• Biblioteca Virtuala,  Pr Romul POP

    Vremea Secerișului

    Argument: Profeţia proorocului Amos, în jurul anului 740 î.Cr.: „Iată, vin zile – zice Domnul Dumnezeu – în care voi trimite foamete pe pământ, dar nu foamete de pâine şi nu sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului”-8,11. În vara anului 30: „În vremea aceea umbla Iisus prin toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor. Şi văzând El mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necăjite şi rătăcite ca niște oi care nu au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor Săi: Iată secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-L deci pe Domnul secerişului să…