Psaltirea Binecuvantarii

Catisma IV – XVII

PsB. 33 – 118

Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă lăsa să rătăcesc precum oaia cea pierdută, că Tu ești Păstorul meu cel bun. Binecuvintează-mă și mă apără de prădătorii cei nemiloși. Păzește-mă și nu îi lăsa să îmi distrugă viața și sănătatea mea. Binecuvintează-mă și mă scoate cu bine din tot necazul meu. Cuvintele buzelor Tale m-au zidit și prin ele Tu m-ai făcut să fiu viu. Puterile Tale să mă apere de tot ce este rău. Binecuvintează-mă și fă să lucreze sfatul Tău în inima mea. Prin cuvintele Tale dă înțelepciune gândurilor mele și pe buze pune-mi glas de pace și de bună înțelegere. Binecuvintează-mă și dă-mi lumina Înțelepciunii celei adevărate. Ajută-mă să aud și să înțeleg cuvintele și sfaturile inimii Tale. Sufletul meu îl întărește cu sfatul cel bun și fă-l să fie fără de tulburare. Fă să am pace în inima mea, și în pace să cunosc legea Ta, fără să mă smintesc în ea. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să iubesc poruncile Tale. În ele ajută-mă să pot trăi urmând buna lor rânduială. Binecuvintează-mă și nu lăsa nedreptatea să se apropie de viața și de soarta mea. Păzește-mă de cele ce slujesc nedreptății și mă ferește de orice rea ademenire. Precum cel care a aflat comoară mare așa se bucură sufletul meu de binecuvântarea Ta. De cuvintele Tale se bucură inima mea. Te rog fii cu mine și nu îi lăsa pe cei ce sunt căpetenii muritoare să mă tulbure sau să mă prigonească în vreun fel. Binecuvintează-mă și mă apără de toate cele trecătoare ale lor. Toate cele ale Tale sunt veșnice și fără de sfârșit, iar cuvintele Tale îmi arată inimii mele Adevărul cel ce nu are pieire sau umbră de răutate în el. Binecuvintează-mă, Doamne, după dragostea cea curată a inimii Tale. Dă-mi putere și viață bună aici pe acest pământ și mă întărește în fapte și în gânduri aducătoare de bucurie. Binecuvintează-mă și mă îmbracă în dragostea inimii Tale și nu mă lăsa să fiu batjocorit pe acest pământ. În cărările vieții mele fii cu mine și mă ridică şi mă scoate de sub apăsările cele grele ale mâhnirilor și mă fă viu prin Cuvântul Tău. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă sting în necaz și în durere. Scoate-mă mereu cu bine din tot ceea ce mă poate tulbura și din tot ceea ce îmi poate face rău. Aproape fii de mine, Doamne, că Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Toate cuvintele Tale sunt pline de viață și de adevăr. Binecuvintează-mi inima mea. După bunătatea inimii Tale dă-mi putere și sănătate în toată viața pe care mi-ai rânduit-o pe acest pământ. Binecuvintează-mă și îmi deschide cu bucurie ochii mei în fiecare zi și în fiecare dimineață ajută-mă să văd ce e frumos în jurul meu. Ajută-mă să cuget la Cuvântul Tău. Din zori ridică-mă din al meu pat și ajută-mă să binecuvintez și să mă bucur de tot ceea ce sunt și de tot ceea ce am în mine și în jurul meu. Binecuvintează-mă şi mă ajută să văd adevărurile cele tainice ale vieții de pe pământ și viu mă fă să fiu prin frumusețea lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă părăsi chiar dacă eu de multe ori Te-am părăsit. Înțelepțește-mă şi voi fi viu. Dreptatea Ta este dreptatea în veac şi Legea Ta făurește adevărul. Binecuvintează-mi tinerețea mea să fie luminată și plină de bucuriile ce nu se ofilesc vreodată. Lămurit în foc este adevărul Tău şi eu l-am iubit pe el. Drept eşti Tu Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale. Izvor de lacrimi au fost ochii mei când nu am păzit Legea Ta. Binecuvintează-mă și îmi arată faţa Ta şi mă învaţă toate cele bune ale vieții pământești. Scoate-mă cu bine din clevetirea oamenilor. Caută, înspre mine, Doamne, după bunătatea Ta. Binecuvintează-mă și mă ajută să fiu în adevăr. Fii cu mine și mă învață cum să Te iubesc.

 

Îți mulțumesc Ție, Doamne! Mărire…

   Cuvântul Tău m-a binecuvântat și m-a zidit. Puterea Cuvântului Tău luminează şi înțelepțește până și pe prunci. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă rezidește prin învățăturile Tale. Depărtează-mă iar de toată calea cea nedreaptă și prin cuvintele buzelor Tale înțelepțește-mi inima și mintea mea. Binecuvintează-mă, Preaînalte. Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul meu, ca oamenii să nu poată strica în nici un chip rânduiala cea bună dată de Legea Ta. Învață-mă adevărurile Tale și revarsă peste mine binecuvântarea Ta. Primeşte-mă în pacea Ta, ca să nu mă tulbure cei răi. Pătrunde-mi trăirile trupului meu cu dragostea Ta, și nu mă lăsa în mâna celor care vor să îmi facă mie strâmbătate. Binecuvintează-mă și mă apără de călcătorii de lege, și de cei răi ai pământului mă păzește ca să pot trăi în pace și în bucurie pe acest pământ. Binecuvintează-mă și fă să nu-mi fie spre rușine așteptarea mea. Dă-mi viață și îndepărtează de la mine pe toți cei ce viclenesc şi mă apără de răutățile ascunse în inimile lor. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti, în cuvântul Tău am nădăjduit. Pe călcătorii de lege, ajută-mă să nu-i urmez în nici un chip, și legea Ta să fie calea mea. Binecuvintează-mi inima mea, că plecată stă în fața Ta. Dă-i putere ca să împlinească cele bune ale vieții sale aici în acest timp. Binecuvintează-mă, Doamne. Pusu-mi-a Cuvântul Tău bucurie în inima mea și mi s-a întărit sufletul meu. În mâinile Tale îmi pun sufletul meu și viața mea Ți-o încredințez. Primește cele bune ale gurii mele, Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă. Părinte, dă-mi viață după cuvântul Tău. Nu mă lăsa să fiu umilit în vreun chip. Binecuvintează-mă, Doamne, și pune pază bună inimii mele și fii cu mine. Prin lumina cuvintelor Tale fă să fiu înţelepţit și mă învață să mă păzesc de toată calea nedreptăţii. Mai mult decât mierea, în gura mea, așa sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale! Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ferește de toate căile cele pline de ură și de răutate. Binecuvintează-mă și mă ajută să înțeleg puterea vieții și puterea cuvintelor Tale. Mai mult decât bătrânii m-ai făcut să înțeleg, că la poruncile Tale eu am cugetat. Mai mult decât învăţătorii mei m-ai făcut să pricep, că la adevărul Tău este gândirea mea. Mai mult decât vrăjmaşii mei Tu m-ai înţelepţit prin Cuvântul Tău, Te rog, fă-l să fie viu în mine în veac. Binecuvintează-mă și mă ajută să împlinesc Legea Ta, și ea să fie toată ziua cugetarea mea. La tot lucrul cel desăvârşit am văzut al său sfârşit, dar binecuvântarea Ta e fără de sfârşit. În veac eu nu voi uita cuvintele binecuvântărilor Tale, că prin ele mi-ai dat viață. Doamne, de n-ar fi fost binecuvântarea Ta în viața și în soarta mea, atunci, eu aş fi pierit demult, răpus de necazul meu. Binecuvintează-mă, Doamne. Toate sunt slujitoare Ţie. După rânduiala Ta au fost zidite și rămân de neclintit. Dă-mi, Doamne, viață şi eu voi păzi cuvintele Tale. Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe acest pământ, dar eu nu am părăsit binecuvântările buzelor Tale. Pe nedrept m-au urât și m-au prigonit dușmanii mei. Spusu-mi-au deşertăciuni dar nu sunt ca Legea Ta. Binecuvintează-mă, să pricep câte sunt zilele mele pe acest pământ să nu ajung să fiu fără de puteri. Fă să fie inima mea curată înaintea Ta, ca să nu mă sting în mâhniri și în amare neîmpliniri. Binecuvintează-mă și fă să fie cuvântul Tău neîncetat pe ale mele buze iar cei mândri să nu poată sta împotriva mea. Fă să vină peste mine puterea binecuvântării Tale şi mă ajută să trăiesc sub ocrotirea ei. Înţelepţeşte-mă să nu irosesc darul binecuvântărilor Tale. Mâinile Tale m-au zidit în sânul mamei mele iar dragostea inimii Tale mi-a dat viață și putere. Îți mulțumesc, Doamne!

Amin.  Mărire…

 

Mai mult decât mii de comori de aur şi de argint este binecuvântarea Ta pentru viața mea. Bun ești, Doamne, și mare este binecuvântarea inimii Tale. Învaţă-mă adevărul Tău cel ce e nepieritor și mă îmbracă în lumina binecuvântărilor Tale. Cuvântul Tău e plin de bunătate şi de mulțumire. Binecuvintează-mă și dă-mi aleasa Ta înțelepciune. Părtaș ajută-mă să fiu și eu cu toţi cei ce Te cinstesc pe Tine. La miezul nopții m-am trezit ca să Te laud pe Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu. Binecuvintează-mă și nu lăsa funiile păcătoșilor să mă înfășoare, întărește-mă să nu fiu prins în mrejele lor. Ajută-mă și nu lăsa să fiu legat în vreun fel. Zidește în mine puterea vieții mele și nu lăsa să fiu atins de tulburare. Întoarce-mă înspre adevărurile cele nepieritoare. Binecuvintează-mă și îmi deschide inima mea să pot pricepe căile cele bune ale vieții mele. Că eu mă rog din toată inima mea: Păzește-mă și nu mă lăsa să fiu prădat și pustiit de puterile cele potrivnice vieții mele. Partea mea eşti, Doamne, în tărâmul celor vii. Binecuvintează-mă și mă ajută să păzesc legea Ta. Bucurie fă sufletului meu acum și mă scoate cu bine din toate necazurile vieții mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu lăsa să mă cuprindă mâhnirea sau întristarea. Mângâie-mi și întărește-mi inima mea. Prin Legea Ta dă-mi lumină în toate cărările vieții. În fața ei stinge, Doamne, toată batjocura și toată ocara celor mândri. Viața mea renaște prin Cuvântul Tău. Har și mângâiere ești Tu pentru inima mea. Binecuvintează-mă și mă rezidește prin lucrarea Cuvântul Tău, că în el mi-ai dat nădejde. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului și vorba cea blândă. Și voi răspunde cu înțelepciune celor ce mă ocărăsc că sunt păzit de binecuvântarea Ta. Fă să vină peste mine pacea și iubirea inimii Tale, după cuvântul Tău. Te rog, dă-mi viață, întru bunătatea Ta. Binecuvintează-mă și îndepărtează de la mine toată ocara și ponegrirea cu toată urgia lor. Împlinește înaintea mea cuvântul Tău. Pace și sănătate dăruiește-mi, Doamne, și mă păzește de toate răutățile acestei lumi. Ochii mei păzește-i să nu vadă suferințe și dureri. Păzește-mi inima mea să nu cadă în lăcomie, întărită fă să fie în adevăr. Binecuvintează-mă să pot fi și eu mereu pe cărarea cea bună a vieții mele aici pe acest pământ. Pe calea cea bună a binecuvântării Tale așază-mi inima mea și sufletul meu. Depărtează de la mine toată calea și toată lucrarea cea rea a nedreptății şi cu binecuvântarea Ta mă întărește. Scoate-mi, Tu, sufletul meu din orice întristarea și bucuria să strălucească pe chipul meu. Ajută-mă să văd ce e bine și ce e rău și fă-mă să-mi înțeleg viața mea. Binecuvintează-mă și mă întărește să nu îmi lipesc sufletul de acest pământ. Viață binecuvântată dăruiește-mi neîncetat și izvor viu de bucurie fă să am neîncetat în inima mea. Binecuvintează-mă cu har și mă păzește de cei puternici ai timpului și ai pământului. Risipește tot răul și toată clevetirea lor. Depărtează de la mine toată ocara şi toată defăimarea și mă apără de toate tulburările lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să trăiesc bine pe acest pământ. Ajută-mă să fiu viu printre cei vii. În calea adevărului să se bucure inima mea. Cuvintele gurii Tale așază-le pe buzele mele și mă învață tainele Tale. Binecuvintează-mă și mă ajută să nu greșesc înaintea Ta. Te caut cu toată inima, să nu mă depărtezi de la fața Ta. Te rog nu mă lăsa în căile celor prinși în răutăți. Fericiți sunt cei ce țin poruncile Tale şi Te caută cu toată inima lor. Fericiţi sunt cei curați cu inima, care umblă în legea Ta. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă fă să fiu părtaș al bucuriei și al vieții celei fericite pe acest pământ.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…