Psaltirea Binecuvantarii

Catisma I – XX

Catisma  I  – XX

 

PsB. 1 – 150

Toată suflarea Te binecuvintează pe Tine, Doamne, Te binecuvintează în toate trăirile cele bune ale firii sale. În suflul său și în frumusețea zidirii Te binecuvintează toată ființa. În glas de bucurie şi în horă îți cântă Ție tot poporul Tău și Te binecuvintează. În glas de bucurie Te binecuvintează și sufletul meu, împreună cu aleșii Tăi. Binecuvântat ești, Doamne, în toate cele ale Tale. Se binecuvintează în lumina Ta tot omul cel zidit de Tine. Binecuvântat ești întru sfinții Tăi. Bun și Binecuvântat ești, Doamne!

PsB. 2 – 149

Binecuvântată este bunătatea Ta din veac în veac. Sfântă și binecuvântată e bunătatea Ta, Doamne. Tu ești Cel Bun, Atotputernic ești Dumnezeule. Binecuvintează-mă și mă întărește și pe mine în bunătatea Ta. În obezi și în cătușe de fier leagă-l, Doamne, pe cel viclean și nu îl lăsa să mă tulbure. Puterea Adevărului să fie în sufletul meu. Binecuvintează-mi așternutul și odihna cea ziditoare a trupului și a sănătății mele. Veselește-mă întru lumina Ta. Binecuvintează-mă și mă ajută să am sufletul blând și inima smerită. Înalță-mă peste tot necazul și mă binecuvintează în Numele Tău. Fiu al păcii Tale mă arată și cu harul bunei înțelegeri mă înveșmântează. Binecuvintează-mi trăirile cu toate cele dinlăuntrul meu. Revarsă pace peste locul viețuirii mele și mă ajută să trăiesc în binecuvântarea Ta.

 

PsB. 3 – 148

Înalță, Doamne, puterea celor ce Te binecuvintează și îi ajută să fie în calea cea bună a vieții lor acum și aici pe acest pământ. Binecuvintează-i pe cei ce Te cinstesc în cânt de laudă și îi ajută să fie în pace și în armonie. Binecuvintează-i pe cei ce vor să se apropie de Tine și îi ajută să fie în Duh și în Adevăr. Lauda Ta așază-o în inima oricărui om pe acest pământ. Numele Tău să fie preamărit. Numele Tău să fie cinstit și binecuvântat în veac! Bătrânii și tinerii, judecătorii pământului cu toții, toate căpeteniile și toate popoarele, toate ființele cele vii binecuvântați pe Cel Preaînalt și îl cinstiți în cer și pe pământ. Toți pomii roditori și toți copacii, toate dealurile și toți munții, iarba cea verde și toate cele frumoase și vii ale pământului binecuvântați-L pe Cel Preaînalt și îl cinstiți în cânt de mulțumire. Focul, grindina, zăpada, gheața și viforul, voi toate, binecuvântați pe Cel ce v-a zidit și îi ascultați mereu Cuvântul. Adâncurile toate cu tot ce se ascunde în sânurile pământului lăudați acum pe Domnul și îl binecuvântați și îi ascultați Porunca și Cuvântul! Pus-a Domnul vouă lege şi nu o veți trece! Domnul a zis şi ce a zis s-a împlinit. El a poruncit şi prin poruncă toate s-au zidit. Voi cei ce ați fost puși mai presus de ceruri, binecuvântați și slăviți Numele Domnului. Lăudați-L pe El voi cerurile cerurilor! Lumina și stelele, binecuvântați pe Domnul! Luna și soarele, binecuvântați-L pe Domnul. Toate Puterile și toți îngerii Lui binecuvântați acum pe Domnul! Binecuvântați-L pe Cel Preaînalt și îi cântați Lui cu bucurie: Aliluia.

Mărire …

 

PsB. 4 – 147

Doamne, trimite Cuvântul Tău celor binecuvântați ai Tăi. Doamne, suflă Duhul Tău peste fața pământului şi fă să iasă izvoare vii pentru pacea și pentru bucuria celor binecuvântați ai Tăi. Doamne, dă zăpada ca lâna spre pace și spre bucurie și lasă gheața ca și pâinea spre binecuvântarea gliei și spre paza roadelor pământului. Gerul Tău cine îl va suferi? Adevărul Tău să se odihnească în inimile celor ce știu să se bucure de binecuvântarea Ta. Trimite, Doamne, Cuvântul Vieții și Cuvântul binecuvântării Tale înspre inimile noastre și ne întărește şi ne ajută și ne păzește. Pune, Doamne, pacea Ta în hotarele cele tainice ale inimilor și precum pasărea își adună puii săi sub aripile sale, așa ne adună și pe noi sub binecuvântarea inimii Tale. Binecuvintează-ne și ne ajută și ne întărește stâlpii sănătății noastre. Pace și bună înțelegere fă să fie între noi. Îmbracă-ne în binecuvântare și ne apără de toate cele de care noi nu putem sau nu știm a ne apăra.

 

PsB. 5 – 146

Tu ești, Doamne, ieșirea omului cu bine din tot necazul său. Tu ești har și binecuvântare pentru cei ce și-au pus nădejdea lor în Tine. Tu dai har și înțelepciune celor care Te ascultă. Că nu în puterea calului este voia sa ci în mâna celui ce îi ține frâiele sale. Binecuvintează-ne cu pricepere și cu înțelepciune și ne dăruiește pace și armonie. Binecuvintează-ne cu hrana cea vie și nu ne lăsa rătăcitori printre durerile oamenilor. Binecuvintează pământul și îi dă lui ploaie spre rod și fă să fie vii toți pomii și holdele câmpului. Binecuvintează-ne viața și timpul împlinirii noastre și ne dă spor în toate cele bune. Smerește-i pe cei răi până la pământ și nu îi lăsa să ne tulbure. Înalță-i pe cei blânzi și ne binecuvintează cu pricepere și cu aleasă bucurie. Binecuvintează-ne cu frumusețea cerului că Tu ai dat viață și nume tuturor stelelor și doar Tu le știi calea și numărul lor. Fii cu noi și ne tămăduiește rănile cele ascunse ale neîmpăcărilor și ale mâhnirilor ce nu au un leac omenesc. Vindecă-ne cu binecuvântările inimii Tale și nu ne lăsa în zdrobirile inimilor noastre. Binecuvintează-ne și ne apără de tot ce este rău! Plăcută să fie înaintea Ta rugăciunea mea și glasul inimii mele să binecuvinteze Numele Tău. Amin.

 

PsB. 6 – 145

Binecuvântat ești, Preaînalte. Tu ești Dumnezeul tuturor Puterilor, Tu ești Dumnezeul părinților noștri în neam şi în neam. Tu ești Dumnezeul celor vii. Binecuvântat ești, Doamne, Cel ce ții viața și armonia ei în veac! Tu risipești calea celor răi și pe orfani şi pe văduve îi aperi cu Puterile și cu binecuvântarea Ta. Tu îi păzești pe cei străini. Tu îi iubești pe cei drepți. Tu îi înțelepțești pe cei orbi. Tu îi dezlegi și îi eliberezi pe cei legați. Tu dai hrană celor flămânzi. Tu faci dreptate celor năpăstuiți. Tu păzești adevărul în veac, că Tu pe toate bine le-ai făcut. Fericit și binecuvântat e cel ce Te are ajutor pe Tine, Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului. Fericit și binecuvântat e cel care are nădejdea sa în bunătatea Ta. Că toate gândurile omului se sting și pier în ziua în care iese duhul lui din trupul său. Atunci tăria trupului se pune în pământ. Binecuvintează-mă și fii cu mine. Nu mă lăsa să mă încred în cei puternici ai pământului. Apără-mă de toți fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. Pune binecuvântarea Ta în sufletul meu și inima mea și cugetul meu vor lăuda Numele cel sfânt al Tău. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

 

PsB. 7 – 144

Așază, Doamne, binecuvântarea Ta în inima mea și fă să înflorească în lumina ei toate cele dinlăuntrul meu. Trupul meu Te binecuvintează și se întărește prin lumina cuvintelor Tale. Viclenia celor răi și tot răul lor piere fără de urmă în fața binecuvântării Tale. Binecuvintează-mă, Doamne, și îndepărtează cărările celor răi de cărările mele. Păzește-mă împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei și ascultă, Doamne, rugăciunea mea și o împlinește dacă e îndreptată înspre al nostru bine. Aproape fii de mine și de toți cei dragi și apropiați ai mei. Binecuvântat ești în toate lucrurile Tale și drept ești în toate căile Tale. Binecuvintează-ne și ne fă să fim vii printre cei vii. Ochii noștri spre Tine nădăjduiesc şi Tu ne dai nouă cele de trebuință la bună vreme. Ajută-mă, Doamne, atunci când cad şi mă ridică să nu fiu apăsat. Binecuvântat ești în toate lucrurile Tale și drept ești, Doamne, în cuvintele Tale. Din neam în neam e binecuvântarea Ta și veșnică este lucrarea ei. Prin ea s-au binecuvântat toți cei aleși ai Tăi. Cunoscută e puterea binecuvântării Tale înaintea oamenilor. În Tine se binecuvintează toți cei ce Te cunosc, și Te laudă pe Tine în toate lucrurile Tale. Binecuvântarea Ta se odihnește peste toate cele bune. Bun ai fost și ești cu toţi. Îndelung răbdător şi mult milostiv ești. Îndurat ești Tu Doamne. Toți cei drepți se bucură de binecuvântarea inimii Tale. Ei văd lucrarea binecuvântării în viața lor și istorisesc minunile sale. Cei buni și cei drepți vor lăuda mereu lucrurile Tale şi binecuvântarea Ta o vor vesti din neam în neam. Binecuvântarea Ta nu are sfârșit! Mare ești, Doamne, şi binecuvântat este Numele Tău cel sfânt. Ajută-mă să Te binecuvintez în toate zilele viețuirii mele. Ajută-mă să fiu mereu al Tău și fă-mă viu printre cei vii. În Tine am nădejdea mea și bucuria mea și tot sprijinul meu e rodul binecuvântării Tale.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

PsB. 8 – 143

Binecuvântat este cel ce Te cinstește pe Tine ca Domn și Dumnezeu al său. Înconjoară-mă și pe mine acum cu binecuvântarea Ta și mă păzește în lumina ei. Că gura celor răi e plină de blestem şi dreapta lor e în slujba nedreptății. Scoate-mă din mâna lor și nu-mi lăsa sufletul meu în robia blestemelor lor. Binecuvintează-mă și binecuvântat voi fi. Mântuiește-mă împreună cu toți cei dragi și cu toți cei apropiați ai mei și nu ne părăsi. Cu toată inima mea Te chem și Te binecuvintez, Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă și mă binecuvintează și mă scoate cu bine dintre cei răi, că inima lor e plină de deșertăciune şi dreapta lor este în slujba nedreptății. Scoate-mă din ura și din cursa lor! Scoate-mă din apele lor cele tulburi! Scoate-mă din puterea necazurilor! Trimite spre mine binecuvântarea Ta și rânduiește să mă scoată acum cu bine din tot necazul meu. Atinge-mă cu puterea binecuvântării Tale! Luminează, Doamne, toate cerurile cele tainice ale trăirilor mele și mă binecuvintează. Pogoară-Te acum cu pace spre chemarea și spre ruga mea. Deșertăciune sunt zilele omului pe acest pământ, ca umbra trec, doar Tu rămâi în veac. Binecuvântarea mea ești Tu, Preaînalte! În Tine am toată nădejdea mea. Tu ești Sprijinitorul meu cel de nebiruit şi Izbăvitorul meu ești Tu. Doamne, nu mă părăsi. Binecuvântat ești Dumnezeul meu!

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…