Psaltirea Binecuvantarii

Psalmii Binecuvântării

Psalmii Binecuvântării sunt rugăciuni și binecuvântări inspirate din vechile texte ale psalmilor și din rugăciunile binecuvântărilor biblice.

Cum și când se citesc

Psalmii Binecuvântărilor

Mulțumirea, recunoștința, cinstirea și binecuvântarea sunt hrana cea vie a minții, a sufletului, a inimii, a păcii, a emoțiilor, a sentimentelor, a vieții și a sănătății noastre interioare.

Timpul rugăciunii este acel timp în care noi ne adunăm în noi înșine în pace și în liniște. Este timpul în care noi ne regăsim în acea pace a firii și a zidirii, este timpul cel bine lucrător în noi. Acest timp este personal, el e legat de ziua din săptămână în care ne-am născut și de ritmul biologic și firesc al împlinirii fiecăruia în parte.

 

Timpul binecuvântării e cel în care noi vedem binele primit și binele pe care îl dorim, și cu recunoștință ne întoarcem spre Cel care ni l-a dat, și binecuvântând cerem binecuvântare.

 

În minte pregătim cuvinte, le așezăm în logica firescului lor, ni le repetăm pentru a se așeza bine în noi și pentru a le da putere atunci când le rostim. Aceasta este rugăciunea făcută în gând. Astfel noi vorbim în primul rând inimii noastre, sufletului, minții și ființei noastre. Vorbim pentru a ne pregăti să conștientizăm, să însușim, să vedem împlinirile, să simțim și să începem procesul comunicării cu Cel ce este Interlocutorul și Binefăcătorul Cel real al nostru.

 

       Rugăciunea și binecuvântarea făcute în șoaptă implică prin natura lor o apropiere față de Ființa căreia noi ne adresăm. Poți vorbi în șoaptă doar celui care este apropiat și te ascultă. Rugăciunea în șoaptă se face atunci când pe Dumnezeu îl simți și îl vezi aproape și știi că este lângă tine. În șoaptă noi putem vorbi inspirând și expirând. Putem șopti fără de încetare și astfel comunicarea devine ca un râu ce curge din inimă înspre inimă și din inimă în inimă. Șoapta este auzită de urechea și de inima care ascultă. Ea e semn de comuniune și de intimitate.

 

Rugăciunea și binecuvântarea cu glas tare implică o identitate clară a celui ce vorbește și o conștientizare a ceea ce exprimăm și a ceea ce noi vrem să comunicăm prin graiul viu. Vocea poartă timbrul personalității celui ce o exprimă în clipa expirației suflării sale. Ea se adresează unei Ființe dragi, bine definite, și așteaptă răspuns prin însăși natura ei. Vorba este încărcată de sens și conținut și este adresată Ființei care are la fel capacitatea de a înțelege și de a da un răspuns, aici avem Comunicarea. Vorba în vânt și fără sens, de obicei se asociază nebuniei, schizofreniei și diverselor patologii mintale. Ea nu are nimic de a face cu ceea ce este Rugăciunea vie și Binecuvântarea. Acestea au un sens foarte clar și au interlocutori reali și nu imaginari. Dacă sensul rugăciunii lipsește sau lipsește sensul binecuvântării sau nu avem interlocutor viu și real, atunci totul este doar o vorbire în vânt.

 

Măsura Binecuvântării o dă inima celui care o rostește. Ea va răspunde situației reale a vieții sale, a păcii a sănătății și a împlinirii sale. Aici, la fel ca și în alimentație și în medicație, sunt realități incompatibile stării de conflict; acestea nasc probleme și pot duce la deces. A lua alcool și anumite medicamente poate fi letal. A le lua în doze mici sau doze exagerate este la fel de nociv și de letal de multe ori. A Binecuvânta și apoi a blestema sau a urî sau a ține mânie sau orice formă de supărare, este precum a lua un medicament, intolerant la alcool, cu alcoolul împreună. Efectele vor fi pe măsură. Înainte de a începe aceste rugăciuni este bine ca fiecare om să se cerceteze pe sine însuși și să caute să se împace cu toți semenii săi, să ierte și să caute pacea și să o urmeze pe ea, să facă binele și doar apoi să înceapă aceste binecuvântări astfel:

 

  1. Pentru mulțumire, înțelegere în familie, apărare, sănătate, protecție, binecuvântare, recunoștință, etc.,

Începi în ziua din săptămână în care te-ai născut și citești zilnic câte o catismă – 40 zile la rând.

 

  1. Când ai un mare necaz și vrei să ieși din el cât mai repede, începi din ziua de duminică Psaltirea fără de blesteme (vol 3) câte 3 catisme pe zi așa cum urmează: duminică zici Catismele 1, 2, 3; Luni 4, 5, 6; Marți 7, 8, 9; Miercuri 10, 11, 12; Joi 13, 14, 15; Vineri 16, 17, 18; Sâmbătă 19, 20. Apoi duminică începi Rugăciunile Psalmilor (vol 4) la fel. Duminica următoare începi Psaltirea Mângâierii (vol 5) la fel. Apoi începi de duminica Psaltirea mulțumirii (vol 7) la fel. Duminica următoare începi Psaltirea Binecuvântării la fel. În fiecare duminică se duce la biserică câte o prescură cu pomelnic. Catismele se pot citi în orice moment al zilei cu pauză sau fără de pauză între ele. Luni, miercuri și vineri se ține post după puterea fiecăruia.