Psaltirea Binecuvantarii

Catisma IX – XII

PsB. 61 – 90

Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi umple viața cu lungime de zile şi îmi arată binele pe care trebuie să îl fac, să îmi pot găsi și eu împlinirea mea. Binecuvintează-mă și mă așază sub ocrotirea Ta. Scoate-mă cu bine din tot necazul și fii cu mine. Ascultă-mi rugăciunile și împlinește-mi gândul cel bun al inimii mele. Cunoscut fă-mi al Tău Nume și mă acoperă cu puterea lui. Binecuvintează-mă și nu îi lăsa pe cei răi să îmi tulbure viața. Peste aspidă și peste vasilisc de voi păși, păzește-mi pasul meu și-l apără de tot ce este rău. Trimite, Doamne, pe îngerii Tăi să mă apere în toate trăirile vieții mele. Pe mâinile lor să mă înalțe ca nu cumva să împiedic piciorul meu. Binecuvintează-mă și nu lăsa să vină înspre mine cele rele şi bătaie să nu se apropie de casa și de familia mea. Nădejdea mea este în Tine, Doamne, Dumnezeul meu, și viața și speranța mea, în Tine o am. Deschide-mi ochi mei să văd cărările celor răi și nu mă lăsa să fiu ca și ei. Binecuvintează-mă și mă păzește cu putere mare să nu se apropie vreun rău sau vreun necaz de soarta mea. Chiar dacă vor cădea dinspre latura mea o mie şi zece mii de-a dreapta mea, de mine nu lăsa să se apropie necazurile și nenorocirile. Păzește-mă de bolile ce bântuie în ziua mare. Păzește-mi viața și sănătatea și le fă să fie de neatins și de netulburat. Fii cu mine și mă apără de tot ceea ce se ascunde în întuneric, de tot ceea ce ar putea periclita liniștea și siguranța mea. Binecuvintează-mă și mă apără de fricile de zi, de noapte sau de loc plin de puteri tulburătoare. Nu le lăsa să mă sfătuiască și să mă chinuie. Binecuvintează-mă, Doamne și mă scăpă acum de toate relele. Păzește-mă și nu mă părăsi. Ajută-mă să mă odihnesc sub paza Ta și în pace să-mi trăiesc zilele ce le mai am aici pe acest pământ. Amin.

 

PsB. 62 – 89

Binecuvintează-mi, Doamne, lucrul mâinilor mele. Păzește-mi pașii mei pe acest pământ și fă să fie lumina vieții peste toate trăirile inimii mele. Binecuvintează-mă și mă înțelepțește și mă ajută să îmi văd lecțiile vieții și fă să nu mai cad vreodată în ele. Umple diminețile mele de lumina Ta şi mă îmbucură şi mă înveselește în toate zilele viețuirii pe acest pământ. Binecuvintează-mă și mă învaţă să îmi socotesc bine zilele ce le am pe pământ, fă să îmi pot drămui bine puterile vieții și sănătatea fără să o pierd rătăcind pe cărările suferințelor. Ajută-mă să cunosc rânduiala Ta cea bună, ea să-mi guverneze toată viața. Binecuvintează-mă, Doamne, că iată viaţa mea trece precum un vis și voi pleca și eu de pe acest pământ așa cum au plecat toți cei dinaintea mea. Anii mei sunt ca pânza unui păianjen. Zilele anilor rânduiți sunt șaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani, şi ce e mai mult decât aceştia, mulți sunt doar osteneală, durere și necaz. Binecuvintează-mă și îmi dă putere și sănătate să mă pot purta pe picioarele mele până la ultima mea suflare. Greșelile inimii risipește-le și nu le lăsa să îmi împovăreze sau să-mi stingă în amar zilele pe care mi le-ai dăruit. Fărădelegile mele Tu le știi și toate dorințele cele tainice nu se pot ascunde de lumina feţei Tale. Ajută-mă să le îndrept și să mă eliberez cu bine de povara plății lor. Binecuvintează-mă, Doamne, și nu mă întoarce înainte de vremea mea în pulberea pământului, că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri ce a trecut. Mai înainte de a fi timpul, pământul şi lumea, din veac eşti Tu și Tu rămâi din veac în veac. Binecuvintează-mă și nu mă părăsi în calea cea grea a risipirii mele. Fii cu mine și mă întărește până în clipa cea din urmă. Îmbracă-mă în lumină, că Tu ești viața și mântuirea mea.

Mărire..

PsB. 63 – 88

Doamne, adu-Ţi aminte de mine, că Binecuvântat ești Tu în veac. Fii cu mine și mă păzește împreună cu toți cei dragi și apropiați ai mei. Numele meu și moștenirea mea ca și soarele să fie şi ca luna să rămână şi Tată în cer și pe pământ să Te am din neam în neam. Binecuvintează-mă și mă păzește de omul cel schimbător și nu mă lăsa să fiu prins în tulburările și în schimbările inimii sale. Cuvântul Tău rămâne în veac şi cele ce au ieșit din buzele Tale, Tu nu le schimbi ca omul pământean și legământul Tău nu îl rupi ca el. Tu nu faci strâmbătate și dragostea Ta, nu o schimbi precum își schimbă omul chipul său. Te rog mustră-mă de am greșit și îndreaptă-mă prin puterea înțelepciunii Tale. Binecuvintează-mă și mă apără de omul care nu își recunoaște niciodată vina sa. Risipește-i fărădelegile sale cu toiagul Tău și mă scoate cu bine din vraja amăgirilor lui. Ajută-mă pe mine și pe toți cei dragi și apropiați ai mei să ne ferim de el și de toate cele ale lui. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să fiu prins în nemulțumirea omului urâcios. Cuvântul Tău să fie Lumina vie a călăuzirii vieții mele și nemulțumirea lui să nu mă atingă cu puterile cele tulburătoare ale ei. Din binecuvântarea Ta să nu mă lași să ies vreodată, iar mulțumirea să îmi fie călăuză și bun sfătuitor în toate. Binecuvintează-mă și mă apără de pretențiile și de așteptările celui gelos și nu mă lăsa să fiu pradă sau rob al tulburărilor și al fricilor lui. Adevărul Tău şi dragostea inimii Tale să fie cu mine și cu cei dragi și apropiați ai mei. Păzește-ne, Doamne, și nu ne lăsa în certuri și în neînțelegeri grele. Binecuvintează-mă, și mă păzește de iuțimea omului mânios și prost și nu îl lăsa să se apropie cumva de mine sau de cei dragi și apropiați ai mei. Niciodată să nu-l lași să aibă putere asupra noastră iar fiul fărădelegii să nu ne poată face vreun rău, că mâna Ta e ajutorul nostru şi braţul Tău e întărirea vieții și a bunăstării noastre. Binecuvintează-mă, Doamne, și îmi grăiește minții și inimii mele. Dă-mi ajutorul cel puternic și mă apără de trăirile și de tulburările celui plin de frici și de anxietate. Că Tu eşti tăria puterii mele. Ridică-mă și mă înalță din lumea fricilor și a anxietăților și nu le lăsa să mă ducă fără de putere în pulberea pământului. Din Numele Tău vine bucuria vieții şi din lumina feţei Tale vine înțelepciunea păcii și puterea ei. Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, şi adevărul Tău este puterea vieții în inima omului cinstit. Binecuvintează-mă, și mă păzește de ademenirile celui mincinos și fără de rușine. Nu îl lăsa, Doamne, să vină să se apropie de mine sau de cei dragi și apropiați ai mei. Păzește-ne să nu cădem în puterea minciunilor sale și în a sa nerușinare. Că Tu ai întemeiat bunătatea şi ai aşezat adevărul la loc de cinste. Binecuvintează-ne și ne fă să fim mereu în adevărul cel de viață ziditor. Bunătatea Ta să fie lumina și tăria faptelor noastre. Din neam în neam păzește-ne și ne ajută să trăim în buna rânduială a vieții pământești. Că Tu ești Domnul Dumnezeul meu și în Tine este binecuvântarea vieții și împlinirea ei. Amin.

Mărire…

PsB. 64 – 87

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă apără de gândul cel rău și desparte-mă de ticăloșia ce s-ar putea ascunde în tainițele inimii mele. Ajută-mă să nu fiu om de scârbă sau răutăcios, să nu îl îndepărtez de mine pe prietenul meu cel bun, nici pe vecinul meu, nici pe cunoscutul meu și nici pe trimisul Tău. Binecuvintează-mă și mă apără de tulburările care se pot naște înăuntrul meu din cauza fricii sau a convingerilor nesănătoase ale minții și ale lumii mele interioare. Oprește valurile cele nevăzute şi nu le lăsa să mă tulbure cu înfricoșările cele ascunse în gândurile celui rău. Nu le lăsa să mă înconjoare ca apa toată ziua, nici să mă cuprindă ele deodată. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa în mâhniri și în supărări. Înalță-mă, Doamne, nu mă smeri, ajută-mă să nu mai fiu mâhnit și întristat din cauza păcatelor sau a dorințelor sau din cauza neștiinței mele. Te rog, nu mă lăsa să fiu sărac şi în osteneli. Să nu lepezi sufletul meu, şi faţa Ta să nu o întorci de la mine. Că eu către Tine, Doamne, îmi ridic glasul meu şi în toată dimineața rugăciunea mea îți cere lumina și binecuvântarea Ta. Binecuvintează-mă și mă ajută să văd și să cunosc minunile Tale până și în întunericul cel întunecat. Cale de lumină să fie învățătura Ta pentru mine, ca eu să pot ieși prin ea din toate mâhnirile și din toate supărările vieții mele. Binecuvintează-mă și nu mă lăsa să trăiesc precum cel închis de viu într-un mormânt. Ridică-mă, Doamne, și mă scoate cu bine dintre cei morți. Scoate-mă din închisoarea durerilor inimii, că eu singur, văd că nu mai pot ieși. Binecuvintează-mă și nu mă părăsi. Scoate-mă acum din cele întunecate şi în umbra morţii nu lăsa să se stingă viața mea. Nu lăsa să fiu socotit cu cei ce se coboară în mormânt. Binecuvintează-mă și fă-mă să fiu viu printre cei vii. Umple-mi de viață inima mea. Amin.

PsB. 65 – 86

Din Tine, Doamne, vine puterea vieții cu toate frumusețile ei. Cei care se bucură de adevăr se veselesc în cele bune și trăiesc în binecuvântarea Ta. Binecuvintează-mă cu frumusețea și cu tăria vieții de pe acest pământ. Fă-mi cunoscută soarta neamului meu și mă ajută să mă număr printre cei buni și printre cei binecuvântați ai Tăi. Binecuvintează-mă și mă apără de trăirile celui care se crede veșnic nedreptățit, neapreciat, neacceptat și tulburat în sufletul său. Ferește-mă de puterea tulburătoare a emoției și a gândirii sale. Îmbracă-mă, Doamne, în puterea vieții și în frumusețea ei.

 

PsB. 66 – 85

Binecuvintează-mă, Doamne, și mă păzește de cei ce mă urăsc. Învață-mă iertarea, pentru că ura nu poate fi stăvilită de ură ci doar de dragoste și de iertare. Ajută-mă, Doamne, să fiu bun și iertător. Ajută-mă să fiu mereu mulțumit și mulțumitor. Îmbracă-mi inima în fericire și în mulțumire și nu îi lăsa pe cei urâcioși să mă tragă în lumea neîmplinirilor. Fă cu mine semn de bine și de binecuvântare să vadă și să priceapă până și cei care stau în umbra și în stăpânirea morții. Binecuvintează-mă, Doamne, dă-mi tăria Ta şi mă întărește în cele bune. Apără-mă de tot omul cel viclean și risipește adunarea celor vremelnici și puternici ai pământului. Nu îi lăsa să caute sufletul meu. Nu îi lăsa să se apropie de mine dacă nu Te-a pus pe Tine înaintea gândurilor și a faptelor lor. Binecuvintează-mă și îmi scoate sufletul meu din iadul fricilor și nu mă lăsa să fiu ademenit sau legat de omul cel vremelnic și tulburător. Că minunat eşti în tot ceea ce faci. Tu ești Dumnezeul meu, Cel ce spulberi umbrele cele reci ale fricilor și dai înțelepciune celor ce Te caută și Te cinstesc în adevăr. Toate neamurile pământului se închină înaintea Ta și fiecare în parte, Te cinstește în felul său și în limba sa. Domnul domnilor este Numele Tău. Binecuvintează-mă și în ziua necazului meu, apleacă-Te înspre mine și mă scoate cu bine din locul durerii și din neîmplinirile ce îmi tulbură trăirile inimii mele. Că Tu, Doamne, ești bun cu mine chiar dacă eu am fost cuprins de răutate. Binecuvintează-mă și mă desprinde de relele doriri. Scoate-mă cu bine din sevrajul lor. Fii blând și milostiv cu mine şi nu mă lăsa să mă topesc în răutăți și în nemulțumiri. Fie-Ți milă de mine, Doamne, că spre Tine strig toată ziua. Fii cu mine și îmi binecuvintează trăirile și inima. Nu mă părăsi. Păzeşte-mi viața mea!

Amin.              Mărire…