PARACLIS

Vrăji, farmece, făcături, magie neagră

 Vraja, cântecul și descântecul ei, sunt realități pe care le găsim din cele mai vechi timpuri la toate popoarele. Omul vrăjit, este omul care intră într-o lume paralelă, vede, aude și pricepe doar muzica acelui cântec făcut, care îl duce în alte lumi. Te vede cum nu te-ar vedea, te aude dar nu te înțelege, te ascultă dar nu pricepe. Omul vrăjit este ca și închis sub un clopot de sticlă, vede, aude, și ascultă doar de persoana și lumea care l-a vrăjit. Se schimbă total în comporta-ment, în valori, în toate. Nu mai ține la soție, la copii, la părinți, la prieteni, la imagine, la cinste, la nimic, este într-o altă lume, într-o altă scară a valorilor și orice i-ai spune se lovește ca de un zid, și nu pătrunde în mintea sa, ba mai mult, te vede ca un dușman de moarte pentru el și pentru lumea în care e prins fără putere. Tot universul este o simfonie. Vraja este aceea care te duce în lumi paralele din care greu se iese deoarece atinge trăirile, și leagă mintea și înțelepciunea, condiționând simțurile, astfel încât cel vrăjit, merge cum ar fi hipnotizat, fermecat, legat într-o lume doar a lui. În noua sa lume nu mai ține cont de nimic din ceea ce a fost înainte, iar de acolo fără ajutor greu se iese. De obicei vrăjile durează un ciclu de 7 ani, dacă nu sunt rupte în starea lor incipientă. După acești ani cele trăite înainte se risipesc și se întorc cu violență împotriva celui care le-a cerut sau le-a făcut generând aceleași trăiri, dar condiționările vieții deja de multe ori au hotărât soarta care acum se va tulbura dacă nu se reînnoiește vraja pentru un alt ciclu de șapte ani. Vraja implică un cerc vicios de lumi paralele artificial create de mintea vrăjitorului care vrăjește cu iscusință. Acesta este rupt de însăși trecerea timpului său deoarece nu este în armonie cu legile lumii și a universului în care noi trăim. Vrăjile rup o armonie firească, de exemplu rup familii pentru a crea familii noi gândite de mintea și de dorința omenească. Dar fericirea și împlinirea, prin însăși natura lor nu pot trăi dacă s-au născut din durerea și neîmplinirea cuiva. Oricum timpul în mod inexorabil aduce plata și spulberarea lor.

Făcătura, este un fapt rău, făcut cu intenție clară de a face rău cuiva. Este transmiterea conștientă a unei infecții, a unui necaz, a unei boli, a unui rău de moarte până la moartea însăși. Aceasta se transmite prin diverse mijloace infectate intenționat, încărcate voit cu necurăție și stricăciune infecțioasă, pusă în casa celui vizat, în calea sa sau în locul muncii sale. Aceasta se numește de obicei pusătură. Cel ce atinge aceste necurății se contaminează neavând protecția necesară. De obicei când se găsesc stârnesc imediat curiozitate, surprindere și cheamă la atingerea lor. Idealul este să nu fie atinse ci luate cu bucăți de lemn și aruncate pe apă curgătoare sau îngropate în pământ, așezând bețele de lemn peste ele în formă de cruce cu formula: „Al Domnului este pământul și toate cele ce sunt într-însul” Amin. Nici într-un caz nu se ard și nici nu se aruncă la gunoi unde pot fi atinse.

O altă formă de făcătură – aruncătura este cea în care o necurăție și un necaz este aruncat la voia întâmplării sau unde poate fi găsit și atins. Acestea sunt precum pansamentul infectat aruncat în locuri neadecvate distrugerii sale, în locuri în care chiar nevoit cineva îl poate atinge și astfel poate contacta infecția ce o are în el. Făcăturile la fel ca infecțiile sunt de foarte multe feluri. Nu este același lucru un virus de răceală pe care organismul îl neutralizează în câteva zile sau un virus letal care ucide organismul în câteva zile. Făcăturile tot timpul au nevoie de un vehicul care să ducă sau să aducă și să transmită infecția la atingerea lui, (ou, haină, materie biologică, păr, sânge, necurăție etc.).

Făcătura – adusătura, este cea prin care se ia materie organică de la cel vizat, se infectează și se readuce în spațiul apropiat lui sau se pune cu mort și toate cele ale lui. Sunt greu de găsit, de obicei sunt îngropate sau ascunse în sicriu și în pământ. Principiul lor de funcționare se bazează pe legi puțin cunoscute dar vii care permit comunicarea ADN-ului uman la mari distanțe. În acest sens sunt de avangardă studiile asupra limbajului ADN-ului uman. Acestea au nevoie tot timpul de materie biologică de la cel vizat cu ADN în ea (păr, unghii, secreții, haine purtate).

Făcătura – legătură, este acel fapt intenționat care transmite celui vizat un mesaj informa-țional clar negativ, act transmis în subcon-știentul său prin care orice putere a lui este legată în mod comparativ cu faptul văzut, atins sau ingerat. Aceasta folosește de obicei materie organică cu ADN luată de pe cadavre.

Făcătura cu duhuri necurate, suflete neîmpăcate și fără de odihnă, condamnate – magie neagră cu invocări de ființe din alte lumi, timpi, spații și dimensiuni, cu ființe chemate, invocate, comandate, trimise, plătite, legate, chinuite, constrânse să intre în viața celui vizat și să o tulbure până la demență și până la moarte.

 

Iar dacă știi că ești atins de vrăji, farmece, rele descântece sau orice fel de făcături și magie neagră

 

cere iertare pentru tot pasul tău greșit, pentru toate dorințele și visele care te-au dus spre lumea amăgirii lor, spre atingerea sau folosirea lor, pe tine sau pe cei pe care i-ai moștenit în orice chip. Apoi, din ziua din săptămână din care te-ai născut, începe 7 săptămâni de rugăciune și de post, marți, joi, sâmbătă, duminică fără carne, iar lunea, miercurea și vinerea cu apă până la amiază, apoi post fără lactate și ouă, și în fiecare zi rostești rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori astfel:

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

  Iartă-mă, Doamne, și mă dezleagă de toată vraja, de toată fermecătura, de tot cântul și descântul lor, de toate făcăturile și de toată magia neagră care s-a făcut pe mine în orice chip și de oricine, chiar dacă s-au făcut din vina mea. Spulberă-le, risipește-le, și mă scoate acum din lumea cea ucigătoare a chinuirilor, a trăirilor și a răpirilor lor.

      Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

 

Rugăciune pentru risipirea vrăjilor, farmecelor, făcăturilor și a magiei negre

       Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești cu adevărat Cuvântul Tatălui, Cuvântul Vieții celei dintru început, Creatorul, Ziditorul și Făuritorul tuturor. Tu ții și porți de grijă la toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împăratul împărățiilor şi Domnul domnilor, cinste, mărire și slavă Ţie. Tu ești Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Tu locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, Tu însuți ești lumina vieții noastre. Pe Tine, Doamne, Te rog și eu acum, ascultă această rugăciune a mea, chiar dacă în lumea aceasta trecătoare, sunt mic și cu nepricepere stau în fața Ta. Te rog ascultă rugăciunea mea, chiar dacă nu sunt vrednic să fiu ascultat, că sunt purtat de multe ori de gândurile muritoare, și de doriri deșarte fără rost. Te rog ascultă invocarea mea, și prin a Ta putere mare, depărtează de la mine toți demonii și toate puterile slujitoare lor şi le stinge viclenia lor, trimisă sau venită în orice chip la mine, în mine, în mintea mea, în simțurile, în doririle și în trăirile mele. Iartă-mă și mă apără de căderile și de păcatele tinereții și ale neștiinței vârstei mele. Dezlegă-mă de toate relele ademeniri și ispitiri. Fă-mi, Doamne, destinul meu curat, bun și de netulburat de nici o putere a răului sau a vreunei rele moșteniri a mea. Iertat să-mi fie neamul meu și șterse să le fie datoriile lor, să nu cadă cumva pe mine cu povara neiertării lor. Familia mea să fie binecuvântată, luminată, dezlegată, bine rânduită și apărată fără să fie tulburată sau stricată în vreun chip. Căsnicia mea să fie în bună înțelegere, în dragoste, în firească armonie și în cerească bucurie de Tine rânduită și de ale Tale cerești puteri apărată și păzită. Și mă dezleagă, Doamne, acum în toată zidirea și în toată făurirea Ta cea bine rânduită în mine, mă dezleagă de toate legăturile duhurilor necurate, drăcești, diavolești, demonice și de toată magia neagră, de tot cântecul și descântecul cel rău, de toate vrăjile și de toată făcătura și de tot răul aruncat sau pus pe mine în orice chip. Şi mă dezleagă, Doamne, acum, pe mine (N), împreună cu toate cele ale casei și ale familiei mele, dezleagă-mă de toate legăturile satanei, de toate legăturile sufletelor condamnate, de toate legăturile cele tainic puse în rău pe mine și pe soarta mea, prin farmece şi orice rele puteri potrivnice. Iar dacă eu însumi am greșit vreodată și am căzut în răutate și am făcut vreun fapt care a dat suferință în orice chip vreunui semen sau apropiat al meu, Te rog Părinte să mă ierți, să ștergi, să vindeci și să risipești lucrarea și greșeala aceea săvârșită. Îți cer iertare și îngăduință, îți cer iertare și ajutor spre a mea grabnică îndreptare și tămăduire. Iar dacă semenii sau cei apropiați spre mine sau pe mine au făcut acele fapte grele ce poartă răul în natura lor, Te rog, Părinte și Te invoc în ajutor. Te rog să risipești lucrarea lor, să vindeci ceea ce au rănit, să-mi dai puterea vindecării în ceea ce au îmbolnăvit, să neutralizezi puterea răutății lor și să mă scoți din chinul care l-au adus. Stropește-mă cu apa vie a vieții celei fără de cusur. Spală-mă în roua cea curățitoare, în harul vindecării și al întăririi ziditoare. Sfințește-mă de șapte ori și fii mereu cu mine. Iar dacă duhuri necurate, sau spirite, sau suflete neîmpăcate, sau orice altfel de ființe din alte lumi, au fost chemate, invocate, comandate, trimise, plătite, legate, chinuite, constrânse să vină să intre, să tulbure și să chinuie viața mea, Te rog, Părinte, Atotputernic, Te rog și Te invoc cu toată a mea putere, să Te apleci asupra mea și asupra lor, să le grăiești în a lor limbă și să le poruncești acum, ca toate să audă, să priceapă, să asculte și să iasă în pace de la mine, fără rănire, fără tulburare, fără de împotrivire și fără de tribut, să iasă, acuma și să plece în pace, să plece sub a Ta poruncă și oblăduire, să plece, duse de oștirile Tale cele cerești, în lumea lor, în universul lor, în timpul lor, acolo unde Tu din veșnicie le-ai rânduit sălașul, hrana și odihna lor. Acolo, Doamne, să rămână, și calea lor de întoarcere să fie veșnic de acum închisă ca niciodată să nu poată în nici un chip să se întoarcă înapoi spre mine sau înspre viața mea sau înspre alți semeni ai mei. Amin. Amin. Amin. Împiedică Tu, Doamne, Atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, împiedică toată lucrarea satanei, Tu Cel care dai dezlegare de magie neagră, de făcături, de farmece, de vrăji, de toate lucrările rele şi de toate legăturile lor. Și distruge acuma, toată lucrarea lor vicleană, prin pomenirea Prea Sfântului Tău Nume. Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine cel care invoc aici și acum, Atotputernicul și Binecuvântatul Tău Nume, şi cu putere mă dezleagă, de toate legăturile cele rele, dacă sunt legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, de pasăre, sau de pește, sau prin necurăție de orice fel, sau în alt chip știut sau neștiut, sau au venit și s-au abătut asupra mea și asupra sorții mele, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, lume, univers sau timp, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal sau gheare de animale, sau prin șerpi vii, mutilați, chinuiți sau morţi, sau prin pământul morţilor, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Te rog, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi știi toate, dezleagă, sfarmă, risipește şi distruge acum, lucrările magiei negre, iar pe mine, împreună cu casa și familia mea ne păzeşte de toate uneltirile diavolești. Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice. Pustiește, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei negre, vrăjitoriei, făcăturilor şi fermecătoriei de la noi. Dezleagă-mi, Doamne, vraja cea rea care mă ține prizonier în lumea minții tulburate și în lanțul trăirilor de nestăpânit. Dezlegă-mă, Atotputernice, de cei ce m-au vrăjit cu viclenie, și mă eliberează și mă scoate cu putere din a lor rele legături care au adus în mine grăiri și lumi de vrajă, de neadevăr, de nedreptate, de tulburare și de răutate. Ajută-mă să nu mă înstrăinez de cei ce până ieri au fost lumina ochilor mei și bucuria vieții mele și împlinirea mea pe acest pământ. Zdrobește, Doamne, toată vraja necurată și fă să piară și lumina și urma ei, acum, să piară și să se risipească precum apa se risipește pe pământul cel uscat și însetat, și să se stingă precum se stinge lumânarea în suflarea vântului. Amin. Amin. Amin. Dă-mi, Tată bun, înțelepciune, dă-mi, Doamne, un discernământ curat și ajutor să ies din lumile ce mă împre-soară și să-mi revin în fire, și în toate cele bune și bine rânduite ale vieții mele. Iartă-mă pentru a mea cădere și dă-le, Doamne, puterea de a mă ierta la toți cei care au suferit din cauza căderii mele în vraja amăgirii, în tulburarea trăirilor și în atâtea fapte rele. Ajută-mă și nu mă părăsi. Fii, bun și îngăduitor acum cu mine și du-mă iar înspre ai mei, înspre casa binecuvântării mele, înspre familia mea, înspre locul unde Tu ai rânduit împlinirea și bucuria vieții mele. Păzește-mă, Părinte, păzește-mă mereu de tot ce nu e de la Tine, de tot veninul semenilor mei. Păzește-mă și mă întărește și nu mă părăsi vreodată, ci fii mereu cu mine și mă apară, că Tu ești Tatăl bun și Ziditorul meu.

Amin. Amin. Amin.

Îți mulțumesc, Atotputernice!

Amin. Amin. Amin.

 

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat căzut sub vrăji, farmece, făcături sau altă magie neagră

 

cere iertare pentru tot pasul tău și al său greșit, pentru toate dorințele și visele care l-au dus spre lumea amăgirii, spre atingerea sau folosirea lor, pe el/ea sau pe cei pe care i-a moștenit în orice chip. Apoi, din ziua din săptămână din care s-a născut, începe 7 săptămâni de rugăciune și de post, marți, joi, sâmbătă, duminică fără carne, iar lunea, miercurea și vinerea cu apă până la amiază, apoi post fără lactate și ouă. Încearcă în acest timp să fie pomenit la slujbele de la cea mai apropiată mănăstire cu numele său și să aibă duminica prescură cu numele său. Și astfel pregătit, în fiecare zi rostește rugăciunea Tatăl nostru de 40 de ori după cum urmează:

 

   Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.

cu această invocare:

  Iartă-l/o, Doamne, și îl/o dezleagă de toată vraja, de toată fermecătura, de tot cântul și descântul cel rău, de toate făcăturile și de toată magia neagră care s-a făcut pe (N) în orice chip și de oricine, chiar dacă s-au făcut din vina sa. Spulberă-le, risipește-le, și îl/o scoate acum din lumea cea ucigătoare a chinuirilor, a trăirilor și a răpirilor lor.

      Că a Ta este împărăţia …,

 

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89,

și

Rugăciune  pentru risipirea vrăjilor, farmecelor, făcăturilor și a magiei negre

persoana a III – a

       Doamne Iisuse Hristoase, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești cu adevărat Cuvântul Tatălui, Cuvântul Vieții celei dintru început, Creatorul, Ziditorul și Făuritorul tuturor. Tu ții și porți de grijă la toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împăratul împărățiilor şi Domnul domnilor, cinste, mărire și slavă Ţie. Tu ești Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Tu locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, Tu însuți ești lumina vieții noastre. Pe Tine, Doamne, Te rog și eu acum, ascultă această rugăciune a mea, pe care o fac pentru (N), chiar dacă în lumea aceasta trecătoare, sunt mic și cu nepricepere stau aici în fața Ta. Ascultă rugăciunea mea, chiar dacă nu sunt vrednic să fiu ascultat, că sunt purtat de multe ori de gândurile muritoare, și de doriri deșarte fără rost. Te rog ascultă invocarea mea, și prin a Ta putere, depărtează de la (N) toți demonii și toate puterile slujitoare lor şi le stinge viclenia lor, trimisă sau venită în orice chip la (N), în el/ea, în mintea sa, în simțurile, în doririle și în trăirile sale. Iartă-l/o și îl/o apără de căderile și de păcatele tinereții și ale neștiinței sale. Dezlegă-l/o de toate relele ademeniri și ispitiri. Fă-i, Doamne, destinul său curat, bun și de netulburat de nici o putere a răului sau a vreunei rele moșteniri. Iertat să-i fie neamul său și șterse să le fie datoriile lor, să nu cadă cumva pe (N) cu povara neiertării lor. Familia sa să fie binecuvântată, luminată, bine rânduită, dezlegată și apărată fără să fie tulburată sau stricată în vreun chip. Căsnicia, familia și viețuirea sa să fie în bună înțelegere, în dragoste, în firească armonie și în cerească bucurie de Tine rânduită și de ale Tale cerești puteri apărată și păzită. Și îl/o dezleagă, acum în toată zidirea și în toată făurirea Ta cea bine rânduită în (N), îl/o dezleagă de toate legăturile duhurilor necurate, drăcești, diavolești, demonice și de toată magia neagră, de tot cântecul și descântecul cel rău, de toate vrăjile și de toată făcătura și de tot răul aruncat sau pus pe el/ea în orice chip. Şi îl/o dezleagă, Doamne, acum, împreună cu toate cele ale casei și ale familiei sale, dezleagă-l/o de toate legăturile satanei, de toate legăturile cu sufletele cele fără odihnă, condamnate, tulburate și rău tulburătoare. Dezleagă-l/o de toate legăturile cele tainic puse în rău pe el/ea și pe soarta sa, prin farmece şi orice rele puteri potrivnice. Iar dacă (N) a greșit vreodată și a căzut în răutate și a făcut vreun fapt care a dat suferință în orice chip vreunui semen sau apropiat al său, Te rog Părinte să îl/o ierți, să ștergi, să vindeci și să risipești lucrarea și greșeala sa. Îți cer iertare și îngăduință, îți cer iertare și ajutor spre a sa grabnică îndreptare și tămăduire. Iar dacă semenii sau cei apropiați spre (N) sau pe el/ea au făcut acele fapte grele ce poartă răul în natura lor, Te rog, Părinte și Te invoc în ajutorul său. Te rog să risipești lucrarea lor. Te rog să vindeci ceea ce au rănit. Te rog să-i dai puterea vindecării în ceea ce au îmbolnăvit în el/ea. Te rog să oprești puterea răutății lor și să îl/o scoți pe (N) din necazul său. Stropește-l/o cu apa cea vie și învietoare. Spală-l/o în apele vieții, și dă-i harul vindecării și al întăririi sale. Sfințește-l/o de șapte ori și fii mereu cu (N) în toate clipele cele bune sau grele ale viețuirii sale. Iar dacă duhuri necurate, sau spirite, sau suflete neîmpăcate, sau orice altfel de ființe din alte lumi, au fost chemate, invocate, comandate, trimise, plătite, legate, chinuite, constrânse să vină să intre, să tulbure și să chinuie viața sa, Te rog, Părinte, Atotputernic, Te rog și Te invoc cu toată a mea putere, să Te apleci asupra lui (N) și asupra lor, să le grăiești în a lor limbă și să le poruncești acum, ca toate să audă, să priceapă, să asculte și să iasă în pace de la el/ea, fără rănire, fără tulburare, fără de împotrivire și fără de tribut, să iasă, acuma și să plece în pace, să plece sub a Ta poruncă și oblăduire, să plece, duse de oștirile Tale cele cerești, în lumea lor, în universul lor, în timpul lor, acolo unde Tu din veșnicie le-ai rânduit sălașul, hrana și odihna lor. Acolo, Doamne, să rămână, și calea lor de întoarcere să fie veșnic de acum închisă ca niciodată să nu poată în nici un chip să se întoarcă înapoi înspre (N) sau înspre viața mea sau înspre alți semeni ai mei. Amin. Amin. Amin. Împiedică Tu, Doamne, Atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, împiedică toată lucrarea satanei, Tu Cel care dai dezlegare de magie neagră, de făcături, de farmece, de vrăji, de toate lucrările rele şi de toate legăturile lor. Și distruge acuma, toată lucrarea lor vicleană, prin pomenirea Prea Sfântului Tău Nume. Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine cel care invoc aici și acum, Atotputernicul și Binecuvântatul Tău Nume, şi cu putere îl/o dezleagă pe (N), de toate legăturile cele rele, dacă este legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, de pasăre, sau de pește, sau prin necurăție de orice fel, sau în alt chip știut sau neștiut, sau au venit și s-au abătut asupra sa și asupra sorții sale, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, lume, univers sau timp, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal sau gheare de animale, sau prin șerpi vii, mutilați, chinuiți sau morţi, sau prin pământul morţilor, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Te rog, Doamne, cu puterea Ta cea mare. Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi știi toate, dezleagă, sfarmă, risipește şi distruge acum, toate lucrările magiei negre, iar pe (N), împreună cu casa și familia sa îi păzeşte de toate uneltirile diavolești. Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei Crucii Tale, toate puterile potrivnice. Pustiește, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei negre, vrăjitoriei, făcăturilor şi fermecătoriei de la (N), din el/ea și de la noi. Dezleagă-i, Doamne, vraja cea rea care îl ține prizonier în lumea minții tulburate și în lanțul trăirilor sale de nestăpânit. Dezlegă-l/o, Atotputernice, de cei care i-au făcut vrăji, farmece și făcături cu viclenie, și îl/o eliberează și îl/o scoate cu putere din legăturile și lucrările lor care au adus în (N) grăiri și fapte tulburătoare, lumi de vrajă, de neadevăr, de nedreptate și de răutate. Ajută-l/o să nu se înstrăineze de cei ce până ieri au fost lumina ochilor săi și bucuria vieții sale și împlinirea sa pe acest pământ. Zdrobește acuma vraja, farmecul și făcătura necurată și fă să-i piară răul, puterea, lumina și urma ei, să piară și să se risipească precum apa se risipește pe pământul cel uscat și însetat, și să se stingă precum se stinge lumânarea în suflarea vântului. Amin. Amin. Amin. Dă-i, Tată bun, lumină vie, putere și a Ta înțelepciune, dă-i, Doamne, un discernământ curat și al Tău mare ajutor să iasă din lumile ce îl/o împresoară și să-și revină în fire, și în toate cele bune și bine rânduite ale vieții sale. Iartă-l/o pentru a sa cădere și dă-i, Doamne, puterea de a-l/o ierta pe (N), dă-le această putere la toți cei care au suferit din cauza căderii sale în vraja amăgirii, în tulburarea trăirilor și în ale sale fapte rele. Ajută-l/o și nu îl/o părăsi. Fii, bun și îngăduitor acum cu (N) și întoarce-l/o iar înspre ai săi, înspre casa binecuvântării sale, înspre familia sa, înspre locul unde Tu ai rânduit împlinirea și bucuria vieții sale. Păzește-l/o, Părinte, păzește-l/o mereu de tot ce nu e de la Tine, de tot veninul semenilor săi și îl/o apară mereu.

Amin. Amin. Amin.

Îți mulțumesc, Atotputernice!

Amin. Amin. Amin.

 

Duhuri tulburătoare prezențe necunoscute, lângă noi

Când în viața noastră se întâmplă lucruri tulburătoare greu de înțeles pentru logica lumii noastre, atunci e bine să ne cercetăm pe noi înșine cu multă luare aminte, pentru a ieși din greșelile și din relele săvârșite, pentru a cere iertare și a îndrepta ceea ce se poate îndrepta din cele ce au fost vreodată rău făcute, ca nu cumva acestea să fie izvorul tulburărilor și cauza risipirii liniștei, păcii, înțelegerii, sănătății și vieții noastre. Apoi se începe un drum de rugăciune de 7 săptămâni, începând din ziua din săptămână din care suntem născuți. În fiecare zi din această perioadă, se zice rugăciunea Tatăl nostru de 40 ori, când se poate în timpul zilei, câte se pot zice o dată ca până seara să fie zise toate 40,

după cum urmează:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greșelile, păcatele și datoriile noastre, precum şi noi ne iertăm datornicii și pe cei care ne-au greșit nouă, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Iartă-mă și mă eliberează de tot duhul rău și de toată povara și lucrarea lui.

      Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Apoi când se găsește timpul cel mai potrivit din zi se zice această rugăciune, o dată sau de mai multe ori