Psaltirea Binecuvantarii

Catisma II – XIX

PsB. 9 – 142

Binecuvintează-mă, Doamne, ca un Părinte iubitor și alungă de la mine pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să trăiesc lângă Tine ca pruncul lângă tatăl său. Binecuvintează-mă, Doamne, și stârpește tot răul și toată lucrarea vrăjmașilor mei. Scoate din necaz sufletul meu. Dăruiește-mi iar viață binecuvântată și mă călăuzește cu Duhul Tău cel Sfânt. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Binecuvintează-mă și mă ajută să îmi ridic sufletul meu spre cele înalte ale vieții pământești. Arată-mi calea pe care trebuie să merg. Ajută-mă să aud în fiecare clipă glasul cel sfânt al binecuvântării Tale. În Tine am nădejdea mea. Nu îți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Te rog: Binecuvintează-mi sufletul meu și auzi-mă, Doamne, și fii cu mine. Sufletul meu Te caută și inima mea Te așteaptă la fel cum pământul cel însetoșat așteaptă ploaia cea lină, ce aduce rod, ploaia binecuvântării Tale. Mâinile mele le înalț înspre Tine și Te rog: Binecuvintează-mă Părinte! Spre faptele mâinilor Tale am privit, cugetat-am la toate lucrurile Tale. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, văzut-am puterea și darul binecuvântării Tale. Binecuvintează-mă, Preaînalte, și fă să nu am inima încremenită înlăuntrul meu și nici sufletul meu mâhnit în mine. Fii cu mine și mă binecuvintează și fă să nu ajung precum morții cei din veacuri. Păzește-mă cu binecuvântarea Ta și fă să nu locuiesc în întuneric și nici întunericul să nu poată locui în mine. Apără-mă de dușmanii mei și nu îi lăsa să mă tulbure sau să se atingă de viața mea. Binecuvintează-mă și mă întărește. Binecuvintează-mă și mă păzește. Binecuvintează-mă și fii cu mine și mă ajută în bunătatea Ta! Te rog, Doamne, nu mă părăsi! Amin.

PsB. 10 – 141

Binecuvintează-mă, Doamne, și voi fi viu și voi trăi cu cei drepți și cu cei buni în pământul celor vii. Scoate-mi din temniță sufletul meu, ca să laud numele Tău. Binecuvintează-mă și mă scoate cu bine de la cei care mă prigonesc și nu îi lăsa să mă tulbure sau să mă chinuiască. Înțelepțește-mă și mă binecuvintează că Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti Tu în pământul celor vii. Binecuvintează-mă, Doamne. Spulberă puterea celor ce caută sufletul meu. Lângă Tine fă să se oprească fuga mea. Lângă Tine fă să se stingă toate fricile mele. Cu binecuvântarea Ta risipește-mi toată nesiguranța vieții mele. Nu este om să mă poată ajuta, doar Tu ești Cel ce priveghezi ca un străjer de-a dreapta mea. Binecuvintează-mă, Doamne, și zdrobește cursele cele gătite de cei ce mă urăsc pe mine. Tu, Doamne, îmi cunoști toate cărările mele. Nu îi lăsa pe cei răi să îmi pună laț și cursă în calea mea. Binecuvintează-mă și mă păzește cu puterile Duhului Tău. Binecuvintează-mă și îmi risipește tot necazul meu. Binecuvintează-mă și îmi risipește toate durerile inimii mele. Te rog: Binecuvintează-mă și fii cu mine și eu binecuvântat voi fi. Binecuvintează-mă, și nu mă părăsi, Tu ești binecuvântarea mea! Amin.

PsB. 11 – 140

Dă-mi, Doamne, binecuvântarea Ta și mă ferește de mrejele cele reci și întunecate ale morții. Păzeşte-mă de faptele cele aducătoare de moarte și nu mă lăsa să cad în cursa lor. Ajută-mă și nu mă lăsa în urgia lor. În Tine, Doamne, e nădejdea mea, fii cu mine și mă binecuvintează, nu mă părăsi. Spre Tine se înalță ochii mei, ajută-mă și mă scote din neîmplinirile mele. Se risipesc oasele celor răi lângă iad și ca o brazdă de pământ se rupe tot ceea ce a fost a lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să fiu în soarta lor. De pe stâncile măririi cad și se prăbușesc în abis toți judecătorii cei nedrepți împreună cu judecata lor. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu prins în doririle nelegiuirilor lor. Nu-i lăsa să mă atingă cu legile lor. Binecuvintează-mă și îl rânduiește pe cel drept să-mi fie învățătorul meu, iar oamenii cei ce fac fărădelege, fă să nu se poată apropia de viața mea. Binecuvintează-mă și mă desparte de toate păcatele și de toate trăirile cele rele ale inimii mele. Pune, Doamne, ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele şi pază bună pune înaintea gurii mele. Ca o jertfă de seară primește ridicarea mâinilor mele, ca tămâia să se îndrepteze acum rugăciunea mea înaintea Ta. Doamne auzi-mă, când strig către Tine, ia aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvintează-mă că eu Te chem în ajutor! Doamne, binecuvintează-mă în acest ceas și binecuvântat voi fi în veac. Amin.

Mărire…

 

PsB. 12 – 139

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să trăiesc cu cei drepți în fața Ta. Nu mă lăsa să fiu sărman! Dă-mi, Doamne, binecuvântarea inimii Tale și mă scoate acum cu bine din toată viclenia semenilor mei. Ştiu că Tu Doamne, îmi faci judecată dreaptă. Te rog: Binecuvintează-mă și nu mă părăsi în fața celui rău. Nu îl lăsa să plăsmuiască ură împotriva mea. Din cauza dorințelor mele să nu mă lași în mâinile dușmanilor mei. Păzește-mă în ziua necazului meu și fii cu mine. Tu ești puterea apărării mele. Binecuvintează-mă și nu mă părăsi! Iar dacă unii din semenii mei mi-au pus pietre de poticneală pe cărările vieții mele și dacă mi-au întins curse sau mi-au pregătit funii cu legături văzute sau nevăzute ca să mă lege în ele, eu Te rog: Binecuvintează-mă și mă ajută să ies mereu cu bine din toate cursele și din toate uneltirile lor. Binecuvintează-mă și mă scoate din mâna celui rău! Venin de aspidă are sub buzele lui, ascuțit-a limba sa ca a șarpelui, și el toată ziua încearcă să îmi aducă necaz. Apără-mă de cel ce îmi duce război și păzește-mă de oamenii care au mereu nedreptatea în inimile lor. Binecuvintează-mă și mă apără de omul cel nedrept și mă scoate din lumea și din universul lui. Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă și mă întărește în binecuvântarea Ta.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

PsB. 13 – 138

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește pe calea cea veșnică a vieții. Binecuvintează-mă și mă cercetează să nu fie calea fărădelegii în mine. Binecuvintează-mă şi mă scoate din toate căderile și din toate rătăcirile inimii mele. Ajută-mă, Doamne, că Tu îmi cunoști inima mea. Toate ale mele înaintea Ta sunt puse. Până și cele nelucrate ale mele cunoscute îți sunt Ție. Tu vezi fiinţa mea, pentru că Tu ai urzit-o ca întru cele mai de jos ale pământului. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care mi le-ai plăsmuit întru ascuns. Binecuvântate sunt toate lucrurile Tale. Sufletul le cunoaște așa cum ele sunt. Ajută-mă să Te binecuvintez, că sunt o făptură aşa de minunată. Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Tu mi-ai zidit rărunchii mei. Doamne, ce ar putea să stea nevăzut de fața Ta? Nimic! Nici întunericul nu este întuneric pentru Tine şi noaptea ca ziua este înaintea Ta. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Doar unii cred că în întuneric se vor acoperi şi că va fi noapte lumina dimprejurul lor. Binecuvintează-mă, Doamne, să nu fug vreodată de la fața Ta. Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta, unde voi fugi? Că de mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. Iar de mă voi pogorî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineață, şi de mă voi așeza la marginile mării şi acolo mâna Ta mă va povățui şi mă va ţine dreapta Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este, înaltă este şi n-o pot ajunge. Binecuvintează-mă și pune mâna Ta peste mine și în toate mă păzește. Binecuvintează-mă așa cum m-ai binecuvântat când m-ai zidit în sânul mamei mele. Tu, toate căile mele, mai dinainte le-ai văzut. Cărarea vieţii mele şi firul ei Tu le-ai binecuvântat și mi-ai dat zile bune și împlinire. Tu ai priceput și ai știut gândurile mele de departe. Tu ai cunoscut inima mea și ai știut odihna şi tulburarea mea. Doamne, Tu ai fost mereu cu mine înlăuntrul meu și în universul gândurilor și în lumea cea tainică a trăirilor mele. Tu ai fost și ești lumina mea și mi-ai dat sensul și bucuria vieții aici pe acest pământ. Binecuvintează-mă și fii cu mine. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

PsB. 14 – 137

   Revarsă, Doamne, binecuvântarea Ta peste lucrurile mâinilor Tale și le păzește pe toate în buna lor rânduială. Cu mâna Ta mă binecuvintează și pe vrăjmașii împlinirii mele îi risipește. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să ajung la necaz. Te rog ajută-mă și dă-mi viață! Că Tu pe cele înalte de departe le cunoști şi pe cele smerite le vezi, oricât ar fi ele de ascunse. Minunată este binecuvântarea Ta. Pe Tine Te caut, Doamne, sporește în sufletul meu lucrarea binecuvântării Tale. Te rog: Auzi-mă, Doamne! În orice zi Te voi chema, revarsă peste mine har și binecuvântare! Te caut și mă închin în locașul Tău cel sfânt. Te caut cu toată inima mea, şi Te rog înaintea îngerilor: Binecuvintează-mă, Doamne și mă păzește în lumina Ta. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…

 

PsB. 15 – 136

   Binecuvintează-mă, Doamne și nu mă părăsi. Adu-Ţi aminte de mine în timpul cel greu al pribegiei mele. Fii cu mine și mă binecuvintează, ajută-mă să nu Te uit, că Tu ești începutul bucuriei mele. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să plâng cu amar în locul pribegiei mele. Binecuvintează-mă și mă ajută să îmi amintesc de Tine și de toate cele frumoase ale faptelor Tale. Întărește-mă, Doamne. Printre străini, doar cântările cinstirii Tale mi-au dat tărie și m-au ținut în viață. Îți mulțumesc așa cum pot, că nu m-ai părăsit. Binecuvintează-mă și fii cu mine. Nu mă lăsa să pribegesc ca un străin printre străini. Nu mă lăsa să ajung să fiu străin pribeag și greu însingurat în toate cele dinăuntru ale mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și voi fi viu și voi fi binecuvântat.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

PsB. 16 – 135

   Binecuvântat ești Tu, Dumnezeul cerului și al pământului, în veac este binecuvântarea Ta. Tu ne dai hrană nouă și la tot trupul, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ne izbăvești pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu îți aduci aminte de necazul nostru și ne vii în ajutor, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ne treci prin pustiul acestei vieți ca prin grădina cea cu rod, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu i-ai smerit pe cei făloși și ne-ai păzit de plăsmuirea minții lor, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ne scoți din adâncurile cele întunecate și ne duci mereu cu bine la locul cel luminos, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ai pus Luna și stelele spre a da frumusețea nopților, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ai pus Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ai făcut să fie lumina și luminătorii cei mari, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ai făcut cerul cu pricepere, că în veac este binecuvântarea Ta. Tu ești Cel Bun și Binecuvântat din veac în veac. Tu ești Domnul Dumnezeul nostru care face minuni mari, că în veac este binecuvântarea Ta. Lăudat ești, Doamne, Domnul domnilor, că în veac este binecuvântarea Ta. Lăudat ești, Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este binecuvântarea Ta. Lăudat ești întru toate. Binecuvântat ești în ceruri și pe acest pământ, că în veac este binecuvântarea Ta. Aliluia.

PsB. 17 – 134

  Binecuvântat ești Doamne în cer și pe pământ. Binecuvântat e Numele Tău cel sfânt. Toți cei ce Te cinstesc pe Tine se bucură de binecuvântarea Ta. Binecuvintează-ne, Doamne, cu binecuvântarea Ta cea părintească. Idolii zilelor noastre sunt zidiri fără de viață. Binecuvintează-ne și nu ne lăsa să ne legăm viața de ei. Gură au și ei nu pot grăi, ochi au și nu pot vedea. Urechi au și nu pot auzi, că nu este duh de viață întru ei. Cu a Ta binecuvântare apleacă-Te spre mine și spre toți cei care Te cinstesc și ne ajută să fim în adevăr. Numele Tău este binecuvântat din veac în veac și bunătatea Ta rămâne în veșnicie. Trimite-ne, Doamne, binecuvântarea Ta cu vânt bun și cu ploaia ce aduce rod pe fața întregului pământ. Toate câte ai vrut Tu, Doamne, ai făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. Binecuvântat ești peste toţi dumnezeii, Tu ești Dumnezeul binecuvântării noastre. Tu ești Cel ce ne-ai zidit și ne-ai împlinit. Cântat e Numele Tău, că El e bun. Lăudat ești Doamne, că Tu ești Cel Bun. Cei care stau în casa Ta, în curțile casei Dumnezeului nostru, aceia Te ascultă și îți împlinesc voia inimii Tale. Binecuvintează-ne, Doamne!

Mărire…