Psaltirea Binecuvantarii

Catisma V – XVI

 

PsB. 34 – 117

Binecuvântați pe Domnul că e bun, că în veac este binecuvântarea Lui. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai auzit și m-ai binecuvântat și ai scos cu bine inima mea din necazul ce o apăsa. Binecuvântat ești în cer și pe pământ. Inima mea îți mulțumește și Te preamărește. Cuvântul Tău să-mi fie călăuza mea! Dumnezeul vieții mele ești Tu și minunată este voința Ta. Binecuvintează-mă din casa Ta și din locașul viețuirii Tale, apleacă-Te și acum spre inima mea și mă fă să fiu împăcat și împlinit în toate cele bune ale mele. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Tău, Doamne, Dumnezeul meu. Doamne, păzește-ne sporul și belșugul vieții noastre și ne binecuvintează și ne scoate pe toți cu bine din necazurile lumii acesteia și ne mântuiește. Aceasta este ziua pe care Tu ai făcut-o, Doamne, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea. De la Tine Doamne s-a făcut aceasta şi minunată e întru ochii noştri. Piatra pe care nu au băgat-o în seamă ziditorii a ajuns în capul unghiului. Binecuvântat și preamărit ești întru toate. Te laud, că m-ai auzit şi ai fost și ești ajutorul meu. Tu ești Poarta vieții și drepții pot intra printr-însa. Binecuvintează-mă și îmi deschide și mie porțile dreptăţii, ca intrând prin ele să ajung să mă bucur de Poarta vieții. Binecuvintează-mă și mă ajută să plutesc peste toate valurile cele potrivnice ale acestui veac trecător. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă cercetează și nu mă lăsa să pier în mulțimea greșelilor mele. Doamne, iartă-mă și atunci nu voi muri, ci voi fi viu în Tine și voi preamări bună voința Ta. Dreapta Ta, Doamne, m-a înălțat și m-a scos din necazul meu cel greu. Glas de bucurie a adus în viața mea. Binecuvântarea mea ești Tu Doamne şi mi-ai fost mie în toată viața mea spre ajutor. Mulți răi m-au înconjurat şi cu binecuvântarea Ta am scăpat de ei. Împingându-mă ei, m-au împins să cad, dar Tu m-ai ținut și neclintit eu am rămas în fața lor. Înconjuratu-m-au precum albinele își înconjoară fagurele, dar s-au stins ca focul cel de spini şi binecuvântarea Ta i-a spulberat pe ei. Ca cenușa toți s-au spulberat. Binecuvintează-mă și mă întărește să am mereu toată nădejdea mea în Tine. Ajută-mă să nu mă pierd nici să îmi pun nădejdea mea în cei puternici ai pământului. Binecuvintează-mă și mă înțelepțește să pot să mă încred mereu în Tine și nicidecum în omul cel muritor. Bun ești Tu, Doamne. Lăudat să fii de tot omul care poartă chipul Tău. Amin.

 

PsB. 35 – 116

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă ajută să îmi împlinesc în pace toate făgăduințele mele pe care eu le-am făcut vreodată înaintea Ta. Cred în Numele Tău cel sfânt și știu că Tu ești cel Bun și Cel Binecuvântat din veac în veac. Cinstire îți aduc Ţie, Doamne, că Tu ești Dumnezeul cel viu, Tu ești Dumnezeul vieții mele. În Tine Doamne, am nădejdea mea. Tot adevărul Tău rămâne în veac. Te rog pune peste mine binecuvântarea Ta și pune lumina înțelepciunii Tale în tainițele inimii mele. Tot omul să Te preamărească și să Te cinstească pe Tine așa cum se cuvine. Amin.

PsB. 36 – 115

Binecuvintează-mă, Doamne, și rupe toate legăturile cele rele ce le am pe mine sau în mine. Binecuvintează-mă și mă ajută să ies cu bine din toate necazurile care mă împresoară. Al Tău sunt eu și din al Tău Cuvânt eu m-am născut. Ajută-mă să fiu așa cum Tu m-ai plăsmuit, ajută-mă să mă despart de orice rău. Ajută-mă să Te primesc în inima mea, ajută-mă să te cinstesc. Ajută-mă să Te iubesc și să trăiesc în adevărul Tău. Paharul mântuirii și cupa binecuvântării fă să fie partea mea cât voi trăi, că tot omul este doar o amăgire. Fii Tu Puterea mea în veac. Amin.    Mărire…

PsB. 37 – 114

   Binecuvântată să îmi fie viața mea înaintea Ta, Doamne, acum, aici pe acest pământ și în pământul celor vii. Binecuvântate să îmi fie picioarele și toate cărările vieții mele. Lumină să fie în ochii mei și bucuria să-mi îmbrace inima mea. Binecuvintează-mă și îmi umple iar de viață sufletul meu. Întoarce al meu suflet la a sa odihnă și fă să înflorească sănătatea și viața în toate cele dinlăuntrul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește, iar necazul și durerea să nu afle cale spre inima mea. Primejdiile iadului să nu poată găsi drum înspre sufletul meu. Binecuvântarea Ta să fie peste mine și să mă îmbrace în lumina vieții iar durerile morții să nu mă atingă, nici să mă chinuie cumva cu apăsarea lor. Binecuvintează-mă și mă întărește în toată ființa mea. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

 

PsB. 38 – 113

Binecuvântat este cel blând, cel ce îl cinstește și îl iubește pe Dumnezeu, cu toată inima sa, că acela moștenire vie are pe acest pământ și în tărâmul celor vii. Cerul și toate cerurile sunt ale Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor în acest veac, spre a lor bună stăpânire. Binecuvintează-ne Doamne, Preaînalte, Tu ai făcut cerul şi pământul. Binecuvintează-ne și ne păzește pe noi și pe toți cei dragi și apropiați ai noștri. Păzește-i pe cei care ne fac binele și ne ajută. Binecuvintează-i și le umple inimile lor cu bucurie. Binecuvintează-ne pe toți și ne zidește în adevărul Tău și ne umple viața de bună înțelegere și ne apără și ne ajută să fim așezați în pacea Ta și în bunătatea inimii Tale. Binecuvintează-ne și ne păzește de idolii de aur şi argint, de fuga după bani și de goana după vânt. Apără-ne de toate cele care ar putea să ne ia graiul gurii noastre. Păzește-ne de toți idolii care ar putea lua sau stinge lumina ochilor noștri. Fii cu noi și ne binecuvintează și ne întărește pașii și ne călăuzește în tot drumul cel bun. Binecuvintează-ne, Doamne, și pune har în inimile și în sufletele noastre. Că Tu, ești Cel Bun și Binecuvântat, Tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Tu ești Cel ce ai prefăcut stânca în iezer, și piatra în izvor de apă vie. În fața Ta se pleacă cerul și pământul. Marea Te-a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii şi toate dealurile ca mieii oilor. Binecuvântat ești, Doamne, și minunate sunt toate lucrurile Tale. Binecuvintează-mi inima și sufletul și fă să înflorească viața și sănătatea în trupul meu. Binecuvintează-mă și mă scoate din necazul meu. Amin.

PsB. 39 – 112

   Binecuvintează, Doamne, izvorul vieții în sânul celor care își doresc să fie părinți adevărați. Revarsă har și binecuvântare peste inimile lor și le dă darul de a fi mamă și de a fi cu adevărat tată și părinți cu adevărat. Fii cu ei și îi luminează și îi păzește de orice fel de răutate și de orice fel de tulburare. Binecuvintează-i și îi fă să fie părinți înțelepți și cumpătați. Fii cu ei și îi întărește în cele bune ale vieții lor. Binecuvintează-i și îi fă să fie părinți iubitori și povățuitori buni ai copiilor. Fii cu ei și le dă în fiecare clipă lumină și discernământ ca să poată fi exemple vii pentru cei pe care i-au născut și i-au adus în lumina vieții aici pe acest pământ. Binecuvintează-i, Doamne, și le dă bucurii și împlinire ca să poată fi cu adevărat exemple vii de viață și de călăuzire pentru ai lor copii. Fii cu ei ca și un bun Părinte și îi fă părtași ai fericirii și ai bucuriei Tale. Păzește-i uniți în dragoste curată după buna voință a inimii Tale și nu lăsa să fie atinși sau tulburați sau despărțiți de valurile cele tulburi ale lumii sau de amăgirile cele amar înșelătoare. Fii cu ei și îi binecuvintează, să poată fi mereu așa cum Tu ai rânduit să fie cu adevărat: Părinți buni și minunați. Îți mulțumim Ție. Amin. Mărire…

PsB. 40 – 111

Binecuvintează-mă, Doamne, și răul îl desparte de mine și de viața mea. Binecuvintează-mă și mă curăță și mă ajută să fiu bun și drept în toate cugetele și în toate faptele vieții mele. Binecuvintează-mă și mă păzește și nu îl lăsa pe cel plin de răutate să îmi vadă calea, iar mânia lui să nu ajungă la inima mea. Binecuvintează-mă și mă păzește de scrâșnirea dinților lui şi răutatea sa să nu o lași să fie lângă mine. Întărește-mi inima mea și mă ajută să nu mă tem. Întărește-mă să nu mă tulbur în fața vrăjmașilor mei. Binecuvintează-mă și risipește toate relele zămislite de ei și nu îi lăsa să le arunce asupra vieții inimii mele. Binecuvintează-mă, Doamne, și dă-mi bună pricepere, să îmi pot rândui cuvintele cu înțelepciune spre buna înțelegere spre pace și spre armonie. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă cobor în întuneric, nu mă lăsa să îmi întunec fața, inima și mintea mea. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să mă duc în latura şi în umbra morții. Lumina vieții Tale să mă îmbrace și să îmi ușureze inima și soarta mea. Binecuvintează-mă cu cinste, cu pace şi cu bogăție. Bucurie dă-mi în toate și alungă de la mine orice ființă ce ar vrea să îmi fure bucuriile vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne. Amin.

 

PsB. 41 – 110

Binecuvântat ești, Doamne, măreția Ta rămâne peste veacuri. Începutul înțelepciunii e ascultarea Cuvântului Tău. Înțelepciunea aduce înțelegere pentru toți cei care o iubesc. Bun ești cu noi, Doamne, și bun ai fost cu toți cei din vechime. Binecuvintează-ne și ne dă înțelepciune și ne ajută să ieșim mereu cu bine din toate cele deșarte ale vieții pământești. Sfânt și puternic este Cuvântul Tău. În El se odihnește înțelepciunea vieții și prin El sunt făcute toate rânduielile cele ascunse ale zidirii noastre. Adevărat este tot cuvântul care iese din gura Ta. Lucrurile mâinilor Tale, adevăr şi judecată sunt. Binecuvintează-ne și ne întărește în lumina înțelepciunii Tale și ne hrănește prin Cuvântul cel de viață ziditor. Milostivă şi plină de bunătate este inima Ta, Doamne. În frumoasă armonie stă lucrul Tău şi bunătatea Ta rămâne peste veacuri. Binecuvintează-ne și ne ajută să Te ascultăm și să Te cinstim în laude și în cânt de mulțumire. Aliluia.

 

PsB. 42 – 109

Binecuvintează-mă, Doamne și îmi dă să gust din izvorul vieții celei fără de apus. Cuvântul Tău ajută-mă să-L am în inima mea. Că plecat, eu Te chem și Te rog, binecuvintează-mă și nu mă părăsi între cei ce îmi sunt dușmani. Binecuvintează-mă după bunătatea inimii Tale și ajută-mă să fiu mereu în dreptatea Ta. Sfărâmă răutatea ce vrea să mă doboare și fii, Doamne, mereu de-a dreapta mea. Binecuvintează-mă și mă îmbracă în harul preoției poporului Tău cel nou ales, așa cum Te-ai jurat, fără să îți pară rău: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Că din al Tău pântece mai înainte de a fi, Tu m-ai chemat pe nume, și m-ai născut din suflul Tău. După al Tău chip și după asemănarea Ta, m-ai făurit și m-ai zidit în pântecele mamei mele. Binecuvintează-mă, Părinte, și nu lăsa să se înalțe peste mine puterea răutății. În strălucirea sfinților Tăi fă să fiu cu sufletul, cu inima și cu trupul meu. Binecuvintează-mă, Doamne, și toiagul puterii Tale fă să fie peste tot potrivnicul care ar vrea să îmi tulbure viața mea. Apleacă-Te spre mine, Tată, și așază-mă de-a dreapta Ta, până ce vei pune pe vrăjmaşii mei să fie ca un așternut smerit sub picioarele Tale. Binecuvintează-mă și nu îi lăsa pe cei răi să se ridice. Nu îi lăsa să îmi tulbure viața. Că Tu ești Tatăl meu, Apărătorul meu, Domnul Dumnezeul meu, Cel ce m-ai zidit în pântecele mamei mele. Tu ești Cel Bun și Binecuvântat din veac. Amin.

Mărire…