Pr Romul POP

 • Pr Romul POP

  Pomelnic

  În atenția tuturor celor ce doresc să fie pomeniți la rugăciunile care se fac la Altarul Mănăstirii Prislop, Com. Boiu Mare, Maramureș Vă rugăm să transmiteți mai jos orice formă de pomelnic pentru vii sau adormiți Pentru cei vii vă rog să nu scrieți niciodată bolnav sau grav bolnav ci pentru sănătate, pentru însănătoșire grabnică, etc.  Important este ieșirea cu bine din orice necaz și nu focalizarea pe puterea lui. p. Irineu Redirecționează 3.5%din impozitul tău către Fundația noastră. Descarca Formularul Descarca Formularul Descarcă fișierul PDF și printează-l. Adaugă CNP-ul, semnează formularul și apoi ai următoarele opțiuni: Fie îl trimiți prin poștă, cu scrisoare recomandată, către unitatea ANAF de care…

 • Pr Romul POP

  Cine a fost părintele Romul?

  Pr. Vasile Romul Pop –  Duhovnic al Mânăstirii Prislop   [20.03.1939 – 16.08.2019]         Când răsărea Soarele de peste crestele Măgurii, umbra turnului bisericii de lemn se întindea spre Apus acoperind proteguitor o casă veche, din bârne, acoperită cu paie de secară, împlântată în Dâmbul Popii, chiar la marginea de sus a grădinii, care era despărţită de curtea bisericii doar de o cărăruie ce cobora lin către ulița principală a satului Cehei. Aici s-a născut la 20 mărțișor 1939 tatăl meu, Vasile Romul Pop. A urmat școala primară din Cehei – Pusta, școala elementară Şimleu-Silvaniei, liceul din Zalău și E. Gojdu în Oradea. Șef de promoție a Institutului Teologic…

 • Biblioteca Virtuala,  Pr Romul POP

  Vremea Secerișului

  Argument: Profeţia proorocului Amos, în jurul anului 740 î.Cr.: „Iată, vin zile – zice Domnul Dumnezeu – în care voi trimite foamete pe pământ, dar nu foamete de pâine şi nu sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului”-8,11. În vara anului 30: „În vremea aceea umbla Iisus prin toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor. Şi văzând El mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necăjite şi rătăcite ca niște oi care nu au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor Săi: Iată secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-L deci pe Domnul secerişului să…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  ADDENDA

  . 1- Scurte informații despre Evanghelii . Paginile Sfintelor Scripturi ale Noului Testament, au fost scrise în limba greacă. Perioada aproximativă a scrierii lor pornește din anii 40 d. C. și se încheie cu anii 100 d. C., cu moartea ultimului apostol: Sf. Evanghelist Ioan. Cea mai veche pagină a Noului Testament care a trecut prin negura timpului și a ajuns până la noi, pare a fi Papirusul P52 Rylands. Este o minusculă rămășiță de papirus de 89/69 mm, paleografic datat în jurul anului 125 d. C. ↓ Papirusul ↑ conține fragmente din In. 18, 31-33 pe o parte și In. 18. 37-38, pe verso. Este originar din Egipt și…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  FUNDAȚIA IHTIS MĂNĂSTIREA PRISLOP

  . Cap. 1 Scurtă precizare despre cuvântul IHTIS . ‘ΙΧΘΎΣ – IHTIS, în limba greacă înseamnă pește. Primii creștini l-au adoptat ca un simbol al identității lor deoarece în literele lui au văzut criptat mesajul vieții: ‘Ιησοῦς Χριστός Θεoῦ Υιός Σωτήρ – Iisus Hristos Teu Iios Sotir – Isus Hristos al lui Dumnezeu Fiu Mântuitor – Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Din epoca persecuţiilor şi a catacombelor, de la creştinii primelor veacuri, IHTIS ca simbol şi parolă, cuvânt scris sau imagine a unui peşte desenat, traversează secolele, păstrându-şi nealterat înţelesul genuin până în zilele noastre. . Inscripție paleocreștină, sec. I-II, Efes. Pește și cinci pâini, sec. III-IV, Catacombele Sf.…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  Slujbe și rânduieli liturgice la Mănăstirea Prislop

  . Zi de primăvară, joi în săptămâna dinainte de Floriile anului 2012. După o iarnă lungă şi geroasă, timpul s-a încălzit brusc. Firicele de iarbă crudă înverzesc pământul umed şi îmbrăţişează puzderia de floricele galbene, care au răsărit peste noapte jur-împrejurul Mănăstirii. E cer senin. Înserarea întârzie a se coborî. La Vecernie pomenirea sfinţilor Eutihie şi Irineu de Sirmium. Este zi onomastică şi pentru părintele Irineu, ieromonahul de la Prislop. Îl îndemn să sărbătorim într-un fel aparte. Deşi este frânt de oboseală, după o zi foarte grea de muncă, inclusiv fizică, la amenajarea grădinii din Vale, îl rog să mă ajute să aştern pe hârtie tipicul după care se oficiază…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  III – Imn către Ceruri şi mistagogie pentru cei vii

  Imn către Ceruri şi mistagogie pentru cei vii . . 3. 1 De ce imn şi de ce mistagogie? IMN. Fiind o consecinţă a Întrupării lui Iisus Cristos şi având ca temei realitatea revelată prin Cel care, ca şi chip al lui Dumnezeu Cel nevăzut Col. 1. 15, Cuvântul trup s-a făcut In. 1. 14, icoana, imaginea sacră, care reprezintă pe Iisus, pe Maica Domnului sau un sfânt – este un imn de cinstire al acestora, „după principiul: cinstea dată icoanei, trece la cel zugrăvit pe icoană. Ca reprezentare picturală, icoana poate avea aspectul ei istoric, estetic şi arheologic, dar ea nu aparţine artei sacre, ci cultului Bisericii, împreună cu…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  III – Prezentarea la Templu a Domnului nostru Iisus Hristos

  3.7 – Prezentarea la Templu a Domnului nostru Iisus Hristos . Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece. Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  III Izvorul Vieții noastre – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

  3.13 – Izvorul Vieții noastre – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos . Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiţi pe urmele Lui, Care n-a săvârşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug în gura Lui, şi Care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară; suferind, nu ameninţa, ci Se lăsa în ştirea Celui ce judecă cu dreptate. El a purtat păcatele noastre, în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, murind faţă de păcate, să vieţuim dreptăţii: cu a Cărui rană v-aţi vindecat. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar v-aţi întors acum la Păstorul şi la Păzitorul sufletelor voastre. 1 Pt.2. 21-25 Hristos a suferit o dată…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  Prislopeni care au făcut istorie.

  Nu ne propunem o abordare exhaustivă a celor care „au făcut istorie”, dar ne simţim obligaţi să rostim măcar câteva cuvinte, pomenind numele unor viteji înnobilaţi, şi să aprindem o mică lumânare la monumentul spiritual al eroilor. Viteji înnobilaţi. O simplă înşiruire a datelor extrase din Cronica Maramureşului ne uimeşte cu numărul prislopenilor gratulaţi prin înnobilare pentru acte de vitejie, într-una din cele mai tulburi vremuri de interminabile războaie de apărare şi păstrare a teritoriilor străbune, ideal susţinut, implicit, de interesele politice ale stăpânitorilor vremelnici ai Transilvaniei, dar, în fapt, prin puterea braţelor bravilor români. Iată un extras lapidar din acest document: „1570 – se înnobilează familia Triff alias Vaida;…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  Prislop – Vatra Noastra

    Cap. 1 Câteva repere istorice şi geografice   Prislopul nostru, menţionat în documente la anul 1405[1], recenzat oficial începând cu anul 1850[2], consemnat ca parohie veche în şematismul din 1936[3], Prislopul nostru este, ca orice prislop[4], un pas, un punct de trecere, o trecătoare din acest mirific plai spre „ţările” vecine: Chioarul, Sălajul, Someşul şi Ţara Lăpuşului. De pe colinele Prislopului coboară poieni, livezi şi văi spre satele ce străjuiesc râurile: Someş (de la Ileanda spre Răstoci, Jibou, Zalău) și râul Lăpuş (de la Târgu Lăpuș spre Buteasa, Remetea Chioarului). În zile senine se văd în cele zări înălţimile munților Ţibleşului, ale Gutâiului şi crestele Meseşului, cele care adăpostesc…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  Precizare

  Precizare   În anul mântuirii 2012 Bunul Dumnezeu a binevoit să facă a se întâlni, în faţa altarului din Prislop, doi oameni:   – unul care, după anul 1990, a fost trimis din România la Universitatea Pontificală De Propaganda Fide – Urbaniana Roma, unde a avut norocul să aibă nişte profesori ajunşi, înainte de pensionare, la apogeul carierei lor şi care aveau ce le împărtăşi celor care doreau să-i asculte;   – cu unul care, înainte de anul 1960, la Sibiu, i-a avut ca dascăli de Teologie Ortodoxă pe câţiva profesori formaţi, în tinereţea lor, la universităţi din Ierusalim, Atena, Strasbourg, sau Oxford, supravieţuitori temporari ai reformei învăţământului din România…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  Prefață

  Visele și împlinirea lor i-au preocupat pe oameni, începând de la marii faraoni ai Egiptului până la simpli păstori, copii sau tineri nevinovați, care le-au povestit celor dragi ai lor, cu toată simplitatea și ingeniozitatea inimii lor. Iar Faraon a zis către Iosif: “Am visat un vis şi n-are cine mi-l tâlcui. Am auzit însă zicându-se despre tine că, de auzi un vis, îl tâlcuieşti”. Iosif însă răspunzând, a zis către Faraon: “Nu eu, ci Dumnezeu va da răspuns pentru liniştirea lui Faraon”. A grăit apoi Faraon lui Iosif şi a zis: “Am visat că parcă stăteam pe malul râului. Şi iată au ieşit din râu şapte vaci grase la…

 • Cartea Manastirii Prislop,  Pr Romul POP

  Cartea mănăstirii Prislop – Cuprins

  Redactori:     preot Vasile-Romul Pop  și ieromonah Irineu-Ioan Bârle Copertă:       Marius V. Pop   Descrierea CIP  a Bibliotecii Naţionale a României POP, ROMUL Cartea mănăstirii Prislop Editura EUROTIP Baia Mare, 2012 ISBN 978-606-617-090-1 Argument   Am încredinţat părintelui Vasile Romul Pop scrierea acestei cărţi, pentru a consemna în ea o clipă din trecerea mea de la casa părinţilor din Prislop spre casa Părintelui Ceresc: momentul 1990-2012   Ieromonah Irineu-Ioan Bârle               Motto:   Zis-a Domnul: Am auzit glasul rugăciunii tale şi pe al cererii tale cu care te-ai rugat în faţa Mea şi ţi-am plinit după cum în întregime M-ai rugat: Am sfinţit această casă pe…

 • Biblioteca Virtuala,  Pr Romul POP

  Florilegiu Omiletic

         . Cu binecuvântarea şi sprijinul material al Preasfinţiei Sale . Dr.Virgil Bercea, . Episcop greco-catolic de Oradea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revista Flori de Crin Şimleu – Silvaniei, 2001 – 2010 . . . . . . . . . . . Florilegiu omiletic . – 109 predici – . . . . . . . . . . . . Editura Scriptorium Baia Mare 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

 • Biblioteca Virtuala,  Pr Romul POP

  Glasul Pecetarelor

    .   Strămoşilor mei maramureşeni – „Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul … Deschideţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice…” Psalm 23, 6-7 4 .   . . . . Cuprins . În loc de prefaţă la ediţia a doua 7 Zusammenfassung 8 Summary 9 Resume 10 ION IUGA: Graiul lemnului sfinţit 11 Iubite Cititorule 14 Lista ilustraţiilor 17 I. Rugăciunea lemnuluL 19 II. Glasul pecetarelor 29 III. Clepsidra 45 IV. Simboluri străvechi 71 V. Precursori ai lui Brâncuşi 103 VI. Meşteri 133 VII. Doi colecţionari 161 În loc de postfaţa 167 Indice de locuri 169 Indice de nume 171 . . . .…