața ta și a neamului tău, din veacul ce a fost, din acest veac ce este și din această clipă, să se destrame și să nu mai fie, tot răul, toată durerea și tot necazul, ne mai chinuindu-te niciodată de acum înainte, iertat, vindecat, întărit, binecuvântat, sfințit, luminat, păzit și apărat să fii de Atotputernicul Dumnezeu acum și în veci vecilor. Amin. Amin. Amin.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N) cu toată familia ta, cu toată casa ta, cu toți cei dragi ai tăi și cu toți urmașii tăi. Doamne, Dumnezeul celor vii, apără-l/o, neîncetat pe (N), apără-l/o de tot răul, de toată ticăloșia, de toată ura și de toată viclenia, care împotriva sa s-au semețit și nu le lăsa să îl/o atingă cu lucrarea lor. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea vorbelor spuse cu limbă de moarte. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea cuvintelor spuse cu ură, cu mânie, cu mâhnire și cu mare întristare și zdrobire. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea urărilor făcute de inima strivită de nedreptatea sa, de neîmpăcarea și de durerea dată de el/ ea. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea zilelor ținute de el/ea spre a sa osândire. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea zilelor ținute de alții pe el/ea pentru a sa osândire. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea Psalmilor și a Psaltirilor citite de el/ea și nu le lăsa să fie spre a sa osândire. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea Psalmilor și a Psaltirilor citite pe el/ea de semenii săi spre a sa osândire. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea Slujbelor și a Rugăciunilor plătite de el/ea și nu lăsa ca acestea să fie spre a sa pieire sau spre a sa osândă. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea Slujbelor și a Rugăciunilor plătite pe el/ea și nu lăsa ca acestea să fie spre a sa pieire sau spre a sa osândă. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea cea rea a argintului viu și a metalelor grele și nu îl/o lăsa să se stingă otrăvit de ele. Scoate-l/o acum cu bine de sub puterea oricărei forme de maleficiu și nu lăsa ca acesta să fie spre a sa pieire sau spre a sa osândire. Revarsă, Tu, iubirea Ta spre inima sa și ajută-l/o să vină înspre Tine, Doamne, în fapte de îndreptare pentru iertarea și îndreptarea tuturor relelor moștenite în orice fel. Ferește-l/o de lovitura inimii îndurerate, chiar dacă ar fi pornită din inima mamei sale sau din inima tatălui său, Tu, Doamne, îl/o apără și îl/o fă să fie păzit de inima Ta. Apără-l/o de cel fără de suflet, de cel urâcios, de cel ce e nedrept, de cel păcătos și de puterea lor ferește-l/o neîncetat. Sprijin să îi fii, Părinte, în toate zilele vieții sale și toți ai lui în Tine să sălășluiască în bucurie și în împlinire, iar numele său scrie-l, Preabunule, în Cartea Vieții veșniciei Tale. Aceasta să fie viața lui (N), trăită în bucurie, în mulțumire, în împlinire, în fața ochilor Tăi. Că Tu ești Domnul Dumnezeul mântuirii noastre, Cel care stai de-a dreapta celui binecuvântat, ca să îl aperi și să îl izbăvești neîncetat.

Tatăl nostru cel ceresc, Preabunul Iisus și Sfântul Duh, Puterile cele cerești ce slujesc Sfintei Treimi și Vieții pe acest pământ, Maica Preacurată, toți Sfinții cei aleși, toată ființa și tot omul cel bun și toate cele ce sunt, să te binecuvinteze pe tine (N) cu toată familia ta, cu toată casa ta, cu toți cei dragi ai tăi și cu toți urmașii tăi. Cel Atotputernic să păzească neîncetat binele și împlinirea ta.
Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările ce le-ai dat lui (N). Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot binele pe care mi l-ai dat mie și tuturor celor dragi și apropiați ai mei până acum.
Îți mulțumesc, Doamne!
Amin. Amin. Amin.